Позиция

Горещ телефон за фалшиви ТЕЛК решения

10-05-2018 14:10
Лиляна
Ламбева
l_lambeva@abv.bg
Горещ телефон за фалшиви ТЕЛК решенияНай-спорният момент в реформата е искането медицинската и трудова експертиза да се извършват „на едно гише”, казва Султанка Петрова
Повече от две години след представяне на идеите за реформи в експертизата на работоспособността отново станахме свидетели на масови протести на хора в инвалидни колички и майки на деца с увреждания. След поредното „замразяване" на проекта за промени в системата, работна група започна да го разглежда отново. Докъде стигнаха разговорите, попитахме зам.-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова.
- Зам.-министър Петрова, продължават ли разговорите с организациите на хората с увреждания за реформите в ТЕЛК?

- Първо искам да кажа, че инвалидизацията е един социален феномен, с който се сблъскват всички общества, включително и българското. Доказано е, че ресурсите от здравната и социалната система не се разходват по най-добрия начин и това се вижда ясно през последните 20 години. Нашата цел е не да се намаляват средствата за хората с увреждания, а да се осъществи строг контрол и спиране на злоупотребите и на лошите практики в тази система. Ние сме длъжни да се съобразим с добрите постижения, които има вече Европейският съюз. В тази връзка ефективният диалог е един от ключовите фактори за постигане на положителни резултати. Време е да се утвърди добра координация между институциите, организациите на хората с увреждания и на местните власти. Според мен, не може един кмет на населено място да не знае за проблемите на тези хора. Изключително важно е да се провежда и индивидуален подход, свързан с нуждите им. Национално представителните организации на и за хората с увреждания поискаха среща със зам.-министър председателя на България г-н Красимир Каракачанов на 19 април, като всички тогава се обединихме около необходимостта за въвеждане на строг контрол по цялата верига за елиминиране на неправомерно издадените ТЕЛК-ови решения. Това може да стане единствено чрез електронно досие, електронна здравна карта и единна електронна система, която да свързва Министерство на здравеопазването, НОИ, Агенцията на хора с увреждания, Агенцията за социално подпомагане и НЗОК. Всъщност на тази среща се обединихме около това, че трябва да има единно управление.

- В момента има 9 комисии, които се занимават с този проблем. Ако те се слеят, това ще подобри ли контрола?

Неправомерните ТЕЛК-ови решения ще изчезнат, когато се създаде единна електронна система, която да свързва МЗ, НОИ, Агенцията на хора с увреждания, АСП и НЗОК

- Наистина има много контролиращи органи, но няма ефективен контрол. Затова ние се обединихме около това, че трябва да има един орган, който да упражнява контрол върху цялата верига - от установяване на съответното заболяване, до издаването на ТЕЛК-овото решение. Тук искам да кажа, че ние през годините наистина сме длъжници на хората с увреждания и трябва да им осигурим социална сигурност и да отговорим на техните индивидуални нужди. А това може да стане само чрез индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите на всеки човек. Време е и за пълното прилагане на Конвенцията на ООН за хората с увреждания за достъпна архитектурна среда, културен живот, за равни възможности, за достъп до качествено образование, здравеопазване, социални услуги, рехабилитация. Винаги съм подкрепяла и ще продължавам да подкрепям справедливите искания на хората с увреждания и на родителите, отглеждащи деца с увреждания. Темата с недостъпната архитектурна среда, с нуждата от подходящ транспорт и с политики за хората с увреждания се повдигна още преди повече от 5 години. Днес обаче виждам активност и се надявам наистина да успеем с неправителствените организации, с експерти от МЗ и МОН, в диалог да променим системата. Никой не е доволен от днешната ситуация, затова според мен, е нужна много голяма реформа. Изкореняване на лошите практики и нов индивидуален подход за всеки нуждаещ се.

- Предложената Концепция за реформиране на експертизата на работоспособността на МТСП срещна съпротивата на хората с увреждания. Какви корекции ще бъдат направени?

- Основната цел на Концепцията е да се разработят и да се представят най-добрите практики в тази област. МТСП разработва проект „Експертиза на работоспособността“. След многобройни срещи с представители на неправителствените организации и младите хора с увреждания решихме, че най-подходяща и съвременно обоснована е Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF), изготвена от Световната здравна организация (СЗО). Документът е около 500 страници и включва и методиката, по която ще се работи. Когато приключи превода, СЗО ще трябва да го одобри и след това ще направим презентация на това, как са въведени тези практики на международната класификация в три европейски страни, от които ще почерпим опит.

- Кои са тези страни?

- В момента все още не е решено. Има независим експерт, избран да ръководи проекта и до края на този месец вече ще имаме яснота по този въпрос, защото той трябва да представи своя доклад, как и по какъв начин е въведена международната класификация в тези европейски страни. Разбира се, всички стъпки ще бъдат съгласувани с неправителствените организации на и за хората с увреждания и се надявам, и вярвам, че само с диалог можем да постигнем ефективност, качество и прозрачност, от която имаме огромна нужда в системата за хората с увреждания.

Хората ще бъдат подпомогнати по най-добрия начин и всеки, който иска, ще може да работи.

- Кои са най-спорните моменти на този етап в разговорите?

- Най-спорният момент в концепцията, която беше внесена в Народното събрание, беше свързан с искането на хората с увреждания медицинската експертиза и експертизата на работоспособността да се извършват на едно място или „на едно гише” от мултидисциплинарен екип. И аз мисля, че това е абсолютно разумно и съм убедена, че когато се въведе системата ICF, това ще стане, просто защото няма как да се извършват всички тези анализи, методологии, без това да бъде на едно място. Така че самата система на СЗО ще уточни и ще изясни както медицинските експертизи, така и експертизите на работоспособността. И тук искам да кажа, че макар, че е толкова огромен този материал, който вече е към края на превода, всяка една отделна страна има право да направи методология, която е свързана с нейните особености и култура. Така че ние ще приспособим всички тези изисквания към нуждите на хората с увреждания в България. Гарантирам, че няма да бъде направена нито една стъпка, без да е съгласувана с тях. Те са в течение на този проект и чакат с нетърпение да станем готови с превода, за да започнем да обсъждаме точка по точка необходимите промени, които трябва да бъдат направени. Мисля, че при тази взаимна работа има подкрепа и толерантност между неправителствените организации, МТСП и Министерство на здравеопазването. Това са начините, по които трябва да водим този диалог на добронамереност и откритост, защото тези хора изживяват всички несгоди в живота, а ние като политици, трябва да отговорим на техните очаквания.

- След реформите ще бъдат ли запазени пенсиите на хората, които имат остатъчна работоспособност?

- Разбира се, че ще бъдат запазени. Никога не сме казвали, че ще бъдат спирани или намалявани. Напротив, хората ще бъдат подпомогнати по най-добрия начин и всеки, който иска, ще може да работи. Има и решение на Конституционния съд, в което се казва, че на хората, които имат определни здравни проблеми, но могат да работят, няма да им се спират пенсиите. Потвърждавам това, така че те не трябва да се притесняват, а да бъдат абсолютно спокойни.

- А ще се наложи ли да минат отново на прегледи пред ТЕЛК?

- Те и сега на една, две или пет години минават на прегледи. Знаете, че в момента е подложена на обществено обсъждане Наредбата за медицинска експертиза. Там много ясно, а дори и на срещата, която проведохме с г-н Каракачанов, той беше абсолютно категоричен, че хората, които имат трайни увреждания, примерно са с ампутирана ръка, крак или са с неизлечими заболявания, не трябва да се разкарват по никакъв начин, за да бъдат преосвидетелствани през годините. Те просто трябва да имат едно постоянно ТЕЛК-ово решение, което да гарантира тяхната индивидуална потребност, както здравна, така и от социални услуги. Така че е изключително важно ние да работим в тази посока, да създадем една интегрирана защита, закрила за хората с увреждания точно с такива здравно-социални услуги. Повдигна се и въпросът за социално-здравна карта, която би могла наистина да минимизира лошите практики, като по този начин ще се проследява състоянието на пациента от първо отчитане на заболяването, след това неговото лечение, развитието на болестта, както и в социален аспект картата би била полезна за вписване на всички услуги, които ползва едно лице с увреждания.

- Какво се обсъжда за децата с увреждания?

Повдигна се и въпросът за социално-здравна карта, която да минимизира лошите практики

- Очакваме в края на следващата седмица МТСП да излезе с решения по този въпрос. Знаете, че това не е в моя ресор и не съм в течение на всички промени, които ще бъдат направени, но съм изключително съпричастна към родителите, които се грижат за деца с увреждания. Защото наистина тези хора са подложени на един тежък живот, обречени на 24-часов работен ден, без почивка. Това са хора, които са се отказали от собствен личен живот и социални контакти, от работа, от почивка в името на своите деца. Така че ги подкрепям с цялото си сърце и ще следя внимателно промените, които ще бъдат предложени в тази посока. Надявам се те наистина да ги удовлетворят.

- Тъй като постоянно се говори за нарушения, предвиждат ли се санкции за лекарите, които издават фалшиви експертизи?

- Да, предвиждат се санкции – освен финансови и отнемане на лекарски права. Това нещо беше коментирано на срещата с г-н Каракачанов и се подкрепи и от неправителствените организации на хората с увреждания, така че вече подготвяме промените в Кодекса на труда и може би другата седмица те ще бъдат внесени в Народното събрание. Имаме още малко да изчистим текстовете за създаването на контролни комисии, които да проверяват ТЕЛК-овите решения. Същевременно с това ще подготвим и текстове, които да дават възможност по сигнал на граждани, да се проверяват хора, за които има съмнение, че са злоупотребили със системата и получават неправомерно пари. Може би ще се отвори и горещ телефон за такива сигнали.

- Според организациите на хората с увреждания ТЕЛК-овете трябва да бъдат закрити? Има ли такива структури по света?

- Разбира се, че има, въпреки че наименуванието навсякъде е различно, но това няма голямо значение. Важното е наистина да направим една система, която да работи, която да бъде прозрачна и да осигурява индивидуален подход, а как ще се нарича, не е толкова съществено. Важното е да вървим към единна система, която да даде гаранция и сигурност на хората с увреждания. Всъщност, електроното досие, електронната здравна карта, това са нещата, чрез които ще се минимизират лошите практики и злоупотреби, които сега съществуват в тази система. Имаме уверение, че по тях се работи и скоро ще са факт.

- В какви срокове виждате реалните промени в системата на експертизата на работоспособността? 

- Работим изключително активно. За съжаление, 30 г. нищо не е правено в тази посока. Това е тежка промяна, но крайно наложителна. Що се касае до международната класификация на СЗО, до края на тази година трябва да приключим с всички преводи, със съгласуване със СЗО. След това веднага започваме да работим по конкретните методики. Огромна е тази дейност, много е отговорна, но аз имам спокойствието, че неправителствените организации на и за хората с увреждания са много активни и получаваме изключително голяма подкрепа от тях. Те са и изключително компетентни в тази област, така че много разчитам на тяхната помощ.  

Подготвяме промените в Кодекса на труда за създаването на контролни комисии, които да проверяват ТЕЛК-овите решения

- Как ще бъде подпомогната заетостта на хората с увреждания? Какви проекти се предвиждат?

- Да, наистина предвиждаме хората с увреждания да имат възможност да участват в различни програми, проекти. Досега МТСП разработи проект за предприятията от социалната и солидарна икономика. Това ще даде един голям шанс на хората с увреждания да се включат много активно в трудовата заетост, като ще имат възможност и за обучение, квалификация и преквалификация, така че има голямо поле за действие. Всичко това го правим заедно, паралелно и много се надявам във времето да успеем да финализираме тези добри намерения, добри проекти, които започнаха в началото на мандата. Мисля, че това ще даде един по-лесен достъп до пазара на труда на хората с увреждания. Имаме, между другото и добри примери за хора с увреждания, които са направили работещи социални предприятия. Примерно, във връзка с българското европредседателство, от 16 до 18 април беше проведена конференция за социалното предприемачество и социалната икономика и разбира се 7-ми европейски форум на социалните предприятия, където бяха представени невероятни продукти и услуги, произведени от хора с увреждания. Така че в България има много добри примери, просто трябва да дадем шанс на повече хора по-лесно да достигат до пазара на труда.

- Смятате ли, че ще успеете да се разберете за бъдещите промени с организациите на хората с увреждания или отново да очакваме протести?

- Уверена съм, че ще се споразумеем. Всъщност, всичко върху което работим в МТСП и специално по програмата за експертиза на работоспособността и международната квалификация на СЗО, се подкрепя от всички хора с увреждания, включително и от родителите, отглеждащи деца с увреждания. Аз още веднъж потвърждавам, че всичко се прави в диалог и мисля, че заедно бихме могли да постигнем много добри резултати.50 336 подали заявления за новите помощи

50 336 подали заявления за новите помощи

Категорично не мога да приема обвиненията, че администрацията бойкотира хората с увреждания, каза Бисер Петков
Стотици милиони изтичат от фалшиви ТЕЛК-ове

Стотици милиони изтичат от фалшиви ТЕЛК-ове

Заради злоупотреби в Силистра ще бъдат повдигнати обвинения, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев
Приеха закона за социалните услуги

Приеха закона за социалните услуги

Готови сме да подобрим текстовете с вашите предложения между двете четения, каза Бисер Петков на депутатите

Слагат бутон за безплатните винетки

Слагат бутон за безплатните винетки

Така хората с увреждания ще могат по-лесно да проверяват на bgtoll.bg докъде е стигнало издаването им

55 000 хора с увреждания със заявления за винетки

55 000 хора с увреждания със заявления за винетки

През миналата година право на безплатни стикери за пътищата са имали над 228 000 души

Над 25 хиляди с подкрепа в домашна среда

Над 25 хиляди с подкрепа в домашна среда

Броят на хората, които са получавали услугите, ще се запази същият през 2019 г., уверяват от АСП
Януари приемат заявления за безплатни винетки

Януари приемат заявления за безплатни винетки

Повече от 228 хиляди са хората с увреждания, които са пътували без пътна такса през 2018, отчитат от АСП
Социалната реформа започна с началото на мандата

Социалната реформа започна с началото на мандата

Каква е равносметката за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", кои са дейностите, които ще продължат да получават европейско финансиране и през следващата година, пред Clinica.bg разказва зам.-министърът на труда и социалната политика, ангажиран с управлението на програмата - Зорница Русинова.
600 хил. с новата помощ за увреждания

600 хил. с новата помощ за увреждания

От 1-ви януари НОИ сменя служебно социалните пенсии за инвалидност на 336 хиляди души
НАП с жестомимичен превод в YouTube

НАП с жестомимичен превод в YouTube

Нововъведението става възможно с помощта на квалифицирани жестови преводачи и таблети при посещение на гише
1 2 3 4 5 ... 23 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Януари 2019