Конкурс

За революция стига и една медицинска сестра

10-05-2018 09:41
Докторите и сестрите стават необходими, когато хората създават нездрава среда и се отдалечават от живота, казва Ваня ГеоргиеваЗа революция стига и една медицинска сестра
Clinica.bg

press@clinica.bg
Да си професионалист по здравни грижи в България е дръзко начинание, на което устояват все по-малко наши сънародници. Заплахата страната ни съвсем скоро да се окаже без нужните специалисти е напълно реална. Решихме да ви покажем защо това е така, с надеждата, че решаването на проблемите минава през тяхното споделяне. "Предизвикателството да работя в България" е темата на националния конкурс за есе, който организира Clinica.bg заедно с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). Днес е ред да ви представим есето на Ваня Георгиева.
"Българио, драга, мила,
земля пълна с добрини,
земля,що си ме кърмила,
моят поклон приеми!

 

Любя твоите балкани,
твойте реки и гори,
твойте весели поляни,
де Бог всичко наспори;

 

твойте мъки и страданья,
твойта славна старина,
твойте възпоминанья,
твойта светла бъднина.

 

Дето ази и да трая -
за теб мисля и горя,
в теб родих се и желая
в теб свободен да умра".

 

„Де й България"
Иван Вазов

Де е българското?

 

То е в България и във всеки един от нас, роден в нея. Независимо дали сме във или извън родината, ние сме и ще си останем българи, както по душа, така и по образ.

Живеем в глобален, интересен и различен свят. За да посрещнем здравните предизвикателства на 21 век - векът на Здравните грижи, в световен мащаб здравните професионалисти имат и ще имат ключова роля, защото грижата за човека изисква призвание и вътрешна нагласа за себеотдаване в името на нещо велико - живота и здравето на човека.

Аз вярвам, че една революция може да започне с една медицинска сестра. Едва ли някой ще повярва, че тя е в състояние да породи революция, промяна, но аз осъзнах и тежестта й, силата й, и съм горда, че съм част от тези хора - братството на медицинските сестри.

Погледнете тези хора: „Бяла като ангел, нежна като бриз... „

 

Революцията на една медицинска сестра

 

започва от Флорънс Найтингел – основоположник на научното сестринство с първото научно определение за сестринството в своя труд "Записки за грижите"/1859/, първа организирала сестрински подразделения за оказване помощ на ранените войници.

Виржиния Хендерсов написа своят труд "Основни принципи на сестринските грижи". Нейното определение за сестринските грижи е актуално и днес, в 21 век: „Уникална задача на медицинската сестра е да оказва помощ на човек, било то болен или здрав, при осъществяване на действия, имащи отношение към неговото здраве, възстановяване или спокойна смърт";

Анри Дюнан (1828 – 1910), създател на Червения кръст и насърчител на Найтингейл;

Елизабет Фрей, направила първи опит да организира сестринството в Англия;

Баронеса Юлия Вревская, придворна дама на императрица Мария, оставила бляскавите приеми, за да дойде с руските освободителни войски и да почине от тиф край Бяла;

Царица Мария-Луиза (1870 – 1899), първата жена на цар Фердинанд, височайша покровителка на Червения кръст;

Царица Елеонора (1860 – 1917), с право може да бъде наречена "Българската Флорънс Найтингейл". Тя участва в Руско-Японската война като началник на санитарен влак, както и в Балканската, и в Първата световна война. Нещо повече – царица Елеонора е единствената коронована особа, която завещава да я погребат в облекло на милосърдна сестра;

Принцеса Ройс, която завършва курсовете за медицински сестри към Германския Червен кръст, и е не само височайша покровителка, но и почетна председателка на БЧК, създателка на първото софийско дружество "Самарянка";

Мери Агнес Джоунс е станала първата английска медицинска сестра на 24 април през далечната 1925 г.;

ВИЗИТКА

ИМЕ: Ваня Иванова Георгиева
ВЪЗРАСТ: 62 години
ОБРАЗОВАНИЕ: Висше, Магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт" от МУ София, Бакалавър по „Управление на здравните грижи" от МУ София, Бакалавър „Медицинска сестра", ПМИ „Христина Хранова", Стара Загора
МЕСТОРАБОТА: Председател на РК БАПЗГ Стара Загора
ТРУДОВ СТАЖ: 39 години
Квалификации: Специалност „Анестезиология и интензивни грижи" МФ при ТрУ Стара Загора
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: Английски език, ниво Б2, Медицински английски, ниво Б2
ХОБИ: Музика, четене на научна и художествена литература
ДЕВИЗ: „Моето място е България"

Царица Йоанна, със свои средства тя участва в построяването на Работническата болница, днес УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" и е редовен дарител и посетител на единственото тогава у нас Училище за милосърдни сестри в София. Дъщеря ѝ, княгиня Мария-Луиза е завършила 3-годишния курс за милосърдни сестри към Испанския Червен кръст;

Райна Княгиня, първата наша дипломирана акушерка, която се учи и дипломира в Москва.

 

Моята гледна точка на медицинска сестра

 

Ще се върна в настоящето и ще се постарая да отбележа няколко революционни неща, които се случиха в професията на медицинската сестра в България, благодарение на обединените усилия на съсловието ни, в които бях и вярвам, че съм участник и будител.

Първо революционно събитие е, че по време на 39-то Народно събрание в София бе приет Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, чрез който се хармонизира здравното законодателство в България с това на Европейския съюз, законово се регламентира създаването на организацията и се въведе единен електронен регистър.

Второ, приемането на Наредба №1 от 8 февруари 2011 г. на МЗ за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно е следващото революционно събитие, защото с тази наредба законово се регламентираха дейностите, които професионалистите по здравни грижи имат право да извършват.

Трето, за първи път в Закона за лечебните заведения, в член 17а от 2015 г. се дава възможност в медицинския, медико-денталния и диагностично-консултативния център да се разкриват звена, в които медицински сестри самостоятелно оказват здравни грижи.

Четвърто, със Заповед №РД-01-102 от 11 май 2015 г. МЗ утвърждава Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.

 

Защо професията не е получила обществено признание?

 

В законодателен аспект се случиха революционни и важни промени, но по отношение на обществено признание на професията на медицинска сестра аз вярвам и очаквам, че ще бъда свидетел и на такива в обществото. В последните години аз набюдавам със скръб деградацията на Българското общество. Следвайки праволинейно различни чужди модели „на парче" на здравеопазване, последва миграция на населението, селата се обезлюдиха, свидетели сме на демографски срив, отрицателен естествен прираст и причино-следствената връзка е налице. Лекарите и медицинските сестри стават необходими, когато хората създават нездрава среда и човечеството се отдалечава от живота и природата, защото взаимоотношенията между пациента и медицинската сестра отразяват общественото мнение, нагласи и развитие.

Медицинските сестри заминават на запад много огорчени от неразбирането на професията им дори сред медицинските екипи, от унизителното отношение към тях, от незачитане на човешкото им и професионално достойнство. Дори ниското заплащане на труда остава на втори план. А тези, които останахме в България сме принудени да работим най-малко на 2 места, за да получим възнаграждение, което е на ръба на физическото ни оцеляване. Прогнозата е дефицитът да нараства, защото голяма част от медицинските сестри у нас са в нетрудоспособна възраст и на голяма част от тях им предстои да навършат пенсионна възраст в следващите 5 години.

 

Здравната реформа се провали!

 

По думите на академик Дамянов: „Така пациенти станаха клиенти, а клинични пътеки – услуга. Здравето го превърнахме в стока", и обяви, че Здравната реформа се е провалила напълно. Цялото общество сме свидетели на това, като участници и потърпевши.

Същността на сестринството - милосърдието и човечността, вече не са ценни.

В съвременото общество е изместен фокусът на медицината. Хипократ за първи път разглежда човека като единно цяло, свързано с околната среда. Когато се лекуват симптомите на проблема, обикновено се счита, че поправителните мерки ще премахнат самия проблем, но това рядко се случва.

Нека освен високите технологии в медицината да върнем състрадателността, добротата, човечността, милосърдието към хората, защото: "Сестринството е уникална професия, за която се изисква университетско образование, съчетано с любов към хората, милосърдие, желание да помагаш и да се учиш непрекъснато, съпричастност към болката и страданието, готовност да се жертваш за другите, да работиш в екип и да изпълняваш служебния си дълг безотказно" /Милка Василева, председател на БАПЗГ".

Категорично е утвърден терминът „nursing", който включва в себе си представата за мисия, за самостоятелност и престиж.

 

Плодовете на тежките времена

 

През последните години сестринската професия бе изправена пред сериозни изпитания и предизвикателства. Задълбочи се процесът на необосновани съкращения на сестри в болниците. Ограничен бе приемът във висшите медицински училища. Стандартът за добри здравни грижи изисква на един лекар в лечебните заведения да се падат по 4 сестри. У нас се падат 0.9 и се закриват болници и отделения.

Още преди 10 години България обяви бедствено положение и задаващ се критичен недостиг на медицински сестри. В момента медицинските сестри у нас са точно два пъти по-малко от необходимото за нормално функциониране на здравната ни система. Понастоящем в България сестрите са на изчезване, както и милосърдието, което, когато става дума за медицина, не е етична норма, а задължителен елемент от лечебния процес, необходим за излекуването и възстановяването на пациента.

У нас на 100 000 души население се падат 485 сестри, а в Европа - 740. Пациентите са недоволни, медицинските специалисти са недоволни, непрекъснато се сменят управляващите на най-високите етажи.

 

Аз обаче следвам своя път

 

Приемам предизвикателствата на времето и в професията. Имам своите желони за работа и развитие с основна цел на СЗО "Здраве за всички в 21 век":

  • Промоция на здраве
  • Превенцията на заболяванията
  • Оказване на здравни грижи

Аз следвам моя път, път дълъг, много дълъг и красив. Пътят е странно нещо. Следвах го във времето на два века. Никога не мога да благодаря достатъчно на хората, които бяха до мен и с мен по дългия ми път. Когато има добри хора и светът е добър!Спомням си, че да бъда медицинска сестра беше детската ми мечта. Първа отивах в детската градина, за да облека бялата престилка и да взема чантата "Чичо доктор". От тогава и до сега имам потребност да помагам и да се грижа за хората и тяхното здраве. Учила съм много и още уча и предавам знанията и опита си в сестринската професия. Целият ми живот е свързан с тази професия, отдадена съм й изцяло в България и по света и не намирам за себе си друго професионално поприще.


Шест приза в конкурса за есе на БАПЗГ и clinica.bg

Шест приза в конкурса за есе на БАПЗГ и clinica.bg

Благодарим на всички участници за високото доверие и пожелаваме успех на специалистите по здравни грижи в борбата им за достоен живот

Останете да работите в България

Останете да работите в България

Вие сте предизвикателството - вашата младост и сила, казва Марияна Георгиева
Най-смели са сестрите, които остават

Най-смели са сестрите, които остават

Предизвикателството да работя в България и мотивацията си дължа на прекрасното ми семейство, казва Елена Маджарова
Знам коя съм и защо съм тук

Знам коя съм и защо съм тук

Ако си партньор в екипа, си готов да даваш и влагаш много повече, отколкото ако си само изпълнител, казва Виктория Стойчева
Устояваме и отстояваме правото си на живот

Устояваме и отстояваме правото си на живот

Стига се до парадокса, че неквалифицираният труд е по-високо платен от високо квалифицирания такъв, казва Ахинора Апостолова
Да бъдеш „сестра“ на всички хора

Да бъдеш „сестра“ на всички хора

Професията не е за слаби, неможещи и лесно предаващи се, казва Данка Динкова
Не се поколебах да продължа в медицината

Не се поколебах да продължа в медицината

Предизвикателството да работя в България е голямо и дано човешкият ресурс бъде по-добре ценен, казва Петя Минева
Не решаваме проблемите си с емигриране

Не решаваме проблемите си с емигриране

Трябва да работим тук, да се борим за оценяване на труда ни, да показваме че ни има, казва Светлана Тодорова
Младите се учат от нас, които сме в България

Младите се учат от нас, които сме в България

Най-важно условие, за да си медик, е да имаш желание да даряваш част от себе си на пациентите, казва Красимира Караджова-Тодорова
Вторият ми дом е болницата

Вторият ми дом е болницата

Времето лети, но хората с „белите престилки" оставаме в сърцата на всички хора, на които сме помогнали, казва Семра Шабан
1 2 3 4 5 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Смятате ли, че частни инвеститорски интереси застрашават Националната детска болница?

Юни 2024 Предишен Следващ