Пулмология

Важно е какво дишаме

08-05-2018 09:00
Мръсният въздух е виновен за 1 от 9 инфаркта и инсулта, казва пулмологът д-р Александър СимидчиевВажно е какво дишаме
Веса
Караоланова
vesakaraolanova@gmail.com
Белият дроб се влияе не от пиковите, а от целогодишното замърсяване на въздуха около нас, предупреждават специалистите. Мръсният въздух е виновен за 1 от 9 инфаркта и инсулта и статистиката се влошава с всяка изминала година. Как да пазим белия си дроб здрав, въпреки неблагоприятните условия, разказва пулмологът д-р Александър Симидчиев. Той оглавява отделението по функционална диагностика в МВР болница и белодробната функционална дигностика на Универстетска болница „Лозенец".

Ако в почивните дни възнамерявате да дишате чист въздух далеч от замърсените градове, не се надявайте на кой знае какъв ефект върху белите си дробове. Сърцето може и временно да „спечели“ нещичко, но на белия дроб му трябват месеци, за да се „изчисти“ от натрупания мръсен въздух, котегоричен е д-р Александър Симидчиев. Той обяснява, че например седмица почивка било на планина, било на море, на практика е без значение за белия дроб. Той се влияе от целогодишното замърсяване. Пиковете на замрсяване или изчистване му влияят по-малко, реагира по-бавно, но и по-дълготрайно. Той се уврежда след десетилетия пушене, десетилетия живот на мръсен въздух. Тоест, „изчистване” за седмица му вляе по-малко, отколкото изчистване с 5%, но за цяла година. За сърцето обаче пиковете от замрсяване имат по-голям ефект. Затова седмица на море или планина няма отношение към рисковете за белия дроб. А и психолози са доказали, че до третия ден от почивката човек още не почива и два дни преди края на почивката вече започва да мисли за работа, затова

за почивка трябва да се вземат поне 10 дни.

Атмосферното замърсяване чрез вдишването на въздух, в който има химически и физически примеси, води до увеличаване на честотата на сърдечно-съдовите, мозъчно-събодите, неврологичните и белодробните заболявания, подчертава д-р Симидчиев. Той припомня, че има няколко големи проучвания, доказали, че повишеното ниво на замърсяване предвидимо повишава тези групи заболявания и има връзка между нивото на замърсяване на въздуха и честотата на тези заболявания и смъртността от тях. Глобалното замърсяване става по-голямо поради човешката дейност върху околната среда които са много по-високи, отколкото са били прези предходни години. По тази причина изчислението, че 1 от 9 смъртни случая на планетата са резултат от атмосферното замърсяване е вярно. „Не може да кажем „този конкретно умря от мръсен въздух“, но когато говорим за група хора, които са изложени на замърсяване, знаем, че определен процент от тяхната заболеваемост от посочените болести и смъртността, се увеличават пропорционално на нивото замърсяване”, казва пулмологът. Например инсултите и инфарктите в голяма степен се дължат на неправлно поведение на човека – неправилно хранене, обездвижване, злоупотреба с алкохол и цигари, но към всчко това се добавя и вдишването на въздух, който съдържа множество химикали и други вредни вещества.

На практика няма органи и система, които да бъдат пощадени от мръсния въздух, но тези, които са свързани причинно-следствено и се вижда, че когато се качи замърсяването, увеличава се и смъртността от сърдечно-съзови, мозъчно-съдови и белодробни.

Обикновено прeз зимата, когато хората се отопляват с твърдо гориво или горят дрехи, гуми и пр.,

 

локалното замърсяване на въздуха е по-високо.

 

И все пак битовото отопление е сезонен замърсител. Освен него има и индустриални замърсители, ТЕЦ-ове, както и транспортни средства, които са  целогодишни замърсители. Моторните превозни средства замърсяват въздуха както през ауспсите, така и чрез генериране на прашинки при двжението им по неравности. През зимата се получава и температурна инверсия. Например София е в котловина и замърсителите попадат близо до земята, а отгоре като похлупак има слой по-топъл въздух, което задържа замърсителите по-дълго над града. На времето мнозина се отопляваха на дърва и въглища, но сега концентрацията на хора в София е много по-висока, което означава и повече автомобили, и повече битово отопляване, което води до по-високи нива на замърсяване.

През лятото хората започват да ползват климатици, за които се изразходва ток. На пръв поглед ги няма традиционните замърсители, характерни за зимата. Но в този случай от голямо значение е от къде идва токът – от възобновями източници, от ТЕЦ, от ВЕЦ. Ако за производството на тока се ползва ТЕЦ, замърсяването не е по-малко от зимата, но то е  предимно около ТЕЦ-а, производител на ток, а не при ползвателите в града.

 

Резките температурни промени,

 

на които сме свидетели през тази година, влияят ли на чистотата на въздуха? На чистотата на въздуха влияе всичко което увеличава фините прахови частици – с размер под 2,5 микрона. Те са толкова вредни, защото могат да навлязат дълбоко в белия дроб. Движението на фините частици, когато има вятър в котловина, наподобява ефекта на айряна – когато е в спокойно състояние, утайката пада на дъното на чашата, а когато го разбъркаме, става хомогенен. Влагата „сваля“ прашинките и фините частици на земята. Когато завали дъжд, те влизат в дъждовните капки, заедно с тях „слизат“ на земята и остават там, докато и тя е влажна. Затова миенето на улиците е добро, защото тези прашинки ще попаднат в канализацията. В София има гражданско измерване на чистотата на въздуха и когато се види, че има повишено замърсяване, е добре да се мият улиците, препоръчва д-р Симидчиев. 

Влияе ли

 

мръсният въздух на хранителната верига

 

и как? „Растенията добавят кислород към въздуха, но не извличат от него активно и праховите частици. Те се изчистват от влагата и дъжда, които ги свалят на земята. Растенията могат да пречистват от летливи въглеводороди и  – въглероден окис, защото те се включват в ензимните процеси по време на превръщането на въгледвуокиса в кислород. Боклуцте, които падат в почвата, посредством водата могат да проникнат в растенията. Когато ядем такива растения, в които има такива вещества, може да „получим“ някои от металите”, обяснява лекарят. Но се оказва, че

 

в храната ни може да попаднат дори частиците от отработено масло 

 

А „схемата” се оказва, че е доста проста. Изгарянето, което се правеше до неотдавна, на отработено масло при смяна на автомобилното масло, води до това, че във въздуха се издигат малки частици, които включват молибден, никел и пр. Тези вещества или директно с фините прахови частици попадат в белия дроб и организма ни и го отравят, или когато паданат на земята, проникват в почвата и посредством водата в растенията и се включват в хранителната верига, след като животните са ги погълнали с храната. Трудно разграждащите се елементи може да се включват в хранителната верига, когато се разпрашат под формата на фини прахови частици (под РМ2.5 се вдишват дълбоко) и паднат на земята. Измиването на плодове и зеленчуци отстранява само полепналия върху тях прах, чиито частици са едри – над РМ10 и ако не бъдат измити, проникват в органзма ни през храносмилателната система, казва д-р Симидчиев.

Мръсният въздух стимулира науката да създаде, а търговците – да предлагат

различни апарати за пречистване на въздуха.

Доколко е ефикасна работата им, засега е трудно да се каже, защото времето на ползването им е недостатъчно. Но факт е, че при покупката им трябва да се следи дали са спазени европейските и българските метрологични стандарти и дали имат изискваните сертификати. Тези апарати не чистят въздуха въобще, а в околността, където е апаратът, споделя д-р Симидчиев. Той е категоричен, че при покупката на такъв апарат, трябва да се съобразяваме в големината на помещението, в което ще бъдат разположени. Също, както правим при покупката на абсорбатор или климатик. Не може с маломерен апарат да очакваме, че ще пречистим въздуха в голямо помещение. Освен това при ползването на тези апарати, вратите и прозорците трябва са затворени, за да не влизат замърсители от вън. А и от тях има смисъл основно, когато замърсяването на въздуха на вън е високо и не можем да проветрим по естествен начин.

Погрешно е разбирането, че когато включим климатик, в помещението влиза свеж въздух. Нещо повече – ако не се почитват или сменят периодично филтрите на климатиците, те стават

допълнително източник на замърсяване.

А и ако в помещението има плесен, мухъл и пр., те допълнително могат да се загнездят и развиват във филтъра, обяснява д-р Симидчиев. По негово мнение някои от мерките на Столична община за по-чист въздух в София са добри като идеи, някои и като изпълнение. „Например приносът на метрото е огромен, защото „вкарва“ голяма част от трафика под земята. В същото време мерките за  непаркиране в центъра е нелепо, защото паркирната кола на замърсява. Ако целта е да не се влиза в центъра, защо не бъде направо забранено влизането на замърсяващи МПС, което всъщност замърсява въздуха, а не паркирането”, коментира специалистът.

Добре е всеки да наблюдава нивото на замърсяване възможно най-близо до местоживенето си, препоръчва пулмологът. Например в София официлните измрвателни станции са 4, но има и сайт airsofia.info, който позволява да се види в над 250 точки от града нивото на замърсяване. Не е толкова прецизно, колкото четирите официални измерители, но все паок човек може да види в неговия регион какво е нивото на замърсяване в последните няколко минути.

Ако замърсяването се покачва, добре е човек да си остане вкъщи,

доколкото е възможно. Особено, ако страдате от сърдечно или белодробно заболяване. Освен това, при високо ниво на замърсяване на въздуха, прпоръчително е да се ограничават спортните занимания, да не се кара колело или да се тича след автобуса. При високи физически натоварвани, се увеличава се и т.нар. белодробна вентилация и ако въздухът е мръсен, в белите дробове влизат много повече фини прахови частици, предупреждава специалискъкт. Сдружението ни съветва ИТ специалисти и иноватори създали апликация (Airlief) която показва замърсяването измерено в района на ползващия го, и дава персонализирани съвети за ограничаване на вредните ефекти. Това е един отличен пример са партниране за прагматично постигане на реален ефект

 

Сдружение „Въздух за здраве"


"Мнозина говорят за мръсния въздух, но почти нищо не се случва на практика. Освен това, когато се подхване темата, се имат предвид последиците от глобалното затопляне, но не и тези върху индивидуалното здраве на човека. Затова с група съмишленици от различни професии създадохме сдружението", разказва д-р Симидчиев. Сред основателите му има човек, който дълго е работил по социални проекти, има икономист, четирима лекари, има специалист, който се занимава с индивидуални практически решения за пречистване на въздуха и др. Независимо че има немалко подобни организации, борещи се за чист въздух, във „Въздух за здраве" членуват лекари. „Надяваме се чрез сдружението да се чуе и „медицинският" глас, защото за отделния човек личното му здраве е най-важната инвестиция, а здравните последици от мръсния въздух са сериозни", казва пулмологът. Слоганът е „Въздухът ни е грижа", а работата на сдружението е насочена към здравните ефекти, което всъщност са индивидуалните последици за отделния човек от мръсния въздух.

В края на май се очаква една от първите инициативи на сдружението под надслов „София без маска". Целта е не да слагаме маски заради мръсния въздух, след като е направено всичко, за да бъде замърсяването ниско, а изобщо да не се налага да носим маски.


Зависимостта е болест, но обществото не го осъзнава

Зависимостта е болест, но обществото не го осъзнава

Алкохолът и наркотиците „доставят" лесно щастие, чувство на обич и силни емоции, казва Светлана Йорданова
Неинвазивни тестове сменят ендоскопиите при ВЧЗ

Неинвазивни тестове сменят ендоскопиите при ВЧЗ

Преди 18 години разполагахме само с две лекарства за тях, а сега имаме много възможности за лечение, казва доц. Петко Карагзозов

Ръст на меланома заради жизнения стандарт

Ръст на меланома заради жизнения стандарт

За десет години новите случаи са близо 300 000, към 2025-та скокът им ще бъде с 18%, а смъртността ще достигне близо 80 000
TPVI е по-безопасна от сърдечна операция

TPVI е по-безопасна от сърдечна операция

В света процедурата стана реална алтернатива на конвенционалната хирургия в последните 10 години, а у нас навлиза сега, така че изоставаме, казват д-р Любомир Димитров и д-р Александър Александров

Стресът удря здравето на стомаха и червата

Стресът удря здравето на стомаха и червата

Нелекуваната рефлуксна болест може да доведе до карцином, пролетта е сезонът на гастроентерологичните оплаквания, казва д-р Камен Данов
ИИ ще е в хирургията най-рано след 10 години

ИИ ще е в хирургията най-рано след 10 години

Бичът на века са наднорменото тегло и затлъстяването, хернии при хора, които са ги допуснали, откриваме трудно, казва д-р Димитър Пенчев
Сънната апнея - рисков фактор за инфаркт

Сънната апнея - рисков фактор за инфаркт

54% от пациентите със сърдечна недостатъчност имат заболяването, обяснява д-р Петър Калайджиев  от ИСУЛ
Белтък помага за ремонтирането на ДНК

Белтък помага за ремонтирането на ДНК

Раковите заболявания са разнообразни, не е възможно създаване на универсална ваксина срещу тях, казва д-р Радослав Александров
Да се въведат още неонатални скрининги

Да се въведат още неонатални скрининги

Нужни са мултидисциплинарни групи от специалисти за пациентите с редки болести, навършващи пълнолетие, казва проф. Иван Литвиненко
Да има геномни карти и у нас

Да има геномни карти и у нас

Секвенитарме нашата ДНК, така ще подпомогнем изследванията и по-добрата и диагностика на тежки заболявания, казва проф. Радка Кънева
1 2 3 4 5 ... 59 »
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ