Позиция

Няма да се отнемат инвалидни пенсии

10-04-2018 13:24
Организациите на хората с увреждания трябва да са участник в промените, а не критичен наблюдател, казва министър Бисер ПетковНяма да се отнемат инвалидни пенсии
Clinica.bg

press@clinica.bg
Маса от 6000 души с различни увреждания от цялата страна ще се съберат на протестен митинг пред сградата на Министерски съвет в сряда. Те негодуват срещу подготвените реформи в системата на медицинската експертиза, защото се опасяват, че ще нарушат гражданските им права и ще влошат още повече условията им живот. На 1 март Национално представителните организации на и за хората с увреждания връчиха протестна нота на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. В отговор той твърди, че страховете им са неоснователни и провокират погрешни внушения. Публикуваме писмото му без корекции.

Уважаема г-жо Стоименова,

 

Позволете ми чрез Вас да се обърна към Национално представителните организации на и за хора с увреждания и да ги уведомя за позицията на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) относно Протестната нота, която връчихте на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет на 1 март 2018 г.

За съжаление вместо конструктивна и съдържателна дискусия по Концепцията за реформиране на експертизата на работоспособността, която по Ваше предложение беше включена в дневния ред на съвета, Вие предпочетохте да връчите протестна нота. Протестна нота, в която поставяте редица важни и резонни въпроси, част от които са свързани с цялостната политика за подкрепа на хората с увреждания, но отговорите на които не са предмет на Концепцията. Безспорно е обаче, че в рамките на комплексния подход при разработване на планираната реформа, тези въпроси следва да бъдат обсъдени и намерени правилните решения, които да подобрят условията на живот на хората с увреждания.

С Концепцията са определени основните проблеми при извършването на медицинската експертиза и е представен нов модел, по който да се извършва експертизата на работоспособността. Подход, основан на Международната класификация на човешката функционалност,  уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация, който дава възможност за индивидуална оценка на способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага труд и възможностите му за включване в пазара на труда, като се отчитат неговите образование, квалификация, знания и опит.

 

Промяната често се възприема като нещо нежелано и плашещо,

 

най-вече заради неизвестността и несигурността, както и поради страхът от загуба на постигнатото. Поради това, наред с ясно определената цел на реформата, в концепцията са определени и основните дейности, които следва да се реализират, за да се въведе експертизата на работоспособността.

Въвеждането на системата за експертиза на работоспособността има за цел да подобри условията за реализация на хората с увреждания на пазара на труда и да се повиши ефективността на предоставяните средства и услуги, с оглед повишаване на техния жизнен стандарт, а не да се ограничат средствата, които обществото отделя за хората с увреждания, или да се отнемат придобити права, вкл. и правото на пенсия. Това означава, че лице, което може да работи и което отговаря на условията за получаване на пенсия за инвалидност, няма да бъде лишено от възможността да я получава.

Ето защо не бих могъл да приема, както заявеното от Вас, така и

 

насажданото през последните седмици внушение,

 

че „реформата в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащия модел, която ще доведе до отнемане правото на инвалидна пенсия“. Твърдението Ви, че „на проведеното на 22.02.2018 г. съвместно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването към Народното събрание за първи път публично беше заявено, че планираната реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащия модел, която ще доведе до отнемане правото на инвалидна пенсия на 100-150 хиляди български граждани“ е некоректно и това се потвърждава от официалната стенограма (Протокол №23) на проведеното заседание.

Моделът, представен в Концепцията навярно не е съвършен и няма да реши всички проблеми, но за да се реализира реформа в полза на хората с увреждания,

 

те трябва да бъдат активен участник, а не критичен наблюдател.

 

Убеден в това, призовавам към споделена отговорност и очаквам Вие да бъдете на висотата на националното представителство и да влезете в конструктивен диалог, защото обществената дейност означава не само да се поставят проблеми, но и да се поема отговорност за тяхното решаване. В тази връзка очаквам Вашите предложения относно модела за експертиза на работоспособността, в т.ч. конкретни предложения за организацията, състава на комисиите, методиката, механизмите за контрол и  др.  

Национално представителните организации на и за хората с увреждания неведнъж са се доказвали като отговорен партньор на МТСП.  Надявам се, че и сега ще имате волята и отговорността да защитите тази роля на Вашите организации и да участвате пълноценно в обсъждането на реформата на системата за оценка на вида и степента на увреждане и  експертиза на работоспособността.

 

С уважение,
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика

И сестрите ще преговарят за НРД

И сестрите ще преговарят за НРД

Броят им в болниците вече ще стане показател от здравната карта, а тя ще се актуализира, ако леглата са с използваемост под 50% или над 90% по дейности, предвиждат промени на МЗ

146 ТЕЛК-а в болниците

146 ТЕЛК-а в болниците

Над 14 700 заявления са разпределени електронно към всички комисии в страната, казаха от МЗ
 
Обжалват задължителните ТЕЛК-комисии

Обжалват задължителните ТЕЛК-комисии

Общинските болници планират да оспорят в съда изискването, според което трябва да разкрият териториални експертни лекарски комисии, защото на практика то не може да бъде изпълнено, обясни д-р Неделчо Тотев
Приемат заявки за модерни помощни средства

Приемат заявки за модерни помощни средства

Те се подават в МТСП, сред артикулите са брайлов компютър и дисплей, софтуер за екранни четци, вертикализираща електрическа инвалидна количка
Назначихме резерви членове в ТЕЛК

Назначихме резерви членове в ТЕЛК

Стараем се да няма забавяния, годишно се издават 2 000 – 2 200 експертни решения, имаме четирима секретари, казва д-р Красимира Ковачка
Новите разпоредби профанизират ТЕЛК

Новите разпоредби профанизират ТЕЛК

Издаването на експертни решения е високо отговорна дейност, не може да я извършват некомпетентни хора, казва д-р Александър Величков
Опитваме да направим нов ТЕЛК, нямаме избор

Опитваме да направим нов ТЕЛК, нямаме избор

Рисковано е да се разглеждат случаи само по документи, може да бъде ощетен или пациентът, или държавата, казва д-р Тодор Тодоров
Удвояването на ТЕЛК-овете не стана

Удвояването на ТЕЛК-овете не стана

Днес изтече срока, в който държавните и общинските болници в страната трябваше да разкрият още 80 комисии, но това не се случи

Над 5 млн. за хората увреждания

Над 5 млн. за хората увреждания

Толкова са средствата за националните им организации, МС утвърди предназначението на субсидиите им
ТЕЛК-овете в болниците са мъртви в зародиш

ТЕЛК-овете в болниците са мъртви в зародиш

Началниците на отделения няма да се съгласят да участвта в тях, ще се разиграват и пациентите на лотария за документите им, а при нужда ще пътуват стотици километри, казва д-р Неделчо Тотев
1 2 3 4 5 ... 61 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ