Позиция

Няма да се отнемат инвалидни пенсии

10-04-2018 13:24
Организациите на хората с увреждания трябва да са участник в промените, а не критичен наблюдател, казва министър Бисер ПетковНяма да се отнемат инвалидни пенсии
Clinica.bg

press@clinica.bg
Маса от 6000 души с различни увреждания от цялата страна ще се съберат на протестен митинг пред сградата на Министерски съвет в сряда. Те негодуват срещу подготвените реформи в системата на медицинската експертиза, защото се опасяват, че ще нарушат гражданските им права и ще влошат още повече условията им живот. На 1 март Национално представителните организации на и за хората с увреждания връчиха протестна нота на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. В отговор той твърди, че страховете им са неоснователни и провокират погрешни внушения. Публикуваме писмото му без корекции.

Уважаема г-жо Стоименова,

 

Позволете ми чрез Вас да се обърна към Национално представителните организации на и за хора с увреждания и да ги уведомя за позицията на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) относно Протестната нота, която връчихте на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет на 1 март 2018 г.

За съжаление вместо конструктивна и съдържателна дискусия по Концепцията за реформиране на експертизата на работоспособността, която по Ваше предложение беше включена в дневния ред на съвета, Вие предпочетохте да връчите протестна нота. Протестна нота, в която поставяте редица важни и резонни въпроси, част от които са свързани с цялостната политика за подкрепа на хората с увреждания, но отговорите на които не са предмет на Концепцията. Безспорно е обаче, че в рамките на комплексния подход при разработване на планираната реформа, тези въпроси следва да бъдат обсъдени и намерени правилните решения, които да подобрят условията на живот на хората с увреждания.

С Концепцията са определени основните проблеми при извършването на медицинската експертиза и е представен нов модел, по който да се извършва експертизата на работоспособността. Подход, основан на Международната класификация на човешката функционалност,  уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация, който дава възможност за индивидуална оценка на способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага труд и възможностите му за включване в пазара на труда, като се отчитат неговите образование, квалификация, знания и опит.

 

Промяната често се възприема като нещо нежелано и плашещо,

 

най-вече заради неизвестността и несигурността, както и поради страхът от загуба на постигнатото. Поради това, наред с ясно определената цел на реформата, в концепцията са определени и основните дейности, които следва да се реализират, за да се въведе експертизата на работоспособността.

Въвеждането на системата за експертиза на работоспособността има за цел да подобри условията за реализация на хората с увреждания на пазара на труда и да се повиши ефективността на предоставяните средства и услуги, с оглед повишаване на техния жизнен стандарт, а не да се ограничат средствата, които обществото отделя за хората с увреждания, или да се отнемат придобити права, вкл. и правото на пенсия. Това означава, че лице, което може да работи и което отговаря на условията за получаване на пенсия за инвалидност, няма да бъде лишено от възможността да я получава.

Ето защо не бих могъл да приема, както заявеното от Вас, така и

 

насажданото през последните седмици внушение,

 

че „реформата в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащия модел, която ще доведе до отнемане правото на инвалидна пенсия“. Твърдението Ви, че „на проведеното на 22.02.2018 г. съвместно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването към Народното събрание за първи път публично беше заявено, че планираната реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на действащия модел, която ще доведе до отнемане правото на инвалидна пенсия на 100-150 хиляди български граждани“ е некоректно и това се потвърждава от официалната стенограма (Протокол №23) на проведеното заседание.

Моделът, представен в Концепцията навярно не е съвършен и няма да реши всички проблеми, но за да се реализира реформа в полза на хората с увреждания,

 

те трябва да бъдат активен участник, а не критичен наблюдател.

 

Убеден в това, призовавам към споделена отговорност и очаквам Вие да бъдете на висотата на националното представителство и да влезете в конструктивен диалог, защото обществената дейност означава не само да се поставят проблеми, но и да се поема отговорност за тяхното решаване. В тази връзка очаквам Вашите предложения относно модела за експертиза на работоспособността, в т.ч. конкретни предложения за организацията, състава на комисиите, методиката, механизмите за контрол и  др.  

Национално представителните организации на и за хората с увреждания неведнъж са се доказвали като отговорен партньор на МТСП.  Надявам се, че и сега ще имате волята и отговорността да защитите тази роля на Вашите организации и да участвате пълноценно в обсъждането на реформата на системата за оценка на вида и степента на увреждане и  експертиза на работоспособността.

 

С уважение,
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика

7% ръст на средствата за деца със СОП

7% ръст на средствата за деца със СОП

Те продължават да се увеличават и през настоящата година са 24 541, липсата на квалифицирани специалисти продължава да е основен проблем, казва образователният министър проф. Галин Цоков
Подкрепата за деца със СОП не е ефективна

Подкрепата за деца със СОП не е ефективна

За решаването на проблемите на учениците със специални образователни проблеми и малчуганите в детските градини са необходими още средства и координация между три министерства, казва проф. Диана Ковачева
Извеждат над 3200 души от домовете за хора с увреждания

Извеждат над 3200 души от домовете за хора с увреждания

Те ще бъдат настанени в нови социални услуги от семеен тип, а сегашните обекти ще бъдат закрити в рамките деинституционализацията, реформата трябва да се реализира до 1 януари 2035 г. съобщиха от МТСП
Правят платформа за превод на жестов език

Правят платформа за превод на жестов език

За целта са предвидени 3 млн. лв., идеята е да бъде осигурен равнопоставен достъп на глухите и сляпо-глухите хора до административни услуги, казват от социалното министерство
Ръст на помощите за деца с увреждания

Ръст на помощите за деца с увреждания

При 90% ТЕЛК подкрепата нараства от 930 лв. до 1080 лв. на месец, предвижда проектът на бюджета на държавата
Редица проблеми с ТЕЛК остават нерешени

Редица проблеми с ТЕЛК остават нерешени

Да се направят спешни променив медицинската експертиза, настоява проф. Диана Ковачева
Повече средства за децата с увреждания

Повече средства за децата с увреждания

Размерът им не е коригиран от края на 2016 г., като до момента не е предвиден механизъм за промяната му, казва Диана Ковачева
НСТС гледа линията на бедност

НСТС гледа линията на бедност

Социалното министерство предлага тя да е 526 лв. за 2024 г., тристранката ще обсъди и промените в данъчните закони, от които зависят приходите за следващата година

535 с псхичини разстройства изведени от болниците

535 с псхичини разстройства изведени от болниците

Хората са настанени в 37 резидентни центрове с нови социални услуги, а шест големи дома са били закрити
 Конкурс за наградите за социален мениджмънт

Конкурс за наградите за социален мениджмънт

Той се обявява от МТСП, кандидатите ще бъдат в три категории - общество, околна среда и човешки ресурси, съобщиха от ведомството
1 2 3 4 5 ... 59 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Декември 2023 Предишен Следващ