Интервю

Ранното и късното раждане са рискови

26-03-2018 08:43
За двайсет и пет години майчината смъртност в България падна два пъти, казва д-р Веселин Дяволов
Снимка: 24 часа
Ранното и късното раждане са рискови
Веса
Караоланова
vesakaraolanova@gmail.com

Въпреки че 2018 г. още е в началото си, вече регистрирахме първия смъртен случай на родилка. Защо се случват тези инциденти, по-чести ли са те у нас в сравнение с останалите европейски държави, какво трябва да знаят бъдещите майки, за да родят здрави деца, попитахме д-р Веселин Дяволов. Той е зам. директор на най-голяма АГ-болница в страната - „Майчин дом".

- Д-р Дяволов, отново имаше случай на починала родилка. Увеличава ли се майчината смъртност?

- Майчината смъртност в световен мащаб е намаляла почти наполовина от 1990 г. насам. Според изследване на СЗО за 25 години от 385 на 100 хил. раждания тя е сведена до 216 на 100 хил. Това е разлика от над 44%. В България положението не е по-различно, защото през 1990 г. бе 21 на 100 хил., а сега е 11 на 100 хил. раждания. Категорично мога да кажа, че особено през последните 10 години, чувствително намаля и детската, и майчината смъртност. Причината за това е подобряването на медицинско обслужване, по-доброто качество на здравни грижи, диагностиката и възможността някои рискове да се предвидят, да се контролират и своевременно да се предотвратят.

Майчината смъртност никъде в света не може да достигне нула. Обикновено смъртните случаи се концентрират в големите болници в областните центрове, защото там са най-добрите специалисти и апаратура. В нашата болница, където е концентрирана най-тежката патология от цялата страна, за 2017 г. например има 2 починали родилки при близо 4 хил. раждания. Стотици пациенти със сериозни усложнения са спасени - не само те, но и децата им.

- Кои са причините и за тези 11 на 100 хил. раждания?

- Причините са много и комплексни. Преди всичко различни медицински усложения, породени от бременността. От една страна, основна причина е променената демографската структура на раждащите – преди 18 години и след 35 години. Бремнността в тези възрасти е свързана с повече рискове и усложнения, особено когато е първа. И в двете групи се случват повече спонтанни аборти, вродени дефекти и заболявания на плода, преждевремнни раждания, повече тежки усложнени или оперативни раждания със съответните неблагополучия и за майката, и за плода. А за съжаление бременността в тези две групи у нас наистина е една от най-високата в Европа.

- Какво още трябва да се направи за намаляване на майчината смъртност?

Смъртните случаи се концентрират в големите болници, където има добра апаратура и специалисти

- Освен да се намали бременността в двете горепосочени групи, е необходима и по-добра здравна култура на пациентите и връщане на доверието както в медицинските специалисти, така и в прилаганите в страната програми, които са на световно ниво. В началото на месеца "Майчин дом" посрещна генералния директор на СЗО д-р Тедрос Гебрейесус, който бе запознат с методите на работа и условията в болницата. Той потвърди, че всички грижи за бременните, родилките и бебетата са на световно ниво, в пълен унисон със страндартите на организацията. Това е само един пример, че у нас получваме качествено здравеопазване и трябва да имаме доверие на добрите специалисти.

- Как се регистрлират смъртните случаи? Има ли възможност за укриване?

- Категорично не. Няма как да се укрие подобна статистика. Всички случаи на смърт в болниците се регистрират и се посочва причината.

- У нас има ли превенция на детската и майчината смъртност?

- Усилията на всички АГ специалисти са в тази посока. Основният подход за намаляването на смъртността сред родилките, а и децата, е ранната регистрация на всички бременни и активното проследяване на бременността.

- Навремето женската консултация бе много строга, как е сега?

- Има и сега женска консултация, която предвижда поредица от прегледи и изследвания със съвременни методи, проследяване на развитието на бебето, но има известни пропуски. Най-големият проблем е неранното обхващане на бременните. Най-вече на по-ниско образованите, на жените от групите с по-нисък социален статус. Друг проблем е семейното планиране, което също има корените си в социалния статус на определени групи хора, предимно от малцинствен произход. В тийнейджърска възраст обикновено бременността не е планирана, момичето все още не е подготвено за майчинство, възможно е да не води здравословен начин на живот. Възможно девойката да не разбере навреме, че очаква дете и да бъде по-късно обхваната от женската консултация. Късното обхващане на бременност крие сериозни рискове и увеличава процента на усложнения и по време на бременността и при раждането. Отговорността за своевременното регистриране и активно проследяване на бременността е поделена между пациентка, лекар, акушерка.

- Необходими ли са законодателни промени за регистрация и обхващане на бременните?

- Бременността се регистрира и проследява не само в частните болници. Това е услуга, която се покрива от НЗОК. Всички хора в страната имат достъп до нея, дори тези, които не са здравноосигурени, имат право да бъдат проследени и да родят в болница в същите условия като останалите. Категорично е необходимо повишаване на здравната култура у нас. Каквото и да се случи в законодателството, ако жените не решат да отидат на лекар, когато забременят и не посещават редовно консултациите при гинеколог през 9-те месеца, няма как да се подобри ситуацията. У нас често се обвиняват лекарите за възникнали промени, но не си даваме сметка за личните избори, които правим.

Всички случаи на смърт в болниците се регистрират, няма как да се скрие статистиката

- Кои са най-честите усложнения при бременните?

- Едната група усложнения са свързани със самия родилен процес. Най-често става дума за кръвоизливи по време на раждането. Това разбира се, обикновено е непредвидимо, но затова лекарите и акушерките сме тук. Преждевременното раждане също може да доведе до усложнения. Другата група усложнения са свързани с придружаващите заболявания. С увеличаването на възрастта се увеличава и възможността жената да има придружаващи заболявания. Най-честите заболявания, които могат да доведат до усложнения по време на бременността и при самото раждане, са сърдечно-съдовите, диабет, затлъстяване, бъбречни заболявания, заболявания на имунната система, инфекции, по-рядко – епилепсия. Една от най-честите причини за усложнения по време на бременността е прееклампсията, която статистически може да се прояви при 3 до 8 на 100 бременни. Прееклампсията се определя като повишение на кръвното налягане, протеинурия и отоци по крайниците след 20 гестационнна седмица на бременността. Оставена нелекувана, прееклампсията може да доведе до сериозни, потенциално фатални, усложнения, както за майката, така и за плода. Но установена навреме и адекватно лекувана, може да бъде овладяна. Наличието на предшестващо оперативно раждане увеличава риска от усложнения при следващо раждане.

- Увеличават ли се случаите на бременни с придружаващи заболявания?

- Все повече млади и интелигентни жени избират първо професионалната си стабилност и отлагат във времето раждането на първо дете. А с напредването на възрастта и заболяванията зачестяват.

- По-рискови ли са ин витро бременностите?

- Да, по-рискови са ин витро бременностите. Обикновено причината за безплодие по-често не е само гинекологична, а следствие от много други функции в организма на жената. Това изисква по-специален подход и третиране през цялата бремнност. При такива бремнности често се налага продължителни хоспитализации, рисковете от спонтанни аборти или увреден плод са по-големи, по-често се случва преждевремнни или тежки травматични раждания, които носят риск както за жената, така и за детето. Настъпването на едно забременяване не значи винаги развиваща се и безпроблемна бремнност, физиологично раждане и здраво бебе.

Второто нещо, което прави ин витро бремнността по-рискова е концентрацията на тези процедури при жени над 35 г.

Разумно е да се приеме, както в някои други държави, доказали добри здравни резултати, че "успешна бремнност при асистирана репрудукция, е само тази, след която имаме здраво дете вкъщи със здрави родители".

Причината за безплодие не е само гинекологична, а следствие от много други функции в организма

- Какво е бъдещето на репродуктивната медицина?

- Репродуктивната медицина има огромно бъдеще. У нас обаче е добре да не се концентрира толкова усилено при жени около и над 40 години. Да, тази група жени обикновено са материално обезпечени и готови да дадат всичко, за да забременеят, но често не си дават сметка, че бремнността е огромно натоварване за техния организъм. От друга страна, процентът на забременяванията в тази възраст е изключително нисък като с течение на времето той пада до 1-2%. Усилията в асистираната репродукция трябва да се влагат и в контингента 25 - 35 години, когато поради по-горе изложенте причини процентът на успеха е и значително по-висок.

- По данни на СЗО под 15% от бременностите имат медицински показания за оперативно раждане. Напоследък се говори, че над 40-45% от ражданията у нас са със секцио, твърди се, че голяма част от тях са по желание на майката. Това увеличава ли риска от майчина смъртност?

- Да, завиши се доста процентът на Цезаровите сечения в България. И в нашата болница е над 40%, но обяснението е, както и по-рано казах, че при нас са съсредоточени най-тежките случаи. Въпреки това съм убеден, това е много висок процент на оперативни раждания. Лично аз предприемам оперативно раждане само по строги медицински индикации. Ако няма такива, разговарям с жените и им препоръчвам естественото раждане. Напоследък много се прави Цезарово по желание, което според мен е погрешно. Наистина в наши дни рискът от смъртност при секцио е много намален в сравнение с преди 100 години. Въпреки това, почти няма гинеколог, на когото да не му се е случвало усложнение след цезарово или поне усложнение при жена с предшестващо цезарово. Доказано е, че при естествено раждане нормалната загуба на кръв е около 400 мл, а при Цезарово – около литър. При секцио хемоглобинът пада доста повече, отколкото при естествено раждане. Все пак е операция. Има риск и за здравето на детето. Да, за жените е по-лесно секциото. Понякога и за специалистите. Безспорно има и известна комерсиализация.

- В провинцията доста АГ отделения се закриха, това проблем ли е?

- Да, там хората са изправени на нокти.

- Когато най-близкото родилно отделение на 60-70 или 100 км, плановото оперативно раждане сякаш е единственият изход?

- Може би донякъде е така, но мисля, че това е въпрос на организация на здравната помощ.

- Напоследък често се говори за раждане в дома. Това риск ли е за майчина и детска смъртност?

- Има страни като Холандия, където около половината от ражданията са вкъщи. Но там има такава традиция и в същото време има добра организация на здравната помощ и при най-малък повод за усложнение, има възможност родилката веднага да бъде закарана в лечебно заведение. У нас няма традиции, няма опит, а и законът не го разрешава. Според мен не е и редно да бъде узаконено. Много е рисковано. В последните години имаше няколко случая, които не завършиха много добре. Не се стигна до фатален край, но ражданията са протекли с усложнения.

Почти няма гинеколог, на когото да не му се е случвало усложнение след цезарово или при жена с предшестващо цезарово
- Споменахте и образованието. Необходимо ли е въвеждане на задължително сексуално образование в училищата?

- Безспорно образованието само по себе си е от голямо значение. Както казах много по-трудно е да обхванем в женската консултация нискообразованите бременни. Според мен е редно е да има задължително сексуално образование като превенция на ранното начало на половия живот и рисковото сексуално поведение сред подрастващи, предпоставка за безопасен секс. Така може да бъдат предотвратени голяма част от нежеланите бременности и аборти в ранна възраст, може да бъдат преотвратени редица сексуално предаваните инфекции. За съжаление трудно пробива. Специалистите по акушерство и гинекология многократно сме настоявали, имаме подкрепата на неправителствени организации, но така и не се случва. От друга страна, дори да е задължително сексуалното и здравното образование в училище, каква е ползата, ако има ученици, които не посещават училище или рано отпадат от училище?

- Според Вас какви са причините за намаляване на раждаемостта?

- Преди всичко икономически и демографски. При спад на икономиката, при икономическа криза винаги намалява и раждаемостта. В нашата болница например най-малко раждания през последните години сме имали 2007 и 2008 г. – времето на икономическата криза. Другата причина е миграцията – много млади хора напуснаха страната. През 80-те години се раждаха по 100 хил. деца и естествено, когато са достигнали репродуктивна възраст, са раждали повече деца. Но сега в репродуктивна възраст са родените през 90-те години, които не са много. Няма как да очакваме висока раждаемост.


Разширяват финансирането на грижите за бебета

Разширяват финансирането на грижите за бебета

Здравната каса ще може да плаща и на практики за здравни грижи, ако имат договор с джипи, гласят промени

Безплатните зъбни протези още буксуват

Безплатните зъбни протези още буксуват

Последно те трябваше да започнат реално да се плащат от 1 август, но все още няма постигнато съгласие между БЗС и НЗОК

Напливът за нови клиники расте още

Напливът за нови клиники расте още

През 2019 г. са изготвени 10 комплексни оценки за дейности или болници, за миналата 94, а само за първите три месеца на тази - 43

Двама остават в битката за „Ив. Рилски

Двама остават в битката за „Ив. Рилски"

Начело на Инфекциозна болница застава д-р Тома Томов, а проф. Татяна Червенякова остава в борда

ИАМН с външен консултант за „Сърце и мозък

ИАМН с външен консултант за „Сърце и мозък"

Проверката на болницата в Бургас по съмнението за отчетена, но неизвършена операция продължава повече от два месеца

Не обсъждаме актуализация на бюджета на НЗОК

Не обсъждаме актуализация на бюджета на НЗОК

Тази година бюджетът на здравната каса е изправен пред повече предизвикателства от обикновено. Причината е, че КС отмени лимитите на болниците. Ще има ли дефицит, какво е решението, попитахме Боян Бойчев от АИКБ.

Пациентът в болница поскъпнал с 49%

Пациентът в болница поскъпнал с 49%

Най-скъпо се оказва, че лекуват в Пловдив и Плевен, изпреварвайки дори София, а най-евтино в Перник и Видин, показват данните на касата

МС одобри отчетите на НЗОК

МС одобри отчетите на НЗОК

Единият е за изпълнението на бюджета, а другият за дейността на фонда за 2023 г.
И „Св. Наум

И „Св. Наум" остава със стария си шеф

Акад. Иван Миланов остава директор на лечебното заведение за още един мандат, показват резултатите от конкурса на МЗ
Лекар открива 50-тото НС

Лекар открива 50-тото НС

От партиите в него зависи дали най-накрая ще се сложи ред в сектора или властта ще продължи да толерира неоправданото изграждане на нови лечебни заведения и дейности

1 2 3 4 5 ... 510 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия парламент в здравеопазването?

Юни 2024 Предишен Следващ