Коментар

Обединението университет-болница е стратегическо

22-03-2018 07:51
Clinica.bg

press@clinica.bg
Обединението университет-болница е стратегическоTo e решение за част от проблемите в медицинското образование и здравеопазване у нас, казва проф. Красимир Иванов
За първи път у нас медицински университет придобива капитала на на едноличен собственик по управление на болница. В сряда Министерски съвет предостави собствеността на „Св. Марина" на МУ-Варна. Защо беше нужна тази стъпка, какви са очакваните ползи от нея, добре ли е тя да се превърне в модел и за останалите университети, попитахме проф. Красимир Иванов, ректор на МУ-Варна.
- Проф. Иванов, защо МУ-Варна реши да стане собственик на „Св. Марина"?

- Всеки медицински университет се налага да ползва като бази за провеждане на практическото обучение по различните специалности публични и частни лечебни заведения. Законът за лечебните заведения обаче раздели университетските болници от медицинските университети и ги преобразува в търговски дружества с независимо управление. Действащата към момента нормативна уредба регламентира необходимостта от трайно взаимодействие между медицинските университети и лечебните заведения, придобили статут на университетски болници. Въпреки това понякога възникват проблеми за оптимално доброто и качествено провеждане на медицинското образование.

- Какви са те?

- Качеството на образованието в областта на здравеопазването, не само предвид нормативните разпоредби, но и фактически, е пряко зависимо от различни фактори, като високо квалифицирани преподаватели, добра материална база – учебни зали, лаборатории, оборудване, бази за практическо обучение – лечебни заведения и др.

Осигуряването на необходимия по състав и структура научно-преподавателски състав е от съществено значение за предоставянето на качествено обучение на бъдещите специалисти в медицинската професия. В момента обаче съгласно закона за висшето образование (ЗВО) решения за откриване на конкурси за хабилитирани преподаватели в университетските болници се вземат от академичния съвет на съответното висше училище, съгласувано с управителя или изпълнителния директор на болницата. Ректорът на висшето медицинско училище трябва да сключва и прекратява трудовите договори с преподавателите в университетските болници, съгласувано с управителя или изпълнителния директор на болницата. Преподавателите, работещи по основен трудов договор в университетските болници трябва да се считат за работещи по основен трудов договор в съответното висше училище. Тоест, разпоредбите на ЗВО налагат необходимостта от трайно и добро взаимодействие между ръководствата на университета и болницата, което излиза извън обхвата на обикновено сътрудничество.

Поддържането и развитието на материалната база е друга съществена предпоставка за осигуряването на качествено обучение на медицинските специалисти, тъй като има задължително практическо обучение по предклинични и клинични специалности. Лечебните заведения, в които се провежда практическото обучение на студенти, включително и тези със статут на университетски болници, не разполагат с необходимата база, която да е в съответствие с потребностите на образователния пазар и новостите в медицинската наука. Необходимо е не само поддържане на сградите, но и оборудването на лаборатории, зали за практическо обучение, осигуряване на възможност за наблюдение на реални оперативни интервенции, закупуване на специализирано медицинско оборудване и др. За осигуряването на всичко това помощ оказват висшите медицински училища, от което към момента отново произтичат редица проблеми.

- Ще се решат ли те с прехвърлянето на собствеността?

- Да, отстраняването им, както и възстановяването на основната функция на университетската болница – осигуряване на качествено практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти, ще се постигне след като университетът придобива капитала на едноличен собственик по управление на „Света Марина". Това заедно с отличната акредитационна оценка за лечебна дейност и провеждане на практическо обучение на студенти и специализанти ще даде редица положителните страни за развитието на висшето образование в МУ-Варна и на университетската болница.

- Кои са те, смятате ли, че този опит би бил положителен и за останалите университети и болници?

- Сред положителните страни на този модел са стимулирането развитието на медицинската наука, повишаване мотивацията на преподавателския състав, оптимизиране разходите и подобряване финансирането на болницата. Също така факта, че ще се появят нови възможности за увеличаване на трудовите възнаграждения на персонала в университетската болница. Обединението ще доведе и до по-ефективното разпределение на финансовия ресурс в сферата на здравеопазването и ще подобри дейността на болницата. Освен това ще се повишат възможностите за инвестиране в материалната база и специализираната апаратура на лечебното заведение. Възможността за практическо обучение в базата на търговското дружество ще стане по-голяма и няма да бъде ограничавана от решения на органите за управлението му. Не на последно място обединението ще доведе до по-добра и по-качествена услуга за пациентите, защото те ще бъдат лекувани в модерна, високотехнологична болница от квалифицирани лекари и университетски преподаватели. Смятам, че това е удачен модел за развитие на медицинските университети и базите им за обучение, но решенията са индивидуални за всеки.
Използвам повода да благодаря за доверието и подкрепата на министър председателя Бойко Борисов, на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, на министъра на образованието Красимир Вълчев и на целия Министерски съвет. Това ни задължава да продължим още по-активно да работим за утвърждаване на университетската болница като европейско лице на българското болнично здравеопазване, предоставяне на качествени комплексни услуги на българските граждани и развитието й като модерна и високотехнологична база за обучение на над 5 хиляди студенти, докторанти и специализанти, 1400 от които са чуждестранни граждани от 44 държави в света.Зрелостниците могат да заявяват трета матура до четвъртък

Зрелостниците могат да заявяват трета матура до четвъртък

Причината е промяната за прием в университетите, главно в СУ
Зрелостниците ще получат дипломите си навреме

Зрелостниците ще получат дипломите си навреме

Подготвя се възстановяване на работата в детските градини, каза министър Красимир Вълчев на колегите си от Европа
СУ oтмени приемните изпити

СУ oтмени приемните изпити

Такива ще има само по медицина, фармация и математика, причината е епидемичната обстановка в страната
Свиха приема в университетите

Свиха приема в университетите

Намалението засяга и медицинските университети, но не драстично
Maтурите през юни, без балове

Maтурите през юни, без балове

Няма да има никакъв проблем за кандидатстване във висшите училища в страната и в чужбина, увери министър Красимир Вълчев.
MУ-София със значка

MУ-София със значка "зелен университет"

Висшето училище получи отличие в световната рейтингова екокласация Green Metric 2019
Учебната година остава онлайн до края

Учебната година остава онлайн до края

Учениците няма да се върнат в класните стаи, ще се явят само за изпитите след 7 клас и за матурите
МУ-София става част от общ университет в Европа

МУ-София става част от общ университет в Европа

Висшето училище е единственото в България, което влиза в консорциум по проекта IngEniUm
Вдигнаха таксите за студентите с 5% до 25%

Вдигнаха таксите за студентите с 5% до 25%

В 18 университета ще се плаща повече, а в 15 няма промяна в тарифите
Учебници по православие в навечерието на Великден

Учебници по православие в навечерието на Великден

МОН одобри помагалата, в уроците са включени виртуални разходки из българските , храмове и презентации за светци
1 2 3 4 5 ... 24 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Май 2020