Становище

Има нужда от промени за реекспорта

14-02-2018 08:30
За съжаление в текстовете, внесени от МЗ, няма заложени ефективни механизми, казват от Инициативния комитет от магистър-фармацевтиИма нужда от промени за реекспорта
Clinica.bg

press@clinica.bg
Разглеждането на проекта за промени на закона за лекарствата започна. Основните промени в него засягат реекспорта на лекарства и хроничните липси на медикаменти, до които той води. Ние пък решихме да ви запознаем с мнението на гилдията за тях. Какво е становището на Инициативен комитет от магистър-фармацевти вижте днес.

С настоящото Инициативния комитет от магистър-фармацевти, членове на Българския фармацевтичен съюз в РБългария, изразява своето становище относно проект на ЗИД на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина, реф. ном. 702-01-57, внесен от Министерски съвет на Република България.

Инициативния комитет подчертава, че подкрепя залегналата в законопроекта концепция за стриктна регламентация на процедурата на лекарствения износ и паралелна търговия, с цел преодоляване на дефицита в лекарствоснабдяването.

Считаме, че основната цел на всички участници в лекарствоснабдителния процес трябва да е насочена към защита на правата на българския пациент.


Това може да се постигне чрез прозрачна,

обективна и релевантна на реалната обществена ситуация нормативна регламентация, която да осигури равен достъп на всички пациенти до качествена и ефикасна здравна грижа.

С оглед на гореизложеното, Инициативния комитет желае да изрази своето уважение и подкрепа на всяко усилие, допринасящо за развитието, допълнението и изменението на законовите текстове в посока изграждане на адекватно функционираща здравна система, която да отговаря на потребностите на гражданите.

Промяната на нормативната уредба в ЗЛПХМ и по- конкретно в Глава девета "б" - ИЗНОС НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ относно паралелната търговия е наложителна поради липсата на „ефективно работещи" нормативно регламентирани механизми, които да предвиждат строги санкции за наложилата се през последните години порочна практика.


За съжаление считаме, че в текстовете,

внесени от МЗ няма заложени такива механизми. Предложените промени ще доведат до ненужна административна тежест, обременяваща дейността на всички участници в процеса, без реални контролни норми. Друг съществен проблем е липсата на централизирана електронна връзка между търговците на едро и дребно. Не е възможно да се изпращат по електронен път данни от продажбите ,защото аптеките по наредба работят с хартиен дневник , а търговците на едро приемат поръчки основно по телефона .

Друг съществен казус , който не е залегнал в проекта , но е от основно значение за опазване на общественото здраве и прилагане на здравната политика е липсата на ясни критерии, които са нужни с оглед еднакви ограничения спрямо всеки един износител.


В новите текстове никъде не се изяснява

и не се дава точен конкретен критерий за всяка хипотеза, поради което са възможни отклонения, които ще доведат до неконституционност на възприетите решения.

Сегашната система не защитава конституционно закрепеното опазване на човешкото здраве. Следва да се отчита, че при определяне на границите на държавното регулиране значение имат и други принципи и осъществяването на основните права става винаги в определена обществена и социална среда. Общественият интерес е баланс на интересите в обществото и приоритетът на принципа на защита на живота и на здравето на човека конституционно се осъществява само като се държи сметка за единния в съдържанието си обществен интерес, който в предложените текстове не е защитен.

Смятаме, че формулиран по този начин проектозаконът съдържа повече мерки за наблюдение, но не и за ефективна регулация в посока ограничаване на износа и осигуряване на ефективна система за отчитане движението на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък (ПЛС), за които е налице недостиг или са установени липси на територията на Република България.


С уважение, членове на Инициативния комитет към БФС


Забраниха износа за 297 лекарства

Забраниха износа за 297 лекарства

Сред тях са редица антибиотици, медикаменти за КОВИД и химиотерапевтици, причината е, че може да има недостиг

Е-системата за реекспорта - 300 хил. лв.

Е-системата за реекспорта - 300 хил. лв.

Здравното министерство публикува правилата за създаването й месец, след като тя вече трябваше да работи

Паралелният внос се увеличи с 25 хапчета

Паралелният внос се увеличи с 25 хапчета

По-малко от месец има ИАЛ, за да пусне системата за проследяване на реекспорта, но едва ли ще спази срока

Паралелните търговци искат ремонт на цените

Паралелните търговци искат ремонт на цените

Има промяна в страните донори на медикаменти, твърдят европейските дистрибутори

Реекспортът е върхът на айсберга

Реекспортът е върхът на айсберга

Електронната проследимост на лекарствата е най-добрият вариант, казва Юлиян Узунов
Контролират реекспорта електронно

Контролират реекспорта електронно

Експертният съвет отпадна, МЗ вече работи по системата за паралелния износ

Депутатите пак подхващат реекспорта

Депутатите пак подхващат реекспорта

Здравната комисия ще обсъжда информационната система и новите правила за паралелен износ на лекарства
Трябват ни регистри и електронна система

Трябват ни регистри и електронна система

Промените в закона за лекарствата, които трябва да ограничат дефицита на медикаменти в страната заради реекспорта, съвсем скоро ще влязат в парламента за второ четене. Доколко удачни са те, ефективна ли е лекарствената политика на НЗОК, попитахме Владимир Афенлиев. 

И БФС да са част от съвета за реекспорта

И БФС да са част от съвета за реекспорта

Лекарствата от забранителния списък за паралелен износ да се доставят само от най-големите търговци, искат от ВОЛЯ

Още глоби за реекспорта на лекарства

Още глоби за реекспорта на лекарства

ИАЛ ще следи дали има недостиг на медикаменти в страната с електронна система, а експертният съвет отпада

1 2 3 4 5 ... 6 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ