Проекти

До 3 млн. за откриване на урология

09-02-2018 14:35
Министерството на здравеопазването предлага нов проект на стандарти в областтаДо 3 млн. за откриване на урология
Clinica.bg

press@clinica.bg
Между 1 и 3 млн. лв. струва откриването на отделение по урология с различно ниво на компетентност, показват изчисленията на Министерството на здравеопазването. Най-евтини са хирургичните структури от първо ниво, за които минималната инвестиция е 1 млн. лева. Следват отделенията от второ ниво, чиято цена е 2 млн. лв., и специализираните болнични клиники от трето ниво, в които трябва да се вложат поне 3 млн. лв. Без тези инвестиции структурите няма как да покрият критериите, заложени в новия стандарт по урология, публикуван за обществено обсъждане на сайта на здравното министерство.

Проектът запазва изискванията към структурите, персонала, оборудването и дейността по специалността в сега действащата наредба. Тя беше отменена от Върховния административен съд (ВАС) и целта на новата е да попълни нормативната празнота в този сектор от медицината.

В сила остават, например,

критериите за брой операции годишно,

необходими, за да се поддържа квалификацията на персонала. Структурите от първо ниво на компетентност трябва да извършват поне 100 такива интервенции на всеки 10 легла, тези от второ ниво – 150, а тези от трето – 300. За целта първите се нуждаят от поне двама лекари – един със специалност „Урология“ и един специализант, вторите трябва да разполагат с четирима, двама от които със специалност, а третите – с шестима доктори, четирима от които със специалност.

По отношение на апаратурата и консумативите, лечебните заведения ще имат правото да

подписват договори за взаимно ползване

с други болници и здравни структури. Свободният размер на споразуменията включва:

  1. съвместно ползване на определено оборудване от уролозите в диагностично- консултативен център, медицински център, медико-дентален център и групова практика, а именно електрокардиограф и ехографски апарат; АМБУ, ендотрахеална тръба, ларингоскоп, кислородна бутилка, плочки за изследване на кръвни групи и тест-серуми за изследване на кръвни групи от системата АВО и спешен шкаф;
  2. стерилизацията на инструментариума и превързочния материал
  3. съвместно ползване с друга болница на апарат за компютърна аксиална томография, апарат за магнито резонансна томография, апарат за ехокардиография, апарат за ангиография
  4. осъществяване на диагностика чрез компютърна аксиална томография, магнитно резонансна томография, имунологични изследвания, хемотрансфузионни изследвания, ехокардиографско изследване, биопсични изследвания, сцинтиграфски изследвания, вирусологични изследвания, ангиография и емболизация и др.

В проекта се уточнява също, че броят на структурите, извършващи дейности по урология в страната, които отговарят на стандарта, са общо 79. От тях

14 са клиники с трето ниво на компетентност

(само една е от второ ниво), 40 са отделения от второ и трето ниво, а 25 са структури по хирургия, в които се осъществява дейност по урология. В тях средният разход за издръжка на едно легло за година е 37 009 лв. за областните болници и 25 969 лв. за общинските. Освен това трябва да се имат предвид и разходите за заплати на персонала. За 2018 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за медицинските специалисти, работещи в болница е както следва: за началник-клиника/началник-отделение – 1103 лв., за лекар – 987 лв., за старша медицинска сестра – 766 лв. и за медицинска сестра – 709 лв., посочват от здравното министерство.


Учат за кардиостимулация само година

Учат за кардиостимулация само година

Промяната е записана в новия стандарт по кардиология, публикуван за обществено обсъждане

Защо са нужни медицинските стандарти

Защо са нужни медицинските стандарти

Те гарантират качеството, има ги в много държави, казват от министерство на здравеопазването

Променят и стандарта по трансфузионна хематология

Променят и стандарта по трансфузионна хематология

Новите текстове прилагат евродиректива за качеството на кръвните центрове в общността
Свалят грамажа за бебе

Свалят грамажа за бебе

Нова дефиниция за „аборт" и по-малко гастроентеролози в отделенията, предлага МЗ
Съдът връща и стандарта по педиатрия

Съдът връща и стандарта по педиатрия

Липса на мотиви и обосновка са причините Върховният административен съд (ВАС) да отмени и медицинския стандарт по педиатрия
Съдът отмени новите спешни отделения заради липса на мотиви

Съдът отмени новите спешни отделения заради липса на мотиви

Липсата на ясни и аргументирани мотиви е причината, поради която ВАС отмени новите изисквания към спешните отделения на болниците.
ВАС отмени стандарта по спешна помощ за болниците

ВАС отмени стандарта по спешна помощ за болниците

Върховният административен съд отмени изискванията за спешните отделения на болниците в новия медицинки стандарт на здравно министерство.
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ