Консулт

Проследяват ефекта за 13 нови лекарства

16-01-2018 12:35
Clinica.bg

press@clinica.bg
Проследяват ефекта за 13 нови лекарстваПациентите с тях ще бъдат лекувани само в университетските болници, които имат клиники за съответните заболявания
За първи път тази година държавата реши да въведе проследяване на ефекта за 13 нови молекули. Кои са те и какво означава това за пациентите, отговаря Националният съвет за цени и реимбурсиране (НСЦРЛП).

В края на декември миналата година Националният съвет по цени и реимбурсиране разгледа и включи в позитивния лекарствен списък 39 нови лекарства от 25 нови международни непатентни наименования. От тях за 13 е определено проследяване ефекта от терапията. Изискването се отнася за иновативни продукти, за които не са представени доказателства за терапевтична ефективност и/или съотношението разход-резултат е стойностно неефективно. Липсата на терапевтична ефективност означава, че за лекарствения продукт няма публикувани данни от прилагането му в реалната терапевтична практика, а съотношението разход-резултат е стойностно неефективно, когато разходът за терапевтичен резултат спрямо наличните алтернативи надхвърля препоръчания от СЗО праг на рентабилност, който е три пъти БВП на глава от населението.


Кои лекарства ще засегне проследяването


13-те молекули, чийто ефект ще се проследява са следните: Vedolizumab, Mepolizumab, Pirfenidone, Nintedanib, Ponatinib, Regorafenib, Venetoclax, Palbociclib, Nivolumab, Blinatumomab, Obinutuzumab, Osimertinib, Olaratumab. Част от тях са в Приложение едно на позитивния списък, тоест дават се на пациентите за домашно лечение. Повечето са в Приложение 2 на позитивния списък, което означава, че се използват за терапия в болниците. Това са лекарства за лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, както и за лечение на някои редки заболявания. Този механизъм е приложен само за лекарствени продукти, които попадат в обхвата на дефинициите на Европейската агенция по лекарствата за високотехнологични продукти, като за тях е необходимо да се генерира допълнителна информация за ефективност и безопасност. Достъпът до лечение се разглежда от две страни – финансов и физически. Финансовият достъп е осигурен чрез включването на продуктите в системата на заплащане с публични средства, а физическият достъп е концентриран в лечебни заведения, които имат съответното ниво на компетентност и медицински специалисти, което е в интерес на пациентите, нуждаещи се от тези високотехнологични терапии.


Колко пациенти ще засегане проследяването


Броят пациенти зависи от мястото на продукта в терапията на болните, както и от разпространението на заболяването. В решенията на НСЦРЛП е заложен прогнозен брой пациенти, който е определен въз основа на броя пациенти, утвърден в Доклада за оценка на здравната технология и в последствие договорен между притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт и НЗОК. Броят пациенти, средно 15-20, показани за лечение с някой от конкретните иновативни лекарствени продукти, е подаден от фирмите, притежатели на разрешителното за употреба. Това обаче е прогнозен брой пациенти, с което не се въвежда каквото и да било ограничение в реимбурсирането на продукта и съответно прилагането му на всички нуждаещи се пациенти. Вписването в решенията на НСЦРЛП на прогнозен брой пациенти е нормативно изискване, свързано с проследяването на ефекта от терапията.


Къде ще се извършва проследяването


Проследяването на ефекта от терапията е начин за събиране на информация за ефекта от дадено лечение в реалната практика. То ще се извършва само от университетски болници и ведомствени болници (като ВМА, Правителствена, МВР-болница), в които има структури по профила на заболяването.


Каква е целта на проследяването на лечението


Изричното определяне на кръга от лечебни заведения е продиктувано от факта, че се касае за високо технологични, иновативни лекарствени продукти, които са предназначени за много малък кръг от пациенти. Повечето от лекарствените продукти, особено в онкологията, са за лечение на строго специфични генетични мутации, изискващи високоспециализирана медицинска компетенция и техническо оборудване за определяне на съответната генна мутация. Концентрирането на пациентите в университетските болници, получили високи акредитационни оценки, гарантира, че пациентът ще получи най-доброто за него лечение, а държавата ще разходи публичните средства най-рационално. Същевременно университетските болници ще събират данните от лечението на всеки пациент и по този начин утвърждават принципите на медицината, базирана на доказателствата.


Може ли да се увеличи броя на болниците


Лечебните заведения, които са определени да проследяват ефекта от тепарията с даден лекарствен продукт могат да бъдат актуализирани по предложение на НЗОК и МЗ.


Проследяването на терапиите ще доведе ли до ограничения


Прилагането на механизма за проследяване на ефекта от лечението по същество не представлява финансово или клинично ограничение за пациентите, а е гаранция, че ще получат точното лекарство, в точния момент, което е основата на концепцията за рационална лекарствена употреба на СЗО. Подобни механизми се използват и от други Европейски държави, като това не води до спестяване на публичен ресурс, но е гаранция за подобрен достъп на пациентите в съответствие с принципите на персонализираната медицина.


Колко дълго ще трае проследяването


Проследяването на ефекта от терапията на лекарствените продукти ще се извършва за срок от три години и резултатите ще се използват като основание за поддържане или не на реимбурсния статус на лекарствения продукт. Това означава, че ако не се докаже наличието на ефект от лечението с даден лекарствен продукт, то той ще бъде изваден от системата на заплащане с публични средства.Какви са правата на здравноосигурените

Какви са правата на здравноосигурените

Ако ви се налага да търсите медицинска помощ за дете, когато личният лекар не е на работа, отново трябва да посетите дежурния кабинет, казват от УМБАЛ-Бургас
Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

Безработните дължат по 22.4 лв. месечно за здраве

До 25 февруари трябва да се плати вноската за януари, напомнят от НАП
Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Какво се промени за хората с увреждания от 2019

Повече информация може да получите безплатно на телефона на социалното министерство - 0800 88 001

Предлагат детегледачи за родителите

Предлагат детегледачи за родителите

Агенцията по заетостта започва да набира желаещи за услугата от 21 януари

Как да пазаруваме на Черен петък?

Как да пазаруваме на Черен петък?

Високият процент отстъпка не е гаранция, че купувате изгодно, казват от КЗП
Кога антибиотиците не действат

Кога антибиотиците не действат

Неправилната употреба на тези хапчета произвежда супербактерии, срещу които няма лек

Изтича срокът за коригиращите декларации

Изтича срокът за коригиращите декларации

Днес е последният ден, в който гражданите и фирмите могат да поправят сами документите си към НАП
Кой първолак има право на финансова помощ

Кой първолак има право на финансова помощ

Заявления се приемат до средата на октомври, напомнят от Агенцията за социално подпомагане
Дават пари, за да вземеш безработен

Дават пари, за да вземеш безработен

Стимулите за работодателите са Агенцията по заетостта и са за три години

Хора с увреждания с право на безплатен адвокат

Хора с увреждания с право на безплатен адвокат

Юридическата помощ се предоставя по наказателни и по граждански дела, казва Стефка Цанкова

1 2 3 4 5 ... 6 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Октомври 2019