Изгубени в превода

Понятието „трети пол“ е пълен абсурд

16-01-2018 10:07
Споровете около Истанбулската конвенция бяха провокирани от неграмотни политици, казва доц. Румен БостанджиевПонятието „трети пол“ е пълен абсурд
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Абсурдна дискусия се разрази в България през последните дни – има ли трети пол спорят вече втора седмица политиците ни. Повод за нея стана желанието на Правителството да ратифицираме „Истанбулската конвенция". Какво казва науката, съществува ли основание за подобна дискусия, има ли разлика между "gender" и „sex", каква е тя, обезличава ли се женското и мъжкото в опита им за равноправие, попитахме доц. Румен Бостанджиев. Той е известен сексолог и психотерапевт у нас.
- Доц Бостанджиев, съществува ли в науката понятие "трети пол"?

- Понятието „трети пол" е пълен абсурд. На всички езици думата „пол" означава разполовявам, разделям на две. Със същото значение е и латинската дума "sex" – разсичам на две. Трети пол би означавало да разполовим цялото на три ?!?

Категорично в съвременната наука понятие „трети пол" не съществува. За неговото изобретяване принос имат няколко нашенски неграмотни политици, превърнали невежеството си в знаме за евтин популизъм.

- Каква е разликата между "gender" и "sex", кой би бил адекватният им превод на български език?

- Понятието „gender" e утвърдено в научната литература от шестдесетте години на миналия век, докато пола е доста по-популярен термин. Прието е с думата „пол" или „секс" да се означават биологичните полови характеристики на индивидите, които ги определят като принадлежащи към мъжкия или към женския пол.

Биологичният пол е изграден на няколко надграждащи се в онтогенетичното развитие нива. Определяща за биологичната полова принадлежност е комбинацията от полови хромозоми – ХУ при мъжките индивиди и ХХ – при женските.

Силният и чувствителен мъж, както и нежната, но предприемчива жена са пример за ролеви модели които разчупват канона

Така определеният при оплождането хромозомен или генетичен пол води до диференциране във вътреутробното развитие на различен тип полови ендокринни жлези (гонаден пол). В резултат от дейността на тези жлези по време на ембрионалното развитие се диференцират и развиват двата типа репродуктивни органи и системи – мъжката и женската. След раждането се развиват и т.н. вторични полови белези, които различават телата на мъжете от тези на жените.
На всяко от изброените нива на биологичното диференциране на пола са възможни отклонения, които най-общо се наричат – интерсексуални състояния. Индивидите в такива състояния обаче категорично не са „трети пол". След раждането индивидите от мъжки и женски пол започват да развиват своите психологични качества и характеристики под влияние не само на биологичната си определеност, но и на различното възпитание, което получават в семейството и социалната среда. Така се изграждат характеристиките „мъжественост" и „женственост", които са различни за различните култури и се променят в различните исторически епохи. Традиционно мъжествеността се свързва с действена активност, смелост и твърдост, докато женстеността се асоциира с нежност, чувствителност, подкрепа. Съвременните психологични проучвания показват, че най-добри възможности за адаптация и развитие дават психологичните характеристики, които съчетават традиционната мъжественост и женственост. Силният и чувствителен мъж, както и нежната, но предприемчива жена са пример за ролеви модели които разчупват канона на мачизма и заучената женска безпомощност и зависимост. Паралелно с полово ролевата идентификация в подрастващите се развива и субективното усещане за принадлежност към единия или другия пол (полова идентичност), което обикновено е в съзвучие с биологичния пол и съответстващите му полово ролеви изисквания и очаквания, характерни за дадената общност. В много редки случаи е възможно чувството за полова принадлежност да се разминава с телесния пол. 

Психичният или социален пол не са „трети пол" - те са важен аспект на това, което характеризира двата пола

Тези състояния се наричат транссексуалност и се дължат на диференциране на определени мозъчни структури в посока, противоположна на телесния пол, което се случва преди раждането и не е въпрос на личен избор. Транссексуалното състояние също не е трети пол. Обикновено лицата в това състояние успяват да се адаптират успешно в половите роли, съответстващи на техния психичен пол, особено след промяна на гражданския пол, което става по съдебен ред въз основа на съдебно-сексологична експертиза. Темата за полово специфичните ролеви модели и норми в обществото (джендъра) става актуална във връзка с борбата за равноправие на жените. Основните елементи в противопоставянето на традиционните за патриархалното общество джендърни изисквания е очакването социалната роля на жената да бъде ограничена единствено до домакинството и майчинството. Друг джендърен предразсъдък поставя жената във второстепенно и подчинено положение спрямо мъжа. Именно тези джендърни стереотипи са обект на внимание във въпросната Истанбулска конвенция, тъй като те са източник на домашно насилие и насилие над жени. Тази тематика няма нищо общо с фантазиите на неграмотните нашенски политици за „узаконяване на еднополовите бракове".

- Съществува ли пол, различен от биологичния?
- Както вече изясних, полът е сложен феномен, който включва няколко аспекта – биологичен, психичен и социален. За всеки интелигентен човек е ясно, че различните аспекти на пола не са различни полове. Психичният или социален пол не са „трети пол" - те са важен аспект на това, което характеризира двата пола.

- Напоследък се говори все повече за отреждането на еднакви права и задължения на двата пола, това удачно ли е?
- А на какво основание на женския пол следва да се „отнемат" права?Ако това е целта на противниците на Истанбулската конвенция, те следва да се аргументират открито и ясно. В миналото жените и у нас и по света са били лишени от правото да гласуват, от право да работят на държавна работа, от право да заемат ръководни длъжности, от право на наследство и пр. Векове наред жената е третирана като собственост на мъжа (на баща си или на съпруга си), които са имали право да я продават или да я убият при изневяра. И днес дори и у нас в семейните и двойковите отношения властват патриархални предразсъдъци, които мотивират за насилие над жени и именно това е причината да се търсят мерки за противодействие, което се прави в Истанбулската конвенция. Противниците на тази конвенция са противници на равноправието между мъжа и жената и защитници на насилието и дискриманицята на жените.
- Нормално ли е да се припокриват напълно вижданията ни за социалната и културна идентичност на мъжа и жената, защо?

Единствената корекция на съществуващите социални роли в Конвенцията е свързана с дискриманацията и малтретирането на жените

- „Социалната и културна идентичност" са нещо уникално за всеки човек, без оглед на неговия пол. Тъй като мъжете и жените са напълно равнопоставени според нашето законодателство, няма причина в социалната или културната им идентичност да съществуват стигми на полова основа.

- Отреждането на еднакви "социални роли" на двата биологични пола би ли могло да доведе до различно възприятие на разбиранията ни за тях, защо?

- Никой не говори за „еднакви социални роли" , а за социална равнопоставеност – еднакъв достъп до образование, до социална активност и професионално развитие. Единствената корекция на съществуващите социални роли, за която се пледира в Конвенцията е свързана с дискриманацията и малтретирането на жените като норма.
- До какви промени би довело във вижданията ни за тях?

- Тук навлизаме в територията на фантастиката и болното въображение на някой нашенски политикани. Техните пророчества биха звучали смехотворно, ако зад тях не прозираше вулгарен мачизъм.
- Според вас споровете около "Истанбулската конвенция" са като борбата за правото на жените да гласуват преди век или биха довели до различни последствия?

- Споровете около Истанбулската конвенция не са по същество. Те бяха провокирани от неграмотни, необразовани и манипулативни политици, които се опитаха да прокарат откровена лъжа – „третия пол". Навярно тези политици тестват обществото ни за това до каква степен е податливо на такива евтини провокации. Обичаен е и стремежът да се подхранват несъществуващи страхове, за да може на техен фон някой да се направи на ревностен защитник на „традиционния морал и ред".
- Защо тази конвенция се препъна в България - въпрос на езиков превод или на културни различия, какви?

- Конвенцията въобще не се е „препънала" в България. Конвенцията ясно разграничи нечистоплътното политическо присъствие във всички сектори на политическия спектър, но едновременно показа, че у нас все още има образовани и умни хора, които ползват чужди езици и са на ясно с научната терминология. Тези хора трудно могат да бъдат излъгани по този елементарен начин. Дори и да предположим, че първоначално някои хора за били затруднени в интерпретацията на не особено популярни понятия поради не най-сполучливия превод, общественият дебат у нас даде предостатъчни възможности за всеки непредубеден и интелигентен човек да разбере за какво точно става въпрос.

Убеден съм, че съвременният мъж само би спечелил ако приеме жената до себе си като равнопоставен партньор

- Какво е бъдещето на половете у нас и в света - ще стават ли жените все "по-силни", а мъжете все "по-нежни"? Кой е по-силният пол?

- Задаването на подобен въпрос изразява „войнстваща" нагласа в отношенията между мъжете и жените. Какво налага да търсим борба за власт в тези отношения и да се питаме кой е силният и кой е слабият. Очевидно е, че преди да сме мъже или жени, ние преди всичко сме хора. Като мъже и като жени ние сме различни, но ние имаме равни човешки права. Ние непрекъснато се нуждаем едни от други, но не за да се бием, малтретираме и подчиняваме, а за да се подпомагаме и да сме щастливи заедно. Това няма как да се случи ако едните се чувстват „по-силни" и се опитват на налагат своята власт и контрол над „по-слабите". Убеден съм, че съвременният мъж само би спечелил ако приеме жената до себе си като равнопоставен партньор, а не като враг.


КС отмени Истанбулската конвенция

КС отмени Истанбулската конвенция

Не съответства на българската Конституция, категорични са магистратите

Петричанин стана жена с решение на съда

Петричанин стана жена с решение на съда

Предстоят му смяна на ЕГН и лична карта, както и промяна на половите органи
Истанбулската конвенция влиза в КС

Истанбулската конвенция влиза в КС

Магистратите ще проверят дали документът противоречи на българската Конституция
ЕС не отстъпва за Истанбулската конвенция

ЕС не отстъпва за Истанбулската конвенция

Документът ползва термина „социален", а не „трети пол", и единствената му цел е да се бори срещу насилието над жени
Кабинетът оттегли Истанбулската конвенция

Кабинетът оттегли Истанбулската конвенция

Междувременно депутатите отхвърлиха идеята на БСП да се прави референдум за ратифицирането й у нас
60 водещи лекари срещу Истанбулската конвенция

60 водещи лекари срещу Истанбулската конвенция

Тя може да деструктурира традиционната ценностна система на българския народ, категоринчи са всички те
И без Истанбулската конвенция имаме защита за жените

И без Истанбулската конвенция имаме защита за жените

Достатъчно е да се прилага Законът за защита от домашно насилия, твърди Христо Митев от НФСБ
Лекари срещу Истанбулската конвенция

Лекари срещу Истанбулската конвенция

Ратификацията й ще влоши демографската криза в страната, твърдят специалистите в отворено писмо до властта
Смяната на пола не е мода, а необходимост

Смяната на пола не е мода, а необходимост

Темата с Истанбулската конвенция разбуни духовете в цялото общество. За смяната на пола, предизвикателствата пред хората, разговаряхме с пластичния хирург д-р Ангел Енчев.

Налага се нов мироглед за човека и смисъла на живота

Налага се нов мироглед за човека и смисъла на живота

Дебатът около Истанбулската конвенция продължава. Променя ли тя смисъла на изконни морални ценности, има ли скрити послания под призива й срещу насилието в обществото, попитахме отец Стоян Бербатов. 

Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Къде в здравеопазването трябва да има най-големи инвестиции в Бюджет 2022 ?

Януари 2022 Предишен Следващ