Лица

Фармацията като призвание

01-12-2017 06:17
Веса
Караоланова
vesakaraolanova@gmail.com
Фармацията като призваниеНай-важното лекарство е любовта и милосърдието, смята Надя Хаджиева
За четвърта поредна година Българският фармацевтичен съюз отличи със стипендии най-изявените студенти по фармация в Деня на народните будители. И този път наградените са пълни отличници. Двама от тях са възпитаници на Медицинския университет в София, а третият – Надя Хаджиева, на варненския „Проф. д-р Параскев Стоянов". Дълъг ли е пътят до това признание, накъде ще продължи той в бъдеще, разказва тя специално за читателите на clinica.bg.

„Дължа живота си на гения на лекаря фармаколог проф. Димитър Пасков и създадения от него Нивалин. Както и на смелостта на д-р Димова, която поема риска да приложи новия тогава продукт за първи път при новородено", казва Надя Хаджиева. Достатъчно, за да е ясно в кой момент от живота й е белязано нейното бъдеще и професионалната й кариера. „Те са моето вдъхновение. Както и всеки, който страда с болката на другите и за когото милосърдието не е просто дума", допълва младата жена. А, че животът й е отдаден на фармацията, няма как да не забележи някой. Фактът, че е една от стипендиантките на БФС е само едно от доказателствата, а по начина, по който говори за фармацията и за медицината, човек може да се досети, че вероятно и в мотивационното й писмо е проличал нейния ентусиазъм, голямото й желание и усърдие, с което работи, убедеността й, че


да бъдеш фармацевт не е професия, а призвание.


Не е затворен човек, не отхвърля идеята за интервю, но графикът й е препълнен – лекции, упражнения, работа в аптека. За Надя изборът на специалност е бил въпрос на ценностна система и убеждения. Винаги е искала да лекува хората, а в годините на обучение във факултета обикнала фармацията. Тя вярва, че състраданието милосърдието и съпричастността към болката на човек е висша добродетел.

„Най-важното лекарство е нежната любов и грижа", цитира Надя Майка Тереза. По природа младата жена е отворена към болката на хората, вярва в силата на добрата дума и навреме подадената ръка за помощ. „Но подплатени с професионална компетентност. Това ме мотивира да дам всичко от себе си по време на обучението ми като студент", бърза да обясни старанието си в обучениета. Заедно с преподавателите си тя осъществява различни проекти. Бъдещият магистър фармацевт обяснява разпалено:


„Модифицирахме известни и утвърдени


микробиологични методи и въведохме иновация, която включваше прилагането на техника, позволяваща натоварването на изследваните от нас вещества, които бяха с ниска химическа стабилност и ниска водоразтворимост в точно определено количество върху целулозна инертна повърхност. Този креативен подход ни даде възможност да оценим адекватно антимикробиалната активност на синтезирани от нас органохалидни съединения по отношение на грам-отрицателни (E. coli spp.), грам-положителни (Staphylococcus aureus spp.) бактериални щамове, както и на анти-фунгицидно му действие срещу представители на Candida spp. Работихме и върху изолирането на гинкготоксин от ядките на Гинко билоба, където също реализирахме нова качествена реакция. Идеята е


да се разработи метод за скриниг на ОТС продукти


(без рецепта) за наличието на доказано токсичния компонент в дрогата – 4-О-метилпиридоксин. Той е мощен невротоксин с анти-витамин В6 активност, инхибира образуването на GABA, което води до конвулсии и загуба на съзнание. Досега като съставка с потенциално токсични свойства в сухите екстракти на Гинко билоба е описана група алкилфеноли, т.нар. гинколколни киселини, поради което от съображения за безопасност на продукта, Монография на Комисията на бившата Германска федерална здравна агенция (Monograph of the Commission E of the former German Federal Health Agency (Bundesgesundheitsamt, BGA) въвежда изискване за максимална концентрация (≤ 5 ppm) на гинколколни киселини. Но няма такова изискване по отношение на гинкотоксина, казва бъдещия магистър-фармацевт.


Рекламите превърнаха Гинко билоба


почти в панацея за подсилване на паметта, подобряване на кръвооросяването на мозъка и крайниците, според учените обаче не е точно така. Надя Хаджиева прави обзорно проучване на токсичните ефекти в научна публикация. „Гинко билоба е популярна хранителна добавка, по-рядко се среща като лекарство и е един от най-продаваните продукти от този клас в световен мащаб. Голяма част от пациентите го приемат като средство за подобряване на паметта. Моето проучване е базирано на данни, събрани и обобщени от научни списания и публикувани електронни изследвания, касаещи актуализирана информация за токсикологичните ефекти на Гинко билоба. Наскоро екстрактът от листата е класифициран от Международната агенция за изследване на рака като възможен канцероген за човека. Загрижеността за потенциалните рискове за здравето на населението се повдигат преди всичко поради широката и продължителна употреба при човека и наличните сведенията за потенциални токсични ефекти при експериментални животни. Продължителни проучвания върху екстракта от листа на Гинко билоба са довели до заключението, че има значими доказателства за канцерогенно му действие при мишки, основаващи се на повишена честота на хепатоцелуларен карцином и хепатобластом.


Буди тревога и фактът, че понастоящем


лицензът на екстракта е изтекъл и компаниите производители добиват екстракти от Гинко билоба по различни технологии. Това води до разнородни количествата на основните вещества в екстрактите от Гинко билоба и така значително се променя фармакологичният и токсикологичен профил на продукта. Ето защо се препоръчва употребата най-вече на стандартизиран продукт. Много клинични проучвания са проведени с цел оценка ефикасността на екстракта от листа Гинко билоба при пациенти с различни заболявания и при здрави доброволци – няма разлика между групите приемащи гинко и тези приемащи плацебо във всички невропсихологични области, включително памет, внимание, визуално-пространствени способности, когнитивни функции.


"Отровите и лекарствата често са едни


и същи вещества, дадени с различни намерения", е казал Питър Мере Латъм (1789-1875 г.). Много лечебни билки и фармацевтични лекарства са терапевтични при една доза и токсични в друга. Взаимодействията между билки и лекарства могат да увеличат или намалят фармакологичните или токсикологичните ефекти на всеки един от тях. Синергичните терапевтични ефекти могат да усложнят дозирането при дългосрочните медикаменти", обяснява Надя. Тя уточнява, че в съавторство с доц. Григоров статията й ще бъде публикувана в бр.4 на научното издание на НЦОЗ "Българско списание за обществено здраве" през декември 2017 г.

Със заразително въодушевление разказва за преподавателите си и за съвместната работа с тях. „Имах късмета да попадна на чудесни преподаватели. Всичко постигнах благодарение на тях.Те ми дадоха много знания, разшириха кръга на моите интереси, дадоха ми възможност за експериментална и творческа работа. Научиха ме да вярвам в себе си, в знанията, които имам.

Благодаря на асистент Колев за наученото, за чудесното лято преминало в опити, анализи и експерименти.

Като Алиса в страната на чудесата,

той ме въведе в невероятния свят на цветните реакции, на буферите, екстакциите и синтезите, на хромозомите и делителното вретено. Съвместната ни разработка с микробиолозите от РЗИ във Варна, генетиците от Шуменския университет, взели първо място на международния симпозиум по микробиология и химиотерапия, провел се в Албания през октомври, както и прърво място сред презентиращите на IV фармацевтичен бизнес форум във Варна седмица по-късно.За сърдечното и топло отношение,за реализираните идеи благодаря на доц. Цанкова, доц. Колева, доц. Григоров, д-р Неделчева, д-р Костадинова", разказва Надя.

Немалка част от завършващите „Фармация" се насочват към работа във фармацевтични компании. Надя смята, че причина за това е доброто заплащане, по-голямата свобода, а работата е атрактивна. Според нея там ги „няма трудностите и изискванията при работата със здравна каса, няма ги рисковете на индивидуалното обслужване на деца, на пациенти с определени заболявания,следене на дозировки, несъвместимости и странични ефекти, фармацевтичната грижа, отговорността за правилното отпускане и употреба на лекарствените продукти", обяснява тя. Наистина специалността предлага изключително широк избор от възможности за реализация. „Както казват често нашите преподаватели, аптеката да бъде като краен вариант за професионална реализация", казва младата жена. На въпроса как виждате своето бъдеще, отговаря просто:


„В аптека".


Вярва, че ще бъде добър и успешен фармацевт. Може би защото цял живот, дори несъзнателно, се е подготвяла за това. Сега е убедена, че е готова всеотдайно и търпеливо да оттдаде цялата си енергия и познания за нуждите на хората.

До преди 30-ина години за фармацевтите (поне у нас) се говореше като за "продавачи в бели престилки". Но преди 120-150 години аптекарят често е бил единственият човек с медицински познания в села и малки градове не само в България, но и в Европа. Като бъдещ фармацевт Надя е абсолютно наясно, че ще бъде най-достъпният медицински специалист,

"първи избор" на пациента, за информация и съвет

относно неговото лечение. „На практика това означава не само висока професионална компетентност, но и отлични комуникативни умения, способност за бързо ориентиране в спешни състояния, постоянно усъвършенстване и актуализиране на знанията", обяснява бъдещата специалистка. Убедена е, че за тази цел се изисква добра подготвка в университета и липса на илюзии, не на мечти, каквито на нея определено не й липсват.За уважението на обикновения човек

За уважението на обикновения човек

Докато бях по-млад, по-напорист, с по-малко опит и не се предавах, се опитвах да намеря начин да излъжа смъртта, казва проф. Платиканов
Орисана да дарява живот

Орисана да дарява живот

Работата ми е лична кауза, защото спасява хора, споделя координаторът по донорство д-р Сибила Маринова
Една осъществена мечта

Една осъществена мечта

Пациентът не бива да става роб на диабета, казва проф. Цветалина Танкова
Да „опитомиш” диабета

Да „опитомиш” диабета

Хормоните движат света, убедена е ендокринологът проф. Ивона Даскалова
С ритъма на диабета

С ритъма на диабета

Работата ми е много, но е изключително смислена, казва проф. Мария Орбецова
Състраданието лекува диабета

Състраданието лекува диабета

Имаме всички медикаменти, но губим връзката си с пациентите, казва проф. Жулиета Геренова
В лабиринта на правилната диагноза

В лабиринта на правилната диагноза

Ендокринологията е като едно търсене, като разследване в медицината, казва д-р Наталия Темелкова
Посветена на децата с диабет

Посветена на децата с диабет

Те не лъжат, затова да работиш за тях е удоволствие, казва доц. Радка Савова

Диабетът се лекува със сърце

Диабетът се лекува със сърце

Терапията не е само медикаменти за контрол на кръвната захар, нужен е индивидуален подход, казва доц. Живка Бонева
Диабетът като учител за живота

Диабетът като учител за живота

В момента, в който задраскаме думата „страх", всичко се подрежда, казва майката на малкия Денис
1 2 3 4 5 ... 8 »

Всичко за
инсулта

 

 

Инсултът е изключително спешно състояние, което изисква незабавна реакция от страна на близки и лекари. Кои са болниците, където може да намерите помощ в случай на инсулт, какво трябва да знаете за това състояние, може да научите тук. Това е съвместен проект на Clinica.bg и Българското дружество по неврология.

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Декември 2017