Интервю

Искаме да разширим подкрепата за пациентите

25-09-2017 10:00
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Искаме да разширим подкрепата за пациентитеНеобходими са законодателни промени, които да въведат допълнителни отстъпки в полза на българските пациенти, казва Николаос Ксидиас
Много нормативни промени очакват фармацевтичния пазар през тази есен. В парламента ще се разгледат новите предложения за осъществяване на паралеления износ, а здравното министерство и касата искат да увеличат отстъпките, които дават компаниите на обществения фонд. Как гледа на тези идеи, какво ще е отражението им върху бизнеса, да очакваме ли скоро появата на нови медикаменти и какви, попитахме Николаос Ксидиас. Той е генерален директор за България на една от най-големите фармацевтични компании в света – ГлаксоСмитКлайн (GSK).

- Г-н Ксидиас, започва новия парламентарен сезон, очакват се промени в закона за лекарствата, как гледате на тях? Одобрявате ли предложенията за контрол върху паралеления износ?

- Като индустрия, но и като компания, ние винаги сме готови да подкрепим властите с всяка реформа, която ще доведе до конструктивен и ползотворен изход за българските пациенти и за цялостната здравна система в страната. В тази връзка инициативи като въвеждането на състрадателна употреба на лекарства и предложените мерки за справяне с недостига на лекарства са в правилната посока и ние се стремим да подкрепяме тяхното ефективно прилагане. Особено за последното твърдо съм убеден, че пациентите в България трябва да имат безпрепятствен достъп до лекарствата, за което е необходимо наличието на лекарства в аптеките. Паралелният износ е законен бизнес, практика в рамките на общия пазар, но държавата трябва да разполага с необходимите контролни механизми, за да осигури адекватно удовлетворяване на местното търсене. Никой пациент в България не трябва да полага усилия да намери своето лекарство, предвид факта, че фармацевтичните компании внасят на българския пазар необходимите количества.

- Здравно министервто обяви приоритетите си и в лекарствената политика - сред тях са въвеждане на единен електронен търг за болниците и прогенерична политика, притеснява ли ви посоката?

- Прогенеричната политика е въведена в много европейски държави. От изключително значение е контрола както в предписването, така и във възможностите за генерично заместване от фармацевтите. Прогенеричната политика би следвало да бъде съпътствана с много добра подготовка и обучение както на лекарите, така и на фармацевтите по отношение на ефикасност, безопасност и нежелани реакции на лекарствените продукти.

- Как гледате на изваждането на редките заболявания в отделен фонд към МЗ?

Паралелният износ е законен бизнес, но държавата трябва да разполага с необходимите контролни механизми, за да задоволи местното търсене

- Като компания за нас е важно подобряването на достъпа на пациентите с редки заболявания до лечение. Отчитаме, че той беше подобрен след прехвърляне на бюджета за лечение на редки заболявания към НЗОК. Надяваме се, че създаването на отделен фонд няма да затрудни лечението на нуждаещите се пациенти.

- В момента се обсъждат промени в механизмите, по които здравната каса да иска отстъпки от компаниите, какъв ще е ефектът от тях според вас? Възможно ли е новите идеи да ограничат достъпа до нови лекарства?

- Общопризнато е, че България има едно от най-високите (ако не и най-високите) в Европа нива на доплащане от страна на пациентите. Това означава, че пациентите трябва да плащат значителни суми от „своя джоб", за да получат предписаните им медикаменти. Отчитайки каква бариера представлява това за лечението им, индустрията поема това доплащане за редица медикаменти, чрез различни програми. По този начин значително се улеснява достъпа на пациентите до лечение и практически представлява непряко финансиране на здравната система в България, което се оценява на около 60 млн. лева годишно.

Бих искал да подчертая факта, че това финансиране е доброволно и по своята същност е друг начин, чрез който индустрията подкрепя държавата и пациентите, за да се справи с хроничната ниска реимбурсация за много от лекарствата. За да се гарантира, че покриването на доплащането ще се извършва на 100% в полза на пациентите, ArPharm предложи механизъм, чрез който НЗОК ще управлява и контролира процеса. Наистина вярвам, че това е най-добрият начин пациентите да получат тази подкрепа, НЗОК да осигури на пациентите достъп до важни лекарства, а ние като компании да сме сигурни, че тези средства, които предоставяме, изпълняват своята цел, а именно по-добрия достъп на българските пациенти до лекарствата, от които се нуждаят. Очаквахме с нетърпение да видим този механизъм включен в проекта на наредба 10, който наскоро беше публикуван за обществено обсъждане, но за съжаление това не се случи. Бих искал да призова властите да преразгледат този въпрос, като имат предвид, че предложението няма отношение към разходите от страна на НЗОК и нивото на реимбурсация, би позволило на компаниите да продължат да предоставят това важно финансиране без прекъсване. Компаниите имат намерение да продължат и дори да разширят подкрепата си за пациентите. Ние настояваме властите да подкрепят и да контролират този процес.

- Разходите на НЗОК за медикаменти вече се доближават много до тези за болниците, как си обяснявате наличието на подобна пропорция?

- Проблемът е във факта, че всяка година бюджетът за лекарствени средства се определя на по-ниска база от изразходваните в предходната година. Още в началото на съответната бюджетна година има преразход, тъй като се заплащат и разходите за последните месеци на предходната година. Нека да отбележим, че в разходите за лекарствени продукти се включват 20% ДДС, което е най-висока ставка в Европа, заплащана със средства от здравни фондове. Освен това в планираните бюджети през последните две години не беше взет в предвид факта, че навлизат три нови продукта за лечение на Хепатит C, също така че в комисията за Оценка на Здравни Технологии ежегодно се одобряват над 10 нови терапии.

- GSK e една от най-големите компании в света, какво е мястото й у нас?

- В световен мащаб през изминалата година не само стабилизирахме своят ръст, но също и надхвърлихме очакванията на инвеститорите. Ние успяхме да удвоим продажбите на новите продукти в различните области (респираторна област, ХИВ/СПИН и ваксини). Фокусът ни в България през последната година беше да постигнем значителен ръст на скоро въведените на пазара медикаменти за лечение на респираторни заболявания, както и такива за ХИВ. Нашата дивизия за лекарства без лекарско предписани и продукти за орална хигиена (CHC) постигна изключителни резултати след създаването на съвместната организация с Novartis.

Въз основа на пазарните данни, ние сме сред първите 6 фармацевтични компании в България и запазваме такава висока позиция от няколко години.

Продължаваме да работим според новия начин на работа, който въведохме през 2016 г. във връзка с ангажирането на медицински специалисти и колаборацията с медицински организации. Ние вярваме, че лекарствата от нашето портфолио, заедно с прозрачността на компанията и изключителния професионализъм на хората, които работят при нас, ни правят надежден партньор.

В световен мащаб през изминалата година стабилизирахме своят ръст и надхвърлихме очакванията на инвеститорите. Ние сме и сред първите 6 фармацевтични компании в България и запазваме такава висока позиция от няколко години

- У нас е разположен дистрибуционния център на компанията за 17 държави, защо България бе предпочетена за изграждането на този център?

- През 2004 година GSK отвори първият по рода си мултинационален дистрибуционен център на Балканите. В него се доставят продукти от 30 производствени звена, които след това се дистрибутират в 17 държави на Балканите, Кавказкия регион и Централна Азия. България бе избрана за осъществяването на този център поради редица фактори като пазарна конюнктура, добре развити транспортни маршрути, хармонизиране на данъчното и митническото законодателство с Европейското, но и поради най-голямата стойност на компанията, а именно хората - техния опит, енергия и ангажираност. Това е чудесна инвестиция в страната и е чудесна възможност хората да получат повече знания, допълнително обучение и добавената стойност от работата с различни култури.

- Какво е портфолиото на компанията, което дистрибутирате в България и предстои ли пускането на нови медикаменти или преустановяване на продажбите на други?

- Ние разполагаме с широка гама от нови, както и установени лекарства и ваксини. Заемаме местни и глобални водещи позиции във ваксини, респираторни заболявания, инфекциозни заболявания (ХИВ, антибиотици и др.), както и в продуктите без лекарско предписние (болкоуспокояващи лекарства, орална хигиена). и това са областите на нашият основен фокус. Независимо от това, цялостното портфолио на компанията е много широко, в това число влизата лекарства за лечение на урологични заболявания, редки заболявания като лупус и пулмонална хипертония и медикаменти за централната нервна система. Планираме да въведем нови лекарства в България през следващите 3 години, особено в областта на респираторните заболявания, ваксините и ХИВ.

- У нас GSK подкрепя редица социални прoекти, защо? Ще продължи ли това и занарпед?

- GSK България е партньор в различни социално отговорни проекти, заедно с български институции, медицински професионални асоциации, медицински експерти, пациентски организации и журналисти за подобряване на здравната система в България.

През последните няколко години GSK България подкрепя два основни проекта за партньорство, насочени към подобряване на цялостната здравна ситуация в България – „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика" и „Приказки без край". Да бъдеш успешна компания с устойчив бизнес отговаря на нашата социална отговорност, правейки нашия бизнес по-отзивчив, по-гъвкав и по-отворен към очакванията на обществото.

Проектът "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика" стартира през март 2010 г. Той обединява усилията на държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между общопрактикуващите лекари, здравните медиатори и РЗИ, за да се постигне по-добро покритие сред уязвимите групи с ваксини от националния имунизационен календар.

Националната инициатива за подобряване на престоя на децата в болнични заведения стартира в България през ноември 2012 г. и има за цел да помогне на хоспитализираните деца да се възстановят по-бързо в стресиращата болнична среда, като използва обучени аниматори, които ги забавляват с четене, музика, театър и тържества, които помагат за подобряване на емоционалната връзка между децата, родителите и лекарите.

Ние твърдо вярваме, че и двете инициативи с тяхната устойчивост и установената партньорска мрежа показват дългосрочния ангажимент на GSK да помогне на хората.

- Какви са плановете ви за развитие на компанията у нас занапред? А какво може да очакваме в световен мащаб?

- Компанията е много добре установена в България. Представени са звената – Лекарства с рецепта, Лекарства без рецепта и продукти за орална хигиена, Мултинационален склад и редица екипи, предоставящи професионална подкрепа на страни отБалканите, както и в Европа и Азия. Ще продължим да въвеждаме нашите иновативни лекарства и ваксини в страната, като основният компас, който ни показва дали вървим в правилната посока е ползата за българските пациенти, докато едновременно с това сме конструктивен партньор за медицинските специалисти и властите. В световен мащаб компанията продължава да се развива под ръководството на новия главен изпълнителен директор Emma Walmsley, базирайки се на три стълба: иновации, изпълнение и доверие. Искаме да продължим да бъдем иновативна, отлично представяща се и надеждна компания, която да подкрепя пациентите да правят повече, да се чувстват по-добре и да живеят по-дълго. GSK е организация, която се развива, за да стане по-добра във всички възможни аспекти и всички служители в компанията работят в култура на непрекъснато усъвършенстване, прозрачност и доверие.

- GSK e е един от основните призводители на ваксини в света, ще бъде ли това така и занапред?

- Абсолютно. Ваксините са в сърцевината на GSK и сме горди, че имаме най-широкото портфолио в тази област с ваксини за хора от всички възрасти. Доставяме над два милиона дози ваксини на ден в над 160 държави.

Нашите ваксини са насочени срещу някои от най-опустошителните заболявания в света, включително, менингити, хепатити,морбили, ротавируси, коклюш, пневмококови заболявания и грип. След сделката за прехвърляне на активите с Novartis допълнително разширихме портфолиото си с ваксини против менингит. Скоро се очаква да въведем нови иновативни ваксини в световен мащаб като например нова ваксина за херпес зостер. Няма съмнение, че бъдещето в тази област е много вълнуващо за компанията.

- Защо понякога се появяват трудности в задоволяването на световните нужни от ваксини?

През 2017 г липсва криза в доставките на ваксини, защото през октомври 2016 година компаниите за първи път получиха официално от МЗ планираните количества за имунизационния календар. Надяваме се, че и сега през месец октомври ще получим официално становище за планираните количества ваксини за 2018

- Производството на ваксини е много сложен процес, включващ стотици контроли за качество, от друга страна търсенето в световен мащаб се увеличава бързо. Нарастващото търсенето не може да бъде задоволено от текущия производствен капацитет на някои ваксини и когато това е съпроводено от потенциални проблеми с качеството, за съжаление се сблъскваме с недостиг в много страни. GSK инвестира сериозно в увеличаването на производствения капацитет, чрез разработването на нови производствени мощности, но това е дълъг процес, който ще има положителни ефекти в бъдеще. Компанията открито представя на властите възможностите за доставка на ваксини от имунизационния календар на българския пазар. Ние сме активен член в работната група за ваксини на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) и сътрудничим тясно с останалите компании в тази област, за да осигурим достъп на българските деца до ефикасни и безопасни ваксини.

Възможни мерки за намаляване на вероятността от недостиг на ваксини или забавяне на календарите могат да бъдат договаряне на количества за няколко години и гарантирани обемни ангажименти, срокове за първа доставка след подписване на договорите с МЗ да бъде най-малко 6 месеца, както и гъвкавост във връзка с изискванията за остатъчен срок на годност на ваксините. През 2017 година липсва криза в доставките на ваксини, защото през октомври 2016 година компаниите за първи път получиха официално от МЗ планираните количества за изпълнение на имунизационния календар през 2017 година, което даде възможност 6 месеца преди обявяване на търга да се планира производство на ваксини за България. Надяваме се, че и през 2017 година през месец октомври ще получим официално становище за планираните количества ваксини за изпълнение на имунизационния календар през 2018.

- Докъде стигна разработването на нова ваксина за ебола? Компанията работи ли и върху ваксини за други подобни заболявания?

- В отговор на епидемията от ебола, нашата изследователска ваксина за ебола достигна фаза III на клиничното изпитване самоза 10 месеца чрез сътрудничество с нашите партньори в световен мащаб, докато обикновено са необходими 10 години, за дасе достигне до този етап от развитието на ваксината. 30-годишни са усилията, вложени от учени от GSK и нашите партньори за създаване на ваксина срещу малария. Имаме изградени партньорства с International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) и с Aeras и с the TuBerculosis Vaccine Initiative (TBVI)за разработване на ваксини за HIV и туберкулоза.ЕМА предупреди за грешки с онколекарства

ЕМА предупреди за грешки с онколекарства

Заради неточности с препарати с леупрорелин пациенти получават недостатъчни дози, казват експертите

Изчистват кухите аптеки

Изчистват кухите аптеки

С над 300 са намалели регистрираните обекти в Изпълнителната агенция по лекарствата за година и половина

Пак опасния сибутрамин в продукт за отслабване

Пак опасния сибутрамин в продукт за отслабване

Агенцията по храните предупреждава да не го купуване, продават го on line
ЕМА на път да одобри 11 нови лекарства

ЕМА на път да одобри 11 нови лекарства

Агенцията ще прегледа и проучванията за терапията на ковид с дексаметазон
Касата чака 160 млн. лв. от отстъпки

Касата чака 160 млн. лв. от отстъпки

Фондът разширява възможностите за лечение на глаукома и други хронични заболявания

Още лекарства в ръководството по анестезиология

Още лекарства в ръководството по анестезиология

Здравно министерство включва в задължителния протокол антидот и анестетик
Генеричните медикаменти трябва да се извадят от механизма

Генеричните медикаменти трябва да се извадят от механизма

Промените в закона за лекарствата означават, че цените трябва да са с 10% по-ниски от най-ниските в държавите членки, но тогава има опасност от оттегляне от пазара, казват от БГФармА
Още 2 млн. лв. за е-здраве

Още 2 млн. лв. за е-здраве

През 2022 г. най-накрая ще имаме информационна система, обеща министър Кирил Ананиев

Не сме съгласни с фиксирано намаление на цените

Не сме съгласни с фиксирано намаление на цените

То ще доведе до спирала, която може да накара компаниите да преосмислят доставките си с някои лекарства за България, казва Деян Денев
МЗ ще облекчава проучванията на стари лекарства

МЗ ще облекчава проучванията на стари лекарства

По-малка административна тежест предвижда проект на наредба на здравно министерство
1 2 3 4 5 ... 74 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Август 2020