Интервю

Промените ще забавят лечението на пациентите

20-09-2017 07:00
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Промените ще забавят лечението на пациентитеКомпаниите могат да спрат да компенсират доплащането при лекарствата по здравна каса, казва Деян Денев
Промени в наредбата за отстъпките за лекарства, които плаща здравната каса, подготвят институциите. Те предвиждат компаниите да предоставят нови отстъпки за иновативните продукти, които фондът реимбурсира. Какво е мнението на бизнеса за готвените промени, как ще се отразят те на производители и пациенти, попитахме Деян Денев. Той е изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските компании у нас.
- Г-н Денев, идеите за промени в наредбата за отстъпки са ясни, каква е оценката на бизнеса?

- За 2017 г. компаниите ще платят около 130 млн. отстъпки. При 47 млн. за 2015 и 87 млн. за 2016 г., тоест имаме значително нарастване на обема отстъпки към касата. Отделно наше проучване показа, че програмите на компаниите за подобряване достъпа на пациентите до медикаменти, са на стойност 62 млн. лв. С тези средства те намаляват частта на доплащане при пациента, ако медикаментите са частично реимбурсирани. Тоест имаме около 190 млн. лв. отстъпки за тази година. На този фон излизат промени в наредба, които допълнително ще увеличат обема на отстъпките, които компаниите ще плащат. Предстои да видим какъв ще бъде финансовият ефект от тях. Но две неща са много притеснителни.

- Кои са те?

Забавянето на договарянето на отстъпки поставя под въпрос дали новите лекарства ще бъдат налични от 2018 г. или хората ще трябва да чакат за тях още една година

- Самото договаряне за 2018 г. се забави, промените, които сега се правят доведоха до несигурност и затрудниха процеса. Когато водят преговрои с НЗОК и не знаят какви са правилата, компаниите получават много по-трудно одобрение от централите си за споразуменията. А без тях, те няма как да сключат договори за следващата година. Допълнителни сериозни промени към проекта, който е публикуван в момента, ще увеличат още повече несигурността. Но по-сериозен е другият проблем – навлизането на нови терапии. Те вече са определени като нужни за българските пациенти от Комисията по оценка на здравните технологии, но забавянето на договарянето на отстъпки поставя под въпрос дали ще бъдат налични от 2018 г. или хората ще трябва да чакат за тях още една година. В същото време казваме, че има нарастване на бюджета за лекарства, но имаше и заложена бюджетна дупка. Бюджетът за 2018 г. е със 100 млн. лв. по-нисък от реалните разходи за 2017 г., а това допълнително увеличава напрежението в момента.

- Какъв ще е ефектът от допълнителните отстъпки за иновативните медикаменти?

- Отстъпките са два вида. Допълнителната отстъпка, която е насочена върху продуктите, които са сами в група, се предвижда да влезе в сила още през 2017 г. Това е под въпрос от юридическа гледна точка, защото договорите са вече подписани и е спорно доколко могат да се променят, особено без съгласието на компаниите. Решение на всяка е как ще постъпи.

- Прогнозите на институциите са, че очакваният финансов резултат от мярката за година е 20 млн. лв., как ще се отрази на бизнеса?

- На този етап е трудно да се каже какво ще е индивидалното въздействие, защото в общия разход на касата портфолиата на някои компании нарастват, а на други намаляват. Но при най-ниските цени на лекарствата в Европа, със сигурност ще предизвика сериозни затруднения.

- Възможно ли е отново да има изтегляне на медикаменти от реимбурсация?

- Да, но се надявам да не се стигне дотам. Една от причините за изтеглянето на медикаментите е увеличаването на отстъпките, които те плащат. Комбинацията с най-ниските цени води до икономически неизгодна стойност. От друга страна, липсата на определени промени в наредбата ще засегне програмите за пациентите. Отстъпките, които компаниите правят в аптечната мрежа пряко за намаляване на доплащането за пациента и които водят до допълнително понижаване на цените често правят лекарствата атрактивни за паралелелен износ, затова може да отпаднат. Въпреки че компанията доставя по-големи количества от нужните за страната ни, продуктът пак не стига до пациента, има ли тогава смисъл от тези програми. А това затруднява достъпа на хората до медикаменти вместо да го подобрява. Затова ние имахме предложение, което за съжаление не намери място при промените - тези отстъпки да се предоставят на касата и тя, без да увеличава разходите си за съответното лекарство, да намали доплащането за него.

Представете си ситуация, в която имате прогноза за година от 100 опаковки, а потреблението се окаже, че е 2000, няма как компанията да осигури 1900 безвъзмездно.

- Какво ще бъде отражението на прогресивните отстъпки?

- Видът им претърпя значителна промяна от първоначално обсъждания вариант. В него те трябваше да поделят риска от увеличението на разхода на касата и броя пациенти над прогнозираното между компанията и касата. Логиката беше, ако потреблението на този продукт надскочи прогнозните количества, компанията да плаща по-голяма отстъпка, но тя никога да не достига 100%. Сегашният вариант предвижда, ако потреблението надскочи 25% спрямо прогнозата за съответната година, медикаментът да се предоставя безвъзмездно от компанията. Като няма ограничение за безвъзмездното предоставяне на продукта. Подобен род механизми без таван липсват в Европа, защото е възможно прогнозното количество на касата да е нереалистично. Невъзможно е рискът да бъде изцяло прехвърлен към компанията, икономически е неизпълнимо. Представете си ситуация, в която имате прогноза за година от 100 опаковки, а потреблението се окаже, че е 2000, няма как компанията да осигури 1900 безвъзмездно. Ако няма никакво ограничение, касата дори може да стимулира нарастването на потреблението на медикамента, защото той е абсолютно безплатен за нея, а терапията ще се плати от фирмата. Затова е нужна по-голяма гъвкавост, иначе компаниите няма да сключат договори и пациентите ще бъдат ограничени в лечението.

- Ще се обжалват ли текстовете на наредбата в Съда, ако останат такива?

- Определено подобна възможност ще бъде обсъдена, защото този таван е антиконкурентен и поставя в неизгодна позиция продуктите, които ще имат такъв договор.

- Това ли са основните ви притеснения от промените?

- Да, има и други, но това са основните.

- 130 млн. лв. е очакваният обем от отстъпки според бизнеса, а според финансово министерство – 98 млн. лв., с какво си обяснявате разликата?

- Предполагам, че прогнозата е правена на по-стара база данни, нямам представа и какъв период включва. Тези 130 млн. лв., за които говоря, обхващат всички 12 месеца на 2017 г.

- Ако отстъпките тази година са 130 млн. лв., касата няма да има дефицит за здравно осигурителни плащания у нас. Защо е напрежението и финансовият натиск?

- Тази сума ще компенсира отчасти ръста на разходите и изначално заложения недостиг от 100 млн. лв. Още през ноември 2016 г. поставихме въпроса, че при реален разход от 905 млн. лв. за 2016 г., бюджет от 800 млн. лв. за тази ще доведе до настоящата ситуация.

- През последните години касата отчита традиционен ръст от 100 млн. лв. за медикаменти, на какво се дължи той и оправдан ли е според вас?

- Нарастването на нетните разходи за лекарства след въвеждането на отстъпки за 2015 г. беше 40 милиона лева, а за 2016-а беше 60 милиона лева. Скокът през 2017-а може да се обясни с навлизането на революционни терапии. Зад сухите цифри седят човешки съдби и излекувани пациенти. Има нарастване на разходите за медикаменти, но за това има обективни причини – застаряване на населението, увеличаване на заболеваемостта и продължителността на живота с две години по данни на НСИ. Благодарение на по-доброто лекарствено лечение пациентите живеят по-дълго, поради което са по-скъпи за здравните системи.

Близо 200 млн. лв. ще е ДДС за медикаменти на касата само за тази година, което би покрило дефицита й почти напълно

- Да, но говорим непрекъснато за недостатъчно ефективно изразходване на средствата на касата, не е ли това проблемът?

- Ние говорим за неефективност, но никой не измерва тази величина, касата не измерва дали се е променило състоянието и качеството на живот на пациентите през последните 10 години. Лекарите и отделният пациент виждат резултатите, но обществото не, то научава само за надвишените бюджети. Въпреки това неефективността, доколкот я има, би могла да се редуцира чрез въвеждане на електронна информационна система. Но тя не е основната причина за нарастването на разходите, а нуждите на населението. Колкото по-добре лекуваме пациентите, толкова по-добри са резултатите. Ако не бяха новите терапии за хепатит С, никога нямаше да имаме толкова излекувани хора, които не само ще продължат живота си, но и няма да заразяват други.

- При ограничен бюджет на обществения фонд и обществените нужди къде е поносимият компромис?

- Компромисът се прави със заплащането на отстъпки, именно поради ограничения финансов ресурс на държавата, компаниите заплащат 190 млн. лв. отстъпки към касата и пациентите. Но нещата трябва да вървят паралелно, НЗОК също трябва да инвестира в ефективността на лечението.

- В този смисъл кои са удачните нормативни промени?

- Ревизията на нормативната база се случва периодично и ние ще продължим да работим с българските власти, за да може тя да доведе до усточйивост на системата и да не лишава пациентите от новите терапии, за което тази година има огромна опасност, както и от терапии, които вече се реимбурсират. Има нарастване на разходите за медикаменти у нас, но те са значително по-ниски дори от държави като Унгария, Словакия, Чехия, с които се съизмерваме. Касата дължи 250 млн. лв. на чужди фондове, защото пациентите имат право на европейски стандарти на лечение и ако те не бъдат осигурявани у нас, хората ще си ги търсят в чужбина. Затова трябва да се влага по-голям публичен ресурс, което означава много неща – държавата да си изпълнява ангажимента към лицата, които осигурява, ДДС за лекарства да се намали. Сега медицинските услуги правилно са освободени от него, защо тогава лекарствата не са. Близо 200 млн. лв. ще е ДДС за медикаменти на касата само за тази година, което би покрило дефицита й почти напълно.Обвиниха шестима за схеми с лекарства

Обвиниха шестима за схеми с лекарства

Нанесени са щети на държавата в размер на над 3 млн. лева, съобщават от прокуратурата
ЕМА предупреди за грешки с онколекарства

ЕМА предупреди за грешки с онколекарства

Заради неточности с препарати с леупрорелин пациенти получават недостатъчни дози, казват експертите

Изчистват кухите аптеки

Изчистват кухите аптеки

С над 300 са намалели регистрираните обекти в Изпълнителната агенция по лекарствата за година и половина

Пак опасния сибутрамин в продукт за отслабване

Пак опасния сибутрамин в продукт за отслабване

Агенцията по храните предупреждава да не го купуване, продават го on line
ЕМА на път да одобри 11 нови лекарства

ЕМА на път да одобри 11 нови лекарства

Агенцията ще прегледа и проучванията за терапията на ковид с дексаметазон
Касата чака 160 млн. лв. от отстъпки

Касата чака 160 млн. лв. от отстъпки

Фондът разширява възможностите за лечение на глаукома и други хронични заболявания

Още лекарства в ръководството по анестезиология

Още лекарства в ръководството по анестезиология

Здравно министерство включва в задължителния протокол антидот и анестетик
Генеричните медикаменти трябва да се извадят от механизма

Генеричните медикаменти трябва да се извадят от механизма

Промените в закона за лекарствата означават, че цените трябва да са с 10% по-ниски от най-ниските в държавите членки, но тогава има опасност от оттегляне от пазара, казват от БГФармА
Още 2 млн. лв. за е-здраве

Още 2 млн. лв. за е-здраве

През 2022 г. най-накрая ще имаме информационна система, обеща министър Кирил Ананиев

Не сме съгласни с фиксирано намаление на цените

Не сме съгласни с фиксирано намаление на цените

То ще доведе до спирала, която може да накара компаниите да преосмислят доставките си с някои лекарства за България, казва Деян Денев
1 2 3 4 5 ... 70 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Август 2020