Позиция

Не приемаме промените за рецептите

02-07-2024 15:36
Наредба 4 следва да се преработи изцяло след обсъждане с всички страни, които имат отношение и то на тяснопрофесионален принцип, казват от НСОПЛБНе приемаме промените за рецептите
Clinica.bg

press@clinica.bg
Здравните власти обявиха промени в Наредба 4 за начина, по който се изписват рецепти с безплатните лекарства. Срещу част от тях се обявиха фармацевтите, какво мислят общопрактикуващите лекари, може да видите в позицията на НСОПЛБ.
За нас общопрактикуващите лекари всяка промяна, свързана с правилата за предписване на лекарствени средства е от изключителна важност, тъй като ние сме най-голямата професионална група лекари, която предписва реимбурсирани лекарствени средства, а също и изцяло заплатено от пациентите лечение.

В мотивите към Проекта 

е посочено, че основните причини за предлаганите промени са основани на „извършен анализ на разходите на НЗОК към 10.06.2024 г.", който установява „драстично увеличение на разходи" по две причини: „повишеното ниво на реимбурсиране на лекарствени продукти за лечение на сърдечно- съдови заболявания, които са за домашно лечение, назначени без протокол" и „дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК, посочени в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г."

Цитираните дейности и 

медикаменти са редовно, периодично изписвани на голям, но почти непроменящ се брой пациенти, предимно с хронични заболявания. Информацията за този процес постъпва в реално време в НЗИС и прави възможен предварителен бърз и точен анализ (предварителна оценка) на очакваният финансов ефект от въведените през месец април 2024г. промени, които след кратък срок на действие пък водят до сега предлаганите промени. Ако такъв анализ липсва, то това не следва да се допуска за в бъдеще.

 

Подчертаваме, че ние ОПЛ

 

нямаме „принос" към това увеличаване на разходите по нито една от двете причини, както и не сме против въвеждане на подобрения. Но не приемаме да се пренебрегват евентуални отрицателни ефекти върху професионалната ни група, които липсват в цитирания Анализ, а именно огромната загуба на време за реадминистриране (обгрижване) на въведена промяна, а не на пациента; увеличаване на възможностите за грешки и създаване на напрежение в отношенията лекар/пациент без нито една от страните да е причина за това. 

 

Тези отрицателни ефекти не са

 

свързани с финансови разчети и биха могли да бъдат избегнати с навременни технологични промени, много от които НСОПЛБ предлагаме отдавна и подкрепяме заявеното намерение за „осъвременяване" на наредбата (и не само на тази), и не само с предлаганите промени, но и още други. Становището на НСОПЛБ е, че много от наредбите трябва да бъдат приведени в съответствие с начина на функциониране на дигитализацията в системата на здравеопазването.

 

Не следва дигитализацията да

 

се превръща просто в копирна машина, която превръща хартиения

в електронен документ. Наредба 4 следва да се преработи изцяло след обсъждане с всички, имащи отношение страни и на тяснопрофесионален принцип. Не очакваме, това да се случи в посочения кратък срок, но трябва да се реализира в „неотложен" ред. Тук предлагаме само част от промените, необходими в Наредба 4:

 

- Навсякъде в Наредбата думите 

 

„рецептурна бланка /(образец МЗ – НЗОК № 5 и 5А)" да се заменят с "електронно предписание", както и да отпаднат свързаните с отпечатване, обозначаване и други дейности, свързани със съответните хартиени бланки (това включва и протоколите на хартия).

 

- Електронното предписание

 

може да включва неограничен брой диагнози по МКБ, както и лекарствени позиции при условие, че за едно МКБ не могат да се изписват повече от три реимбурсирани медикамента (както е разписано в НРД и проекта на Наредбата). Ако това е смисълът на предлаганите промени в чл. 26 то ние ги подкрепяме, но е необходимо ясно да се разпише, че това „интегрирано" електронно предписание включва както напълно, така и частично реимбурсирани медикаменти, включително и изписваните по протокол.

Коментар: Степента на реимбурсация и възнаграждението за обработка на предписанието да се определя автоматично от НЗИС/аптечния софтуер и да не е е обект на дейността на предписващия медикаментите лекар.

 

- В чл.26 след последното 

 

изречение на променената ал. (1) да се добави: „Срокът на електронното предписание за всеки медикамент се определя от предписващия лекар за период не повече от 100 дни." Съответно отпадат алинеи 2 и 4 до 6 от чл.24, а ал. 1 на същия се коригира съответно на новите текстове.

 

- От съществуващия чл. 26

 

следва да отпаднат алинеи (4,5). Създава се ал. (4) (Нова): При възникнала необходимост създалият електронното предписание лекар може да анулира или редактира данните съответно за 1 или повече медикаменти при условие, че все още не са отпуснати или след изтичане на срока за прием на отпуснати вече медикамент/ти.

 

- Чл. 47 ал. 2 предлагаме да

 

 се промени така: „При наличие на различен срок на прием (различен брой дни) съобразно опаковката в електронното предписание то може да се изпълнява на датата на най-късия срок, но не по-малко от 25-ия ден.

 

- Уместно би било да има текст,

 

 който дава възможност при необходимост електронното предписание да бъде подновено в „брой дни" (например четиринадесет) преди изтичане на крайния срок. Основание за последното е, че по този начин се създава удобство за пациента - възможности за посещение в удобен ден, особено за работещите или пък при планирано отсъствие, което съвпада с датата на предписване и др.

 

София                                                                       С уважение!

01.07.2024 г.                                                         За УС и НС на НСОПЛБ

                                                                              Доц. д-р Любомир Киров, дм

                                                                              Председател на НСОПЛБ


МЗ купува радионуклидни генератори

МЗ купува радионуклидни генератори

Те ще се използват за лечение на пациентите с онкологични заболявания извън здравното осигуряване

Как хапче за сърце увеличи цената си по каса

Как хапче за сърце увеличи цената си по каса

През януари един блистер е струвал 28 лв., а от 1 април - близо 38 лв., за сметка на това пациентите на него са се умножили по десет
Д-р Симидчиев отново пое здравната комисия

Д-р Симидчиев отново пое здравната комисия

Деница Сачева ще ръководи тази по социална политика, по образование от доц. Силви Кирилов, а по бюджет и финанси от Байрам Байрам
Обновиха фармако-терапевтичното ръководство по пневмология

Обновиха фармако-терапевтичното ръководство по пневмология

В него се създава цял нов раздел за лечение на туберкулозата и се актуализират правилата за белодробна фиброза
Искат автомати за лекарства, ако няма аптека

Искат автомати за лекарства, ако няма аптека

Държавата да ги финансира в тези региони, а данъкът за фармацевтите там да е 8%, предлагат от "Възраждане"
Още има драстични разлики в цените на онколекарствата

Още има драстични разлики в цените на онколекарствата

Те са налице и след въвеждането на новата средна стойност от 1 юли, по която здравната каса плаща на болниците, но се очаква постепенно да се намалят
И ВАС спря лимитите

И ВАС спря лимитите

Решението на съда е временно, докато трае делото по поредната жалба от частните болници срещу всеки опит за финансов контрол
НЗОК и фармацевтите се разбраха

НЗОК и фармацевтите се разбраха

Аптеките ще получават 15% от крайната цена на 100% платените лекарства, но не повече от 25 лв. на опаковка

Очакваният недостиг на бюджета на НЗОК засега е 159 млн.

Очакваният недостиг на бюджета на НЗОК засега е 159 млн.

Бюджетът на здравната каса през тази година няма да стигне, а ръководството й вече заяви, че ще сезира за това и новият парламент. Какъв е очакваният дефицит и решенията за преодоляването му, попитахме проф. Момчил Мавров.

Такса рецепта - до цената на лекарството

Такса рецепта - до цената на лекарството

Това означава, че касата няма да плаща 5 лева, ако стойността на медикамента е по-ниска, както често се случва с хапчетата за сърце

1 2 3 4 5 ... 156 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ