под лупа

Ръст на пациените с лекарства по каса

19-06-2024 06:21
Те са се увеличили с над 19 хил. през миналата година, но ножицата в безплатната терапия остава все така широко отворенаРъст на пациените с лекарства по каса
Clinica.bg

press@clinica.bg

Броят на българите, които получават лекарства по здравна каса за домашно лечение се увеличава, но ножицата в безплатната терапия остава все така широко отворена. Това показват част от наблюденията в Годишния доклад на фонда за 2023 г., който предстои да приеме парламентът.

Общо


През миналата година общите разходи на здравната каса за лекарства и медицински изделия за домашно лечение са били 1.345 млрд. лв. Фондът обаче е платил реално 1.007 млрд. лв., останалите 337 млн. лв. фирмите са върнали под формата на отстъпки и по Механизма. Реализираните плащания на касата спрямо 2022 г. са повече със 112 млн. или с 12.5%. В тях влизат 30.7 млн. за такасата на аптеките за 100% платените лекарства, 1.972 млн. за тези в труднодостъпните региони, 609 млн. за лекарства за домашно лечение с протокол и 330 млн. за такива без.


Споделяне на тежестта


Размерът на отстъпките за м.г. е 337 млн. лв. В тях влизат дължими стойности за предходната година в размер на 42.3 млн., отстъпки за 102.9 млн., или с 15.9% повече от 2022 г. Също така отстъпки в полза на пациентите за 107 млн., като те са за 70 лекарства. По Механизма са възстановени 84.8 млн., което е с 39 млн. или с 87% повече от постъпилите през 2022 г.


Според аптеките


През миналата година касата е плащала лекарства на 2 427 аптеки. През 2023 г. половината (54%) от средствата за лекарства на касата са били дадени отново в аптеките в 6 области - РЗОК-София – 22%, РЗОК-Пловдив – 11%, РЗОК-Варна – 6%, РЗОК-Бургас – 5.4%, РЗОК-Благоевград – 4.9% и РЗОК-Стара Загора – 4.2%. Относително най-голям ръст на отпуснатите лекасрвта спрямо 2022 г. се отчита от Търговище – 24,5%, Смолян - 23,6%, Ловеч – 23,2% и София-град – 23,1%. Най-малко увеличение се наблюдава при разходите в Русе-9,2%, Габрово - 10,2%, Враца - 10,4%.


Пациенти и разходи


През миналата година броят на пациентите с лекарства от касата за домашно лечение е бил 1.389 млн. или с 19.5 хил. повече спрямо 2022 г. Най-висок ръст има при хората, получавали лекарства от група „Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти" - с 243.5%. Също така при „Антиинфекциозни лекарствени продукти за системно приложение" – увеличение на пациентите с 30.4%, и група „Мускулно-скелетна система" – с 15.7%, спрямо 2022 г. Най-голямо намаление на пациентите има при група „Антиинфекциозни средства за системно приложение" – с 48.9%, група „Диетични храни за специални медицински цели"– 6% и т.н., както и при „Тест ленти за глюкомери и консумативи за инсулинови помпи" – 3.7%.

И през 2023 г. ножицата в разходите на касата за безплатните лекарства при различните видове болести е огромна. Най-много средства на пациент на месец се отчита за лекарствата от групата "Дерматологични средства" – 949.88 лв. И „Антиинфекциозни" – над 800 лв., а най-нисък при групата "Пикочо-полова система" – 4.52 лв., и „Сърдечно-съдова система" – 7.72 лв.


По диагнози


През миналата година основната част (91%) от разхода за лекарства е по осем анатомо-терапевтични групи:

– „Антинеопластични и имуномодулиращи средства" (за лечение на артрит, множествена склероза, онкологични заболявания, трансплантирани болни, Болест на Крон, Улцерозен колит и хепатит) – 276.731 млн. или 22.4%.

– „Храносмилателна система и метаболизъм" (основно за лечение на захарен диабет) – 235.335 млн. или 19%;

– „Кръв и кръвотворни органи" (за лечение на вроден дефицит на фактори на кръвосъсирване, болести на кръвоносната система) – 163.483 млн. или 13%;

– „Дихателна система" (основно за лечение на астма и хронична обструктивна белодробна болест) – 133.597 млн. или 10.8%;

– "Сърдечно - съдова система" (основно за лечение на хипертонии) – 103млн. или 8.3%;

– „Нервна система" (за лечение на шизофрения, разстройства на настроението, болест на Паркинсон, на Алцхаймер, епилепсия, детска церебрална парализа, транстиретин-свързана амилоидоза) – 93.850 млн. или 7.6% ;

– „Мускуло-скелетна система" (за лечение на 5q спинална мускулна атрофия, мускулна дистрофия тип Duchenne) – 68 мн. или 5.5%.

– „Антиинфекциозни средства за системно приложение" (за лечение на хронични вирусни хепатити, фиброза и цироза на черния дроб) – 52.952 млн или 4.3%.


Най-разходоемките


Най-високият разход за продукти за домашно лечение е генериран от групата на "Антинеопластични и имуномодулиращи средства". Това се дължи както на високите разходи по принцип на включените в групата заболявания, така и на нарастването на средствата за няколко от диагнозите - Псориазис, Ревматоиден артрит, Псориатични и ентеропатични артроатии. Разходите там се вдигат заради нови лекарства като Risankizumab, Guselkumab, Bimekizumab, Upadacitinib и др., както и заради ръста на пациентите - с 11.9% за година.

Вторта по разходи група е за „Храносмилателна система и метаболизъм", където влизат всички лекарства за диабет, както и лечението на редките заболявания – Болест на Гоше, Болест на Фабри, Болест на Нийман-Пик. Най-големият дял от разхода за диабет се дължи на инсулините - аналогови и конвенционални, следвани от глюкозопонижаващите лекарства с инкретин базирана терапия. При инсулините най-голям ръст има при Insulin Degludec/Liraglutide (Xultophy), Insulin decludec and insulin aspart (ЛП Ryzodeg), следван от представител на фиксирана комбинация дългодействащ инсулинов аналог и GLP-1 рецепторни агонисти - INN Insulin glargine/Lixisenatide (Suliqua). Този ръст се компенсира от намалението при други дългодействащи аналогови инсулини (INN-ите Insulin aspart, Insulin Degludec (Tresiba), Insulin lispro), както и в резултат на смяна на терапевтични схеми.

След инсулините, като дял в разходите на захарен диабет се нареждат лекарствата с инкретин базираната терапия и SGLT-2 инхибиторите в следствие на облекчаване на достъпа до терапия чрез предписване без протокол. Това води до ръст на пациентите с над 160% спрямо 2022 г. При GLP-1 рецепторните агонисти също има увеличение вследствие повечето хора, преминали на терапия със Semaglutide ( Ozempic), както и на включения първи GLP-1 рецепторен агонист с таблетна форма (Rybelsus) общо с 37% спрямо 2022 г.


Редките болести


Пру тях също има нарастване на разходите. От касата отбелязват такъв при Болест на Гоше, Болест на Фабри, Болест на натрупването на гликоген, Синдром на Morquio А (мукополизахаридоза тип IVA), при диагнозата спинална мускулна атрофия където се прилага INN Nusinersen (Spinraza). През 2020 г. терапията с него е плащана за 29 болни със средно-годишна стойност на болен 492.9 хил. лв. През 2021 г. отпада ограничението за възраст до 18 години, поради което броят на хората се увеличава с над 60%, през 2022 г. пациентите се увеличават с 8.5%, а през 2023 г. с 5.9%.

Друг пример е Ataluren (Translarna), показани за лечение на мускулна дистрофия тип Duchenne. Разходите за този INN са 3.787 млн. за 9 деца. През 2022 г. те се увеличават на 6.714 млн. за 15 деца, а през 2023 г. при същите пациенти разходите стават 8.449 млн.

Друг пример в редките болсти е Risdiplam (Evrysdi) за 5q спинална мускулна атрофия. През 2023 г. НЗОК е заплатила за лечението на 62 души 24.116 млн. лв., което представлява 184% увеличение спрямо 2022 г. Трайно решение на проблема с финансирането на редките диагнози, които имат много висока стойност на разхода за един пациент, у нас се търси от години, но засега няма.


Забраниха износа на инсуин още месец

Забраниха износа на инсуин още месец

Четири от продуктите са с нерегулярна доставка в половината областина странат, казват от МЗ
НЗОК ще плаща за хормонални инжекции

НЗОК ще плаща за хормонални инжекции

Те се налагат при обкоболните, но сега не се финансират от касата, освен това джипитата ще са без хартиени отчети за ваксините от септември, съобщи д-р Галя Кондева

МЗ купува радионуклидни генератори

МЗ купува радионуклидни генератори

Те ще се използват за лечение на пациентите с онкологични заболявания извън здравното осигуряване

Как хапче за сърце увеличи цената си по каса

Как хапче за сърце увеличи цената си по каса

През януари един блистер е струвал 28 лв., а от 1 април - близо 38 лв., за сметка на това пациентите на него са се умножили по десет
Д-р Симидчиев отново пое здравната комисия

Д-р Симидчиев отново пое здравната комисия

Деница Сачева ще ръководи тази по социална политика, по образование от доц. Силви Кирилов, а по бюджет и финанси от Байрам Байрам
Обновиха фармако-терапевтичното ръководство по пневмология

Обновиха фармако-терапевтичното ръководство по пневмология

В него се създава цял нов раздел за лечение на туберкулозата и се актуализират правилата за белодробна фиброза
Искат автомати за лекарства, ако няма аптека

Искат автомати за лекарства, ако няма аптека

Държавата да ги финансира в тези региони, а данъкът за фармацевтите там да е 8%, предлагат от "Възраждане"
Още има драстични разлики в цените на онколекарствата

Още има драстични разлики в цените на онколекарствата

Те са налице и след въвеждането на новата средна стойност от 1 юли, по която здравната каса плаща на болниците, но се очаква постепенно да се намалят
И ВАС спря лимитите

И ВАС спря лимитите

Решението на съда е временно, докато трае делото по поредната жалба от частните болници срещу всеки опит за финансов контрол
НЗОК и фармацевтите се разбраха

НЗОК и фармацевтите се разбраха

Аптеките ще получават 15% от крайната цена на 100% платените лекарства, но не повече от 25 лв. на опаковка

1 2 3 4 5 ... 156 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ