Интервю

Решението на КС обслужи икономически интереси

22-04-2024 06:12
Без промени съществува риск от фалит на НЗОК и смяна на модела, който ще обрече на геноцид хората с по-ниски доходи, казва адв. Мария ПетроваРешението на КС обслужи икономически интереси
Clinica.bg

press@clinica.bg

Преди дни Конституционният съд отмени лимитите на болниците по здравна каса. Какво следва оттук нататък, има ли рискове пред фонда и пациентите и кои са те, попитахме адвокат Мария Петрова. Тя е един от водещите юристи в здравеопазването у нас.

- Адв. Петрова, смятате ли, че мотивите, с които КС отмени лимитите са основателни?

- Мотивите на КС не са толкова юридически и не обследват проблема от юридическа гледна точка, защото на юристи, които не са специалисти в сферата на общественото здраве се падна не леката задача да преценят този казус. Решението на КС обвърза текста ЗЗО, с това, че ще е нарушено правото на достъп на българските граждани на медицинска помощ. Коментираше се дали отлагането във времето на лечението, нарушава конституционни принципи и правото на здравно осигуряване. За мен проблемът дойде от това, че се представиха правни мнения и становища, които са крайно лобистки, целящи основно финансово облагодетелстване на определени икономически субекти, източване на здравната каса и поставянето й в една много деликатна ситуация да не може да бъде платец по всички договори, които е сключила и по делата, които ще й се заведат. За мен това е първата стъпка към условно да го нарека, „фалита" на здравната каса, а зад това стоят политически амбиции, които желаят да възприемем коренно различен здравен модел, включително да влезем в нов осигурителен модел, чрез здравното застраховане. Въпреки че преди няколко години имаше един неуспешен опит в тази посока, не мога да изключа, че това не се цели отново. Парите в НЗОК са напълно достатъчни за българското здравеопазване, просто тя е изключително лош стопанин на нашите пари, неподбирайки с кого сключва договор и неприлагайки адекватни механизми, дали изобщо трябва да се създават лечебни заведения от болничен тип, които да стават договорни партньори. В този контекст съм много впечатлена от становището в КС на уважавания от мен проф. Янаки Стоилов. Той казва, че здравеопазването е комплексна дейност, има медицински, икономически и финансови аспекти, но когато трябва да го оценим, това става чрез стандартизирано описание на състоянието според единна международна квалификация на болестите и трябва да бъде избран механизъм, по който да можем да оценим резултатите от лечебната дейност. Нещо, което от съществуването на здравната каса досега никой не е направил. И той казва, че в българското законодателство няма такъв нормативен акт, който да съответства на изискванията на добрата медицинска практика и да различи категориите от клинични случаи, т.е. нямам адекватни стандарти, по които можем да оценим ситуацията. За мен тук е ключът, защото сега средствата от нашите здравни осигуровки се плащат само на база договори, финансови параметри и фактури, но никой не цени качеството на услугите. Да припомня всички опити в тази посока през годините - да звъним и да анкетираме пациенти в болница, да попълват анкети доволни ли са от услугата, всичко това, Слава Богу, умря без да е родено, но никой не измисли адекватен механизъм, по който да контролира качеството на медицинските услуги. Но, ако направим аналогия с хранителните продукти - на нас ни пука дали си купуване качествени продукти и в срок на годност, докато на здравната каса очевидно не й пука за какво плаща - продължаваме да имаме висока смъртност, най-много легла и пролежавания в болница, никаква превенция и профилактика, а сега рязко отваряме вратата и към фалита на здравната каса.

- В основата на решението казвате, че седят икономически интереси, нямат ли те политически гръб, в чие лице и как се случва така, че КС се превръща в маша не на обществени, а на икономически интереси?

- Не съм убедена, че зад икономическите интереси винаги седят политически, но най-малкото, ако хвърлим поглед към последните двама избрани конституционни съдии, можем да си дадем ясен отговор, кой има интереси в тази сфера. Имайте предвид, че големите пари нямат нужда от една политическа партия, те са доста надпартийни и имат възможност за влияние по други механизми.

- Това е така, но решението е взето единодушно от всички присъствали съдии на КС?

- Без да искам да подценявам КС, за мен това решение не е строго юридическо, аз уважавам по-голямата част от конституционните съдии, част от тях са били мои работодатели, като Константин Пенчев, част от тях са били мои преподаватели. Но съм далече от мисълта, че извън съдията докладчик и всички становища, които се събират, някой е седнал да изследва в дълбочина проблема. Много по-лесно е да се консолидираме около общото мнение, отколкото да напишем особено мнение, независимо, че това би бранило повече обществения интерес.

- Сама казахте, че бюджетът на касата вече е в риск, но какви точно ще са правните последици от отпадането на лимитите, какво следва?

- За всичко, което се е случило до момента очакваме всяка една болница, която е изработила и не е получла надлимтната си дейност, да защити правата си по съдебен ред.

- Това ставаше и сега, каква ще е разликата?

- Идеята на бюджетния закон и на лимитите е, че това е една прогноза, защото ние не можем да харчим публичния ресурс безконтролно. А оттук нататък при липсващ контрол, защото аз смятам, че контролът на здравната каса е проформа, ще започнат едни плащания към лечебни заведения, които и сега са облагодетелствани, и те ще станат още по-облагодетелствани за сметка на достъпа и на качеството. Защото няма как да нямаме спирачка, контрол, лимити на тези пари и да очакваме процеса да се саморегулира и тези средства да се ползват за общественото благо.

- Къде е пресечната точка между ограничения ресурс на касата и вече неограниченото право на потребление и кой трябва да го разреши?

- Според мен правото на достъп беше нарушено по друг начин. Ако един човек във Видин страда от заболяване, той има една опция - видинската болница, иначе трябва да се разходи до друг град. Ако един човек в София страда от същото заболяване, той може да си избере измежду поне 20 болници. Ако видинската болница обаче не работи по нужната КП, правото на съответното лице е нарушено, защото то трябва да направи допълнителни разходи за своя сметка, за да се възползва от медицинска помощ. Там, където имаме много лечебни заведения, този проблем не стои, ние можем да таргетираме определени болници, в които така или иначе отива потока на парите, без значение дали имат реална дейност или точат с фиктивна. Как не е нарушено правото на достъп за гражданина във Видин, след като той не може да се лекува там с или без лимит. Тоест, не лимитите ограничават достъпа, но без тях ще започне масова работа по скъпоструващите пътеки, част от тях влизат в обхвата на ВСД, където се изисква набор от апаратура и специалисти и този ресурс ще се концентрира там, за сметка на хората, които също плащат здравни вноски, но не живеят в София.

- Как депутатите биха могли да поправят проблема, топката е в тях, нали така?

- Мисля, че депутатите нищо няма да предприемат сега, защото финансовият интерес на лобистите е много добре обслужен от сегашното положение. Но, ако някой все пак би решил да се погрижи за обществения интерес, би следвало да се промени ЗЗО - включително да се изработи нова, адекватна методика въз основа на какви параметри и на какво качество ще сключваме договори, да се включат в преговорния процес не само казионни организации като БЛС, но и тези на медицинските сестри и други. В момента в договорния процес превес вземат личните лекари и болниците, които са собственост на определени магнати и олигарси, а извънболничната специализирана помощ страда.

- Тази промяна в ЗЗО пожелателна ли е или самият КС задължава депутатите да я направят?

- Такова задължение няма как да се даде, положението може да остане така и аз допускам, че точно това ще се случи, защото големите риби се хващат в мътна вода.

- Без промени в ЗЗО каквато и методика да направи касата, вероятно тя ще се атакувана като нищожна?

- Да, от години казвам, че трябва да се промени и ЗЛЗ, така че да се приведат многопрофилните болници в съответствие с европейските изисквания, за да нямаме бутикови болници. Недопустимо е болница с 3 или 4 отделения да минава за многопрофилна, в Европа в зависимост от броя на населението, многопрофилните болници са с между 12 и 18 отделения, а в България почти няма такива.

- Ако се сблъскаме с бездействие от страна на законодателите, рискът от фалит няма ли да е по-голямото ограничение на достъпа до медицина помощ за населението?

- Смятам, че решението на КС беше изключително рисково, защото добре ще обслужи нечии интереси, но трябва да мислим и за общественото здраве, където влизат не само болниците, а извънболничната помощ, лекарствата, лечението в чужбина. Сега рискуваме заради разградения двор с липсващите лимити да нарушим правата на всички пациенти, източвайки публичния ресурс и довеждайки здравната каса до несъстоятелност.

- Сега действащото законодателство позволява ли касата да получи трансфер, ако не стигнат парите?

- Въпрос на решение на депутатите - ако в края на годината се види, че касата разходва повече и финансовият министър е достатъчно добър и щедър, може да реши да даде още пари безлимитно и безконтролно за всички, които предлагат някаква услуга, в чието качество имаме все повече основания да се съмняваме.

- Очаквате ли да започнат щения за увеличаване на здравната вноска от страна на въпросните икономически субекти?

- На този етап не, защото задкулисието цели минаване в друг здравноосигурителен модел, за който не сме готови. Но, ако продължим да харчим парите безконтролно, в рамките на 5 години ще сме принудени да минем в друг модел, който ще се превърне в здравен геноцид спрямо всички, на които предстои да се пенсионират или имат по-ниски доходи и не могат да покриват лимитите по потенциалните си здравни застраховки.


Две болници с диамантена награда за инсулти

Две болници с диамантена награда за инсулти

Те се връчват от Европейското организация по инсулт за извършване на висок брой тромболизи
Родените бебета в България намаляват

Родените бебета в България намаляват

През миналата година са се появили 57 197 деца, но 6070 от тях са проплакали в чужбина, показват официалните данни на НСИ
Касата с е-карта на болниците и медиците

Касата с е-карта на болниците и медиците

В нея ще има интерактивно предоставяне на информация за договорни партньори, брой легла, а с времето ще се надгражда

Болниците с рекордни приходи за април

Болниците с рекордни приходи за април

Здравната каса е платила на лечебните заведения 406 млн., бюджетът й за годината няма да издържи без алтернатива на лимитите
Гинеколог поема строежа на детска болница

Гинеколог поема строежа на детска болница

На мястото на Николай Борисов в държавната компания застава д-р Влатко Глигоров, съобщиха от здравното министерство

НЗОК иска да смени вида на лимитите

НЗОК иска да смени вида на лимитите

Заговори се за рестрикции в цените на КП, ние сме категорично против, казва д-р Неделчо Тотев
Чака ни закриване на още високо-специализирани дейности

Чака ни закриване на още високо-специализирани дейности

За по-малко от една година страната ни губи втора уникална и високотехнологична дейност, и то в педиатрията. Поводът е липсата на достатъчно сестри. Какво обаче седи зад него, защо се стигна дотук и какво ни чака, попитахме проф. Владимир Пилософ.

Без здравни реформи няма да има по-високи заплати

Без здравни реформи няма да има по-високи заплати

Заради КТД и деформираната система на финансиране, болниците ще се принудят да съкратят част от персонала и да ограничат разходи за инвестиции, казват от БСК
Здравеопазването с най-висок ръст наети

Здравеопазването с най-висок ръст наети

За година те са се увеличили със 12.1 хил. души, средната заплата в сектора е 2219 лв., показват данните на НСИ в края на март
Немислимо е орязване на КП заради бюджета

Немислимо е орязване на КП заради бюджета

За да въведена такава рестрикция, НЗОК трябва да я коментира и обсъди преди това с БЛС, казва проф. Огнян Хаджийски
1 2 3 4 5 ... 505 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ