под въпрос

Има ли чадър над (избрани) болници

22-04-2024 06:05
Или защо МЗ и ИАМН отказват да кажат какви са потребностите от създаването на нови лечебни заведения в страната и има ли кадри за всичкиИма ли чадър над (избрани) болници
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com

Разрастването на болниците у нас при намаляващо население и задълбочаващ се кадрови дефицит става все по-парлива и актуална тема в страната. Затова решихме да попитаме отговорните институции в лицето на МЗ и ИАМН, защо се случва това, какви незадоволени потребности от медицинска помощ се покриват от разкриването на нови болници и има ли достатъчно лекари и сестри, които да работят в лечебните заведения у нас. Отговорите се оказаха повече от интересни.

През миналата година здравното министерство е издало 65 заповеди за нови дейности, като 7 от тях са за такива на друг адрес – тоест създаване на по-големи или по-малки лечебни заведения, различни от досега съществуващите. Останалите 60 са за нови отделения или клиники във вече съществуващите болници (виж списъка). На фона на това ведомството е дало съгласие за закриване на една общинска болница – тази за рехабилитация в град Искър. С това общо взето се оказа, че се изчерпват наблюденията на МЗ върху развитието на болничния сектор, които ведомството иска да сподели. Или поне с такова впечатление останахме от отговорите, които получихме малко преди да се смени изпълнителната власт в страната.

На въпроса до какво увеличение на леглата ще доведе всяко едно от тези разрешения се оказа, че министерството не разполага точно с така обобщена информация, оттам не пожелаха да кажат и какви са потребностите от създаването на няколко нови болници с по над 500 легла всяка, които са и най-значителните разраствания в сектора от няколко години. През миналата година МЗ даде кард бланш за построяването на болницата на „Сърце и мозък" в Ст. Загора с над 600 легла, през тази – на „Св. София" във Варна с над 500 легла, а междувременно бившият здравен министър проф. Христо Хинков заяви, че по решение на ВАС започва нова процедура за разрешаване на болницата на „Сърце и мозък" в Казичене. Вместо да споделят мотивите за разрешенията за нови болници и очакваните ползи за населението в страната от появата им, от МЗ прехвърлиха топката на ИАМН.

„Новите медицински дейности, които се разрешават и съответния брой легла, с които ще се осъществяват се определят в заповедта на министъра на здравеопазването, с която се разрешава извършването на нови медицински дейности от лечебно заведение въз основа на извършената комплексна оценка от Изпълнителна агенция „Медицински надзор". От МЗ обясниха още, че здравният министър издава заповеди за нови дейности въз основа „на извършени от Изпълнителна агенция „Медицински надзор" комплексни оценки на потребностите на населението от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта".


Затова зададохме аналогични въпроси на ИАМН.


Странно или не оттам получихме още по-оскъдна информация. Оказа се, че агенцията не може да вземе решение сама дали да ни каже как е преценила, че е нужно в страната да се появяват нови болници с по над 500 легла всяка, а трябва да попита самите лечебни заведения. Те пък са й забранили да ни отговори. И ако „Сърце и мозък" и „Св. София" вероятно имат своите мотиви да откажат да бъдат прозрачни и да споделят пълните оценки, които ИАМН е извършила на потребностите от появата им, както и на ползите за населението, то недоумение буди невъзможността на агенцията да ни отговори на следните въпроси:

 • Какви са очакваните резултати според ИАМН от разкриването на тези две структури?
 • Какви са незадоволените нужди от медицинска помощ според ИАМН за разкриването на тези две структури?
 • Каква е използваемостта на леглата за БП в Ст. Загора и съответно във Варна?
 • Как се отнася тя спрямо средната за страната и ниска или висока тя е с оглед на стандартите за оказване на качествена, ефективна и достъпна медицинска помощ?
 • ВАС върна процедурата за нова оценка от ИАМН на искането на „Сърце и мозък" за създаване на нови дейности в Казичене, готова ли е тя и какво гласи?
 • През изминалата година постъпили ли са за София-град други намерения за създаване на нови дейности за БП и ако да – от кои ЛЗ, за колко легла и каква е била оценката на ИАМН за нуждата от тях?
 • Според ИАМН има ли потребност от създаване на ново ЛЗ за болнична помощ в София-град и ако да - кои са незадоволените потребности, които то ще трябва да покрива?

Отговор, макар и не по същество, получихме единствено на последния, според него агенцията извършва оценка на потребностите според всеки отделен случай.


Имаме ли кадри за още болници


Още по-интересна се оказа ситуацията с кадровата обезпеченост на болниците в страната. От МЗ не дадоха отговор дали лечебните заведения имат или нямат нужния персонал, а отново препратиха топката към ИАМН и РЗИ, които по закон трябва да проверят имат ли те кадри или не. И към директорите, които са длъжни да осигуряват „финансова стабилност и създаване на условия за нормално функциониране на лечебното заведение".

И ако отговорът на МЗ, макар и политически и институционално безпомощен, не е неочакван, то този на ИАМН буди недоумение. На въпросите налице ли е кадрова обезпеченост в страната за разкриването на две или три нови структури с над 1100 - 1600 легла, и отговарят ли сегашните болници на изискванията за кадри, от агенцията мълчат. А на въпроса предвижда ли ИАМН да извърши проверка за това доколко съществуващите лечебни заведения разполагат с персонал, за да предоставят качествена и достатъчна медицинска помощ, от агенцията заявяват, че видно от графика им такива не се предвижват. И че досега при тях не са постъпвали сигнали или жалби, които да ги накарат да прибягнат до такива проверки. Казано иначе, ИАМН явно не подозира, че в страната има кадрови дефицит в болничната помощ.


Всичко това навежда на един въпрос:


Има ли чадър над (избрани) болници в страната и докога ще бъде разтворен той. Защото резултатите от (без)действието на властите ни години наред са все по-осезаеми. Нова здравна карта не се прие, камо ли ограничаване на болниците, както става ясно за година и 4 месеца има издадени заповеди за създаване на две нови болници с над 1100 легла, а още две подобни са на път да получат одобрение и то за София – градът с най-голяма концентрация на лечебни заведения. И въпреки че времето никога не стига, за да се сложи ред в сектора, Конституционният съд намери сили да отмени една от малкото регулации за болниците, колкото и да беше спорна – лимитите им по каса, с което ще увеличи търговските им апетити. В същото време все по-често дейности с национално значение като детската кардиохирургия или детските костно-мозънчи трансплантации спират, защото няма сестри, а сред болниците с договори по изключение с касата заради липса на лекари вече се нареждат и университетски. И докато болниците и финансирането им се увеличават, страната ни остава сред лидерите по лоши резултати в здравеопазването:

 • България е страната с една от най-високата смъртност - 18.4 на 1000 души, при средна за ЕС от 11.5 на 1000 души. 
 • България е лидер в смъртността от ССЗ - 1211 на 100 000, при 343 на 100 000 средно за ЕС.
 • България е единствената държава в ЕС с увеличаваща се смъртност от онкологични заболявания.
 • България е страната с 8 години по-ниска продължителност на живота от средната в ЕС.
 • България е страната с най-висок на размер на доплащането в здравеопазването – последно 35%, при средно 19% в ЕС.
 • Разходите за болнична помощ на НЗОК за шест години са се удвои – от 1.8 млрд. през 2018 г., на 3.6 млрд. през тази.
 • България е държавата с най-много легла в болниците в ЕС – 792 на 100 000 души при средно за ЕС от 524 на 100 000.
 • България е сред държавите с най-малко сестри – 4.3 на 1000 души, при средно за ЕС от 7.1 на 1000.

Заповедите за нови дейности на МЗ през 2023 г.

 

1. УМБАЛ "Канев" АД, гр. Русе – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Русе - издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност (РЛД).
2. СБАЛ Свети Лазар ООД, гр. София – издадени 3 бр. заповеди за разрешаване на нови медицински дейности на нов адрес за лечебното заведение в гр. София.
3. МБАЛ Д-р Иван Селимински АД, гр. Сливен – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адресите на лечебното заведение в гр. Сливен - издадено РЛД.
4. Специализирана Болница за Рехабилитация - Варна АД, гр. Варна – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в област Варна - издадено РЛД.
5. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Кърджали - издадено РЛД.
6. МБАЛ Хаджи Димитър ООД, гр. Сливен - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адресите на лечебното заведение в гр. Сливен - издадено РЛД.
7. МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД - Горна Оряховица ЕООД, гр. Горна Оряховица – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Горна Оряховица, област Велико Търново - издадено РЛД.
8. МБАЛ Д-р Тота Венкова АД, гр. Габрово – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Габрово.
9. УМБАЛ "Медика Русе" ООД, гр. Русе – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Русе - издадено РЛД.

10. СБАЛ по онкология Свети Мина ЕООД, гр. Благоевград – издадени 2 бр. заповеди за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Благоевград; по едната заповед е издадено РЛД.

11. „МБАЛ Скин Системс" ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, Софийска област – издадена заповед за разрешаване на нови дейности на нов адрес за лечебното заведение в гр. Елин Пелин, Софийска област - издадено РЛД.

12. „УМБАЛ Каспела" ЕАД, гр. Пловдив – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Пловдив - издадено РЛД.

13. МБАЛ "Парк Хоспитал" ЕООД, с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив – издадени 2 бр. заповеди за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в с. Браниполе, обл. Пловдив; по едната заповед е издадено РЛД.

14. УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД, гр. София – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. София - издадено РЛД.

15. "УМБАЛ "Св. Марина" - Плевен" ООД, гр. Плевен – издадени 2 бр. заповеди за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Плевен; по едната заповед е издадено РЛД.

16. МБАЛ - Иван Скендеров ЕООД, гр. Гоце Делчев – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Гоце Делчев, област Благоевград - издадено РЛД.

17. "МБАЛ за женско здраве - Надежда" ООД, гр. София – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. София – издадено РЛД.

18. МБАЛ - Раковски ЕООД, гр. Раковски – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на нов адрес за лечебното заведение в гр. Раковски.

19. МБАЛ - Ихтиман ЕООД, гр. Ихтиман – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Ихтиман, Софийска област - издадено РЛД.

20. МБАЛ "Бургасмед" ЕООД, гр. Бургас – издадени 2 бр. заповеди за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Бургас.

21. СБАЛК - Варна ЕАД, гр. Варна – издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Варна.

22. УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД, гр. София - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. София.

23. МБАЛ Средец ЕООД, гр. Средец - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Средец, област Бургас.

24. МБАЛ Червен бряг ЕООД, гр. Червен бряг - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Червен бряг, област Плевен - издадено РЛД.

25. МБАЛ Здраве Велинград ЕООД, гр. Велинград - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Велинград, област Пазарджик.

26. МБАЛ МК Свети Иван Рилски ЕООД, гр. Пловдив - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Пловдив.

27. "УМБАЛ Пълмед" ООД, гр. Пловдив – издадени 2 бр. заповеди за разрешаване на нови медицински дейности на адресите на лечебното заведение в гр. Пловдив и гр. Пазарджик.

28. "МБАЛ "Лозенец"" ЕАД, гр. София - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. София.

29. "МБАЛ "Сърце и Мозък"" ЕАД, гр. Плевен - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на два нови адреса за лечебното заведение в област Стара Загора.

30. "МБАЛ д-р Димитър Павлович" ЕООД, гр. Свищов - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Свищов, област Велико Търново.

31. "УМБАЛ Дева Мария" ЕООД, гр. Бургас - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на единия от адресите на лечебното заведение в гр. Бургас.

32. МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД, гр. Нова Загора - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Нова Загора, област Сливен - издадено РЛД.

33. МБАЛ "Здравето 2012" ООД, гр. София - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение и на нов адрес за лечебното заведение в гр. София.

34. „МБАЛ- Търговище" АД, гр. Търговище - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Търговище.

35. МБАЛ Еврохоспитал ООД, гр. Варна - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Варна.

36. УМБАЛ Александровска ЕАД, гр. София - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. София.

37. КОЦ - Шумен ЕООД, гр. Шумен - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен.

38. МБАЛ - Шумен АД, гр. Шумен - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен.

39. МБАЛ Варна ЕООД, гр. Варна - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Варна.

40. СБПЛР "Минерални бани" ЕООД, гр. Полски Тръмбеш - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на нов адрес за лечебното заведение в гр. Несебър, област Бургас.

41. „УМБАЛ „Св. Марина" - Плевен" ООД, гр. Плевен - издадена заповед за допълнение на предходна заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Плевен - издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност (РЛД);

42. „МБАЛ – Исперих" ЕООД, гр. Исперих - издадена заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на лечебното заведение в гр. Исперих - издадено РЛД;

43. „МБАЛ – Велики Преслав" ЕООД, гр. Велики Преслав - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Велики Преслав - издадено РЛД;
44. „УМБАЛ Дева Мария" ЕООД, гр. Бургас – издадени общо 3 бр. заповеди за разрешаване на нови медицински дейности – по 1 бр. заповед новите дейности са на нов адрес в гр. Бургас, а по 2 бр. заповеди новите дейности са на същия адрес в гр. Бургас - издадено РЛД (за последните);
45. „МБАЛ Тракия" ЕООД, гр. Стара Загора - издадена заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на лечебното заведение в гр. Стара Загора - издадено РЛД;
46. „МБАЛ Бургасмед" ЕООД, гр. Бургас - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Бургас - издадено РЛД;
47. „УМБАЛ Каспела" ЕАД, гр. Пловдив - издадена заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на лечебното заведение в гр. Пловдив;
48. „УМБАЛ Софиямед" ООД, гр. София - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. София;
49. СБПЛР „Минерални бани" ЕООД, гр. Полски Тръмбеш - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на нов адрес на лечебното заведение в гр. Търговище;
50. УМБАЛ „Света Екатерина" ЕАД, гр. София - издадена заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на лечебното заведение в гр. София - издадено РЛД;
51. „МБАЛ „Сърце и Мозък"" ЕАД, гр. Плевен - издадена заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на съществуващия адрес на лечебното заведение в гр. Бургас;
52. МБАЛ „Света Петка" АД, гр. Видин - издадена заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на лечебното заведение в гр. Видин;
53. „МБАЛ Болница Европа" ООД, гр. София - издадена заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на лечебното заведение в гр. София;
54. „МБАЛ - МК Свети Иван Рилски" ЕООД, гр. Пловдив - издадена заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на лечебното заведение в гр. Стара Загора;
55. „УМБАЛ Пълмед" ООД, гр. Пловдив - издадена заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на лечебното заведение в гр. Пловдив;
56. „МБАЛ Света София" ЕООД, гр. София - издадена заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на лечебното заведение в гр. София;
57. „МБАЛ „Свети Иван Рилски"" ЕООД, гр. Дупница - издадена заповед за разрешаване на нови медицински дейности на адреса на лечебното заведение в гр. Дупница;
58. „СБАЛК Велико Търново" ЕАД, гр. Велико Търново - издадена заповед за разрешаване на нова медицинска дейност на адреса на лечебното заведение в гр. Велико Търново.

Източник: МЗ


Две болници с диамантена награда за инсулти

Две болници с диамантена награда за инсулти

Те се връчват от Европейското организация по инсулт за извършване на висок брой тромболизи
Родените бебета в България намаляват

Родените бебета в България намаляват

През миналата година са се появили 57 197 деца, но 6070 от тях са проплакали в чужбина, показват официалните данни на НСИ
Касата с е-карта на болниците и медиците

Касата с е-карта на болниците и медиците

В нея ще има интерактивно предоставяне на информация за договорни партньори, брой легла, а с времето ще се надгражда

Болниците с рекордни приходи за април

Болниците с рекордни приходи за април

Здравната каса е платила на лечебните заведения 406 млн., бюджетът й за годината няма да издържи без алтернатива на лимитите
Още месец без износ на инсулин

Още месец без износ на инсулин

Здравният министър д-р Галя Кондева удължава срока на заповедта до 16 юни, съобщиха от МЗ

Гинеколог поема строежа на детска болница

Гинеколог поема строежа на детска болница

На мястото на Николай Борисов в държавната компания застава д-р Влатко Глигоров, съобщиха от здравното министерство

НЗОК иска да смени вида на лимитите

НЗОК иска да смени вида на лимитите

Заговори се за рестрикции в цените на КП, ние сме категорично против, казва д-р Неделчо Тотев
Чака ни закриване на още високо-специализирани дейности

Чака ни закриване на още високо-специализирани дейности

За по-малко от една година страната ни губи втора уникална и високотехнологична дейност, и то в педиатрията. Поводът е липсата на достатъчно сестри. Какво обаче седи зад него, защо се стигна дотук и какво ни чака, попитахме проф. Владимир Пилософ.

Без здравни реформи няма да има по-високи заплати

Без здравни реформи няма да има по-високи заплати

Заради КТД и деформираната система на финансиране, болниците ще се принудят да съкратят част от персонала и да ограничат разходи за инвестиции, казват от БСК
Здравеопазването с най-висок ръст наети

Здравеопазването с най-висок ръст наети

За година те са се увеличили със 12.1 хил. души, средната заплата в сектора е 2219 лв., показват данните на НСИ в края на март
1 2 3 4 5 ... 552 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ