Позиция

Действащият Механизъм носи същите пороци

12-04-2024 16:05
Решението на ВАС няма пряко действие спрямо него, но налага преосмисляне на начина, по който се прогнозират потребностите на пациентите от лекарствено лечение, казват от АRParMДействащият Механизъм носи същите пороци
Clinica.bg

press@clinica.bg
Върховният административен съд окончателно отмени Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета

на НЗОК за лекарства за 2021 г., с който фирмите връщаха стотици милиони всяка година. Публикуваме позицията по темата на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (АRParM).

Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2021 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, е приет с решение № РД – НС – 04 – 3/12.01.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК. Съгласно Закона за здравното осигуряване, Механизмът представлява компенсаторна мярка, която се прилага в случаите на превишение на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в Закона за бюджета на НЗОК /ЗБНЗОК/ за съответната година.

 

По делото е установено, че 

 

формално бюджетът на НЗОК за лекарствени продукти е балансиран, но реално в него е заложен скрит дефицит, който е прехвърлен на фармацевтичните компании, които доставят в страната лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, като на тях е възложено да покриват разликата между заложени приходи и действително реализираните разходи. Това се случва не като изключение, а закономерно във всяко тримесечие и за годината като цяло, което визира неправилно планиране на бюджетните разходи за лекарствени продукти от страна на НЗОК, на умишлено заложен скрит дефицит при бюджетното планиране от страна на НЗОК, който е предвидено да бъде прехвърлен към фармацевтичната индустрия посредством Механизма.

 

Според решението, при прилагане 

 

на Механизма се стига до пълното изземане на прихода от продажба на съответните количества лекарствени продукти, формирали ръст, възлагане на задължение за безплатна доставка и дори налагане на отрицателна цена. В резултат на прилагането на Механизма може да се стигне до ситуации, в които ПРУ/УП заплащат в бюджета на НЗОК суми, които надвишават приходите, реализирани от продажбата на иновативни лекарствени продукти.

 

Според съда, в съчетание със задължението 

 

фармацевтичните компании да доставят достатъчни количества за задоволяване на здравните потребности на населението,

Механизмът влиза в противоречие с нормите на Конституцията на Република България, уреждащи закрилата на правото на собственост, свободната стопанска инициатива, еднаквото третиране и на инвестициите. Решението отчита, че това от своя страна би довело до оттегляне на лекарствени продукти от българския пазар, съответно от лишаване на здравноосигурените лица от достъп до определени лекарствени продукти.

 

Действащият към момента Механизъм, 

 

гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за лекарства за 2024 г., носи същите пороци като отменения Механизъм за 2021 г. – умишлено заложен скрит дефицит при планирането на бюджета за лекарствени продукти за 2024 г., който не отговаря на реалните потребности на пациентите от лекарствено лечение и който е предвидено да бъде

прехвърлен на фармацевтичната индустрия. 

 

Очаква се през 2024 г. приходи за близо 500

 

млн. лв. да бъдат иззети от доставчиците на лекарствени продукти по реда на Механизма. Това създава риск за системата на лекарствено снабдяване и за пациентите. Решението на Върховния административен съд няма пряко действие спрямо

Механизъм 2024 г, но налага преосмисляне на начина, по който се прогнозират потребностите на пациентите от лекарствено лечение, планира се бюджета на НЗОК за лекарствени продукти и се договарят отстъпките за лекарствени продукти между НЗОК и фармацевтичните компании. 

 

Основният приоритет на съвместната

 

работа между фармацевтичната индустрия и институциите следва да остане в ускоряване достъпа на иновацията до българските пациенти и изграждането на устойчив модел за финансиране на системата на здравеопазване в страната ни.

Решението дали компаниите ще съдят НЗОК за възстановяване на недължими суми, заплатени по отменения Механизъм за 2021 г., е строго индивидуално. Някои фармацевтични компании вече декларираха, че няма да имат претенции за възстановяване на суми от НЗОК, а настояват за по-справедливо, прозрачно и предвидимо договаряне на отстъпки между фармацевтичната индустрия и НЗОК.


Обновяват фарма ръководството по пневмология

Обновяват фарма ръководството по пневмология

Актуализира се правната регламентация на терапевтичния подход при лечение на туберкулоза и белодробна болест, причинена от нетуберкулозни микобактерии
Още месец без износ на инсулин

Още месец без износ на инсулин

Здравният министър д-р Галя Кондева удължава срока на заповедта до 16 юни, съобщиха от МЗ

Обжалват указанията за медицински храни

Обжалват указанията за медицински храни

Националната мрежа за децата иска отмяната и пренаписването им, защото смята, че има дискриминативни текстове, които ще лишат пациентите от безплатната помощ
НЗОК с инструкции за безплатната терапия за редки болести

НЗОК с инструкции за безплатната терапия за редки болести

Пациентите над 18 години ще могат да продължат да я получават срещу сключването на договор, гласят правилата

Болницата в Бургас не е издала е-рецепта

Болницата в Бургас не е издала е-рецепта

Вижда се, че пациентът не може да си получи лекарствата, а аптеката, ако ги отпусне, ще направи нарушение, казва Димитър Маринов
„Сърце и мозък

„Сърце и мозък" с рецепта само за една аптека

Предписанието за лекарства не могло да бъде открито в друг обект в центъра на Бургас
Премиерът отмени

Премиерът отмени "Мама и аз"

Ако докладът за това не бъде депозиран днес от министъра на здравеопазването, Главчев ще предложи на президента Галя Кондева да бъде сменена
Увеличиха бюджета на МЗ с 57 млн.

Увеличиха бюджета на МЗ с 57 млн.

С част от средствата ще се купят двата хеликоптера за ХЕМС и ще се надгради мобилното приложение за е-рецептите
Обновяват фарма ръководството по онкология

Обновяват фарма ръководството по онкология

Промените предвиждат актуализация и коригиране на дозовите режими и индикации за приложение на лекарства, както и включването на нови, които предстои да получат реимбурсация
Бойко Пенков поема лекарствата

Бойко Пенков поема лекарствата

Болниците се поделят между него и д-р Стефановски, а Добромира Карева ще отговаря за общественото здраве

1 2 3 4 5 ... 152 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Според вас в страната има ли нужда от още болници за активно лечение?

Май 2024 Предишен Следващ