Меню
данни

Неврохирургията у нас през 2023 г.

20-03-2024 06:00
През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции на в тази сфера, показват данните в Индекс на болницитеНеврохирургията у нас през 2023 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. За поредна година ще ви покажем какво се случва в болниците ни в осем направления. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При неврохирургията подбрахме 7-те основни клинични пътеки (КП), по които се извършват операциите и терапията в тази област. Групирахме ги така, че да покажем не само обема дейност, но и дали има комплексност в съответната болница, както и какво е нивото на иновативност и сложност на лечението. Как седят нещата през 2023 г. може да видите в таблицата.
N Болница Мозъчни операции, непровокирани от травма* % на осъществените със съвременни технологии** Наличие на невро
навигация
Лечение при травми на главата*** % на травмите с хирургично лечение**** Операции на периферни черепномозъчни нерви Гръбначно-
мозъчни операции*****
% на големите гръбначно-мозъчни операции
******
Рехоспитализации 
 1. МБАЛ-Благоевград  0  0    97  10.30  3  0  0  0
 2. "Пулс", Благоевград  0  0    24  0  80  41  36.58  1
 3.  "Ив. Скендеров", Благоевград  0  0    71  0  18  0  0  0
 4. МБАЛ-Разлог  0  0    117  0  0  0  0  0
 5.  ЮЗБ, Благоевград  0  0    131  0  21  0  0  2
 6.  УМБАЛ-Бургас  79  0    525  9.52  159  96  37.50  5
 7.  "Лайф Хоспитъл", Бургас  0  0    57  15.78  1  309  0  3
 8.  "Дева Мария", Бургас  0  0    63  0  3  0  0  1
 9.  "Бургасмед", Бургас  23  0    58  15.51  47  495  57.77  4
10.   "Сърце и мозък", Бургас  237  75.52  да (33)  291  29.20  26  832   87.13  8
 11.  "Св. Марина", Варна  152  92.76  да (12)  322  1.55  36  458  18.99  1
 12.  "Св. Анна", Варна  57  0    305  3.93  23  311  33.44  13
 13.  "Еврохоспитал", Варна  0  0    0  0  74  0  0  0
 14.  "Майчин дом", Варна  0  0    0  0  93  0  0  0
 15.  ВМА-Варна  0  0    6  0  20  0  0  0
 16.  "Ст. Черкезов", В. Търново  11  0    325  0.92  1  26  0  2
 17.  "Св. Ив. Рилски", Г. Оряховица  0  0    11  27.27  0  0  0  0
 18.  МБАЛ-Павликени  0  0    6  0  0  0  0  1
 19.  "Д-р Д. Павлович", В. Търново  0  0    19  0  0  0  0  0
 20.  "Св. Петка", Видин  0  0    36  0  0  0  0  0
 21.  МБАЛ-Бяла Слатина  0  0    11  18.18  0  0  0  0
 22.  МБАЛ-Враца  0  0    194  1.54  7  0  0  1
 23.  "Първа частна", Враца  0  0    0  0  13  0  0  0
 24.  "Св. Ив. Рилски", Враца  0   0    6  0  0  0  0  0
 25.  МБАЛ-Мездра  0  0    61  0  0  0  0  0
 26.  "Д-р Т. Венкова", Габрово  0  0    119  0  6  0  0  2
 27.  "Ст. Христов", Габрово  0  0    48  39.58  0  0  0  0
 28.  МБАЛ-Добрич  2  0    382  1.30  18  213  11.26  0
 29.  "Ат. Дафовски", Кърджали  0  0    250  18.40  25  0  0  0
 30.  "Д-р Н. Василев", Кюстендил  0  0    34  0  0  0  0  2
 31. "Св. Ив. Рилски", Кюстендил  0  0    29  24.13  0  0  0  0
 32. "Св. Ив. Рилски-2003", Кюстендил  0  0    140  0  0  0  0  0
 33.  МБАЛ-Ловеч  0  0    107  12.14  0  0  0  0
 34. "Д-р Г. Стоев-Шварц", Ловеч  0  0    16  0  0  0  0  0
 35.  "Св. Н. Чудотворец", Монтана  0  0    40  0  7  0  0  1
 36.  "Ст. Илиев", Монтана  0  0    203  0.49  28  29  0  2
 37.  "Сити Клиник", Монтана  0  0    12  0  0  0  0  0
 38.  "МБАЛ-Велинград  0  0    140  32.85  4  0  0  0
 39.  "Здраве", Велинград  0  0    73  5.47  0  1  0  0
 40.  МБАЛ-Пазарджик  4  0    200  37.50  136  84  7.14  1
 41.  "Хигия", Пазарджик  0  0    0  0  26  0  0  0
 42.  "Здраве", Пазарджик  0  0    10  0  6  11  0  1
 43.  "Уни Хоспитал", Панагюрище  0  0    44  11.36  11  18  27.77  1
 44.  "Проф. Д. Ранев", Пещера  0  0    6  0  0  0  0  0
 45.  "Р. Ангелова", Перник  0  0   96  14.58  0  0  0  0
 46.  "Д-р Г. Странски", Плевен  88  92.04  да (36)  216  34.72  57  314  26.43  0
 47.  "Авис Медика", Плевен  0  0    0  0  23  0  0  0
 48.  "Св. Пантелеймон", Плевен  0  0    0  0  45  25  28.00  1
 49.  "Св. Марина", Плевен  0  0    1  0  0  0  0  0
 50.  "Сърце и мозък", Плевен  115  100.00  да (115)  87  0  136  1260  98.65  7
 51.  ВМА-Плевен  0  0    0  0  3  0  0  0
 52.  МБАЛ-Асеновград  0  0    21  0  0  0  0  0
 53.  "К. Попов", Карлово  0  0    14  0  0  0  0  0
 54.  "Св. Георги", Пловдив   183  89.07  да (17)  278  11.87  28  795  49.30  11
 55.  УМБАЛ-Пловдив  0  0    72  0  2  0  0  1
 56.  "Каспела", Пловдив  0  0    0  0  20  0  0  0
 57.  "Св. Пантелеймон", Пловдив  0  0    12  0  0  0  0  0
 58.  "Мед Лайн", Пловдив  0  0    64  0  15  0  0  0
 59.  "Пълмед", Пловдив  40  20.00    144  15.27  26  699  85.83  4
 60.  "Св. Каридад", Пловдив  0  0    0  0  3  0  0  0
 61.  "Еврохоспитал", Пловдив  0  0    0  0  22  7  28.57  1
 62.  "Паркхоспитал", Пловдив  0  0    0  0  1  1  0  1
 63. "ЦентралОнко
Хоспитал", Пловдив
 0  0   12  0  0  0  0  0
 64.  "Св. Ив. Рилски", Пловдив  0  0    14  0  0  0  0  0
 65.  ВМА-Пловдив  0  0    7  0  0  0  0  0
 66.  МТБ-Пловдив  0  0    17  0  0  0  0  0
 67.  МБАЛ-Първомай  0  0    8  62.50  0  0  0  0
 68.  МБАЛ-Исперих  0  0    16  0  0  0  0  0
 69.  МБАЛ-Кубрат  0  0    3  0  0  0  0  0
 70.  "Св. Ив. Рилски", Разград  0  0    177  0  5  0  0  1
 71.  "Юлия Вревска", Бяла  0  0    40  0  0  0  0  0
 72.  "Канев", Русе  2  0    1180  4.15  45  11  0  8
 73.  "Медика", Русе  17  0    60  11.66  106  65  9.23  1
 74.  МБАЛ-Силистра  0  0    82  0  6  0  0  1
 75.  МБАЛ-Тутракан  0  0    6  0  0  0  0  0
 76.  "Д-р Ив. Селимински", Сливен  24  0    212  17.45  10  16  0  1
 77.  "Хаджи Димитър", Сливен  0  0    7  0  0  0  0  0
 78.  "Братан Шукеров", Смолян  0  0    86  0  9  0  0  0
 79.  "Св. Анна", София  274  93.43  да (19)  375  13.86  31  223  32.73  11
 80.  ИСУЛ, София  60  75.00    147  25.17  17  113  23.00  0
 81.  "Пирогов", София  327  90.51  да (66)  928  7.54  529  541  36.59  28
 82.  "Св. Ив. Рилски", София  1230
 92.84  да (298)  43  0  68  1493  71.80  15
 83.  "Вита", София  0  0    0  0  35  21  61.90  2
 84.  "Доверие", София  0  0    0  0  1  0  0  0
 85.  "Алекандровска", София  0  0    1  0  0  0  0  0
 86.  "Св. София", София  16  0    74  0  69  35  34.28  1
 87.  "Аджибадем
СитиКлиник
Токуда", София
 347  84.72  да (44)  89  5.61  57  492  42.27  8
 88.  "Люлин", София  0  0    4  0  14  0  0  0
 89.  "Сердика", София  0  0    0  0  10  57  21.05  0
 90.  "Св. Пантелеймон", София  0  0    0  0  7  0  0  0
 91.  НКБ-София  0  0    1  0  0  0  0  0
 92.  "Софиямед", София  68  85.00  да (16)  469  2.34  28  129  79.84  3
 93.  "Лозенец", София  0  0    0  0  1  1  100.00  0
 94.  "Проф. Б. Бойчев", София  0  0    26  0  50  128  46.87  0
 95.  "Гръбначен център", София  0  0    0  0  0  554  3.24  1
 96.  МИ-МВР, София  0  0    17  0  7  19  0  0
 97.  ВМА-София  57  85.96  да (28)  395  8.10  132  333  22.82  6
 98.  "Скин Системс", София област  0  0    0  0  0  103  23.30  0
 99.  МБАЛ-Ботевград  0  0    19  0  0  0  0  0
 100.  МБАЛ-Ихтиман  0  0    40  95.00  0  0  0  0
 101.  МБАЛ-Самоков  0  0    35  0  0  0  0  0
 102.  "Хр. Стамболски", Казанлък  0  0    88  10.22  0  0  0  0
 103.  "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора  187  0    657  12.02  28  1  100.00  5
 104.  "Тракия", Ст. Загора  0  0    0  0  35  0  0  0
 105.  "Св. Ив. Рилски", Ст. Загора  0  0    0  0  11  0  0  0
 106.  МБАЛ-Попово  0  0    0  0  8  4  0  0
 107.  МБАЛ-Омуртаг  0  0    4  0  0  0  0  0
 108.  МБАЛ-Търговище  0  0    79  0  25  0  0  0
 109.  "Св. Екатерина", Димитровград  0  0    9  0  0  0  0  0
 110.  МБАЛ-Свиленград  0  0    48  0  0  0  0  0
 111.  МБАЛ-Харманли  0  0    28  0  0  0  0  0
 112.  МБАЛ-Хасково  30  0    422  8.76  10  72  0  8
 113.  МБАЛ-Шумен  0  0    140  7.14  23  0  0  1
 114. "Св. Пантелеймон", Ямбол  0  0    153  0  4  0  0  1
 115.  "Св. Йоан Рилиски", Ямбол  0  0    7  0  0  0  0  0
   Общо  3630  77.68  684  11819  8.78  2654  10536  52.37  180
                     
  Източник: НЗОК                   

* - Сбор случаите по КП 206.1 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук), КП 206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация), КП 206.3 и КП 207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

** - % на случаите по КП 206.1, КП 206.2 и КП 206.3 от колона едно

*** - Сбор на случаите КП 208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми и КП 209 Хирургично лечение при травма на главата

**** - % на случаите по КП 209 от колона четири

***** - Сбор на случаите КП 211.1 и КП 211.2 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност и КП 212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

****** - % на случаите по КП 211 от колона седем


Бебетата инвитро през 2022 г.

Бебетата инвитро през 2022 г.

Общо 4774 процедури е финансирала държавата през 2022 г., 27.52% от тях са завършили с раждане, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2023 г.

Онкологията у нас през 2023 г.

Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедичните операции през 2023 г.

Ортопедичните операции през 2023 г.

74 351 са били интервенциите в тази област през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2023 г.

Инвазивната кардиология през 2023 г.

През миналата година в 64 лечебни заведения са извърени над 95 хил. интервенции по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2023 г.

Ражданията през 2023 г.

Те са били 49 610 и броят им отново бележи спад в сравнение с предходната година, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2023 г.

Сърдечните операции през 2023 г.

През миналата година броят им за цялата страна е бил 5950, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2023 г.

Инсултите у нас през 2023 г.

През миналата година в 134 лечебни заведения в страната са лекувани 44 513 случая, показват данните в "Индекс на болниците"
Бебетата инвитро през 2021 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.

4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2022 г.

Онкологията у нас през 2022 г.

Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2022 г.

Ражданията през 2022 г.

Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 7 »
открийте болница
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ