Здравеопазване

Сметната палата: e-Health е провал

28-07-2017 12:44
Нямаме нито електронно досие, нито здравен портал, нито електронна рецептаСметната палата: e-Health е провал
Clinica.bg

press@clinica.bg
Държавата не се е справила с изграждането на ефективно и работещо електронно здравеопазване, независимо че проектът е сред приоритетите на всяко едно правителство през последното десетилетие. Това е заключението на Сметната палата, която обяви резултатите от извършен одит по проект „Електронно здравеопазване" от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2016 година. Страната ни не разполага с интегрирана здравно-информационна система за нуждите на пациентите, лекарите, болниците и здравните институции и не е изпълнила ангажиментите си във връзка с трансграничния обмен на данни, обобщават от палатата.

Отговорност за управленските решения през одитирания период носят шестима министри, петима управители на здравната каса и шестима директори на Националния център по обществено здраве и анализи. Изграждането на електронното здравеопазване е осъществявано в условията на много чести структурни и кадрови промени както на високите управленски нива, така и на ниво експертен персонал. Не е създадена ефективна система за координация и съгласуване на действията, проектите и обществените поръчки между институциите, което поражда условия за неефикасно разходване на публичните средства и забавяне в реализацията на стратегическите приоритети, отчитат от Сметната палата.
От 2012 г. досега са направени

няколко безуспешни опита

за реализиране на проекти за създаване на интегрирана/национална здравно информационна система, обществените поръчки са прекратявани с различни мотиви, в т.ч.: липса на ясна концепция за изграждането на системата и  на план за необходимите финансови ресурси; дублиране на функционалности и проекти на други институции и др.

Например през 2012 г. са открити последователно две процедури за обществени поръчки по проект за изграждане на национална здравно-информационна система. Първата е прекратена от министъра на здравеопазването, а втората е обжалвана и Комисията за защита на конкуренцията отменя решението на министъра на здравеопазването за откриване на процедурата като незаконосъобразно. Така поради невъзможност да бъде изпълнен в срок, през април 2013 г. проектът е прекратен и средствата по безвъзмездната финансова помощ в размер на

9,7 млн. остават неусвоени.

През 2014 г. стартира нов проект за изграждане на здравна информационна система на обща стойност 12 млн. лв., финансиран от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Изпълнението на поръчката е възложено през юни 2014, но два месеца по-късно е прекратено и парите отново не са усвоени. Неуспехите показват, че цялостната организация на процеса по планиране и реализация на проектите за електронно здравеопазване и обществените поръчки е неефективна и се нуждае от съществено подобряване, посочват от Сметната палата.

По време на одита Министерството на здравеопазването е в процес на разработване на нов проект за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 за финансиране на изграждането на национална здравна информационна система. Към настоящият момент договорът за предоставяне на финансова помощ на стойност 12 млн. лв. е подписан и

изпълнението на проекта предстои.

Почти 10 години след осъзнатата и стратегически декларирана необходимост не са създадени електронно направление, електронна рецепта и други софтуерни приложения за обмен на данни в реално време. Не е изградено пълно електронно здравно досие, Няма работещ Национален здравен портал, а Системата за мониторинг и контрол върху реализацията на електронното здравеопазване се нуждае от съществено подобряване.

Сметната палата е дала на министъра на здравеопазването 20 препоръки и на управителя на НЗОК – 7 препоръки, които трябва да се изпълнят до края на следващата година.

Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ