Меню
данни

Онкологията у нас през 2023 г.

25-03-2024 06:00
Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в Индекс на болницитеОнкологията у нас през 2023 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. Данните, с които боравим са предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения, защото тя е основният платец в системата. При онкологичните заболявания подбрахме няколко показатели, които осигуряват комплексно лечение – химиотерапия, лъчетерапия, диспансерно наблюдение, палиативни грижи, стойност на медикаментите. Как седят нещата през изминалата 2023 г. може да видите сами.
N Лечебно
заведение
Лекарствена
терапия*
Лечение на левкемии  Лечение на лимфон Лечение 
при деца
Имуно-
терапия
Таргетна терапия
Лъче-терапия**  Диспан-
серизация
Палиативни грижи*** Разходите за лекарства**** 
 1.  СБАЛО "Св. Мина", Благоевград  981  не  не    67  173  199  2502  0  8.1 млн.
 2.  "Дева Мария", Бургас  623  не  не    85  121  0  50  0  7.19 млн.
 3.  КОЦ-Бургас  2303  не  не    336  659  1241  4363  238  46.89 млн.
 4.  "Св. Марина", Варна  3176  да  да  да (78)  242  873  568  2316  277  55.16 млн.
 5.  "Марко Антонов", Варна  2007  не  не    349  680  407  6770  174  37.47 млн.
 6.  КОЦ-В. Търново  521  не  не    42  145  437  3319  27  9.13 млн.
 7.  КОЦ-Враца  881  не  не    109  250  1084  1749  498  13.71 млн.
 8.  МБАЛ-Враца  193  да  да    0  11  0  0  0  190 хил.
 9.  "Д-р Т. Венкова", Габрово  410  не  не    32  111  0  1117  27  6.42 млн.
 10.  МБАЛ-Добрич  299  не  не    6  48  0  0  83  1.05 млн.
 11.  "Уни Хоспитъл", Панагюрище  2558
 не  не    469  940  1528  810  0  84.36 млн.
 12.  "Д-р Г. Странски", Плевен  1834  да  да    133  605  428  2183  0  38.63 млн.
 13.  "Авис Медика", Плевен  208  не  не    11  55  0  0  0  2.56 млн.
 14.  "Св. Марина", Плевен  846  да  да    76  268  0  0  0  11.52 млн.
 15.  "Сърце и мозък", Плевен  1236  да  да    175  282  763  30  0  23.40 млн.
 16.  "Св. Георги", Пловдив  2667  да  да  да (172)  139  772  1230  681  0  41.47 млн.
 17.  "Пълмед", Пловдив  894  не  не    74  213  0  882  0  12.01 млн.
 18.  "ЦентралОнкоХоспитъл", Пловдив  1109  да  да    70  273  0  1759  0  14.40 млн.
 19.  КОЦ-Пловдив  3641  не  не    496  1052  917   10822  0  80.58 млн.
 20.  "Паркхоспитъл", Пловдив  556  не  не    69  178  0  20  0  11.83 млн. 
 21.  "Медика", Русе  161  не  не    16  48  0  17  0  1.29 млн.
 22.  КОЦ-Русе  1255  не  не    151  330  453  5018  168  27.04 млн.
 23.  ИСУЛ, София  1341  не  не  да (198)  194  318  661  1015  0  22.57 млн.
 24.  "Св. Ив. Рилски", София  3391  да  да    360  883  944  248  0  53.59 млн.
 25.  "Александровска", София  592  да  да    5  182  15  33  0  10.28 млн.
 26.  "Св. София", София  1099  да  да    72  283  0  447  0  17.20 млн.
 27.  "АджибадемСити
КлиникТокуда", София
 2512  да  да    379  773  1114  903  0  63.88 млн.
 28.  "Йоан Павел", София  126  да  да    0  7  0  0  0  29 хил.
 29.  "Сердика", София  1750  не  да    275  508  0  802  20  46.15 млн.
 30.  СБАЛХЗ-София  2769  да  да    81  869  0  570  0  58.39 млн.
 31.  "Софиямед", София  2544  да  да    284  392  383  874  0  35.85 млн. 
 32.  "АджибадемСитиКлиник", София  1789  не  не    196  498  1882  1917  0  37.15 млн.
 33.  "Надежда", София  1649  не  не    147  531  0  1539  0  34.18 млн. 
 34.  СБАЛОЗ-София  950  не  не    209  230  123  6108  0  16.67 млн.
 35.  УСБАЛО, София  1959  не  не    312  806  2371  0  0  57.70 млн.
 36.  ВМА-София  996  да  да    67  344  0  503  0  21.95 млн.
 37.  СБАЛОЗ-София област  445  не  не    45  119  0  1810  0  7.76 млн.
 38.  "Св. Ив. Рилски", Ст. Загора  277  не  не    16  41  144  94  0  1.88 млн. 
 39.  КОЦ-Ст. Загора  1709  не  не    277  479  686  5540  5  40.09 млн.
 40.  "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора  242  да  да    0  57  0  3  0  257 хил.
 41.  СБАЛО-Хасково  748  не  не    79  199  504  2102  0  11.64 млн.
 42.  КОЦ-Шумен  1141  не  не    96  282  1813  4138  228  15.10 млн.
                       
   Общо:  55401  4298  2938  443  6240  15888  19895  73054  1748  1.086 млрд.
                       
   Източник: НЗОК                    

* Сборът включва пациентите, получили лечение по следните КП и Апр:
A06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
P240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
P242 Диагностика и лечение на левкемии
P243 Диагностика и лечение на лимфоми
P245 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст

** Сборът включва пациентите, получили лечение по:

КП 246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
КП 247 Брахитерапия с ниски активности
КП 248 Конвенционална телегаматерапия
КП 249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
КП 250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия
КП 250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
КП 251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
КП 251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
КП 252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
КП 252.2 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания - роботизирана с кибер нож
*** - ЛЗ, които са осъществявали палиативни грижи са били 15, но 4 от тях нямат активно лечение, общият брой на преминалите е бил 2001.
**** - средствата за лекарства са дадени без отстъпките по Механизма. 


Бебетата инвитро през 2022 г.

Бебетата инвитро през 2022 г.

Общо 4774 процедури е финансирала държавата през 2022 г., 27.52% от тях са завършили с раждане, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2023 г.

Неврохирургията у нас през 2023 г.

През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции на в тази сфера, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедичните операции през 2023 г.

Ортопедичните операции през 2023 г.

74 351 са били интервенциите в тази област през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2023 г.

Инвазивната кардиология през 2023 г.

През миналата година в 64 лечебни заведения са извърени над 95 хил. интервенции по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2023 г.

Ражданията през 2023 г.

Те са били 49 610 и броят им отново бележи спад в сравнение с предходната година, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2023 г.

Сърдечните операции през 2023 г.

През миналата година броят им за цялата страна е бил 5950, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2023 г.

Инсултите у нас през 2023 г.

През миналата година в 134 лечебни заведения в страната са лекувани 44 513 случая, показват данните в "Индекс на болниците"
Бебетата инвитро през 2021 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.

4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2022 г.

Онкологията у нас през 2022 г.

Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2022 г.

Ражданията през 2022 г.

Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 7 »
открийте болница
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ