Позиция

По-високите заплати в университетите са в риск

26-02-2024 11:38
Причината е, че разпределянето на бюджета, предвиден за увеличението на възнагражденията на академични длъжности не е приключил, казват от ВОН-КНСБ и СВО-КТ ПодкрепаПо-високите заплати в университетите са в риск
Clinica.bg

press@clinica.bg
Синдикатът за висше образование и наука към КНСБ (ВОН-КНСБ) и синдикатът за висше образование към КТ „Подкрепа" (СВО - КТ „ПОДКРЕПА") изразиха опасенията си, че изготвянето и внасянето на Проект на ПМС за увеличаване на заплатите на академичните длъжности в държавните висши училища се бави. Като причина те посочиха забавянето на разпределението на бюджетните средства, предвидени за тази цел. Те изпратиха отворено писмо до председателя на НС Росен Желязков, политическите партии в парламента, председателя на Комисията по образование и наука Красимир Вълчев, премиерът акад. Николай Денков, образователния министър проф. Галин Цоков и председателя на Съвета на ректорите акад. Лъчезар Трайков.
Уважаеми дами и господа,

 

в качеството си на социални партньори и Национално представителни организации на работещите в държавните висши училища (ДВУ) Синдикат висше образование и наука (ВОН-КНСБ) и синдикат висше образование (СВО - КТ „ПОДКРЕПА") информират държавните институции и искат незабавни отговори и действия във връзка със следните проблеми:

 

 

Процесът по разпределяне на 

 

бюджетни средства, предвидени за увеличение на заплатите за всички академични длъжности в ДВУ, все още не е приключен. Това поставя в несигурност и риск изготвянето и внасянето на Проект на ПМС, както е посочено в чл. 92 на Закона за висше образование (ЗВО) за определяне на минимална работна заплата за най-ниската академична длъжност Асистент. С подобни бездействия се нарушават пряко трудовите и социалните права на работещите в сферата на висшето образование и науката. Кой е виновен и защо?

 

Фактите: От 01.12.2023 г. до

 

23.02.2024 г. в МОН са проведени три заседания и на първите две са обсъдени и приети механизми и критерии за разпределение на предвидените в чл. 1, ал. 5, т. 8.1.2. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. средства за увеличаване на възнагражденията на академичния състав в ДВУ. В тази връзка ВОН-КНСБ и СВО-„Подкрепа" на 29.01.2024 г. депозира в Министерския съвет писмо с вх. № 17.00-9. и в МОН с вх. № 15-23, с което потвърдихме:

1. Приемане на предложението, представено от МОН като 4-ти вариант за 2150 лв., което беше обсъдено на срещата (26.01.2024 г.). Това предложение е най-близко до синдикалните анализи за минимална заплата за най-ниската академична длъжност в ДВУ, която се определя с Акт на МС (чл. 92, ал. 1 от ЗВО);

2. Предложеното от зам.-министър Петрова на срещата на 01.12.2023 г.: 

 

„Методологията за разпределяне 

 

на средствата да включва два основни критерия – ниво на достигнати трудови възнаграждения и брой на академичния персонал" по данни на НАЦИД. Това приехме и коректно беше отразено в писмо до всички участници от зам.-министър Петрова след срещата от 01.12.2023 г.  Отговори на писмото от МС и МОН до днес не са постъпили.

Получено е писмо от Съвета на ректорите на 21.02.2024 г. до Комисията по образование и наука на Народното събрание, до министъра на образованието и науката, в което председателят на Съвета на ректорите декларира, че ректорите на ДВУ единодушно гарантират достигането на 2150 лв. минимална работна заплата за академичната длъжност Асистент. Проведен е разговор и с председателя на ВОН-КНСБ.

 

Само ден по-късно Съветът на

 

ректорите предлага значително понижаване на декларираното без никакви аргументи, основани на официални политики и законово установени принципи и критерии. Подчертаваме, че някои от ректорите са потвърдили с писма посоченото в т.1 и т.2 и за нас не е ясно как могат да се откажат от официално поети ангажименти с подписите си.

Напомняме, че съгласно чл. 23 от ЗВО Съветът на ректорите има съвещателен глас при определяне на политиките по доходите с нормативен акт. Социални партньори на МОН при изготвяне на Проект за ПМС за определяне на минимална работна заплата са национално представените синдикати. ВОН-КНСБ и СВО-„Подкрепа" винаги са упражнявали пълноправно и отговорно тази своя основна функция като гарант на социалната сигурност и защитата на работещите в системата на висшето образование и науката.

 

Настояваме министър Цоков да ни

 

предостави Протокол от срещата на 23.02.2024 г., както и да оповести имената на ректорите, които настояват за по-ниски заплати за академичната длъжност Асистент, а МОН да представи техните доходи и статут на работодатели, съобразно ЗВО.

Настояваме за незабавно изготвяне и внасяне на Проект на ПМС за определяне на минимална работна заплата за най-ниската академична длъжност Асистент в размер на 2150 лв. в съответствие с политиките на Европейския съюз за намаляване на неравенствата, на държавата и МОН по отношение на най-младите академични преподаватели – асистентите. Само при тези условия преговорите за увеличаване на заплатите и на останалите академични длъжности в ДВУ могат да продължат.

Доходите на ректорите са гарантирано високи, а чистият доход на младите асистенти към момента е под 1438 лв. 

 

Последните данни на КНСБ сочат, че

 

това е необходимият месечен доход за един работещ. Подобни действия на ректорите ще отблъснат младите хора от академичната кариера, тъй като израстването в нея не е лесен и бърз процес. Освен това да не забравяме и факта, че позицията асистент се заема след придобита магистърска степен, а в някои ДВУ и след придобиване на образователно-научната степен доктор. Част от младите надежди могат да предпочетат кариера на учители и педагози /още след бакалавърската си образователна степен/ в системата на училищното образование – един достоен избор, но това ще лиши страната от научен академичен потенциал, който ѝ е така необходим. Нека изборът между учителската и академичната кариера да бъде осъзнат и доброволен, а не продиктуван от материални съображения и подобно отношение от страна на някои ректори.

 

По повод неприличните думи на един 

 

или трима ректори, че синдикатите „шантажират" и „защитават само асистентите", на тях напомняме, че трябва да се чете ЗВО, а не да се управляват в условия на феодализъм!

Без да отчитаме заплащането за докторска степен, която е задължителна, правим следното сравнение: При начална заплата на асистент 2150 лв. и коефициент за стаж 1,0 доходът е 2150 лв. и той няма други допълнителни възнаграждения. При начална заплата на професор 2450 лв. и коефициент за стаж не по-малко от 1,2 стартовата заплата е от 3000 лв., към която се добавят допълнителни възнаграждения за доктор, ръководна длъжност, научна дейност и т.н.

 

Настояваме не само ние – националните 

 

синдикати, а и държавата да застане зад младите хора в системата на висшето образование, защото всички искаме те да създават семейства, да отглеждат деца и изобщо да градят достойно своето бъдеще в България. Това, както и успешната научна кариера, не могат да бъдат осъществени в условията на финансови диспропорции и лишения. ВОН-КНСБ и СВО-„Подкрепа" твърдо отстояваме предложението за 2150 лв. на минималната работна заплата за най-ниската академична длъжност АСИСТЕНТ в държавните висши училища от 01.01.2024 г. и категорично се противопоставяме на опитите за промяна и отстъпление от постигнатото в рамките на социалния диалог с МОН.

 

С уважение,

 

Проф. д-р инж. Лиляна Вълчева, 

председател на ВОН-КНСБ

 

Доц. д-р Валери Апостолов,

председател на СВО - КТ "Подкрепа"


Плащат добавките преди Великден

Плащат добавките преди Великден

НОИ ще започне превеждането на 100 лв. на най-бедните пенсионери на 26 април, съобщиха от института
Нова специалност за фармацевтични биотехнологии

Нова специалност за фармацевтични биотехнологии

Тя е бакалавърска и се разкрива в УХТ в Пловдив от следващата академична година, съобщиха от висшето училище
100 лв. за Великден на най-бедните пенсионери

100 лв. за Великден на най-бедните пенсионери

Парламентът прие решението след остри дебати и обвинения в популизъм, за тях ще са необходими 54 млн. лева
Ден на кариерата в МУ-София

Ден на кариерата в МУ-София

По време на събитието на 18 април, студенти, дипломанти и специализанти ще могат да се запознаят с предложения за работа от страна на директори на университетски болници
Временно ограничават е-порталите на НОИ

Временно ограничават е-порталите на НОИ

Това се налага заради профилактика на системите, която ще продължи от 18 до 22 април, съобщиха от осигурителния институт
100 лв. добавка за най-бедните пенсионери

100 лв. добавка за най-бедните пенсионери

Това решиха депутатите от бюджетната комисия на второ четене, поправката бе внесена от БСП
Няма риск за ръста на пенсиите

Няма риск за ръста на пенсиите

Средствата за него за заложени във вече приетия бюджет на ДОО, каза новият социален министър Ивайло Иванов във връзка с предложените великденски добавки
Конкурс за есе за студенти медици

Конкурс за есе за студенти медици

Темата е „Може ли изкуственият интелект да остави без работа лекарите?"
С три вида МРЗ ще изсветлим икономиката

С три вида МРЗ ще изсветлим икономиката

Зависи каква политическа воля ще има, ако не бъде приет вариантът ни, ще трябва да бъде предложен друг, казва Пламен Димитров
МУ-Варна записва за изпити от днес

МУ-Варна записва за изпити от днес

Заявки за предварителното препитване за медицина ще може да се подават до 17 април
1 2 3 4 5 ... 182 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли проблеми с изписването на антибиотици изцяло чрез електронни рецепти?

Април 2024 Предишен Следващ