оценка

Сметната палата с 11 препоръки след КОВИД

22-02-2024 12:21
Въпреки достатъчното средства и ваксини, смъртността в България е сред най-високите в света заради ниското имунизационно покритие, отчитат оттамСметната палата с 11 препоръки след КОВИД
Clinica.bg

press@clinica.bg

Въпреки че в България са били осигурени достатъчно средства и ваксини за справяне с пандемията, смъртността и заболеваемостта у нас са сред най-високите в света. Основна причина за това пък е неуспешно реализираната имунизационна кампания – с едва 30% покритие. Това са основните изводи, които Сметната палата е направила в своя анализ на дейността на институциите по време на КОВИД-19. В резултат на анализа има и 11 препоръки към здравните власти, които трябва да се изпълнят до края на годината.

Анализът на Сметната палата обхваща периода от февруари 2020 г. до края на 2021 г. Основната му цел е да се провери дали властите са успели да осигурят нужната защита на здравето и живота на населението по време на пандемията. В крайна сметка изводите се оказва нееднозначни – въпреки че са положение всички нужни усилия от страна на министрите и държавният здравен инспектор, че а отделени нужните средства и са осигурени ваксини, смъртността и заболеваемостта у нас остават сред най-високите в света. Основната причина за това е ниското имунизационно покритие.


Финансиране и нормативна база


По време на пандемията е създадена подходяща нормативна основа за ефективно управление на пандемията и са осигурени нужните средства за профилактика, диагностика и лечение. По бюджета на Министерството на здравеопазването отчетените разходи за КОВИД от 2020 до края на 2021 г. са 1.4 млрд. лв., като приблизително 50% от средствата (746 млн. лв.) са разходвани за подкрепа на персонала. Средствата за ваксини са над 238 млн. лв., а за лекарства – близо 167 млн. лв.

Заплатените средства през 2020 г. и 2021 г. от НЗОК за лечението на пациенти с КОВИД по КП са близо 320 млн. лв., а по клиничните процедури - 206 млн. лв. За същия период заплатените средства от НЗОК за работа при неблагоприятни условия възлизат на над 1 млрд. лв. Най-много средства за работа при неблагоприятни условия са заплатени на изпълнителите на болнична медицинска помощ - общо над 756 млн. лв.


Имунизации


Общо до края на 2021 г. у нас са доставени 8 331 795 дози ваксини , които са достатъчни за ваксиниране на населението, но имунизираните едва 29.8 на сто. Хората със завършен ваксинационен курс са най-много във възрастовата група от 40 до 69 години – над 1 млн. души (56% от общо ваксинираните лица). Заради неупотребата на ваксините са дарени и препродадени 643 980 дози, а през 2022 г. е извършено и дарение на още над 3 млн. дози.


Смъртност


По данни на Министерството на здравеопазването от началото на 2020 г. до края на 2021 г. от КОВИД са починали общо 29 238 българи, от които 8 031 през 2020 г., в т.ч. 100 души са медицински персонал, и 21 207 през 2021 г., сред тях е имало и 78 медици. Най-висока смъртност е регистрирана в София град, най-малко - в област Търговище, най-висока смъртност е регистрирана и сред хората между 60-79 години – близо 18 хил. По данни на НСИ през 2020 г. умиранията от КОВИД са 6.9% от всички, а през 2021 г. – 18.5%.

Данните показват, че в началото на пандемията с въведените и прилагани противоепидемични мерки в България е постигнато значително по-ниско равнище на извънредна смъртност в сравнение със средната за ЕС, като тази тенденция се запазва до декември 2020 г., припомнят от Сметната палата. През 2021 г. се наблюдава обратната тенденция - по-голямата част от държавите-членки на ЕС отчитат значително намаляване на извънредната смъртност, а в България тя се увеличава от 14.2 на сто на 38 на сто. Според експертите това е следствие на ниското ваксинално покритие у нас.


Организация и дейност


От началото на 2020 г. до края на 2021 г. за установяване на КОВИД са направени общо 7 459 348 тестове, от които 747 108 са положителни, като броят на потвърдените случаи е бил 747 108.

От екипите на Центровете за спешна медицинска помощ са обслужени 670 244 спешни пациента, което представлява 90 на сто от всички потвърдени случаи, а по домовете - 463 841, или 70 на сто. От общопрактикуващите лекари са обслужени 634 627 пациенти или 85% от всички потвърдени случаи. В болниците са лекувани 211 760 души или 28 на сто от общо потвърдените случаи. В интензивно отделение са настанени 17 783 пациента, или 8.4 на сто от хоспитализираните. Най-голям е броят на хоспитализираните в областите София-град, Пловдив, Варна и Благоевград. Най-много пациенти постъпват в интензивно отделение в София град (4 309), Русе (1 308) и Пловдив (1 253). Поставени под задължителна изолация и задължителна карантина, са над 1.9 млн. души. Осъществени са близо 250 хил. проверки от РЗИ, в т.ч. съвместно с органите на МВР, БАБХ и общини, за спазване на въведените временни противоепидемични мерки. Платените глоби и имуществени санкции обаче са незначителни в сравнение с наложените за нарушение на противоепидемичните мерки.


Социално-икономически ефект


Освен ефектите върху функционирането на здравната система, живота и здравето на хората, КОВИД има значителен социално-икономически ефект, казват от Сметната палата. Високата заболеваемост през 2021 г. води до двойно увеличаване на издадените болнични листове с тази диагноза в сравнение с издадените през 2020 г. - от около 204 хиляди броя на близо 423 хил. броя. През 2020 г. общата изплатена сума за обезщетения за временна неработоспособност поради КОВИД е над 68 млн. лв. През 2021 г., поради значително повишената заболеваемост, тя се увеличава почти двойно и възлиза на близо
140 млн. лв.


Препоръки


В резултат на извършения одит Сметната плата отправя 11 препоръки към министъра на здравеопазването. Той трябва да предприеме мерки за изпълнението им и да уведоми писмено до края на октомври 2024 г. Една от най-важните препоръки е осигуряването на стандартизирано качество на оказваната медицинска помощ и защитата на правата на пациентите, хоспитализирани в клиниките и отделенията по анестезиология и интензивно лечение в лечебните заведения за болнична помощ. Сред другите е извършване на оценка на въздействието на прилаганите законови и подзаконови нормативни актове по време на пандемията, осигуряван ена готовност за действия про бъдещи пандемии, нормативно регламентиране на задължението за създаване на Национален пандемичен комитет, изработване на стандартана оперативна процедура за разработване на национални оперативни планове, анализ на отговорността на РЗИ и натовареността и обезпечеността на тези органи. Също така да се предприемат действия за извършване на цялостен анализ на ефикасността на управлението на здравната система и ефективността на дейностите, свързани със здравното обслужване на населението в отговор на пандемията, като се изведат конкретни препоръки за цялостното подобряване на системата на здравеопазването и осигуряване на готовност за действия при настъпване на бъдещи подобни ситуации.


МЗ предлага да остане сегашното КТД

МЗ предлага да остане сегашното КТД

Идеята е това да стане с удължаване на действието му, тъй като работодателите нямат възможност за ново увеличение
Приеха здравната стратегия в комисия

Приеха здравната стратегия в комисия

Членовете й одобриха промени в Закона за здравето, общините ще отговарят за спазването на правата на пациентите в психиатриите
Питат медиците за ваксинациите срещу грип

Питат медиците за ваксинациите срещу грип

Започна анкета за нагласите на специалисти и студенти по темата, публикувана е на електронната страница на БЛС
Все още чакаме анализи от синдикатите

Все още чакаме анализи от синдикатите

Работодателите са заинтересовани много повече от синдикалните организации да заплащат на служителите си високи заплати, но това е въпрос на точни разчети за приходи и разходи, казват от БСК
Новото КТД отново пред провал

Новото КТД отново пред провал

Работодателите не са се явили на преговорите, защото не са получили разчети за новите заплати, от КНСБ искат властите да възстановят диалога, засега те мълчат

Следва отпадане на лимитите и в ЗЗО

Следва отпадане на лимитите и в ЗЗО

Вероятно Националната здравноосигурителна касата няма да има затруднения с изплащането им, казва Красимир Грудев
Светът разделен за заплахата от КОВИД

Светът разделен за заплахата от КОВИД

45% от попитаните смятат, че тя е била преувеличена, у нас този дял е 44%, показва проучване на „Галъп интернешънъл"
Решението на КС има директен ефект

Решението на КС има директен ефект

Трябва да приключи и спряното дело във ВАС, но са налице редица правни механизми, с които може да се ревизират финансовите параметри на НЗОК - резерв, трансфери, казва проф. Дарина Зиновиева
Реформа ще има, когато НЗОК не успее да плати

Реформа ще има, когато НЗОК не успее да плати

Какви са резултатите от постоянната властова въртележка през последните години, защо политическите партии не слагат ред в сектора, какво да очакваме от новия министър, попитахме д-р Румяна Тодорова.

Трети случай на денга в страната

Трети случай на денга в страната

Инфекцията е внесена от чужбина, увеличават се инфектираните с Лаймска болест, съобщиха от НЦЗПБ
1 2 3 4 5 ... 904 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ