Рейтинг

57% от студентите ни медици са чужденци

01-12-2023 10:53
МУ-София и МУ-Пловдив пак делят първо място по рейтинг, но разликата им с другите висши училища за лекари е минимална, показват данните на МОН57% от студентите ни медици са чужденци
Clinica.bg

press@clinica.bg
57% от студентите ни по медицина са чужденци, като България е рекордьор в ЕС по дял учащи за лекари идващи от други страни. А МУ-Пловдив и МУ-София отново делят първото място по рейтинг по медицина. Тези тенденции затвърждава и новото издание на Рейтинговата система, която беше представена днес в образователното министерство днес.
Това е 13-тото издание Рейтинговата система, която показва устойчивост, като това е може би един от най-добрите национални рейтинги, каза образователният министър проф. Галин Цоков. Като добра тенденция той открои увеличаващите се чужди студенти и нарастващите публикации на учените ни в международните бази данни.

 

Чужди студенти

 

Като цяло делът на студентите ни чужденци по всички специалности е над 8% , като България е достигнала средните нива на ЕС. Има обаче застой, защото тази граница е премината още през 2020 година, а оттогава насам няма особена промяна, тоест достигнали сме точката на насищане, обясни още Георги Стойчев. Основна заслуга за високия дял чужди студенти у нас имат именно медицинските университети. В тях по специалност медицина 57% от студентите ни са чужденци, по дентална медицина също са висок дял – 45%. Като цяло делът на студентите ни чужденци по всички специалности е над 8% , като България е достигнала средните нива на ЕС. Има обаче застой, защото тази граница е премината още през 2020 година, а оттогава насам няма особена промяна, тоест достигнали сме точката на насищане. Основна заслуга за високия дял чужди студенти у нас имат именно медицинските университети.

 

Класацията в медицината

 

По професионално направление медицина МУ-Пловдив и МУ-София отново делят първото място със 73 точки, като разликата между всичките медицински университети като цяло е минимална – МУ-Варна със 71 и МУ-Плевен и СУ с 69. Затова и Георги Стойчев ги нарече университети близнаци, тоест няма особено голямо значение в кой университет се следва медицина за качеството. Тракийският университет в София е с 67 точки. По традиция СУ има най-много места оглавявайки 23 класации от 28, в които участва. МУ-София пък има пет от пет първи места в класациите на професионалните направления, в които участва.

 

Науката

 

Данните показват продължаваща тенденция за повишаване на броя и влиянието на научните публикации на българските висши училища, регистрирани в глобалните библиографски бази данни. Броят на научните публикации на българските висши училища в библиографската база данни Web of Science през петгодишния период 2018-2022 г. е над 24 000 и надхвърля с около 3 500 броя на публикациите през предходния изследван петгодишен период (2017-2021 г.), когато те са били приблизително 20 500. Броят на публикациите в Scopus през периода 2018-2022 г. е малко над 27 000 и надхвърля с над 6000 броя на публикациите през предходния изследван петгодишен период (2017-2021 г.), когато те са били приблизително 21 000.

 

Пазарът на труда

 

„Сериозно намалява броят на безработните висшисти. Расте процентът на реализация в рамките на професии, които изискват висше образование. Нараства и доходът на завършилите студенти, като за някои професионални направления е между 4000 и 6000 лв", посочи проф. Цоков. „Това означава, че висшето образование в България дава добавена стойност по отношение на професионалното развитие на българските студенти", допълни той.

Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната спада от 14% през 2023 г. от близо 17% през миналата година и от над 25% през 2014 година. Делът на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства до над 59% през 2023 г. при 54% през миналата година и при 46% през 2014 г.

 

Доходите

 

Средният облагаем доход на завършилите също нараства, достигайки до над 2 200 лева през 2023 г. при 1 839 лева през миналата година и едва 980 лева през 2015 година.Най-висок среден облагаем доход получават завършилите „Информатика и компютърнинауки" и „Военно дело" (над 4 000 лв.), следвани от тези, които са завършили „Металургия", „Математика", „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", „Комуникационна и компютърна техника" и „Национална сигурност" (между 3 000 и 4 000 лв.). На ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход имат завършилите „Информатика и компютърни науки" в Софийския университет „Св. Климент Охридски" – 6 469 лв. (при 5 592 лв. регистриран през миналата година), следвани от завършилите същото направление в Нов български университет – 5 767 лв. (при 4 333 лв. през миналата година).

 

Успехът от дипломите стигна 5.08

 

Средният успех от дипломата за завършено средно образование на приетите в първи курс студенти в страната като цяло е 5,08, което е най-високото измерено ниво от 2013 г. По конкретни висши училища с най-висок успех от средното образование са приетите

първокурсници в направление „Информатика и компютърни науки" на Софийския университет (5,75), следвани от тези, приети в направленията „Обществени комуникации и информационни науки" на Американския университет и в „Медицина" на Медицинския университет – София (5,72).


1000 лв. дарителска стипендия в МУ-Пловдив

1000 лв. дарителска стипендия в МУ-Пловдив

Tолкова е сумата за година, ще се изплаща общо пет на студент по медицина, кандидатстването е до 30 май
Лаборатория на МУ-Плевен с евросертофикат

Лаборатория на МУ-Плевен с евросертофикат

Той е издаден от European Molecular Genetics Quality Network и е от изключителна важност за прилагането на научните резултати за лечението на пациенти
Мега среща в МУ-София

Мега среща в МУ-София

53 медицински факултета от цяла Европа се събират във висшето училище между 18-20 април
134 нови фармацевти се дипломират

134 нови фармацевти се дипломират

Те са от МУ-Пловдив, промоцията им ще се проведе на 17 април, съобщиха от висшето училище
Нова специалност за фармацевтични биотехнологии

Нова специалност за фармацевтични биотехнологии

Тя е бакалавърска и се разкрива в УХТ в Пловдив от следващата академична година, съобщиха от висшето училище
Ден на кариерата в МУ-София

Ден на кариерата в МУ-София

По време на събитието на 18 април, студенти, дипломанти и специализанти ще могат да се запознаят с предложения за работа от страна на директори на университетски болници
Конкурс за есе за студенти медици

Конкурс за есе за студенти медици

Темата е „Може ли изкуственият интелект да остави без работа лекарите?"
МУ-Варна записва за изпити от днес

МУ-Варна записва за изпити от днес

Заявки за предварителното препитване за медицина ще може да се подават до 17 април
Над 936 кандидати на изпит в МУ-Плевен

Над 936 кандидати на изпит в МУ-Плевен

Толкова младежи са се записали за предварителното препитване по биология и химия, което ще се проведе на 6 април
Дипломират се 84 здравни специалисти

Дипломират се 84 здравни специалисти

Те са от Факултета по обществено здраве на Медицинския университет в Плевен
1 2 3 4 5 ... 102 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ