Позиция

И родители в подкрепа на проф. Шивачев

30-11-2023 17:14
Той да остане шеф на Детската хирургия, а държавните институции да предприемат действия за изчистване доброто му име, настояват те И родители в подкрепа на проф. Шивачев
Clinica.bg

press@clinica.bg
След детските онкохематолози и специалистите от Асоциацията по фетална медицина в подкрепа на проф. Христо Шивачев се обявиха и 30 родители. Те застанаха зад него, като в писмо до президента, председателя на парламента, премиера, министъра на здравеопазването, депутатите и омбудсмана. Повод за това става оценката 4,10 от първия кръг на конкурса за началник на Клиниката по детска хирургия в „Пирогов", която той оглавява от шест години.
Уважаеми господа,

 

На 28 ноември 2023г. българската общественост беше информирана от медиите за това, че професор Шивачев не е преминал втори етап в конкурс за заемане длъжността Началник на клиниката по „Детска хирургия" в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов", като концепцията му е оценена с оценка 4,14. Всеки който се е докоснал до работата на Професора в посочената клиника, би се запитал как е възможно да получи такава оценка човекът, който със знанията, човечността, авторитета си, е изградил отличен екип, който ежедневно спасява живота на множество деца. 

 

Той не е просто ръководител, 

 

а истински лидер на екипа си, като го мотивира, въпреки огромните трудности на работата им. Този екип е в основата на клиниката и неговата компетентност и всеотдайност предопределят както облика, така и резултатите от дейността й. Без този екип клиниката по „Детска гръдна хирургия" би представлявала една сграда, без никакво съдържание, каквито болници и държавни институции има много в нашата държава.

 

С професионализма и

 

човечността си професор Шивачев е формирал около себе си екип, който работи като една отлично смазана машина, в която всеки си знае работата и я върши по възможно най-добрия начин, когато трябва да се работи умно и бързо, за да се спасяват детски животи. В спешната медицина, особено свързана с детското здраве, е много кратка дистанцията между живота и смъртта и когато някой е навлязъл в този помеждутък от безкрайността, точно такъв екип може да го върне към живота и по този начин да се запази живота на хората около него, защото спасяването на детския живот е най-голямото чудо и подарък за близките и обществото. 

 

Затова опитите да се развали 

 

този екип, като се злепоставя центъра, около който е изграден, предизвиква обществено недоволство и нетърпимост към проявения властнически маниер, който може да развали всяка работеща структура в Република България. Изявлението на Председателя на Здравната комисия в НС, че професор Шивачев ще остане началник на клиниката, като се подготви по-добре за следващ конкурс, не ни успокоява, тъй като от действията на комисията поставила тази оценка на Професора личи злонамереност, а и не дава никакви гаранции, че при следващ конкурс няма да се постигнат същите резултати, предвид изцяло субективния характер на оценяването.

 

За нас, като представители 

 

на българското общество, е известно, че е налице криза за кадри–лекари и медицински сестри, както в нашата държава, така и в рамките на Европейския съюз. Знаем, че специалността медицина е една от най-желаните, че имаме добро ниво на обучение в тази специалност, тъй като голям брой чуждестранни студенти се обучават тук, но малко от завършващите остават в България. Повечето получават отлични предложения за работа в чужбина, от които се възползват.

 

От ситуацията развила се около

 

 професор Шивачев, възниква въпросът за това как нашата държава ще задържи младите лекари, при положение че един човек като Професора с огромен авторитет, основаващ се на дългогодишната му всеотдайна работа, на всеобщата положителна оценка за нея, не получава признание от българската държава. Това е един отрицателен сигнал за младите лекари, относно перспективите им за развитие в България. Ако от клиниката по „Детска хирургия" бъде отстранен доайенът, сърцето, основата, в лицето на професор Шивачев, кой ще научи младите лекари, кой ще им вдъхне увереност, че могат да успеят, ако се допусне злепоставяне на безспорен авторитет, създател и организатор на отлично работеща структура, заместваща липсващата детска болница.

 

Предвид изложеното настояваме

 

 за гаранции, че професор Шивачев ще продължи да изпълнява длъжността Началник на клиниката по „Детска хирургия". Настояваме да се преустанови политическата намеса в работата на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов", която изпълнява изключителна важна роля в рамките на здравната система в България. Същата разполага с отлична база, след извършения цялостен ремонт, техника и специалисти, които трябва да се подкрепят, а не да се създават изкуствени проблеми, свързани с амбициите за извършване на политически чистки от всяко следващо правителство. Не може всеки министър да сменя директора на „Пирогов" и да променя началниците на отделните клиники.

 

Този подход в управлението 

 

на държавата е вреден и пречи да се пристъпи към решаване на истинските проблеми с участието на всички граждани, независимо от политическата им принадлежност или ориентация. А тези проблеми са свързани със следното:

-Липсват конкретни действия за осигуряване нормални условия за работа на лекарите в България;

-Не са предприети никакви правни и фактически действия за подобряване възможностите за реализация на младите лекари и задържането им в страната, чрез предоставяне на нормални условия за специализация, работа, кариерно развитите и заплащане;

-Не са предприети никакви конкретни действия за увеличаване заплащането на медицинските сестри, както и за задържането им на работа в България;

-Все още няма регламент за остойностяване на труда на лекарите и

медицинските сестри;

-Не са предприети конкретни правни и фактически действия за ускоряване строителството на Детска болница в България, а това е изцяло във вашите правомощия;

-Не е създадена организация, за да се осигури заместваща грижа за всички деца на България до изграждането на детската болница;

-Не са предприети никакви действия за увеличаване броя на лекарите със специалност педиатрия, при положение че е налице остър недостиг;

-Липсва яснота от къде ще се намерят лекари за детската болница, ако не се вземат своевременно мерки за обучението им:

 

Настояваме в най-кратки срокове

 

да се предостави информация на българската общественост за това какви действия ще бъдат предприети за разрешаване на горепосочените проблеми. Настояваме представителите на държавните институции да предприемат необходимите действия за изчистване доброто име на професор Шивачев, като се даде информация на какво се основава поставената му оценка, заради която не е допуснат до следващия етап на конкурса, както и се изясни въпросът дали поставянето на тази оценка не е с намерение да бъде отстранен професор Шивачев от заеманата ръководна длъжност в клиниката по „Детска хирургия" и УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов". Настояваме да стане публично известен състава на комисията, която е оценявала професор Шивачев, както и информация за професионалната им квалификация.

 

Да бъдат дадени отговори дали

 

 неин председател е бил настоящ народен представител и дали е морално същото да бъде приемливо, дори и да не противоречи на закона?

Дали има други настоящи народни представители, които участват в комисии за избор на началници на клиники в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" и на какъв принцип са избрани?

Настояваме тази информация да се предостави на обществото чрез медиите, за да не се допусне уронване авторитета и доброто име на професор Шивачев.


Над 40 болници с право на средства за онкоапаратура

Над 40 болници с право на средства за онкоапаратура

Те са част от Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, според която ще става финансирането, обясниха от МЗ

Експертните центрове по редки центрове са застрашени

Експертните центрове по редки центрове са застрашени

Лекарите в тях работим с желание и отдаденост, но ентусиазмът ни се изчерпва заради умората и липсата на подкрепа от страна на държавата, каза проф. Ивайло Търнев
Продължаващото обучение да е доброволно

Продължаващото обучение да е доброволно

Няма как то да бъде задължително, вниманието трябва да се насочи към качеството на предлагания материал, казва доц. Любомир Киров.
Заплатите на синдикатите не са изпълними

Заплатите на синдикатите не са изпълними

Каквито и цифри да кажат те, бихме ги приели, но да посочат на какви разценки ги формират и откъде да ги вземем, казва д-р Неделчо Тотев
Нов спор за заплатите в болниците

Нов спор за заплатите в болниците

Синдикатите предлагат прагове от 2700 лв. за лекар и 1950 лв. за сестра, а мениджърите на областните и общинските лечебни заведения са категорични, че не могат да ги изпълнят
Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

От тази година пациентите ще имат подобрен достъп до зъбни протези, предвиждат промените

Финансов стимул за продължаващо обучение

Финансов стимул за продължаващо обучение

Неговата форма у нас трябва да бъде правно регламентирана, да се дава платен отпуск от работодателя, казва доц. Галинка Павлова
Нуждаем се от стратегия за здравословен живот

Нуждаем се от стратегия за здравословен живот

Тя трябва да показва на хората кои са факторите, които могат да доведат до инциденти, казва проф. Арман Постаджиян
Ще правят платформа за превод на жестов език

Ще правят платформа за превод на жестов език

Тя ще бъде национална и ще предоставя директна видео връзка на глухи и сляпо-глухи лица, съобщи зам.-министър Николай Найденов
Часове на лекар за договор по изключение с НЗОК

Часове на лекар за договор по изключение с НЗОК

Ножицата при заплатите ще расте до 15 пъти само, ако са изпълнени стойностите в КТД, предвиждат текстовете в обнародвания анекс на НРД

1 2 3 4 5 ... 489 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ