Финанси

Внасят Бюджет 2024 г. в парламента

24-11-2023 17:14
Министерският съвет одобри трите проекта за средствата за следващата година на държавата, ДОО и НЗОК Внасят Бюджет 2024 г. в парламента
Clinica.bg

press@clinica.bg
Министерският съвет одобри трите бюджета – на държавата, НЗОК и ДОО и днес трябва да влязат в парламента. Това стана ясно от думите на финансовия министър Асен Василев след правителственото заседание.
„Силно се надявам, че няма да има големи промени в Закона за бюджета, той беше предварително консултиран и съгласуван с депутати от Комисията по бюджет и финанси. Ако има промени, очаквам те по-скоро да бъдат свързани с капиталовите програми и общинската, и националната, защото за първи път тези капиталови програми стават видими, и за първи път НС се произнася по тях", каза той.

 

Той представи акцентите във

 

 финансовата рамка за следващата година. Асен Василев открои допълнителните средства за НЗОК в размер на 1.1 млрд. лв., увеличаването на доходите в бюджетния сектор с 11%, колкото приблизително и е на пенсиите. Той акцентира и на допълнителните средства за месечната помощ за отглеждане на деца с увреждания, за инвитропроцедурите и ваксинопрофилактиката, както и на 12-те млн. за родители на деца, за които няма места в ясли и градини. По думите му за първи път България е на първите пет места на Европа по раждаемост, след като политиките заложени през 2022 г. дават резултат.

 

Здравеопазване

 

Както clinica вече писа, 68.8 млн. лв. допълнително по бюджета на МЗ са предвидени за увеличаване на възнагражденията на ЦСМП и РЗИ, считано от 1 август 2023 г., и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала. Заложени са 60 млн. лв. допълнителни субсидии за лечебни заведения за болнична помощ за изпълнение на държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите в съответната област при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, обясниха от Министерския съвет. За подпомагане на дейности по асистирана репродукция са заложени допълнителни 2 млн. лв., за лекарства за ХИВ и туберкулоза – 10 млн. лв., за ваксини за задължителни имунизации – 15 млн. лв. За придобиване придобиване на специалност в системата на здравеопазването при очаквано разширяване в обхвата на приетите специализанти на места, финансирани от държавата са заложени допълнителни 6.6 млн. лв. Средствата за скрининг на заболявания, свързани с детското здраве и репродуктивното здраве на жените са с 15 млн. лв. повече.

Заложени са и 12 млн. лв. допълнителен трансфер към НЗОК за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. 2,5 млн. лв. повече са заложени за осигуряване на средства за навременно организиране на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации. 3.8 млн. лв. е допълнителната финансова подкрепа за повишаване готовността на Българския Червен кръст за реакция при бедствени и кризисни ситуации, при което достигнатата субсидия от държавния бюджет за Планинската спасителна служба при БЧК възлиза на 2,6 млн. лв.;

Както clinica писа, над 1.1 млрд. лв. допълнително са предвидени по бюджета на НЗОК. Планира се да се реализират редица дейности, свързани с профилактика и ранно откриване на заболяванията, както и дейности, свързани с проследяване лечението на пациентите и определяне на ефективността на разходите.

Предвидени са и 2.2 млн. лв. за увеличение издръжката за здравните кабинети в държавните и общинските детски градини.

 

Пенсии и социални плащания

 

В пенсионната политика е заложен ръст на пенсиите догодина от 11%. Също така от 1 юли 2024 г. т. нар. „вдовишки добавки" ще се определят в размер 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг/съпруга. За увеличение на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане са заложени 40.6 млн. лв. повече , за ръст на еднократните помощи при бременност и раждане – 12.5 млн. лв.

104,3 млн. лв. повече са средствата за социални плащания във връзка с определения нов размер от 526 лв. на линията на бедност за 2024 г., в т. ч. за разходите за помощите по Закона за социално подпомагане – 75,6 млн. лв., допълнителни разходи при определяне на финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания – 27,6 млн. лв. и 1,1 млн. лв. за помощите по Закона за закрила на детето;

230.3 млн. лв. са допълнителните средства във връзка с ефекта от промяна на МРЗ от 780 лв. на 933 лв., в т.ч. 224,6 млн. лв. при определяне възнагражденията на личните асистенти по Закона за личната помощ и 5.7 млн. лв. за възнаграждения за професионалните приемни семейства по Закона за закрила на детето;. 23.4 млн. лв. повече са заложени във връзка с целогодишното обезпечаване на въведената през 2023 г. еднократна помощ за учениците от втори, трети и четвърти клас без доходен тест, независимо от вида на училището по Закона за семейни помощи за деца.

15 млн. лв. са допълнителните средства за активна политика на пазара на труда. С 42.8 млн. лв. повече са средствата за увеличение на издръжката на специализираните институции за предоставяне на социални услуги - чрез бюджетите на общините. За осигуряване в годишен размер на месечната помощ от 90 лв. на ученик, настанен в социална услуга - чрез бюджетите на общините допълнителните средства са в размер на 1.7 млн. лв.

 

Образование

 

За увеличение на заплатите на академичния състав са заложени допълнителни 38.4 млн. лв., а за ръст на студентските стипендии – 6 млн. лв. повече. 4.5 млн. лв. са заложени за увеличение на размера на средствата за храноден и леглоден за „Студентски столове и общежития" АД и за студентските столове и общежития към държавните висши училища. 50 млн. лв. е индикативният бюджет за саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития, като за периода 2024-2026 г. общият размер на средствата по програмата е 100 млн. лв..

100 млн. лв. е индикативният бюджет за финансиране изграждането на изчислителен център за изкуствен интелект от Института за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийски университет „Св. Климент Охридски" (INSAIT), като средства в същия размер са предвидени и за 2025 г. и 2026 г.

 

 

 

Над 8.1 млрд. лв. за НЗОК

 

Над 8. 1 млрд. е бюджетът на НЗОК за следващата година, който бе одобрен от кабинета.  Здравноосигурителните приходи са в размер на 7 958 809,6 хил. лв., от които 4 880 099,2 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 3 078 710.4 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване.

Общо разходите за 2024 г. са в размер на 8 163 353.1 хил. лв., което е с 1 136 139.5 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 7 630 931.4 хил. лв., което представлява увеличение с 1 077 255.0 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. или 16.4 % ръст.

През 2024 г. се предвижда МЗ ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер -173 766, 9 хил. лв., за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.


Три здравни закона на дневен ред до юни

Три здравни закона на дневен ред до юни

Един от тях е проектът за промени в ЗЛЗ, където е заложена забраната за нови болници до актуализацията на НЗК, предвижда програмата на правителството
Над 40 болници с право на средства за онкоапаратура

Над 40 болници с право на средства за онкоапаратура

Те са част от Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, според която ще става финансирането, обясниха от МЗ

Експертните центрове по редки центрове са застрашени

Експертните центрове по редки центрове са застрашени

Лекарите в тях работим с желание и отдаденост, но ентусиазмът ни се изчерпва заради умората и липсата на подкрепа от страна на държавата, каза проф. Ивайло Търнев
Продължаващото обучение да е доброволно

Продължаващото обучение да е доброволно

Няма как то да бъде задължително, вниманието трябва да се насочи към качеството на предлагания материал, казва доц. Любомир Киров.
Заплатите на синдикатите не са изпълними

Заплатите на синдикатите не са изпълними

Каквито и цифри да кажат те, бихме ги приели, но да посочат на какви разценки ги формират и откъде да ги вземем, казва д-р Неделчо Тотев
Нов спор за заплатите в болниците

Нов спор за заплатите в болниците

Синдикатите предлагат прагове от 2700 лв. за лекар и 1950 лв. за сестра, а мениджърите на областните и общинските лечебни заведения са категорични, че не могат да ги изпълнят
Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

От тази година пациентите ще имат подобрен достъп до зъбни протези, предвиждат промените

Финансов стимул за продължаващо обучение

Финансов стимул за продължаващо обучение

Неговата форма у нас трябва да бъде правно регламентирана, да се дава платен отпуск от работодателя, казва доц. Галинка Павлова
Нуждаем се от стратегия за здравословен живот

Нуждаем се от стратегия за здравословен живот

Тя трябва да показва на хората кои са факторите, които могат да доведат до инциденти, казва проф. Арман Постаджиян
Ще правят платформа за превод на жестов език

Ще правят платформа за превод на жестов език

Тя ще бъде национална и ще предоставя директна видео връзка на глухи и сляпо-глухи лица, съобщи зам.-министър Николай Найденов
1 2 3 4 5 ... 489 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ