реакция

Защо се спира изграждането на Протонен център

28-09-2023 11:57
Подготовката за проекта при нас е в ход от три години и включва обучение, изготвяне на примерно задание и спецификации за оборудването, казват лъчетерапевтите от УСБАЛОЗащо се спира изграждането на Протонен център
Clinica.bg

press@clinica.bg

Финансовият министър Асен Василев вчера изненадващо съобщи, че България се отказва от финансирането на Протонен център по ПВУ. Със светкавична реакция от гилдията днес излязоха специалистите от най-голямата държавна онкологична болница в страната – УСБАЛО. Тя е адресирана до председателя на Парламента Росен Желязков, до президента Румен Радев, до премиера акад. Николай Денков, както и до всички лидери на парламентарно представените ни партии. Публикуваме позицията им.

Уважаеми Дами и Господа,


От прочетеното на 27 септември 2023 г. разбираме, че г-н Асен Василев, министър на финансите поставя под общ знаменател проектите за завод за батерии и протонния център за лечение на онкоболни, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, да отпаднат. „Това се налага, защото по тях няма напредък повече от година, каквото е изискването на ЕК, за да ги финансира".


Позволяваме си остро да възразим.


Проект, който беше създаден от медицинските специалисти и беше публикуван за обществено обсъждане е отпаднал без да бъде обсъдено предварителни нито с авторите на проекта, нито с обществото?

Подготовката за изграждане на първото съоръжение за провеждане на протонна терапия у нас бе инициирано от Клиниката по лъчелечение в Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология „Проф. Иван Черноземски" – ЕАД, София и подкрепено на заседание на Парламентарната комисия по здравеопазване през април 2019 г. със съвет от зам. министър Бойко Пенков да създадем инвестиционен проект и се търси финансиране. През последните 4 години подкрепата на МЗ в лицето на няколко министри на здравеопазването - г-н Кирил Ананиев, г-жа Асена Сербезова и сега от доц. д-р Антон Тонев, съветник на министър проф. д-р Христо Хинков, дадоха реален резултат. Мотивираното решение на МЗ за необходимост от изграждане на такъв център бе защитено успешно пред структурите на ЕС и проектът за протонна терапия бе включен в ПВУР и подчертаваме финансиран. Средствата за проекта, осигурени от ЕС доскоро бяха видни на страницата на МФ.


Защо Европарламентът подкрепи и финасира този проект?


На заседание на работна група (Europarl 2019) от представители на Европeйския Парламент, Европейското Дружество по Онкология EOERTC, Европеиското Дружество по Радиационна Онкология (ESRTO), Европейското Училище по Онкология (ESO), Европейски Координационен Комитет за Радиологична Електромедицинска и Здравна IT Индустрия (COCIR), Коалиция на Европейските Онкоболни (ECPC) и представителите на България, които ни запознаха със следните решения:

1. Приемане на обща европейска политика заразширяване приложението на лъчелечение при онкологично болните поради доказана ефективност и най-добро съотношение на цена и качество на лечението;
2. Изразителна празнина в разбирането на здравните и финансовите институции, че лъчелечението е най-евтиният онкологичен лечебен метод;
3. В редица европейски страни е установено, че при прилагане на лечение на 50% от онкологично болните, средствата за тези пациенти представляват само 5 % от общите разходи за онкологично лечение;
4. По данни на европейските медицински финансови институции всяко 1 евро инвестирано в лъчелечение би се възвърнало като 5 евро до 2035 г. в зависимост от приетия здравноосигурителен модел;
5. Дори за страните от ЕС се счита, че 25% от пациентите, които се нуждаят от лъчелечение, не го получават по различни причини. Съществуващият капацитет от апаратура и специалисти в момента не е в състояние да поема тези пациенти, но са изготвени планове до 2025 г. да се увеличи дейността с 16 %. (Проучване и проект на ESRTO-HERO).


Приема се план за действие в 5 точки:


1. Държавните и здравните структури да направят планове, които да поставят лъчелечението, като централен компонент в бюджетното планиране;
2. Да се изравни нивото на компетентност на националните асоциации и бюджетни структури с тези на европейско ниво;
3. Да се интегрира лъчелечението на всички нива при вземането на решения в процеса на лечение на онкологично болните;
4. Стимулиране на колаборацията в научните разработки на отделните страни. Обучение и обобщаване и споделяне на големи масиви от данни за лъчелечение от всични страни;
5. Включване на пациентските организации, медиите, здравноосигурителни структури и производители на апаратура в изпълнение на описаните по-горе цели.


Първоначалната инвестиция за създаване

на инфраструктура и апаратурно оборудване в лъчелечението винаги е висока, но както е упоменато по-горе „средствата за тези пациенти представляват само 5 % от общите разходи за онкологично лечение" - справка НЗОК.

Защо да бъде финансиран с други средства вече финансиран проект?

За да се случи това, което от години се случва с детската болница и други обекти в страната?

Ние не сме информирани за критериите, по които г-н Асен Василев отчита забавянето на проекта, но държим да отбележим:


Подготовката за проекта при нас е в ход

от три години и тя включва обучение, изготвяне на примерно задание за проектиране, спецификации за части от оборудването и др. детайли.

През февруари 2023 г. Апликационната форма за инвистиционен проект за протонна терапия бе подадена отново в МЗ, тъй като средствата за изпълнение на проекта бяха преведени у нас.

Всички стъпки за бързо стратиране на проекта са споделени с работната група в МЗ, която по задание на миналата седмица създадената работна група по задание на министър проф. Христо Хинков създаде критерии за избор на лечебно заведение. Работат на работната група следва да завърши до 6 октомври 2023 г.


Нашата общност е доказала възможностите 

си да реализира голям инвестиционен проект по ОП „Регионално развитие", завършил успешно през 2015 г. В България се изгради модерна инфраструктура и се въведоха в експлоатация 25 уредби за лъчелечение. По тази програма в УСБАЛО-ЕАД бе изградена нова инфраструктура на площ 4000 м2 и годишно се лекуват 2500 болни с онкологични и някои нетуморни заболявания на два линейни ускорителя и един специализиран, единствен у нас, за хеликална томотерапия с предимство при костно-мозъчни трансплантации на злокачествени хематологични заболявания.


Очакваме подкрепа съществуващата

инфраструктура да бъде надградена със създаване на Национален протонен център, което ще разшири възможностите за лечението на близо 600 болни годишно с иновативен, но стандартен метод на лечение.

Не считаме, че отклонените средства от проекта за протонна терапия ще бъдат по-полезни и с финансова възвращаемост в друго? И защо се търси финансова полза, а не резултат от връщането на оздравели болни на работните им места с по-малко увреждания?


Не допускаме, че това правителство

ще отложи във времето реализирането на проекта с незнайни и обещани средства, за ди ни изпреварят отново съседни страни на Балканите?

В Националния онкологичен център в гр. София в далечната 1966 г. започва работа първият медицински ускорител на Балканите – защо не сега Първият протонен център за лечение на онкологично болни да не бъде в София, наричан Средец в миналото, като географски център на Балканите?

Не е необходимо да прилагаме повече аргументи за да уверим всички Вас, че се пречи да се реализира този финансиран вече, иновативен проект, който ще бъде гордост за МЗ, за правителството, в цялост за Р България и в полза на болните и техните семейства, не само у нас, но и от съседните на нас страни.

Считаме, че ще се позволи на МЗ да продължи ползотворната дейност по реализиране на проекта за създаване на Национален протонен център.
Моля, да бъде поставена на обсъждане темата и да бъдем изслушани в ПКЗ.


С уважение:

Проф. д-р Веселина Първанова,

Проф. д-р Иглика Михайлова,

Д-р Димчо Георгиев, дм

Инж. физик Нели Гешева – Атанасова


Три здравни закона на дневен ред до юни

Три здравни закона на дневен ред до юни

Един от тях е проектът за промени в ЗЛЗ, където е заложена забраната за нови болници до актуализацията на НЗК, предвижда програмата на правителството
Над 40 болници с право на средства за онкоапаратура

Над 40 болници с право на средства за онкоапаратура

Те са част от Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, според която ще става финансирането, обясниха от МЗ

Експертните центрове по редки центрове са застрашени

Експертните центрове по редки центрове са застрашени

Лекарите в тях работим с желание и отдаденост, но ентусиазмът ни се изчерпва заради умората и липсата на подкрепа от страна на държавата, каза проф. Ивайло Търнев
Продължаващото обучение да е доброволно

Продължаващото обучение да е доброволно

Няма как то да бъде задължително, вниманието трябва да се насочи към качеството на предлагания материал, казва доц. Любомир Киров.
Заплатите на синдикатите не са изпълними

Заплатите на синдикатите не са изпълними

Каквито и цифри да кажат те, бихме ги приели, но да посочат на какви разценки ги формират и откъде да ги вземем, казва д-р Неделчо Тотев
Нов спор за заплатите в болниците

Нов спор за заплатите в болниците

Синдикатите предлагат прагове от 2700 лв. за лекар и 1950 лв. за сестра, а мениджърите на областните и общинските лечебни заведения са категорични, че не могат да ги изпълнят
Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

От тази година пациентите ще имат подобрен достъп до зъбни протези, предвиждат промените

Финансов стимул за продължаващо обучение

Финансов стимул за продължаващо обучение

Неговата форма у нас трябва да бъде правно регламентирана, да се дава платен отпуск от работодателя, казва доц. Галинка Павлова
Нуждаем се от стратегия за здравословен живот

Нуждаем се от стратегия за здравословен живот

Тя трябва да показва на хората кои са факторите, които могат да доведат до инциденти, казва проф. Арман Постаджиян
Ще правят платформа за превод на жестов език

Ще правят платформа за превод на жестов език

Тя ще бъде национална и ще предоставя директна видео връзка на глухи и сляпо-глухи лица, съобщи зам.-министър Николай Найденов
1 2 3 4 5 ... 493 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ