Възможност

Обучения за 6 246 безработни

27-09-2023 12:41
Те ще се осъществяват по проекти на социалните партньори, поне 35% от участниците ще бъдат включени в заетост, съобщиха от ресорната агенцияОбучения за 6 246 безработни
Clinica.bg

press@clinica.bg
Близо 6 250 безработни ще бъдат включени в обучения. Това ще бъде възможно по проекти, които бяха подписани от директора на Агенцията по заетостта Смилен Вълов и социалните парньори. Предвижда се още поне 35% от обучените да бъдат включени в заетост. Какви са проектите и към кого са насочени, разясниха от АЗ.
Кой има право на обучения

Обученията са насочени към уязвимите групи на пазара на труда – безработни до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица или лица, придобили статут на временна закрила. Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ предоставяне на обучения, стажуване и заетост за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите. Очакванията са, че планираните обучения напълно ще отговорят на актуалните нужди от кадри на бизнеса при неговото развитие.


По кои професии

 

През 2023 г. проектите ще се реализират не само в големи, но и в малки населени места в цялата страна. Обученията са по широк кръг професии – строители, готвачи, продавачи, офис сътрудници, оператори на компютър, шивачи, социални асистенти, заварчици, касиери, екскурзоводи, електромонтьори и много други и са в отговор на заявени конкретни потребности от работодатели от реалния и публичния сектор. С все по-голяма значимост за работодателите са притежаваните от работната сила умения, поради което е предвидено и голяма част от включените в проектите безработни лица да преминат обучение и да придобият обществени и граждански компетентности или инициативност и предприемачество, умения за учене или цифрова компетентност.

 

Проектите през 2023

 

Проект „Устремени напред" на АИКБ предвижда включване на 840 безработни в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионално обучение по 16 професии, като от тях в заетост ще бъдат включени минимум 298 души. В дейностите по проект „Знания и умения за работа - 2" на КРИБ е предвидено включване на 896 безработни лица в обучение по 17 професии и придобиване на личностна, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене. На 320 души ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия.

 

По проект „Осигуряване на качествен труд" на БСК ще се проведат обучения на тема „Личностни умения за трудова реализация" за 380 души и „Модели за диалог в междукултурна среда" за 160 души Общо 885 безработни ще придобият професионална квалификация по 16 различни професии, като на 316 от тях ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията професия.

 

В дейностите по проект „Просперитет" на БТПП е предвидено включване на 888 безработни лица в обучение по 12 професии и придобиване на цифрова, личностна, социална, гражданска, предприемаческа компетентност или компетентност за придобиване на умения за учене. На 312 лица ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия.

 

Проект „Шанс за зелена и екологична заетост" на КНСБ включва провеждане на обучения за 969 души по шест професии. Ще бъде осигурена заетост на най-малко 64.4% от безработните лица, включени в обучения по проекта, като заетостта ще бъде в съответствие с придобитата квалификация по проекта.

 

По проект „Хоринзонти 8" на КТ „Подкрепа" ще се проведат обучения по ключова компетентност „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене" на тема „Умения за работа в екип" за 488 души, на тема „Личностна и социална компетентност и придобиване на умения за учене" за 120 души и на тема „Умения за конкурентно включване на пазара на труда" за 273 души. Общо 881 хора без заетост ще придобият квалификация по 19 професии. След успешно приключване на обученията ще бъде осигурена работа на 355 души.

 

Проект „Възможност за развитие" на ССИ ще даде възможност на 136 безработни да преминат обучения по ключова компетентност „Цифрова компетентност". Включените лица ще имат възможност да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 25 професии. Това ще даде шанс на минимум 325 от обучените 813 души да бъдат устроени на подходящи работни места, заявени от работодатели – партньори по проекта.


Работодателите да вземат мерки срещу КОВИД

Работодателите да вземат мерки срещу КОВИД

Не трябва да забравяме, че имаме възможност да се предпазим, да защитим своето здраве и това на близките си и колегите, казват от КНСБ
Е-бележката за училище също ще е платена

Е-бележката за училище също ще е платена

Както и хартиената, тя не се покрива от НЗОК, всеки личен лекар сам определя таксата, някои може и да не искат пари, а други да вземат няколко лева за издаването й, гласят разясненията на три министерства
Как се става дарител на стволови клетки

Как се става дарител на стволови клетки

Анонимността на донора е гарантирана, може да се откаже впоследствие, не той не получава заплащане, извличането им е безопасно
Отпускане на еднократна помощ при бедствия

Отпускане на еднократна помощ при бедствия

Тя е до 1512 лева, предоставя се за ремонт само на основното жилище, което обитава семейството, трябва да е законно построено
Права на работещите при бедствие

Права на работещите при бедствие

Фирмата е задължена да им изплати 50% от брутното възнаграждение, ако не успеят да отидат до офиса, ако се включат в спасителните работи им се полага цялото, казват от ГИТ
Аптеките изпълняват е-рецепти за болкоуспокояващи

Аптеките изпълняват е-рецепти за болкоуспокояващи

Те могат да се издават от всеки лекар с нужния софтуер, дали разполага с такъв обаче, зависи от него, казва маг.фарм. Димитър Маринов
Рискове и права при работа в жегите

Рискове и права при работа в жегите

Високите градуси през лятото създават потенциални рискове за работниците, в закрити помещения оптималната температура трябва да бъде между 18 и 25°C, напомнят от КНСБ
Абитуриентите сами плащат здравни вноски през лятото

Абитуриентите сами плащат здравни вноски през лятото

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат по 28.40 лв. месечно, напомнят от НАП
За кого е

За кого е "Специализация в здравеопазването+"

Предимство ще имат всички, които са участвали в досегашния европроект , казват от социалното министерство
Повишено внимание към азбеста

Повишено внимание към азбеста

Ако смятате, че сте били изложени на него на работното си място, трябва да потърсите консултация с лекар а адвокат, казват от КНСБ
1 2 3 4 5 ... 16 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Трябва ли да има нов здравен министър?

Декември 2023 Предишен Следващ