Искам думата

СЛК не обръща внимание на редовите си членове

18-09-2023 10:16
Пет месеца не намерихте за необходимо да отговорите на сигналите срещу ръководството на Майчин дом, казва д-р Елена ГеоргиеваСЛК не обръща внимание на редовите си членове
Clinica.bg

press@clinica.bg
Напрежението около казуса в Майчин дом не стихва. Миналата седмица медици за пореден път изразиха недоволството си от начина на управление на болницата и поискаха справедливост. Същевременно от Асоциацията на университетските болници и Столична лекарска колегия (СЛК) излязоха със становища в подкрепа на директора д-р Иван Костов, с които призоваха да не се уронва престижа на „Майчин дом". Д-р Елена Георгиева, която заедно с други медици протестира срещу ръководството, отговори на изразената позиция от СКЛ. Ето какво пише в писмото й.
Уважаеми г-н Председател,

 

С Декларация, разпратена на 14.09.2023 г. към медиите, Вие, в качеството си на председател на УС на Столичната лекарска колегия, изразявате безпокойство за комплицираната ситуация с „Майчин дом", декларирате, че не приемате „правосъдие" да се раздава на пресконференции и медийни изяви, както и посочвате с тревога, че не следва да се руши с лека ръка имиджа на доказани професионалисти като директора на „Майчин дом" – Иван Костов.

 

Във връзка с така разпространената 

 

декларация и предвид изложените в нея твърдения и съждения, с настоящото съм принудена да Ви припомня следните факти и обстоятелства, свързани с комплицираната ситуация с „Майчин дом", а именно: Още на 15.05.2023 г. към представляваната от Вас Столична колегия на БЛС бе изпратен официален сигнал, вх. № 422/15.05.2023г., касаещ случващото се в университетска болница „Майчин дом". В 11 страници подробно изложихме изключително обезпокоителни данни, свързани с начина, по който болницата се управлява, както и за извършваните нарушения. Бяхте информиран за съществуващите системни проблеми, свързани с функционирането на „Майчин дом", които са от естество да застрашат интересите не само на самото здравно заведение, но и на националното здравеопазване, предвид стратегическото значение на болницата. 

 

Уведомихме Ви за констатираните

 

 нарушения в Одитен доклад за периода 01.01.2020 г. – 31.05.2022 г. на Звено „Вътрешен одит" на МЗ, за изключително високото текучество на квалифицирани кадри, за нарушения при отчисления при услугата „Избор на екип", за дейността на „Майчин дом – медицински център", за назначаваните лица и за гражданските договори, които се сключват с част от тях, за неуточнената Методика за изплащане на интензивни процедури 3 и 4, за упражнявания системен тормоз върху началника и служителите на КАИЛ, за проблемите, свързани със специализантите, включително и за обстоятелството, че в конкурсна комисия за място за специализант по „Анестезиология и интензивно лечение", участие е взело лице, което няма медицинско образование, като същото е оценявало медицинските познания на кандидатите и др.

Обърнахме се към Столичната лекарска колегия с молба за съдействие с цел обезпечаване дейността на най – голямата АГ болница на територията на страната и гарантиране живота и здравето на пациентите.

 

Уважаеми г-н Председател,

 

В продължение на пет месеца Вие не намерихте за необходимо да отговорите на подадения сигнал. Не проведохте нито един разговор с лекарите, които сигнализираха за обезпокоителното състояние на болницата. Пет месеца представляваната от Вас Столична лекарска колегия запази мълчание, независимо от данните за фрапиращи нарушения при управлението на „Майчин дом", част от които станаха публично известни. Не взехте отношение и когато се оповестиха следните данни за управлението на „Майчин дом" под ръководството на Иван Атанасов Костов, а именно:

- затваряне на шест клиники;

- съществуващата Трета гинекологична клиника не отговаря на медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология", няма достатъчен персонал и обем работа, независимо че и към момента притежава разрешение за III ниво на компетентност;

- получаваните от изпълнителния директор отчисления в размер на 20 % от всички немедицински услуги, предоставяни от болницата, включително паркинг, вип стаи, удостоверения за бащинство и точен част на раждане, училище за родители и много други;

- наличие на 111 незаети щатни места, представляващи почти 1/5 от всички щатни места в болницата;

- наличието на трудов договор на изпълнителния директор Иван Костов с болница „Шейново", докато изпълнява длъжността изпълнителен директор;

- сключването на безсрочен граждански договор с дъщерното дружество на болницата – „Майчин дом – медицински център" и тежка диспропорция между участието на Иван Костов в предоставените медицински услуги и получените възнаграждения;

- самоволно разпределяне от изпълнителния директор на ДМС за ръководния

състав на болницата;

- получаването на заем от директора в размер на 570 000 лева от лице, което е съдружник и управител на дружество, което впоследствие е обявено за изпълнител на обществена поръчка с възложител „Майчин дом";

- констатирани от НЗОК нарушения, свързани неоснователно получени средства по клиничната пътека за асистирана с робот хирургия;

- наличие на свързани лица при извършване на конкурентна дейност от изпълнителния директор в частната клиника „Фемиклиник";

- нарушения при използването на роботизираната хирургична система „Да Винчи";

- неясноти относно академичното минало и настоящия статус на изпълнителния

директор;

- назначаване на деца и роднини на близки до изпълнителния директор, включително на началници на клиники в управляваната от него болница;

 

Не Ви направиха впечатление и изнесените 

 

данни на проведената на 12.09.2023 г. пресконференция на тема „Как под погледа на седем министри „Майчин дом" се превърна в бащиния на един професор". Не обърнахте внимание и на изнесените данни за реалното финансово състояние на болница, включително на обстоятелството, че прословутата печалба на най – голямата АГ болница в страната е в размер на малко над 100 000 лева (в пъти по – малко от възнагражденията на изпълнителния й директор), както и че към момента болницата има над 6 000 000 лева задължения, от които над

700 000 лева просрочени задължения или 28 % от всички задължения.

Не се обезпокоите и когато лице, което няма нито един ден опит в областта на анестезията и реанимацията в акушерството и гинекологията, бе назначено за Началник на КАИЛ и му бе поверена отговорността за три реанимации и всички операционни зали.

Нищо от гореизложеното не Ви разтревожи, но видно от разпространената декларация, разтревожиха Ви вредите върху имиджа на доказания професионалист Иван Костов. Интересно би било както за лекарите, така и за българските граждани, на какви доказателства основавате позицията си в защита на ръководството на „Майчин дом".

Призовавам Ви да ги представите незабавно, тъй като зад всяко едно изнесено от нас твърдение стоят Одитни доклади, Констативни протоколи, медицинска документация, справки, предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация и други документи, потвърждаващи думите ни.

 

Уважаеми г-н Председател,

 

Мълчанието и нежеланието на компетентните институции, една от които представлявате Вие, да вземат отношение по изнесените данни за нарушенията при управлението на „Майчин дом", всяко едно от които подкрепено с документи, доведе до единствената за нас възможност да се обърнем към медиите, за да бъде информирано обществото какво се случва в държавната болница „Майчин дом". Българските данъкоплатци имат право да знаят как се разходват техните средства, за да могат по – лесно да си отговорят на въпроси като защо при милиарди, отделяни всяка година за здравеопазване, българският пациент е на първо място по доплащане, събира капачки за кувьози и ежедневно участва в кампании за осигуряване на средства за лечение. Те заслужават да знаят и защо българските лекари и медицински специалисти поголовно напускат страната, а те напускат не толкова заради възнагражденията, които получават,

а защото цялата система е подчинена на интересите на малцина. Кои са тези малцина, сигурна съм, че Вие добре знаете.

 

В заключение, бих искала да Ви обърна 

 

специално внимание на обстоятелството, че Вие оглавявате най – голямата съсловна регионална организация на лекарите в страната. Българският лекарски съюз не е синдикат на болничните шефове. Целите на организацията не са да защитава безпрекословно изпълнителни директори и ръководни кадри в системата на здравеопазването, нито да гради имиджа им, включително чрез разпращането на декларации до медиите, а да защитава професионалните права, интереси и достойнство на своите членове. Аз и моите колеги, положили подписите си под официални сигнали и изразили гласно несъгласието си със системните нарушения при управлението на „Майчин дом", сме пълноправни членове на Столичната лекарска колегия и като такива Вие още преди пет месеца следваше да обърнете внимание на сигналите ни. Не го направихте! Замълчахте, докато не се наложи да спасявате имиджа на един самозабравил се болничен директор. Оставям на Вашата съвест всички обстоятелства, които доведоха да включването Ви по този начин и в този момент в казуса с „Майчин дом".

 

С уважение: д-р Елена Георгиева


МС пуска телемедицината чрез пощите

МС пуска телемедицината чрез пощите

Услугите ще включват консултации, диагностика и мониторинг от дистанция, целта е да се улеснят хората в селищата, където няма достатъчно лекари
Правят зони за подкрепа за деца със СОП

Правят зони за подкрепа за деца със СОП

Такива пространства ще бъдат изградени в две столични училища по програма на общината
СРЗИ с втори кабинет за ваксини срещу КОВИД

СРЗИ с втори кабинет за ваксини срещу КОВИД

Той е отворен от днес 27 септември, столичната здравна инспекция е получила 5760 от новите дози
1595 лв. за сестрите в градините в Сандански

1595 лв. за сестрите в градините в Сандански

Това предвижда новият КТД, такъв бе сключен и в Севлиево за първи път от четири години, съобщиха от КНСБ
MЗ сезира прокуратурата за вилата на СБАЛПФ-Велинград

MЗ сезира прокуратурата за вилата на СБАЛПФ-Велинград

Здравният министър изиска търга за двуетажната сграда, който принадлежи на болница „Св. Петка Българска" да бъде прекратен поради установени нарушения
Местят спешното на МБАЛ-Пазарджик

Местят спешното на МБАЛ-Пазарджик

От утре то ще бъде в Отделението по физикална терапия и рехабилитационна медицина, временно е заради ремонт
Безплатни дентални прегледи в София

Безплатни дентални прегледи в София

Те ще се извършват от д-р Константин Димов и други медици от Клиниката по лицево-челюстна хирургия и оториноларингология в УМБАЛ „Св. Анна"
Безплатни прегледи в Русе и Разград

Безплатни прегледи в Русе и Разград

На 28 септември проф. Добрин Василев ще консултира в "Медика Кор", а на следващия ден кардиолози от болницата ще мерят кръвно в мобилен пункт
Изправиха на крака пострадалите парапланеристи

Изправиха на крака пострадалите парапланеристи

Те вече са изписани от УМБАЛ „Св. Георги" в Пловдив и се връщат в Англия, казват от лечебното заведение
Безплатни изследвания във ВМА

Безплатни изследвания във ВМА

Те ще се извършват днес на 25 септември по повод Световния ден на белия дроб, съобщиха от болницата
1 2 3 4 5 ... 239 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ