за полугодието

Събрани са 48% от приходите от вноски

13-09-2023 15:00
Приходите от социални и здравни осигуровки са 7.459 млрд. лв. за първите шест месеца, отчетоха от МССъбрани са 48% от приходите от вноски
Clinica.bg

press@clinica.bg

Приходите от социални и здравни осигуровки, които с апостъпили в хазната за първите шест месеца са 7.459 млрд. лв. Те представляват 48.2% от заложеното за полугодието, отчетоха от Министерския съвет днес.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2023 г. е положително, съобщиха още от МС. То е в размер на 174,4 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 161,4 млн. лв. и по европейските средства в размер на 13,0 млн. лева.


Постъпилите приходи, помощи

и дарения по КФП към 30.06.2023 г. са в размер на 31 405,0 млн. лв. или 45,2% от годишните разчети. Общото увеличение на данъчните и неданъчните приходи спрямо същия период на предходната година е 3 371,3 млн. лв. (12,6%), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко с 214,2 млн. лв. (15,1%).


Общата сума на данъчните постъпления

по КФП, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 24 580,6 млн. лв., което представлява 46,2% от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 4 946,1 млн. лв. или 42,5% от предвидените в разчетите за годината.


Постъпленията от косвени данъци

са в размер на 10 454,4 млн. лв. (44,7% от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 7 423,1 млн. лв. (43,7% от планираните), от акцизи възлизат на 2 837,6 млн. лв. (47,8% от разчета), а тези от мита са в размер на 166,1 млн. лв. (41,0% от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 720,6 млн. лв. (в т. ч. 676,6 млн. лв. целеви вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система"), което представлява 64,6% от разчета за 2023 г.


Приходите от социални и здравни

вноски са 7 459,5 млн. лв., което представлява 48,2% от разчетените за годината. Неданъчните приходи са в размер на 5 621,0 млн. лв., което представлява 50,4% от годишните разчети. Те приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.


Трудовата книжка става електронна

Трудовата книжка става електронна

Tази промяна одобриха окончателно депутатите днес, реално тя ще влезе в сила от 2026 г., гласи ревизията на Кодекса на труда
13.8% ръст на разходите за труд

13.8% ръст на разходите за труд

С толкова са се увеличили те за един отработен час за второто тримесечие на 2023 г., спрямо същия период на 2022 г.
1500 лв. за сестрите в яслите в Шумен

1500 лв. за сестрите в яслите в Шумен

Увеличение от 50 лв. е договорено, ще стане факт с Анекс към КТД, който предстои да бъде подписан
Отпуснаха парите за по-високите заплати

Отпуснаха парите за по-високите заплати

Правителството гласвува 30 млн. за РЗИ и Сешна помощ, 16 млн. за университетите и 4 млн. за общините

Финансова подкрепа за шефове и безработни

Финансова подкрепа за шефове и безработни

Това е шанс за хората, останали извън пазара на труда, да намерят своето трайно работно място, като се включат в субсидирана заетост
27.5% ръст на разходите за пенсии

27.5% ръст на разходите за пенсии

Средният им размер за стаж и възраст се е повишил с над 23% за година, показват данните на НОИ
Грижи в дома за 154 214 души

Грижи в дома за 154 214 души

Възрастни и хора с увреждания са получили патронажната подкрепа по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., казват от социалното министерство
5.3% е безработицата през август

5.3% е безработицата през август

Тя е с 0.1% по-висока спрямо юли, същевременно се увеличават обявите за заетост, отчитат от ресорната агенция
175 879 семейства с помощи за ученици

175 879 семейства с помощи за ученици

Подпомагането вече им е отпуснато, а кандидатстването за него продължава до 15 октомври, казва Иванка Шалапатова
Инфлацията пак се забави

Инфлацията пак се забави

След като през юли цените отново тръгнаха нагоре, през август тя се намали до 0.4% на месечна база, лекарствата са поскъпнали с 0.8%, показват данните на НСИ
1 2 3 4 5 ... 77 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ