Интервю

В РЗИ заслужават по-добро заплащане и признание

17-08-2023 07:00
Средните заплати са 1555 лева, имаме нужда от млади хора, но можем да ги привлечем само с повече пари, казва доц. Александър Парашкевов В РЗИ заслужават по-добро заплащане и признание
Силвия
Силвия
Николова
silnikol@gmail.com
Парламентът пренасочи 36 млн. лева за увеличаване на заплатите в центровете за спешна медицинска помощ и регионалните здравни инспекции. Към момента обаче все още не е ясно с колко точно ще бъдат повишени те. Kaкво увеличение е необходимо в РЗУ, какви са предизвикателствата в работата на заетите в тях, има ли млади хора, които желаят да постъпят в тях и натоварени ли са служителите с нетипични дейности, попитахме доц. Александър Парашкевов. Той е директор на РЗИ – Русе.
- Доц. Парашкевов, актуализираният бюджет за 2023 г. вече е факт. Парламентът пренасочи 36 млн. лв. повече за увеличаване на заплатите в РЗИ и центровете за спешна медицинска помощ. Каква точно сума Ви трябва и за какво ще стигне тя?

- Както е известно, ние сме второстепенен бюджетен разпоредител. Каквато сума бъде отпусната, тя ще бъде от Министерството на здравеопазването. Дали ще стане дума за 10 или 20 на сто увеличение на възнагражденията, все още нямаме яснота по въпроса. Очакваме съвсем скоро да получим някакво указание. Ако иде реч за 10%, то по наши изчисления следва да ни дадат около 100 000 лева повече. Ако е 20%, то ще очакваме 200 000 лева.

- Какви са средните заплати в инспекцията, кога бяха повишени за последен път?

- Средните заплати в инспекцията са 1555 лева. Като се има предвид тази сума, безпредметно е да коментирам, дали парите са много или малко. За последен път те бяха увеличени с 30 на сто през месец декември 2022 година. Държа да отбележа, че дотогава повечето от служителите ни получаваха под 1000 лева. В регионалните здравни инспекции има още една особеност, която също ощетява една категория от хората.

- Коя е тази особеност?

- Администрацията ни е смесена – специализирана и обща. Една част от хората са държавни служители по смисъла на Закона за държавния служител. Това ги лишава от възможността да им бъдат начислявани суми за прослужено време, както е при хората, които са назначени по Кодекса на труда. Откъдето и да бъде погледнато обаче, заплатите са ниски. В последно време се вижда, че държавата мисли за повишаване на доходите на нашите служители, защото те наистина не получават адекватни възнаграждения по отношение на труда и отговорностите, с които са натоварени. Много хора не оценяват, какво всъщност вършат работещите в регионалните здравни инспекции. Трябваше да дойде пандемията от КОВИД-19, за да се види какво всъщност правим, да се разбере, че има нужда от нас. Колегите от РЗИ – Русе работеха денонощно, защото ние сме и граничен град. Въпреки трудностите и рисковете, те се справиха отлично. Сега обаче обществото, сякаш, отново ни забрави. Това е типично за хората. Важното е, че нашите служители продължават да изпълняват много добре своите задължения и с работата си, макар и недотам видимо за голяма част от обществото, вършат много за опазването му от различни инфекции и опасности, свързани със здравето. Те заслужават не само по-добро заплащане, дори двойно, но и повече призвание и уважение.

- Има ли дефицит на кадри в РЗИ – Русе, кога за последен път назначихме млад човек в инспекцията?

- Когато застъпих на поста преди година, проучих кои са младите служители, които следва да бъдат издигнати в ранг. Те трябва да растат в професията. Наскоро обявихме конкурс. Явиха се две млади момичета, много добре подготвени. Назначихме тази, която се представи по-добре. За мен фактът, че вече има кандидати е обнадеждаващ. Като имам предвид това, ще ми се да мисля, че вече има някаква светилна в тунела. Като цяло, работата в регионалните здравни инспекции имат своите предизвикателства, а това е нещо, което привлича младите хора. Остава обаче проблемът, че заплащането все още не е блестящо особено, като се имат предвид условията в които трябва да работят здравните инспектори. Те се трудят и на терен, в конфликтни места особено, когато правят проверки в заведенията за спазване на ограниченията за тютюнопушене. В някои заведения те са обект на агресия. В този смисъл, професията носи и своите опасности.

В РЗИ – Русе не можем да се оплачем от дефицит на кадри. Почти всичките ни щатни бройки са заети. От 92 свободни има само три. Лекарите са 15 човека, макар и да ми се иска те да са повече. На нас ни трябват различни специалисти не само по здрави грижи, но и физици, химици, лаборанти. Като погледнем не само за нашата област, хората в инспекциите са на възраст близка до пенсионната. Има и работещи пенсионери. Ако тези те бъдат освободени от работа по една или друга причина, това ще доведе до вакуум. Най-добрият вариант е да постъпват повече млади, а старите да им предадат своя опит и постепенно да се оттеглят. Можем да ги привлечем само с по-добри заплати. Засега обаче това е неизпълнимо, тъй като няма достатъчно кандидати. Нашата работа е свързана с много нормативни документи, които при това биват променяни доста често. Към това се прибавя и обстоятелството, че наши постановления също нерядко са оспорвани в съда, което също е стрес за работещите. Спецификата за нашата регионална здравна инспекция е, че Русе е граничен град. Самата бразда на границата е разположена на четири места, което също затруднява управлението и контрола. Най-парливият проблем обаче остава ниското заплащане. Към това се прибавя и факта, че сме в няколко стари сгради, които се поддържат трудно, а самата им издръжка струва скъпо. Тези разходи могат да бъдат намалени, ако бъдем събрани под един покрив, а обслужването на гражданите ще бъде далеч по-добро. Няма да им се налага при нужда да ходят на няколко различни адреса в града.

- Проблемите в регионалните здравни инспекции не се решават от години. Имате ли обяснение защо?

- Нашата работа, а с нея и проблемите са резултат на държавната здравна политика. Напоследък управляващите здравния сектор заявяват, че занапред на водеща позиция ще бъде поставена профилактиката. Ако бъде осъществен такъв ход, то той би бил абсолютно правилен. Похарчените пари за нея са много по-малко от тези за лечение, тъй като възпрепятства появата на заболявания или откриването им в напреднал стадии. Друг е въпросът за здравната култура на населението, която не е на ниво. Ако обаче се работи целенасочено в тази посока, ще дойде време, когато тя ще се промени. Във всички случаи с обръщането на пирамидата към профилактиката, ще имаме повече работа. Ето още една причина да се помисли за по-добро възнаграждение на хората, заети в регионалните здравни инспекции. Те го заслужават.

- Какво трябва да се направи, за да стане по-атрактивен този сектор в здравеопазването за младите хора, само заплатите ли са проблем?

- Винаги съм казвал, че пари ще се намерят, но хора със сърца да работят точно тази работа много по-трудно ще се появят. На първо място човек трябва да я обича, защото тя е свързана с много отговорност, но и с предизвикателства. Каквото и да си говорим обаче, тя следва да е и платена адекватно. Колкото до нашата РЗИ-Русе, към тези неща ще откроя и необходимостта от подобряване на условията, в които работим, тоест да ни се даде една сграда, в която да се съберем всички.

- След промените в Наредбата за медицинската експертиза през януари, много хора искаха преосвидетелстване, за да получат по-висок процент нетрудоспособност. Има ли все още наплив?

- Това остава все още сериозен проблем за нас. Има доста хора всеки ден, буквално вият се опашки. Вече успяхме да сформираме три ТЕЛК-а. Две от тях са в болница „Канев", една е в онкодиспансера. Инспекцията наблюдава и тях, те също са ни грижа. Вярно е, че решенията на хората закъсняват, но така е в цялата страна. По информация на колегата, който отговаря за комисиите по линия на инспекцията, средно за решение се чака по пет-шест. Причината е, че лицата, които подават документи за се увеличават, а броят на работещите в комисиите остава същият. Работещите в тях имат нужда от почивки, те също излизат в болнични. В момента от трите комисии работи само една. Логично е гражданите да не са доволни и дори да са гневни. За момента обаче не може да бъде направено нищо повече, за да се ускори срокът за издаването на самите решения. Каквото и да си говорим, проблемът опира до кадрите и липсата на желаещи да работят в ТЕЛК.

- Според Вас, натоварени ли са инспекциите с дейности, които не са им присъщи и изразходва ли се така неправомерно човешки ресурс?

- Ние работим с доста закони, с документи за лечебните заведения. Съобразяваме се и изпълняваме много изисквания. На пръв поглед, не сме заети с нещо неспецифично. Мисля си обаче, че чисто юридически трябва да се изчистят някои моменти, за да се облекчи работата на здравните инспектори, а гражданите да бъдат удовлетворени. Има редица справки и бумаги, които са напълно излишно особено във века на електронизацията. За съжаление, решаването на тези проблеми не са в нашата компетентност, а на хората на много по-високо ниво. Факт е, че колкото по-простичко е устроена една система, толкова по-добре работи тя.
- Лято 2023 г., освен с избори и закъснял бюджет, се характеризира и с доста завишена популация на инсекти, комари. Как се справяте, има ли вече повишена заболеваемост от марсилска треска и други инфекции, разнасяни от тях?

- Засега няма опасни заболявания, предавани от тях. Действително, заради популацията в резултат на дъждовната пролет, а и заради блатата на румънския бряг Русе се слави в изобилие от комари. За радост, общината си върши работата. Инспектираме, до момента няма установени пропуснати срокове за пръскане.


МС пуска телемедицината чрез пощите

МС пуска телемедицината чрез пощите

Услугите ще включват консултации, диагностика и мониторинг от дистанция, целта е да се улеснят хората в селищата, където няма достатъчно лекари
Протонният център отпада от ПВУ

Протонният център отпада от ПВУ

Правителството реши да се откаже от проекта, защото има закъснение по изпълнението му с година, от ГЕРБ искат обяснение от здравния министър

Одобриха здравната стратегия 2030

Одобриха здравната стратегия 2030

Тя е изработена на основа на анализи, които показват, че системата у нас изостава, в сравнение със ЕС, документът бе приет от кабинета
Правят зони за подкрепа за деца със СОП

Правят зони за подкрепа за деца със СОП

Такива пространства ще бъдат изградени в две столични училища по програма на общината
СРЗИ с втори кабинет за ваксини срещу КОВИД

СРЗИ с втори кабинет за ваксини срещу КОВИД

Той е отворен от днес 27 септември, столичната здравна инспекция е получила 5760 от новите дози
1595 лв. за сестрите в градините в Сандански

1595 лв. за сестрите в градините в Сандански

Това предвижда новият КТД, такъв бе сключен и в Севлиево за първи път от четири години, съобщиха от КНСБ
Бюджетът на НЗОК за догодина с 14% ръст

Бюджетът на НЗОК за догодина с 14% ръст

Разговорите как ще бъдат разпределени средствата по отделните сфери на финансиране тепърва предстоят

Да се търси мотивация за профилактиката

Да се търси мотивация за профилактиката

Лекарят трябва да бъде този, който да определя броя на прегледите, трява да има интелигентна кампания в тяхна полза , казва д-р Николай Брънзалов
MЗ сезира прокуратурата за вилата на СБАЛПФ-Велинград

MЗ сезира прокуратурата за вилата на СБАЛПФ-Велинград

Здравният министър изиска търга за двуетажната сграда, който принадлежи на болница „Св. Петка Българска" да бъде прекратен поради установени нарушения
Местят спешното на МБАЛ-Пазарджик

Местят спешното на МБАЛ-Пазарджик

От утре то ще бъде в Отделението по физикална терапия и рехабилитационна медицина, временно е заради ремонт
1 2 3 4 5 ... 680 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ