Коментар

Има ръст в разходите за лекарства

08-06-2023 17:44
949 милиона лева за изплатени за тях от НЗОК от началото на годината до края на май, казва д-р Йорданка Пенкова Има ръст в разходите за лекарства
Clinica.bg

press@clinica.bg
Изслушване на временно изпълняващ длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса д-р Йорданка Пенкова относно текущото финансово състояние на фонда се проведе на заседанието на здравната комисия в парламента. Ето информацията, която тя предостави на депутатите.
През 2022 г. дейностите бяха доста занижени. Затова прецених, че е по-добре да направим сравняване на дейностите и плащанията в края на 2022-ра и тези в началото на 2023-та. През миналата година два пъти бяха увеличавани цените в болничната и извънболничната помощ.

През септември направихме двукратно

увеличение на дейностите в медико-диагностичната дейност - с 18% и още веднъж, с 8% в болничната помощ. Смятам, че приходите по дейности и обеми са по-достоверни по това, което кажа. Накратко, имам готовност по приходите за първите 4 месеца, и по касовото изпълнение. Общият размер на получените приходи и трансфери към 30 април възлизат на 2 млрд. 14 млн. 916 хил. лева, което представлява 104,1 % от заложените средства.

Разходи и трансфери са всичко

2 млрд.136 млн.184 хил. лева, като бюджетното салдо към 30 април е в размер на 1 млн. 203 хил. 900 лева. По видове разходи ще започна със здравноосигурителните плащания. Към 30 април са изплатени 2 млрд. 50 млн. 309 хил. лева. Това представлява 36,2% от заложеното в годишния план. Здравноосигурителните плащания – за болничната и извънболнината помощ са 111 млн.240 800 лева или 22% от заложените средства. В края на миналата година, във връзка с параграф 1 от Преходните разпоредби на Бюджета за 2022 г. плащанията по видове и редове се разпределят само по същия вид дейности в края на изтеклата година.

През миналата година имахме

допълнителни средства в извънболничната помощ, в болничната помощ, в медико-диагностичната дейност, които бяха разпредели с решение на Надзорния съвет. Така през месец декември бяха платени почти 5 млн. лева. Платили сме и авансови средства, като те се приспадат от тези 111 млн. 240 800 лева в първичната помощ. Разходите за ПИМП са увеличени с 6,8% в стойността на индикационното заплащане, като средностойностното тегло по отношение на увеличение спрямо миналата година е 26 на сто. Увеличението на заплатената дейност се формира от увеличението с 11 % на броя отчетени дейности в края на 2022 г. по цените средно претеглено с увеличението през цялата 2022 г. с 37,7 %.

Средно месечния обем в последното

тримесечие отчита намаление на дейността с 1,7 % спрямо края на миналата година. Допълнително по параграф 1 от бюджета за 2022 г. в първичната извънболнична помощ в края на година имаме 15 млн. 30 хил. лева. За СИМП към 30 април са изплатени 130 млн. 724 хил. лева. Спрямо отчетените брой дейности увеличението е с 5,6% . Средно месечно за последното тримесечие обаче имаме намаление от 8,4% дейност. Към 30 април за дентална помощ са изплатени 98 млн. 807 хил. лева, което е 21,7 % от заложените средства, определени от Надзорния съвет. Ръстът на разходите в денталната помощ са основно от увеличението на стойността с 20 млн. 763 хил. лв. Има рязко увеличение с 311 000 броя дейности, което е с 20% повече от тези през миналата година.

Авансовите плащания там са само

3 млн. 434 хил. лева. Разходите за медико-диагностична дейност към 31 декември са 46 млн. 430 хил. лева, което е 100% от планираното за периода. В разходите за МДД се отразява увеличението от 18%. Това, което прави впечатление тази година, е ръстът на плащанията за лекарствени продукти. До края на месец май сме изплатили 449 милиона лева. 1,2 милиарда лева са платени за болнична помощ за първите три месеца на 2023 година. С малко над 13% е ръстът в отчетената дейност. Това е заради големия брой нови лекарства, които влязоха в позитивния лекарствен списък от началото на 1 януари и разширяване на показанията на голям брой от вече съществуващите. 21 милиона лева са икономиите по това перо.

В същото време още не сме сключили

договорите с всички притежатели на разрешителни за употреба независимо, че в удължителния закон за бюджета е записано, че в този период важи и механизма за финансова устойчивост на бюджета. От общо 190 досега такива, са сключени договори със 130. Около 30 са все още в етап на уточняване и подписване. Основният мотив, който те излагат е, че няма да сключат договори е, че все още не се знаят параметрите за лекарствени продукти в бюджета за 2023 година. Други 23-ма притежатели на разрешения за употреба не са ни отговорили. Към момента не можем да заложим и политиката за отстъпки в цените. Има ръст на разходите за лeкарствени продукти, като до края на месец май в болничната и доболничната помощ за тях са изплатени 949 милиона лева. Независимо от това, касата извършва плащания на търговците на едро и на дребно, но не прилагаме договорите за отстъпк и механизма за гарантиране на устойчивост на бюджета на НЗОК.

 

Към 30 април за болнична помощ

 

сме изплатили 1 млрд 25 млн. 700 хил. лв., което е 100 % от заложените за периода, утвърдени от Надзорния съвет на касата. Имаме повече отчетена дейност за първите четири месеца спрямо тези на миналата година. През периода плащанията са намалели с 67 млн.лв., тъй като платихме авансово 67 млн. лв. на болниците в края на миналата година. В резултат средно месечните обеми отчетена дейност от януари до април отчитат увеличение от 1.4%. За първото тримесечие 130 лечебни заведения формираха дейност, която е над утвърдените тримесечни месечни таблици. 209 имаха т. нар. икономия.

 

С решение на Надзорни съвет бяха

 

променени правилата на тримесечна база да се отчита изпълнението на тримесечните таблици, определени за болничната помощ. Стойностите, които трябваше да бъдат погасени за надлимитната дейност бяха малко над 15 млн. лева. За първото тримесечие имаме 21 млн. лева, които не са усвоени, тоест имаме икономии. Вече получихме справките и за второто тримесечие и неусвоените средства вече са в рамките на 40 млн. лева.

 

Същевременно имаме 209 лечебни заведения,

 

 които имат дейност над формираните месечни стойности. Има обаче средства те да им бъдат покрити след месец юни. При някои тя достига 100%. Това е в няколко очни структури, общински, частни, областни болници. Забелязва се и увеличение на болничните дейности със 105 на сто през тази година, което се обяснява с намаления прием по време на КОВИД пандемията. Сега лечебните заведения се върнаха към нормалната си дейност. Освен това имаме и случаи, които са се усложнили в резултат точно на намалената дейност тогава и свързани с това онкология и налага ще лъчетерапия. За момента не съм готова с конкретна справка за тях, но мога да я предоставя допълнително.

 

38 млн. лв. са изразходвани за медицински

 

изделия през 2022 г. От началото на тази 2023-та са изразходвани 14 млн. 293 хил. лв. Проблем е, че списъкът им не е актуализиран от 2008 г., но това не може да стане преди да бъде приет новия бюджет. За тях в него ще са необходими между 100 и 110 млн. лева. Освен това, не е разработена частта за контрола върху тях – нещо, което също трябва да решим как да направим.

НЗОК е готова с бюджета. Изчисленията ни са, че ще е необходим ръст от около 620 млн. лева спрямо този за 2022 година. Ако това се случи, ние ще можем да отговорим на много въпроси, включително и да отворим процедура за актуализацията на списъка с нови медицински изделия.


България ще плати за протонния център

България ще плати за протонния център

Специалисти и пациенти обаче продължават да настояват това да стане по ПВУ с европейски средства

Отсрочка за внасяне на бюджетите в НС

Отсрочка за внасяне на бюджетите в НС

Това да стане до 15 ноември, вместо до 31 октомври заради изборите, предлагат депутати от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС
МЗ нехае за детската онкохематология

МЗ нехае за детската онкохематология

От юли досега правим опити за решаване на проблема с клиниката в ИСУЛ, но резултат досега няма, казва Теодора Арменкова

Прегледът без физически контакт е рисков

Прегледът без физически контакт е рисков

Телемедицина чрез „Български пощи" ни връща в друг век, затова колегите във Франция я отказват, за мен инициативата е усвояване на едни пари, казва д-р Георги Миндов
Пропуснахме възможности за редките болести

Пропуснахме възможности за редките болести

В ЕС има изградени референтни мрежи, от които не сме част заради липсата на специалисти и разбиране на проблемите от Министерството на здравеопазването, казва Петя Стратиева
Защо се спира изграждането на Протонен център

Защо се спира изграждането на Протонен център

Подготовката за проекта при нас е в ход от три години и включва обучение, изготвяне на примерно задание и спецификации за оборудването, казват лъчетерапевтите от УСБАЛО

Протонният център отпада от ПВУ

Протонният център отпада от ПВУ

Правителството реши да се откаже от проекта, защото има закъснение по изпълнението му с година, от ГЕРБ искат обяснение от здравния министър

Одобриха здравната стратегия 2030

Одобриха здравната стратегия 2030

Тя е изработена на основа на анализи, които показват, че системата у нас изостава, в сравнение със ЕС, документът бе приет от кабинета
Бюджетът на НЗОК за догодина с 14% ръст

Бюджетът на НЗОК за догодина с 14% ръст

Разговорите как ще бъдат разпределени средствата по отделните сфери на финансиране тепърва предстоят

Да се търси мотивация за профилактиката

Да се търси мотивация за профилактиката

Лекарят трябва да бъде този, който да определя броя на прегледите, трява да има интелигентна кампания в тяхна полза , казва д-р Николай Брънзалов
1 2 3 4 5 ... 444 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ