Искам думата

Омбудсманът с притеснения за помощите за отопление

01-06-2023 11:24
Възрастните и хората с увреждания също трябва да бъдат приоритетна група за този вид подкрепа, казва проф. Диана Ковачева Омбудсманът с притеснения за помощите за отопление
Clinica.bg

press@clinica.bg
Социалното министерство предложи промени в Наредбата за отпускане на целеви помощи за отопление. Те включват промяна на подоходния критерий и облекчаване на условията за кандидатстване, като по този начин ще се увеличат правоимащите на тази подкрпеа. Публикуваме становището по предложените промени на омбудсмана проф. Диана Ковачева.
Уважаеми господин Лазаров,

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба No РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, бих искала да изразя следното становище:
Като омбудсман и национален обществен защитник винаги съм подчертавала, че е необходима цялостна политика, работещи мерки, интегриран подход за решаване на проблемите в сферата на социалното подпомагане, с нова философия, цели и принципи.

Системата на социалното подпомагане

има спешна нужда от реорганизация, която да доведе до по-ефективно използване на публичните средства.
Оценявам поставената амбициозна задача за разрешаването на един толкова дълбок и сериозен проблем, пред който е изправено обществото ни, какъвто е отпадането на деца от образователната система. България има нужда от инвестиция в децата и стимули за родителите, но и механизми за подкрепа, обвързани с конкретни
отговорности, за да се върнат децата в училище.

Бих искала също така да насоча вниманието

 към предложенията за изменения в чл. 2 от проекта на Наредба. Новата редакция на ал. 4 предвижда диференцираният доход за отопление да се определя от основата за подпомагане, чийто месечен размер е 30
процента от линията на бедност за съответната година, коригирана със съответния процент за групата, към която принадлежи лицето. Обособени са пет групи с лица в уязвимо положение, като основните категории са: живеещите сами, бременните, децата до 18 години и родителите, които отглеждат сами децата си, както и съжителстващи лица. Силно съм обезпокоена от факта, че в проекта за Наредба не са изведени изрично други категории уязвими граждани, които са част от действащата редакция на Наредба No РД-07-5 от 2008 г. – като възрастните и хората с увреждания. Не става ясно дали правоимащите групи лица, посочени в точки от 15 до 17, запазват правата си и в новия проект.

 

Следва да се отбележи, че предвид влошеното

 

си състояние, хората с увреждания имат специфични потребности и нужда от допълнителна социална подкрепа. Тяхното финансово състояние е повлияно от по-високия риск от бедност и безработица, както и от значителните разходи, които е необходимо да извършват за компенсиране на дефицитите и преодоляване на съществуващите бариери при взаимодействието със заобикалящата ги среда.
Необходимостта от адекватна помощ е обусловена и от изискванията на международните правозащитни актове, по които държавата ни е страна – като Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Хартата на основните права на Европейския съюз. Във връзка с изложеното и на основание законовите ми правомощия, препоръчвам да бъдат разгледани поставените въпроси. Бих искала да посоча също необходимостта да бъдат съобразени и останалите постъпили в хода на обществените консултации предложения за гарантиране на правата на гражданите в уязвимо положение.

 

С уважение,

Проф. Диана Ковачева

Омбудсман на Република България


13.8% ръст на разходите за труд

13.8% ръст на разходите за труд

С толкова са се увеличили те за един отработен час за второто тримесечие на 2023 г., спрямо същия период на 2022 г.
1500 лв. за сестрите в яслите в Шумен

1500 лв. за сестрите в яслите в Шумен

Увеличение от 50 лв. е договорено, ще стане факт с Анекс към КТД, който предстои да бъде подписан
Отпуснаха парите за по-високите заплати

Отпуснаха парите за по-високите заплати

Правителството гласвува 30 млн. за РЗИ и Сешна помощ, 16 млн. за университетите и 4 млн. за общините

Финансова подкрепа за шефове и безработни

Финансова подкрепа за шефове и безработни

Това е шанс за хората, останали извън пазара на труда, да намерят своето трайно работно място, като се включат в субсидирана заетост
27.5% ръст на разходите за пенсии

27.5% ръст на разходите за пенсии

Средният им размер за стаж и възраст се е повишил с над 23% за година, показват данните на НОИ
Грижи в дома за 154 214 души

Грижи в дома за 154 214 души

Възрастни и хора с увреждания са получили патронажната подкрепа по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., казват от социалното министерство
5.3% е безработицата през август

5.3% е безработицата през август

Тя е с 0.1% по-висока спрямо юли, същевременно се увеличават обявите за заетост, отчитат от ресорната агенция
175 879 семейства с помощи за ученици

175 879 семейства с помощи за ученици

Подпомагането вече им е отпуснато, а кандидатстването за него продължава до 15 октомври, казва Иванка Шалапатова
Инфлацията пак се забави

Инфлацията пак се забави

След като през юли цените отново тръгнаха нагоре, през август тя се намали до 0.4% на месечна база, лекарствата са поскъпнали с 0.8%, показват данните на НСИ
Допълнителните 148 лв. за отопление след 20 септември

Допълнителните 148 лв. за отопление след 20 септември

С такава сума ще бъдат подпомогнати 320 хил. семейства с деца, казва зам.-директора на АСП Таня Михайлова
1 2 3 4 5 ... 77 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ