по настоящем

Липсват медицински стандарти в 7 специалности

30-05-2023 06:35
Причината е, че те са отменени от ВАС, а нови и досега не са приети, от МЗ готвят актуализация на четири другиЛипсват медицински стандарти в 7 специалности
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com

По седем специалности в страната болниците у нас работят без действащи медицински стандарти, защото съществуващите са били отменени от ВАС, а нови не са приети. Сред тях са важни сфери като анестезиология и интензивно лечение, ендокринология, кардиология и патология, става ясно от официален отговор на здравните власти до clinica.bg. На практика това означава, че при тези специалности в момента няма действащи документи с нужните изисквания за качество, засега не е ясно и кога ще се приемат такива.

Защо са нужни

Медицинските стандарти са изключително важни нормативни документи, които задават правилата, на които трябва да отговарят лечебните заведения в отделните специалности, за да предоставят качествена помощ на пациентите. В тях се залагат минимални изисквания за обезпечеността на болниците със специалисти, апаратура и дори дейност, за да е сигурно, че ще се подържа добрата квалификация на работещите в тях. През изминалите години обаче тези нормативни документи периодично бяха атакувани във ВАС от различни заинтересовани страни, най-вече сдружения на лечебни заведения.


Резултатите


Те са в две посоки – от една страна има специалности без медицински стандарти, от друга - в немалко сфери изискванията бяха занижени. Към момента в страната има 47 работещи стандарта (виж карето), които покриват по-голямата част от специалностите. Основната част от тях обаче – над 30, бяха променени по времето на здравния министър д-р Стойчо Кацаров през 2021 г. Тогава той снижи различни изисквания, сред които основно за обучението на специализанти в болниците, така че да се даде възможност това да става и в по-малките лечебни заведения, каквито са общинските и някои частни. И въпреки че техните директори бяха доволни, мярката срещна доста критики от страна на негови колеги и медицински дружества, включително и от страна на здравната каса, която заведе дело срещу промените с мотива, че те снижават качеството на лечение.

Още по-лошият резултат обаче е липсата на каквито и да е действащи стандарти. Към момента такова е положението по 7 специалности, където действащите документи са били отменени от ВАС преди 4-5 години, а нови не са приети:

1. „Анестезиология и интензивно лечение" (Наредба № 10 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение", отменена с Решение № 13406 от 08.12.2016 г. на ВАС по адм. дело № 5339 от 2016 г. - ДВ, бр. 40 от 19.05.2017 г.);

2. „Ендокринология и болести на обмяната" (Наредба № 6 от 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната", отменена с Решение № 815 от 20.01.2017 г. на ВАС по адм. дело № 4268 от 2016 г. - ДВ, бр. 56 от 11.07.2017 г.);

3. „Кардиология" (Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология", отменена с Решение № 149 от 09.01.2017 г. на ВАС по адм. дело № 5341 от 2016 г. - ДВ, бр. 38 от 12.05.2017 г.);

4. „Обща и клинична патология" (Наредба № 12 от 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология", отменена с Решение № 8709 от 27.06.2018 г. на ВАС по адм. дело № 2751 от 2017 г. - ДВ, бр. 93 от 09.11.2018 г.);

5. „Ортодонтия" (Наредба № 52 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортодонтия", отменена с Решение № 8247 от 03.06.2019 г. на ВАС по адм. дело № 424 от 2019 г. - ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.);

6. „Очни болести" (Наредба № 36 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести", отменена с Решение № 13989 от 17.11.2017 г. на ВАС по адм. дело № 4269 от 2016 г. - ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.);

7. „Пневмология и фтизиатрия" (Наредба № 16 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия", отменена с Решение № 9566 от 12.07.2018 г. на ВАС по адм. дело № 348 от 2018 г. - ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.).


Неясната регулация


Липсата на действащи медицински стандарти резонно повдига и въпроса по каква регулация работят лечебните заведения по тези специалности. Според МЗ в случаите, в които няма утвърден медицински стандарт, „качеството на оказваната медицинска помощ и защитата на правата на пациента се осигуряват при съблюдаване на общите законови изисквания на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето, както и на относимата подзаконова нормативна уредба, включително и на правилата за добра медицинска практика на лекарите, съответно на лекарите по дентална медицина". Законите обаче са доста по-общи документи, които не могат да заменят детайлите на съответните стандарти, а Правила за добра медицинска практика особено по отделните специалности засега продължаваме да нямаме. Това на практика означава, че всяка болница е свободна да създаде свои вътрешни протоколи, които може да са много по-завишени в изискванията си за осигуряване на качествено лечение от отменените стандарти, а може и да са много по-либерални. Липсата на стандарти обаче категорично означава, че в съответните специалности няма ясни законови изисквания, тоест налице е някаква степен на безотговорност.


На опашка


Тенденцията за обжалване на медицинските стандарти и липсата на такива, макар и позамряла заради ревизията им отпреди две години и отмяната на някои, все още не е приключила. „Образувано е производство по оспорване на т. 7 от раздел IV на медицински стандарт „Микробиология", казват от МЗ.


Отговорността


Медицинските стандарти се одобряват и обнародват от МЗ, но изготвянето им не е работа на здравното министерство. Тези документи реално се подготвят от най-добрите специалисти в съответните медицински области и научни дружества, тъй като само те имат нужната компетентност в тези специфични сфери. И въпреки че усилието за написването на адекватни стандарти е нееднопосочно, все се пак водещата роля е на здравните власти - тъй като задаването на правилата и на нормативната база в системата, както и съблюдаването на спазването й е тяхна отговорност. Или поне така е на теория. Засега обаче здравните власти планират да актуализират 4 медицински стандарта, сред които не са отменнеите:

1. Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина";

2. Наредба № 41 от 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение";

3. Наредба № 23 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кожни и венерически болести";

4. Наредба № 3 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология".

 

Действащите в момента са 47


Ето и актуалните медицински стандарти, които са в сила към момента:

1. Наредба № 23 от 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия" (обн., ДВ, бр. 113 от 03.12.2002 г., изм. и доп., бр. 65 от 20.08.2010 г., бр. 91 от 19.11.2010 г., изм., бр. 32 от 08.04.2014 г., изм. и доп., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

2. Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия" (обн., ДВ, бр. 78 от 07.09.2004 г., изм. и доп., бр. 69 от 03.09.2010 г., бр. 92 от 23.11.2010 г., изм., бр. 49 от 29.06.2012 г., изм. и доп., бр. 37 от 17.05.2016 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

3. Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина" (обн., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г., изм., бр. 102 от 22.12.2009 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.08.2010 г., бр. 92 от 23.11.2010 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

4. Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология" (обн., ДВ, бр. 42 от 23.05.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 08.05.2007 г., бр. 92 от 23.11.2010 г., доп., бр. 37 от 17.05.2016 г., изм. и доп., бр. 35 от 24.04.2018 г.);

5. Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 23 от 16.03.2007 г., изм. и доп., бр. 65 от 10.08.2007 г., бр. 66 от 28.08.2012 г., бр. 99 от 02.12.2014 г., бр. 25 от 24.03.2017 г.);

6. Наредба № 8 от 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична хематология" (обн., ДВ, бр. 25 от 03.04.2009 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.08.2010 г., бр. 92 от 23.11.2010 г., бр. 32 от 08.04.2014 г., доп., бр. 95 от 16.11.2018 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

7. Наредба № 41 от 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение" (обн., ДВ, бр. 83 от 20.10.2009 г., изм. и доп., бр. 64 от 17.08.2010 г., бр. 92 от 23.11.2010 г., бр. 37 от 17.05.2016 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

8. Наредба № 4 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Микробиология" (обн., ДВ, бр. 11 от 09.02.2010 г., изм. и доп., бр. 66 от 24.08.2010 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

9. Наредба № 6 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение" (обн., ДВ, бр. 14 от 19.02.2010 г., изм., бр. 67 от 27.08.2010 г., доп., бр. 37 от 17.05.2016 г., изм. и доп., бр. 13 от 09.02.2018 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г., изм. и доп., бр. 40 от 5.05.2023 г.);

10. Наредба № 23 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кожни и венерически болести" (обн., ДВ, бр. 55 от 20.07.2010 г., изм. и доп., бр. 92 от 23.11.2010 г., изм., бр. 32 от 08.04.2014 г., изм. и доп., бр. 37 от 17.05.2016 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

11. Наредба № 28 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вътрешни болести" (обн., ДВ, бр. 57 от 27.07.2010 г., изм. и доп., бр. 91 от 19.11.2010 г., изм., бр. 32 от 08.04.2014 г., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

12. Наредба № 38 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска генетика" (обн., ДВ, бр. 67 от 2010 г.);

13. Наредба № 41 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска паразитология" (обн., ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г., изм. и доп., бр. 106 от 23.12.2014 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

14. Наредба № 42 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Професионални болести" (обн., ДВ, бр. 68 от 2010 г.);

15. Наредба № 44 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична имунология" (обн., ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г., изм. и доп., бр. 92 от 23.11.2010 г., бр. 32 от 08.04.2014 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

16. Наредба № 46 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична алергология" (обн., ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г., изм. и доп., бр. 92 от 23.11.2010 г., изм., бр. 32 от 8.04.2014 г., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

17. Наредба № 50 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Орална хирургия" (обн., ДВ, бр. 95 от 2010 г.);

18. Наредба № 51 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска дентална медицина" (обн., ДВ, бр. 95 от 2010 г.);

19. Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (обн., ДВ, бр. 43 от 2013 г.);

20. Наредба № 5 от 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология" (обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2014 г., изм. и доп., бр. 106 от 23.12.2014 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

21. Наредба № 1 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория" (обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.2014 г., изм. и доп., бр. 37 от 17.05.2016 г.);

22. Наредба № 2 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести" (обн., ДВ, бр. 15 от 21.02.2014 г., изм., бр. 106 от 23.12.2014 г., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

23. Наредба № 11 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина" (обн., ДВ, бр. 56 от 8.07.2014 г., изм. и доп., бр. 106 от 23.12.2014 г., доп., бр. 37 от 17.05.2016 г., изм. и доп., бр. 13 от 09.02.2018 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

24. Наредба № 13 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология" (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

25. Наредба № 17 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична токсикология" (обн., ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

26. Наредба № 18 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки" (обн., ДВ, бр. 70 от 2014 г.);

27. Наредба № 7 от 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия" (обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2016 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

28. Наредба № 10 от 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести" (обн., бр. 94 от 25.11.2016 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

29. Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина" (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.);

30. Наредба № 5 от 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология" (обн., ДВ, бр. 51 от 19.06.2018 г., доп., бр. 61 от 24.07.2018 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

31. Наредба № 6 от 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология" (обн., ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г., изм. с Решение № 8850 на ВАС на РБ от 06.07.2020 г. - бр. 90 от 20.10.2020 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г., бр. 40 от 5.05.2023 г.);

32. Наредба № 7 от 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология" (обн., ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

33. Наредба № 9 от 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика" (обн., ДВ, бр. 61 от 2018 г.);

34. Наредба № 2 от 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща медицина" (обн., ДВ, бр. 3 от 2021 г.);

35. Наредба № 3 от 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия" (обн., ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

36. Наредба № 4 от 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Съдова хирургия" (обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2021 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

37. Наредба № 5 от 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска хирургия" (обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г., изм. и доп., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

38. Наредба № 6 от 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести" (обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

39. Наредба № 7 от 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия" (обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2021 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

40. Наредба № 1 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология" (обн., ДВ, бр. 15 от 19.02.2021 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

41. Наредба № 2 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология" (обн., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

42. Наредба № 3 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология" (обн., ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

43. Наредба № 4 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия" (обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

44. Наредба № 5 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия" (обн., ДВ, бр. 29 от 09.04.2021 г., изм. и доп., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

45. Наредба № 6 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология" (обн., ДВ, бр. 32 от 16.04.2021 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

46. Наредба № 9 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология" (обн., ДВ, бр. 41 от 18.05.2021 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.);

47. Наредба № 10 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Хирургия" (обн., ДВ, бр. 43 от 21.05.2021 г., изм., бр. 63 от 30.07.2021 г.).


Протонният център отпада от ПВУ

Протонният център отпада от ПВУ

Правителството реши да се откаже от проекта, защото има закъснение по изпълнението му с година, от ГЕРБ искат обяснение от здравния министър

Одобриха здравната стратегия 2030

Одобриха здравната стратегия 2030

Тя е изработена на основа на анализи, които показват, че системата у нас изостава, в сравнение със ЕС, документът бе приет от кабинета
Бюджетът на НЗОК за догодина с 14% ръст

Бюджетът на НЗОК за догодина с 14% ръст

Разговорите как ще бъдат разпределени средствата по отделните сфери на финансиране тепърва предстоят

Да се търси мотивация за профилактиката

Да се търси мотивация за профилактиката

Лекарят трябва да бъде този, който да определя броя на прегледите, трява да има интелигентна кампания в тяхна полза , казва д-р Николай Брънзалов
Половината българи пропускат профилактиката

Половината българи пропускат профилактиката

Знаят ползите и значението на прегледите, но само 1/3 се възползват от тях всяка година, скрининговите програми у нас са едва 3%, в ЕС са 40 на сто
След новия бюджет - 279 млн. за болниците

След новия бюджет - 279 млн. за болниците

По толкова ще получават през следващите два месеца лечебните заведения, реши Надзорният съвет на НЗОК
20% от епилептиците са резистентни към лекарства

20% от епилептиците са резистентни към лекарства

Причините са сгрешени дози и пестене на медикаменти за дни на дефицит, три дни в болница не стигат за проследяванетио им, казва доц. Екатерина Витева
Дефицит на сестри и в ИСУЛ

Дефицит на сестри и в ИСУЛ

Клиниката по детска клинична онкология и хематология няма достатъчно персонал, което пречи на работата й, става ясно от парламентарен въпрос

Къде е моралът в „Майчин дом“

Къде е моралът в „Майчин дом“

Въпросът не е политически, ние можем да напуснем и да емигрираме, но какво ще обяснят управляващите на данъкоплатците, от които се хранят, казва д-р Стефан Костов
Държавните болници с 563 млн. дългове

Държавните болници с 563 млн. дългове

Te намаляват спрямо първото тримесечие, просрочените задължения са близо 60 млн. лв., показват данните към края на юни 2023 г.
1 2 3 4 5 ... 492 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ