Интервю

Заплащането в медицината е тера инкогнита

14-06-2017 11:12
Струва ми се, че по-скоро Министерство на финансите управлява здравната система, казва проф. Арман Постаджиян
Снимка: БТА
Заплащането в медицината е тера инкогнита
Слава
Слава
Аначкова
slava.anachkova@gmail.com
Медицина у нас се прави в условията на перманентна финансова криза. Как лимитите и орязаните бюджети на болниците се отразяват в кардиологията? Каква е рецептата за излизане от омагьосания кръг и може ли да я изпълни властта? И имат ли достъп сърдечноболните пациенти до най-модерните терапии за лечение? Clinica.bg потърси отговорите от проф. Арман Постаджиян. Той е председател на Дружеството на кардиолозите в България и началник на кардиологичното отделение към Клиниката по кардиология на университетскатата „Св. Анна” в София.


- Проф. Постаджиян, и
зпитва ли финансови проблеми кардиологичният сектор в момента?

- Аз съм болничен кардиолог и проблемите тук идват по-скоро от т. нар. лимити, които ограничават дейността. Тя се осъществява, но структурата и самата болница задлъжнява за реално извършени дейности. Това не е много редно и не е особено справедливо. Особено когато боравиш със спешност. Когато дойде човек с инфаркт, ти ще го работиш по най-добрия начин, по който можеш. Защо си наказан? Абсолютно необосновано и нелогично.

- Как ви се струва тогава последната идея на здравния министър за въвеждане на „безлимитни” болници?

- Въобще терминът "лимит" е доста особен и трябва внимателно да се борави с него. От друга страна, със сигурност има практики, които свръххоспитализират или свръхакцентират върху неправилно изразходване на средства. От тази гледна точка някаква диференциация трябва да бъде осъществена. Качеството в такива болници не е и няма как да бъде едно и също. Терминът "одит" звучи страшно, но по-страшно е, когато се прави контрол по отношение на качеството, а след това няма последействие.

- Кардиологията може ли да бъде освободена от лимити, според вас?

Не е редно заради възможността в твоята структура да работи по-висококвалифициран персонал и да осъществяваш животоспасяващи операции, накрая да бъдеш наказан

- Ако правилно съм разбрал министъра, той говори за болници и структури, като предполагам, че визира предимно университетски лечебни заведения. И се надявам, че това ще бъде обсъдено от гледна точка на спешността. Не е редно заради възможността в твоята структура да работи по-висококвалифициран персонал и да осъществяваш животоспасяващи операции, накрая да бъдеш наказан. Защото формално така се получава. От тази гледна точка, идеята има своята логика, но трябва да се види как ще влезе в действие. Така или иначе обаче, терминът "лимит" е неправилен и в медицината не е редно да съществува.
- Неотдавна имаше идея в кардиологията да се създадат критерии за качество, с които да се обвърже заплащането. Одобрявате ли подобна схема?

- Заплащането в медицината, не само в кардиологията, понастоящем е тера инкогнита – никой не знае какво се плаща, защо се плаща и какво остойностява. Така че, предложенията трябва да са много внимателни и подчинени на ясни стъпки, които не бива да са свръхголеми. Системата действа по някакъв начин и всякакво колосално нейно завъртане на 180 градуса, няма да бъде лесно смилаемо.

- Имате ли конкретни очаквания към новия здравен министър проф. Николай Петров?

- Генералът е изключително мъдра личност, доказала се в медицинските среди, с добър организационен опит, извън професионалния и управленски такъв. Много ми се иска да има едно леко успокояване на системата от резки движения. Много би ми се щяло Министерството на здравеопазването да бъде по-инициативно в опциите, които би могло да търси и да намира – било като финансови потоци, било като програми и проекти за осъществяване. Това малко ми се губи в последните години от няколко различни състава на министерството. По-скоро се опитваме да запушим някакви дупки наляво и надясно, без да имаме конкретна цел, към която да се стремим. Като страничен наблюдател, оставам с впечатлението, че по-скоро Министерството на финансите управлява, отколкото че реално медицинската логика е в основата на системата. Разбира се, дисциплина трябва да има – военен, министър на здравеопазването, звучи добре, но от друга страна не бива да забравяме, че спецификата на професията ни е малко по-различна от управлението на едни пари.
- В края на миналата седмица имаше симпозиум на кардиолозите - какви са основните изводи от него?

- Имаме нарастване на хоспитализациите и на смъртните случаи, дължащи се на сърдечна недостатъчност. И това е така, защото все по-успешно лекуваме острите заболявания в техния начален период. В резултат, смъртността от тези заболявания спада, но шансът да развият други нараства. Това е предизвикателство и изисква да пренастроим усилията си. В световен мащаб все повече се говори за т.нар. клиники или тиймове (б.р. от английското team - отбор) по сърдечна недостатъчност, защото в рамките на 3 до 6 месеца след дехоспитализация хората са лесно раними, имат нужда от много по-сериозни грижи, да се мониторира теглото им, терапията, хранителния режим и прочие, за да се отложи неизбежното. Успяхме да създадем такъв модел за продължително наблюдение в УМБАЛ „Св. Марина” във Варна и той демонстрира, че в рамките на 6 месеца смъртността спада, при това значително.

- Има ли клинични пътеки, по които пациентите да бъдат наблюдавани по този модел във въпросните клиники?  

Успяхме да създадем модел за продължително наблюдение при сърдечна недостатъчност във Варна, при който, в рамките на 6 месеца, смъртността значително спада

- Реално погледнато, приемът е организиран по пътеките за бърза хоспитализация и дехоспитализация. Тази за сърдечна недостатъчност е в рамките на три дни, като, разбира се, ако състоянието на пациента го изисква, го задържаме по-дълго. В случая е необходимо да се осмисли въвеждането на амбулаторни процедури, които да касаят няколкото месеца след острите инциденти. Идеята е пациентът да има възможност в рамките на едно денонощие да бъде изследван и да му се оптимизира терапията при нужда. Звучи малко като допълнителна тежест за лекарите и болните, но реално ще отложи във времето три-петдневно лечение, което неминуемо би се случи при остра екзацербация.

- Как се справяте с проблема сега, когато продължаващо наблюдение не е регламентирано?

- Имаме множество възможности за лечение с устройства, които се поставят на хора с назначена ресинхронизираща терапия. На пациентите, които се нуждаят от профилактика на внезапната смърт, например, имплантираме кардиовертер-дефибрилатори. Звучи като нещо от Космоса, но в България се поставят около 50 такива устройства годишно. В близките нам страни се имплантират между 200 и 250 на 1 000 000 население, а това означава, че у нас би трябвало да се поставят не 50, а поне 1 200-1 400 подобни устройства. Идеята им е, ако се появи тахикардия, то да дефибрилира човека извън нуждата от обучен медицински персонал и да спаси живота му. Проблемът е, че част от пациентите не получават тази животоспасяваща терапия, защото касата плаща една част, но другата, която болният сам трябва да поеме, се оказва непосилна. В най-евтиният вариант говорим за 12 000 лв., от които НЗОК покрива 50%. Трябва да се намери печелившо решение така, че касата да реимбурсира по-голяма част от сумата, а фирмите вносители да намалят още малко цените си и пациентът да получи по-широк достъп до това лечение.

В тази връзка, как стои въпросът с поставянето на съдоразширяващи стентове?

- Трябва да отбележа една положителна тенденция. Когато започна инициативата Stent For Life в България, тогава в страната имаше две-три катетаризационни лаборатории и инфарктът идваше твърде късно в тези лаборатории или се работеше един месец след него. Днес знаем, че ако минат два часа, реално една част от миокарда ти вече е отишъл на кино и няма връщане назад, защото се замества от съединителна тъкан. Така че, философията е възможно по-бързо човек да стигне не в болницата, а в болница, която може да отвори запушения му съд. Такъв подход вече започва да се прилага и при мозъчните инсулти. Тоест, този тип иновативни технологии, които могат да променят хода и еволюцията на заболяването, са изключително смислени. Продължава да битува мисленето, че това е твърде скъпо. Но аз смятам, че за пациента е безценно.

- Имате ли информация обаче каква част от диагностиката и поставянето на стентове са необосновани? 

Продължава да битува мисленето, че иновативото лечение е твърде скъпо. Но аз смятам, че за пациента е безценно

- Не разполагаме с такива данни, но истината е, че винаги съществуват варианти за злоупотреби. За да не стигат здрави хора до диагностика, например, те трябва да са изследвани. Неслучайно по света употребата на компютърния томограф, ангиографията (коронарография със скенер) и ядрено-магитния резонанс като диагностимчни методи нарастват. Ние, в България, имаме немалко подобни уреди, но нямаме обучени кадри. В резултат голяма част от нашите пациенти идват в кардиологиите неизследвани. А неизследваният пациент предоставя възможност за субективен избор да предприемеш действие или да не го предприемеш. Освен това, понякога напливът на хора е абсолютно непридвидим, а когато имаш спешен случай, имаш ограничени възможности за реакция.

- Дружеството на кардиолозите обмисля ли да въведе някакви контролни механизми или мониторинг на инвазивната кардиология?

- Дружеството по принцип е неправителствена организация, която има за цел да повиши познанията в областта на кардиологията. Тя не е контролен орган. Поставяте изключително важен въпрос, но той трябва да бъде иницииран от институциите, които целят осъществяването на контрол или се интересуват от качеството в сектора. Мястото и лостовете на дружеството са да ги подпомогне, ако прояват желание да се покажат добрите практики в кардиологията и да се изведат лошите, ако са налични. Но не с философията да се затвори тази или онази структура, а по-скоро да се въведат коригиращи мерки там, където практиката излиза извън нормата.


НЗОК предупреди за фалшиви мейли

НЗОК предупреди за фалшиви мейли

Те ползват името на фонда и вероятно съдържат зловреден софтуер, казаха оттам
Няма опасност за детската болница

Няма опасност за детската болница

До 30 юли здравните власти ще кажат дали приемат структурата й, която ще бъде представена от екипа на Европейската банка
15% ръст на парите за заплати в държавните болници

15% ръст на парите за заплати в държавните болници

От 269 млн. през първото тримесечие на миналата година, те се повишават на 311 млн. през тази, показват финансовите отчети на лечебните заведения към МЗ
ВАС отсъди, че Пирогов е лъгал НЗОК

ВАС отсъди, че Пирогов е лъгал НЗОК

Спешната болница е отчела неизпълнена дейност по две КП, заради което правилно е прекъснат договора й преди две години
МЗ проверява детските операции на сърце

МЗ проверява детските операции на сърце

Ведомството е изискало доклад за пациентите, които са включени в графика, казаха оттам

Липсата на сестри е критична

Липсата на сестри е критична

Миналата седмица в София се проведе национална среща на Българската асоциация по здравни грижи, посветена на кадровия дефицит. Каква е реалността на липсващите медицински сестри и как се справя една ключова болница в нея, разказва Марияна Колева.

КЗП изтегля вейпове с форма на играчки

КЗП изтегля вейпове с форма на играчки

Модели представляват сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите, съобщиха оттам.
Д-р Симидчиев отново пое здравната комисия

Д-р Симидчиев отново пое здравната комисия

Деница Сачева ще ръководи тази по социална политика, по образование от доц. Силви Кирилов, а по бюджет и финанси от Байрам Байрам
Детските операции на сърце спряха за 5 седмици

Детските операции на сърце спряха за 5 седмици

Те ще се възобновят според графика на НКБ на 19 август, причината е лисата на медицински сестри
Болниците с 326 млн. през юни

Болниците с 326 млн. през юни

Средствата за дейността им отново са над прогнозните бюджети на месец, макар и само с три милиона
1 2 3 4 5 ... 515 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ