Позиция

Право на пенсия и от партньор без брак

12-05-2023 17:16
Добавка от нея след смъртта му да има и лицето, живяло с него на семейни начала, препоръчва омбудсманът Диана Ковачева Право на пенсия и от партньор без брак
Clinica.bg

press@clinica.bg
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния вицепремиер и социален министър Лазар Лазаров във връзка с критериите за отпускане на добавка от пенсията на починал съпруг или съпруга. Изискването сега е двамата да има сключен граждански брак. Позицията й е, че такова право би следвало да имат и тези, които живеят на семейни начала. Публикуваме я без промяна.
Уважаеми господин Лазаров,

 

търся съдействието Ви за разрешаване на сериозен проблем, свързан с критериите за отпускане на добавка от пенсията на починал съпруг/а, уредени в чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). В чл. 84 от КСО са предвидени изисквания, на които хората в пенсионна възраст следва да отговарят, за да имат достъп до тази важна подкрепа от държавата, като основното е – преживелият да е бил в граждански брак с починалия си партньор.

 

От постъпващите значителен брой

 

жалби от засегнати граждани е видно, че правоимащи не са и тези, които са живели в режим на съвместно съжителство. В качеството си на застъпник за правата на гражданите, бих искала да насоча вниманието Ви към въпроса, с оглед съществуващата тенденция все по-малко хора дасъздават семейства, без да сключват граждански брак по смисъла на Семейния кодекс, като живеят на семейни начала. От друга страна, значителен е и броят на самотните възрастни хора, които в по-късен етап от живота си намират партньор, с когото да изживеят старините си и взаимно да си помагат, но без да сключват граждански брак.

 

Затрудненото положение на

 

жалбоподателите и липсата на механизъм за адекватна подкрепа от държавата, ми дават основание да отбележа следното:

1. Сключването на граждански брак се основава на свободната воля и избор на лицата, като поражда редица правни последици, които включват освен права, но и задължения за съпрузите като такива за издръжка, за солидарна отговорност към кредитори и др., каквито задължения не важат за граждани, живеещи и живяли във фактическо съжителство и в общо домакинство.

2. Вярно е, че съжителството в условията на граждански брак не довежда до различен принос на съпрузите в осигурителната система спрямо тези, които не са в граждански брак и които живеят в режим на съвместно съжителство, но макар и осигурителните задължения да са сходни, възможностите за ползване на права от осигурителната система за лицата несключили брак и лицата, сключили граждански брак към момента са различни при починал партньор, респ. починал съпруг. Лицата, живеещи във фактическо съжителство, нямат тези права и задължения, каквито имат съпрузите, включително и наследствени такива, затова и те не са в сравнимо сходно положение. Фактическото съжителство няма действието на граждански брак и се свързва с правни последици само когато изрична законова уредба му придава такава, а в случая няма норма, която да дава право на лицата, живели без брак, да получават добавка от пенсията на починало лице – партньор.

 

Безспорно е, че все повече двойки

 

живеят във фактическото съжителство без брачна връзка и това се очертава като основна форма за създаване на семейство, но тази форма не е законодателно регламентирана в Семейния кодекс, въпреки че в различни закони е дадена легална дефиниция на това понятие. Още през 2008 г. е внесен Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс, с който се предлагаше уредба на фактическото съпружеско съжителство, но българският законодател при приемането на

Семейния кодекс от 2009 г. отхвърли предложенията и към момента не е признато и уредено по един пълен и систематизиран начин фактическото съпружеско съжителство.

 

Основен аргумент против

 

регламентирането на фактическото съжителство е, че това влиза в противоречие с утвърдената в обществото ни ценностна система и от моралнитеразбирания за семейството и съпружеските задължения. Следва да се подчертае, че в българския правен ред съществуват легални дефиниции на това понятие. Така например, според §1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - фактическо съжителство на съпружески начала е доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в брак, което е продължило повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за общо домакинство". Същото определение се съдържа и в §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за съдебната власт.

 

Понятието се използва и в други

 

закони, без да бъде дефинирано. Това означава, че фактическото съпружеско съжителство се признава от българското право и се свързва с определени правни последици. Във връзка с изложеното и като акцентирам върху затрудненията на значителна част от българските граждани след смъртта на техния партньор, на основание чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с препоръка да бъде разгледан въпросът. Препоръчвам да бъдат обсъдени възможностите за въвеждане на подходящи механизми за адекватна подкрепа на заинтересованите граждани, с които да се гарантира техният достоен живот.

 

С уважение,

 

ПРОФ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА

ОМБУДСМАН НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


E-трудовата книжка мина на първо четене

E-трудовата книжка мина на първо четене

Да се създаде електронен регистър на заетостта, който да се поддържа от НАП, предлагат от ПП-ДБ
До 90 000 лв. за проекти за хора с увреждания

До 90 000 лв. за проекти за хора с увреждания

Те са за заетост, финансирането е от ресорната агенция, срокът за кандидатстване е до 20 юни, казаха оттам
Работещи в НОИ излязоха на стачка

Работещи в НОИ излязоха на стачка

Акцията се проведе в централното управление и териториалните поделения на института
Искаме 30% увеличение на заплатите в НОИ

Искаме 30% увеличение на заплатите в НОИ

Служителите дават срок до 10 юни, когато трябва да е налице новият бюджет, не се ли случи, започват стачки, казва Кремена Атанасова
Над 2200 работещи в НОИ на стачка

Над 2200 работещи в НОИ на стачка

Тя ще е предупредителна, служители от цялата страна ще излязат за един час на 25 май, настояват за ръст на заплатите, казват от КТ "Подкрепа"
12.4% от безработните са висшисти

12.4% от безработните са висшисти

Заетите у нас през първото тримесечие се увеличават с 2.1%, спрямо същия период на миналата година, показват данните на НСИ
По-малки помощи за 158 деца без ваксини

По-малки помощи за 158 деца без ваксини

По-голям е бил броят на социално слабите семейства с намалена подкрепа заради малчугани, които не са посещавали училище

По-малко безработни в бюрата по труда

По-малко безработни в бюрата по труда

Регистрираните през април са с 2.5% по-малко, спрямо март, казват от Агенцията по заетостта
Инфлацията се забави до 11.6% годишно

Инфлацията се забави до 11.6% годишно

Толкова е тя през април, спрямо същия период на миналата година, показват данните на НСИ
ЕК очаква инфлацията у нас да се забави до 9.4%

ЕК очаква инфлацията у нас да се забави до 9.4%

Това предвижда пролетната прогноза, есенната обаче залагаше по-бърз спад до -7.4% през 2023 г.
1 2 3 4 5 ... 70 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Смятате ли, че този път опитът за построяване на Национална детска болница ще се увенчае с успех?

Май 2023 Предишен Следващ