Коментар

Местата за сестри са повече от допустимото

12-05-2023 06:14
Общият брой е съобразен със заявките на университетите, предвидени са 31 допълнителни в три висши училища, казват от МОНМестата за сестри са повече от допустимото
Clinica.bg

press@clinica.bg
Местата в специалност „Медицинска сестра" за следващата академична година са със 102 по-малко, спрямо предходната. На какво се дължи това намаление, попитахме Министерството на образованието и науката (МОН).
В проекта на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023 - 2024 година са предложени общо 847 места за специалността от регулираните професии „Медицинска сестра", което е със 102 места по-малко от предходната година.

 

Общият брой на местата държавна

 

поръчка за специалността от регулираните професии „Медицинска сестра" за учебната 2023-2024 година е съобразен със заявките на висшите училища за обучение на определен брой студенти по специалността в съответствие със свободния капацитет.

Разработването на проекта за Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023 - 2024 година се изготвя в изпълнение на Закона за висшето образование и Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (ПМС 64).

 

Съгласно разпоредбите на ПМС 64,

 

броят на приеманите студенти за всяка учебна година се определя въз основа на заявената готовност от висшето училище за обучение на определен брой студенти и докторанти и на максимално допустимия брой в него по всяко професионално направление, като за специалностите от регулираните професии от професионални направления "Обществено здраве" и "Здравни грижи" министърът на образованието и науката може да предлага на Министерския съвет за утвърждаване и по-голям брой на приемане за обучение на студенти и докторанти (от определения по методологията на ПМС № 64), след съгласуване с министъра на здравеопазването.

 

При спазване на описаната процедура

 

при разработването на проекта за Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023 - 2024 година броят на студенти държавна поръчка по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра" е увеличен спрямо максимално допустимия брой, съгласно методиката на ПМС № 64, като са предвидени общо 31 допълнителни бройки в три висши училища.

Също така за Националната спорта академия „Васил Левски" – София е определен прием на 50 броя по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра", след положително решение на Експертната комисия за изготвяне на оценка на потребностите на пазара на труда във връзка с определяне на приема на специалисти по новооткрити за висшите училища професионални направления и специалности от регулираните професии.


Стипендии „Еврика

Стипендии „Еврика" и тази година

Кандидатстването е до 15 октомври в общо 11 области, една от тях е „Медицина и биология на името на акад. Методи Попов"
Моят призив към вас е „Не се отказвайте

Моят призив към вас е „Не се отказвайте"

Пожелавам ви да запазите поне част от своя първоначален ентусиазъм, каза на студентите акад. Лъчезар Трайков
Откриха нов корпус в МУ-Пловдив

Откриха нов корпус в МУ-Пловдив

Той е на 7 етажа с 46 учебни зали, на тържествената церемония присъстваха здравният министър проф. Христо Хинков и образователният проф. Галин Цоков
МУ-София посреща 1170 първокурсници

МУ-София посреща 1170 първокурсници

Новата академична година Медицинския университет в столицата се открива днес, сред гостите ще са вицепрезидентът Илияна Йотова и образователният министър проф. Галин Цоков
Признание за Симулационния център на МУ-Пловдив

Признание за Симулационния център на МУ-Пловдив

МСТЦ беше реакредитиран от Американския колеж по хирургия за следващите пет години
МУ–Пловдив и „Асен Златаров

МУ–Пловдив и „Асен Златаров" с меморандум

Той е за сътрудничество и бе подписан от ректорите проф. Мариана Мурджева и проф. Христо Бозов.
НСА попълни приема за сестри

НСА попълни приема за сестри

Всичките 50 места за първокурсници са запълнени, днес започна новата академична година
149 лекари по дентална медицина се дипломираха

149 лекари по дентална медицина се дипломираха

Те завършиха образованието си в МУ-София, отличниците сред тях са седем
820 първокурсници в МУ-Пловдив

820 първокурсници в МУ-Пловдив

Те са държавна поръчка, а новата академична година се открива днес, за първи път по време на тържеството, ще се проведе „Церемония на бялата манта
600 лв. такса за сестрите в НСА

600 лв. такса за сестрите в НСА

Толкова е тя годишно за следване в бакалавърска степен, утвърждава се сега заради по-късната акредитация
1 2 3 4 5 ... 85 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ