Наука

Създават Съвет по иновации

09-05-2023 12:27
Той ще осъществява връзката им с научните изследвания и ще подпомага съгласуването на националните политики в двете сфери, предвижда проект на закон на МОН Създават Съвет по иновации
Clinica.bg

press@clinica.bg
Създаване на Съвет по иновации предвижда проект на нов научен закон, разработен от МОН. Той е изготвен в изпълнение на ангажимента на министерството към Плана за възстановяване и устойчивост, а една от главните му цели е да се спре процесът по „изтичане на мозъци".
Новият Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите цели да отстрани редица слабости в тази област, да запълни липсата на регулация на процеса по технологичен трансфер, чиято цел е да изгради връзката между научните изследвания и иновациите и бизнеса.

„С измененията в новия Закон

 се урежда улеснен и значително по-ефективен път за пазарната реализация на научните изследвания и иновациите, което е и предпоставка за създаване на продукти, услуги и технологии с висока добавена стойност", казват от министерството на образованието. Друга цел на закона е да преодолее негативната тенденция за изтичане на мозъци в страната.

Проектът описва ролята на всяка

от институциите, участващи в процеса на създаване, провеждане и оценка на държавната политика, както и урежда начините за финансовото насърчаване на научните изследвания и иновациите. В него се регламентират работата на Националния иновационен фонд, както и взаимодействието му в Фонд „Научни изследвания".

Промените предвиждат и създаване

на ново звено Съвет по иновации като консултативен орган към министъра на образованието и науката и министъра на иновациите и растежа. Съветът ще осъществява връзка между научните изследвания и иновациите и ще подпомага съгласуването на националните политики в двете сфери.

 

Въвеждат се и нормативни изисквания към

 

научните организации и висшите училища за предоставяне на данни в Регистъра на научната дейност у нас, като се регулират и процесите по набиране и актуализиране данните в Регистъра. Регистърът ще съдържа актуална информация за научната дейност, учените, научноизследователските инфраструктури и националните и международните научни програми и проекти, а целта е резултатите от научните изследвания да са достъпни и полезни за обществото.


Моят призив към вас е „Не се отказвайте

Моят призив към вас е „Не се отказвайте"

Пожелавам ви да запазите поне част от своя първоначален ентусиазъм, каза на студентите акад. Лъчезар Трайков
Откриха нов корпус в МУ-Пловдив

Откриха нов корпус в МУ-Пловдив

Той е на 7 етажа с 46 учебни зали, на тържествената церемония присъстваха здравният министър проф. Христо Хинков и образователният проф. Галин Цоков
МУ-София посреща 1170 първокурсници

МУ-София посреща 1170 първокурсници

Новата академична година Медицинския университет в столицата се открива днес, сред гостите ще са вицепрезидентът Илияна Йотова и образователният министър проф. Галин Цоков
Признание за Симулационния център на МУ-Пловдив

Признание за Симулационния център на МУ-Пловдив

МСТЦ беше реакредитиран от Американския колеж по хирургия за следващите пет години
МУ–Пловдив и „Асен Златаров

МУ–Пловдив и „Асен Златаров" с меморандум

Той е за сътрудничество и бе подписан от ректорите проф. Мариана Мурджева и проф. Христо Бозов.
НСА попълни приема за сестри

НСА попълни приема за сестри

Всичките 50 места за първокурсници са запълнени, днес започна новата академична година
149 лекари по дентална медицина се дипломираха

149 лекари по дентална медицина се дипломираха

Те завършиха образованието си в МУ-София, отличниците сред тях са седем
820 първокурсници в МУ-Пловдив

820 първокурсници в МУ-Пловдив

Те са държавна поръчка, а новата академична година се открива днес, за първи път по време на тържеството, ще се проведе „Церемония на бялата манта
600 лв. такса за сестрите в НСА

600 лв. такса за сестрите в НСА

Толкова е тя годишно за следване в бакалавърска степен, утвърждава се сега заради по-късната акредитация
Учебниците до 7 клас в дигитална раница

Учебниците до 7 клас в дигитална раница

57 хиляди деца ще прекрачат прага на училището за първи път на 15 септември, съобщи премиерът акад. Николай Денков
1 2 3 4 5 ... 85 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ