Млади

Пътечната медицина е недостатък на системата

04-04-2023 06:00
Може би най-голямо влияние за липсата на необходимите реформи в здравеопазването са изиграли политическата нестабилност в страната и парламентарната криза, казва Здравко ИвановПътечната медицина е недостатък на системата
Clinica.bg

press@clinica.bg
По актуални и важни теми в здравеопазването обикновено думата даваме на известни, опитни и изявени лекари. По-рядко се допитваме до младите медици и студенти, на които разчитаме за едно по-добро бъдеще за здравеопазването в България. Защо поеха по нелекия път на лекарската професия, каква перспектива виждат у нас и как изглежда здравната ни система през техните очи, разказват самите те в нашата нова рубрика "Млад лекар". Днес думата е на Здравко Иванов, който спечели приза „Студент на годината" в област здравеопазване. Той следва медицина в МУ-Пловдив.
- Защо избрахте да станете лекар?

- Изборът ми да следвам медицина е резултат на две основни причини. От една страна стои интересът ми още от ученически години да изучавам начина, по който е устроен и функционира човешкият организъм, което неминуемо превърна биологията и химията в мои любими предмети. От друга страна, смятам,че желанието ми да помагам на хората и да съм от полза на обществото би намерило най-пълно удовлетворение чрез лекарската професия. Разбира се, роля е изиграл и фактът, че произхождам от лекарско семейство, което ми е дало възможност да разбера колко отговорна, интересна и благородна е работата на един лекар.

- Към коя специалност се насочихте? Защо?

- В момента съм пети курс и не съм се спрял още на конкретна специалност. Знам със сигурност, че искам да се занимавам с клинична работа. Изпитвам интерес към вътрешните болести и педиатрията, като на този етап съм изключил хирургичните специалности.

- Удовлетворен ли сте от образованието си по медицина?

- Да, напълно. Смятам, че теоретичната подготовка, предоставяна ни в университета е на изключително добро ниво.Практичните умения са по-оскъдно застъпени в учебната програма, но благодарение на възможността за доброволстване, различните учебни практики и занятия всеки студент би могъл да ги надгради, ако има желание.

- А от сблъсъка си със здравната система?

- Трудно е да отговоря на този въпрос от студентската скамейка. Все още нямам задълбочен поглед върху всички аспекти на здравната ни система, но най-общо смятам, че получаваме адекватна здравна помощ предвид социо-икономическите особености на страната ни.

- Кои са плюсовете на здравната ни система?

- За най-голям плюс на здравната ни система смятам улеснения достъп на пациентите до квалифицирана медицинска помощ. Комуникацията между отделните лекари специалисти е облекчена и при нужда се създава мултидисциплинарен екип, който да е от максимална полза на болния. Също така разполагаме и с много добри програми за майчино и детско здравеопазване.

- А минусите?

- Като минус освен всеизвестното недофинансиране на здравния сектор мога да отбележа порочната практика да се назначават на позиция кадри не според тяхната квалификация, а според семейна, финансова или друга обвързаност с работодателя – проблем, който е на дневен ред в немалко клиники в България. Това има за резултат пренебрегване на работоспособни и конкурентни лекари за сметка на такива със съмнителни способности, което неминуемо се отразява на качеството на здравеопазването ни. Друг недостатък според мен е и т.нар. „пътечна медицина", която измества фокуса от заболяването на пациента поради чисто финансови причини и създава голямо неравенство във възнаграждението на различните специалности.

- Смятате ли, че пациентът е поставен в центъра на системата и защо така мислите?

- Смятам, че пациентът не е в центъра на здравната ни система така, както е устроена в момента. Причините са много, но смятам, че една от основните е положението на болниците, които са поставени в условия да търсят печалба и възвръщаемост на инвестициите. Поради тази причина може да се спестяват скъпи изследвания, медикаменти, които да са от полза за пациента или болните да се изписват преждевременно, въпреки състоянието си. Това е тясно обвързано с „пътечната медицина", която споменах по-рано. Все пак аз смятам, че лекарите ни се стараят да правят най-доброто за своите пациенти, независимо от недостатъците на здравната ни система

- Бихте ли останали да работите в България? Защо?

- В дългосрочен план като специалист бих останал да работя в България, защото обичам своята родина и искам да допринеса за развитието на здравеопазването тук. Обмислям възможността за специализация или следдипломно обучение в чужбина, но не считам емиграцията като опция в бъдеще. Според мен политическите и икономическите трусове, които изпитваме в последните години, са преодолими и младите образовани хора сме ключът към възходящото развитие на нашата страна.

- Виждате ли възможности за кариерно развитие тук?

- Да, смятам, че младият мотивиран лекар би могъл да намери възможност за кариерно развитие в България.

- Удовлетворява ли ви заплащането, което бихте получавали като лекар в избраната от вас специалност?

- Както споменах, все още не съм взел окончателно решение за бъдещата си специализация и е трудно да отговоря на този въпрос. Това зависи от болничното заведение и клиниката, в която ще започна работа.

- А условията, в които ще работите – апаратура, наличие на медицински сестри, комфорт на работното място?

- Това също е в тясна зависимост с мястото, където ще започна работа, тъй като условията в различните болнични заведения се различават. Смятам, че университетските болници в България разполагат с необходимата съвременна апаратура, която да осигури достатъчно адекватна диагностика и лечение на пациентите. Проблем, с който се сблъскват дори големи болници в страната, е недостигът на медицински сестри. В тази връзка смятам, че са необходими реформи, които да направят обучението им приоритетно и по-привлекателно. Остарялата материална база се среща най-често в държавните болници, което със сигурност е в ущърб на комфорта на пациентите и медицинския персонал. Поради тази причина би трябвало да се отделят повече средства за модернизация и облагородяване.

- Плаши ли ви агресията сред пациентите? С какво си я обяснявате?

- Агресията на пациентите срещу медицинския персонал със сигурност е стряскаща, но трябва да подхождаме с разбиране към ситуацията. Лекарят би трябвало да притежава способността да успокоява и вдъхва увереност на своите пациенти и техните близки, които често под влиянието на емоционалното напрежение и отчаянието стават импулсивни. Прозитичащите от това вербални и невербални атаки са проблем за здравните работници, но те би трябвало да участват активно в процеса на изглаждане на конфликта. Аз съм на мнение, че този процес е двустранен и че ако пациентът в лицето на лекаря вижда искрен човек, желаещ да помогне, не би имал повод да бъде агресивен. За недоверието на пациентите към лекарите и свързаните с това конфликти със сигурност значение имат порочните лекарски практики и непрофесионалните изказвания на някои представители на съсловието, които често биват хиперболизирани и изопачавани от медиите. Не трябва да се пренебрегват и чисто психологическите особености на част от пациентите и склонността им да търсят саморазправа. В крайна сметка, проблемът е комплексен е вината не трябва да се търси само в една от страните.

- Смятате ли, че правилата, по които работи НЗОК с лекарите и болниците са добри? Защо?

- Не се чувствам достатъчно компетентен да отговоря на този въпрос. Бих могъл да дам мнението си едва след като започна работа тук и добия представа от първа ръка за начина на функциониране на здравната ни система.

- Мислите ли, че има нужда от промяна на системата? В каква посока?

- Със сигурност здравната ни система не функционира по най-оптималния възможен начин и има нужда от промяна. Стъпки в правилната посока биха били стимулиране на следдипломната квалификация на младите лекари, увеличаване на възнаграждението на здравните работници и подобряване условията на работа, което би направило българските медици по-конкурентноспособни на фона на другите европейски държави.

- А на етичните стойности в гилдията?

- За да си лекар, здравето на пациента би трябвало да е основен приоритет за теб. Вярвам, че по-голямата част от представителите на гилдията, избрали пътя на медицината,мислят по този начин.

- С какво си обяснявате липсата на обещавани промени в системата през последните години?

- Отговорът на този въпрос е многопластов. Може би най-голямо влияние за липсата на необходимите реформи в здравеопазването са изиграли политическата нестабилност в страната и парламентарната криза, които естествено изместват фокуса на политиците от здравеопазването. Това прави невъзможно извършването на устойчиви промени във функционирането на здравната ни система. Икономическото състояние на страната след пандемията, както и военните конфликти от последната година са допълнителни пречки за това. Не без значение за липсата на политическа воля за промяна е и заинтересоваността на някои лица от запазване на статуквото в здравеопазването поради възможността за извличане на лични облаги.

- Кои са хората, от които зависи бъдещето на здравеопазването според вас? Какво бихте им казали?

- Бъдещето е в ръцете на младите. Но младите лекари не биха се справили без опита и знанията на по-възрастните им колеги. Изграждането на приемственост между поколенията е жизнено важно, за да върви напред родното здравеопазване. На нас, бъдещите лекари, се пада отговорността да усвоим знанията, предадени ни от нашите преподаватели и ментори, и да ги надграждаме в хода на нашата кариера. В днешно време разполагаме с неизчерпаеми източници на информация и за да се учим ни е необходима само воля и критично мислене. Бих казал на всички свои колеги да не забравят отговорността си към бъдещите пациенти и към обществото, защото утре ние ще бъдем двигателят на промяната към по-добро.


Нужни са здравни реформи

Нужни са здравни реформи

Минусите на системата са много, сред тях са недостатъчното финансиране, липсата на достатъчно персонал и големия брой лечебни заведения, казва д-р Владислав Петров

Пирогов ни дава огромни възможности

Пирогов ни дава огромни възможности

Началниците на клиники ни подкрепят, не мога да се оплача и от заплащането, но не навсякъде е така, смятам, че е недопустимо млад лекар да взема колкото общ работник, казва д-р Явор Пукалски

Здравната система има и минуси

Здравната система има и минуси

Те са свързани с качеството на медицинската услуга, условията на работа, с ножицата в заплащането и липсата на продължаващо медицинско обучение, казва д-р Ралица Панчева

Нека бъдем по-добри хора в малките неща

Нека бъдем по-добри хора в малките неща

В основата на концепцията за медицината е да се опиташ да помогнеш на някого, като в някои ситуации отношението е достатъчно, казва д-р Себастиан Ранчев

Здравната система има нужда от драстични промени

Здравната система има нужда от драстични промени

Миналата седмица ДКБ връчи грамоти на шест млади кардиолози, които тази година взеха европейска дипломи. Трудно ли се взема европейска диплома, какво мисли за нашата здравна система и образование един млад лекар с европейски мащаб, попитахме д-р Стоян Стефанов.
Заплащането ни трябва да се повиши и уеднакви

Заплащането ни трябва да се повиши и уеднакви

Надявам се да се намери политическа воля за необходимите здравни реформи, така че все повече колеги да имат желание да останат тук, казва д-р Тодор Русков

Доста специалисти избират да останат в България

Доста специалисти избират да останат в България

Изглежда, че няма интерес за промяна на системата, което за съжаление няма да доведе до нищо добро, казва д-р Слави Яков
Липсата на кадри е огромният ни проблем

Липсата на кадри е огромният ни проблем

Има лекари и в политиката, но включвайки се там, явно се променят, времето минава, а промени не се случват, казва д-р Елица Захариева

Нужна е система за продължаващо образование

Нужна е система за продължаващо образование

Възможността за кариерно развитие и по-добрата организация на здравната система привличат младите лекари в чужбина, казва д-р Диян Ганев
Бързият достъп е за сметка на качеството

Бързият достъп е за сметка на качеството

Ако при един лекар днес дойдат 50 човека, които той трябва да прегледа, осъзнавате, че не е същото, ако има записани 10, за които има същото време, казва д-р Тодор Янев
1 2 3 4 5 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ