Меню
индекс

Оживление и в онкологията

22-03-2023 06:24
Случаите, които са отчели лечебните заведения към касата, са се увеличили, но комплексност в дейността им все така липсваОживление и в онкологията
Clinica.bg

press@clinica.bg

След края на пандемията ръст има и при пациентите с онкологични заболявания, които са лекували през миналата година в болниците у нас. Комплексност в дейността обаче все така липсва. Това става ясно от анализ на „Индекс на болниците" върху данните на здравната каса за дейността на лечебните заведения в сферата на онкологията през 2022 г.

Медицинска онкология

Общо 51 240 са били пациентите, които са получили някаква форма на лекарствено лечение през изминалата година срещу 47 558 през предходната. Броят на структурите, в които е станало това се запазва относително постоянен – около 40, като през миналата година медицинска онкология вече се работи и в още една структура в Ст. Загора – МК "Св. Ив. Рилски". Лечебните заведения с най-много дейност – над 2000 случая за годината, са десет в София, Варна, Пловдив, Бургас, Панагюрище. (Информацията по лечебни заведения може да видите в таблицата).

15 са били болниците, в които са се лекували лимфони, като общият брой на преминалите тази терапия е бил 3041. Клиниките, които са извършвали лечение на пациенти с левкемия са били 14, а преминалите хора през тях - 4094. Болниците, в които се лекуват деца с онкохематологични забоялвания у нас са три – ИСУЛ в София, „Св. Георги" в Пловдив и „Св. Марина" във Варна, през миналата година през тях са преминали 414 пациенти.


Лъчелечение

Пациентите преминали през лъчелечение през миналата година са били 18 026 срещу 17 630 през предходната. Структурите, които предлагат тази терапия също са се увеличили с една, тази в Ст. Загора, и вече са 24. От тях в 16 има перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности, а в пет с брахитерапия с ниски активности. Само в КОЦ-Русе има конвенционална телегаматерапия, а в пет лечебни заведения - триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници. Високотехнологично лъчелечение има в 19 болници, а радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – в 11, от които само в две – „Св. Георги" в Пловдив и „Сърце и мозък" в Плевен, е наличен и кибер нож.


Диспансеризация

Тя в някаква степен през миналата година е била провеждана във всички болници за активно лечение без пет. Общият брой на наблюдаваните пациенти е бил 78 293 спрямо 69 286 през предходната година.


Палиативни грижи

Те отново са на опашката. През миналата година договор с каста са имали общо 17 болници, от които 13 са провеждали и активно лечение на онкологични заболявания. През всикчи тях са преминали 1765 пациенти. През някои от тях обаче са отчетени едва по един –двама пациенти. За поредна година най-много са в КОЦ-Враца – 442.


80% от медицинските сестри с готовност за протест

80% от медицинските сестри с готовност за протест

Основната причина за това са нерешените проблеми с кадровия дефицит, който влияе отрицателно на работата им и увеличава вероятността от медицински грешки, показва анкета на „Индекс на болниците"

1520 бебета инвитро за година

1520 бебета инвитро за година

Успеваемостта на клиниките се е повишила до близо 28% през 2021 г., показват данните на ЦАР

Без специалисти няма модерно лечение на инсулти

Без специалисти няма модерно лечение на инсулти

Проблемът за човешкия ресурс е №1, той е преди този за финансирането в здравеопазването, казва д-р Панайот Диманов
Трябва да погледнем още инсултите

Трябва да погледнем още инсултите

От касата настояваме да се обърне повече внимание тромболизата и тромбоктемията, но дружествата не го приемат, каза д-р Михаил Абрашев

България изостава в лечението на инсултите

България изостава в лечението на инсултите

А, както е известно, смъртността и инвалидизацията от тях са основен проблем у нас, каза Първан Симеонов
За по-добри резултати при инсултите, е нужно обучение

За по-добри резултати при инсултите, е нужно обучение

Необходим е национален план, подобряване на организацията за диференцирано лечение и на координацията между различните звена и центрове, казва проф. Силва Андонова
МЗ готви политики за превенцията на инсултите

МЗ готви политики за превенцията на инсултите

В тях ще се заложат мерки за намаляване на вредните влияния, свързани с акцизните стоки, каза Аркади Шарков

Само 2 болници обучават в модерно лечение на инсулти

Само 2 болници обучават в модерно лечение на инсулти

Лечебните заведения, които правят тромболизи се броят на пръсти и намаляват, казва доц. Росен Калпачки
България изостава в модерното лечение на инсултите

България изостава в модерното лечение на инсултите

За да се преодолее това, е нужно да се подобри организацията на здравната система и да се обучат медицинските специалисти и обществото

Оживление и в онкологията

 

Случаите, които са отчели лечебните заведения към касата, са се увеличили, но комплексност в дейността им обаче все така липсва

1 2 3 4 5 ... 12 »
открийте болница
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какви са очакванията ви от Методиката на МЗ за изработване на нова здравна карта?

Септември 2023 Предишен Следващ