Меню
данни

Онкологията у нас през 2022 г.

22-03-2023 06:02
Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в Индекс на болницитеОнкологията у нас през 2022 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. Данните, с които боравим са предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения, защото тя е основният платец в системата. При онкологичните заболявания подбрахме няколко показатели, които осигуряват комплексно лечение – химиотерапия, лъчетерапия, диспансерно наблюдение, палиативни грижи, стойност на медикаментите. Как седят нещата през изминалата 2022 г. може да видите сами.
N Лечебно заведение Химио-терапия*

Лечение на левкемии
при възрастни

 

Лечение на лимфоми
при възрастни 

Имуно-
терапия
Таргетна
терапия
Лъче-
лечение***
Диспан-
серизация
Палиативни грижи**** Средства за лекарства
 1.  "Св. Мина", Благоевград  859  не  не  31  126  259  2 711  0  6.08 млн.
 2.  "Дева Мария", Бургас  375  не  не  28  74  0  65  0  4.84 млн.
 3.  КОЦ-Бургас  2 105  не  не  246  610  1 103  4 598  194  35.44 млн.
 4.  "Св. Марина", Варна  2 845  да  да  146  763  392  2 577  262  40.25 млн.
 5.  "Д-р Марко Антонов", Варна   1 836  не  не  187  584  453  7 036  162  33.35 млн.
 6.  КОЦ-В. Търново  573  не  не  32  158  471  3 600  13  9.28 млн.
 7.  КОЦ-Враца  815  не  не  62  216  1 033  2 057  442  10.95 млн.
 8.  МБАЛ-Враца  150  да  да  0  7  0  0  0  71.06 хил.
 9.  "Д-р Тота Венкова", Габрово  384  не  не  26  99  0  1 182  27  5.85 млн.
 10.  МБАЛ-Добрич  238  не  не  2  39  0  118  83  852.01 хил.
 11.  "Уни Хоспитъл", Панагюрище  2269  не  не  321  727  1 270  883  0  58.48 млн.
 12.  "Д-р Г. Странски", Плевен  1 953  да  да  109  637  434  2 592  0  33.33 млн.
 13.  "Авис Медика", Плевен  229  не  не  7  51  0  0  0  2.90 млн.
 14.  "Св. Марина", Плевен  340  не  да  18  119  0  0  0  1.42 млн.
 15.  "Сърце и мозък", Плевен  954  не  не  214  227  614  144  0  23.71 млн.
 16.  "Св. Георги", Пловдив  2 453  да  да  109  710  1 123  752  0  33.08 млн.
 17.   "Пълмед", Пловдив  833  не  не  56  191  0  793  0  9.25 млн.
 18.  "Централ Онко Хоспитъл", Пловдив  1 028  да  да  34  231  0  1 739  0  9.84 млн.
 19.  КОЦ-Пловдив  3 325  не  не  306  828  810  10 923  1  62.60 млн.
 20.  "Паркхоспитъл", Пловдив  513  не  не  45  142  0  82  0  7.73 млн.
 21.  КОЦ-Русе  1 256  не  не  123  311  461  5 583  199  22.31 млн.
 22.  "Александровска", София  508  да  да  4  149  8  31  0  7.19 млн.
 23.  ИСУЛ, София  1 170  не**  не**  130  228  646  946  0  17.19 млн.
 24.  "Св. Ив. Рилски", София  2 884  да  да  171  731  758  299  0  38.66 млн.
 25.  "Св. София", София  806  да  не  53  209  0  363  0  11.22 млн.
 26.  "Аджибадем Сити Клиники Токуда", София  2 380  да  да  288  663  975  970  0  44.75 млн.
 27.  "Сердика", София  1 608  не  да  224  442  0  909  24   37.44 млн.
 28.  "Надежда", София  1 501  не  не  118  464  0  1 440  0  30.80 млн.
 29. "Софиямед", София  2 042  да  да  201  320  0  822  0  28.96 млн.
 30. "Аджибадем Сити Клиники", София, София  2 248  не  не  139  470  1 806
 1 869  0  29.55 млн.
 31. "Св. Йоан Павел", София  84  да  да  0  4  0  0  0  25.03 хил.
 32.  СБАЛХЗ, София  2 872  да  да  48  742  0  615  0  46.92 млн.
 33.  "Проф. Марин Мушмов", София  864  не  не  188  178  129  6 160  0  15.05 млн.
 34.  УСБАЛО-София  1 829  не  не  239  607  2 259  0  0  44.65 млн.
 35.  ВМА-София  1 117  да  да  45  280  2  463  0  16.62 млн.
 36.  СБАЛОЗ-София област  421  не  не  43  106  0  1 851  1  7.93 млн.
 37.  МК "Св. Ив. Рилски", Ст. Загора  63  не  не  2  7  47  7  0  81.96 хил.
 38.  КОЦ-Ст. Загора  1 681  не  не  215  388  715  5 857  3  32.45 млн.
 39.  "Проф. Ст. Киркович", Ст. Загора  232  да  да  0  34  0  4  0  134.30 хил.
 40.  СБАЛО-Хасково  640  не  не  43  170  533  2 218  0  9.17 млн.
 41.  КОЦ-Шумен  935  не  не  66  185  1 717  6 235  147  11.00 млн.
                     
   Общо  51 240  4 094  3 041  4 319  13 227  18 026  78 293  1 558  841.555 млн.
                   
  Източник: НЗОК                  

* Сборът включва пациентите, получили лечение по следните КП и Апр:
A06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
P240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
P242 Диагностика и лечение на левкемии
P243 Диагностика и лечение на лимфоми
P245 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст

** Болницата осъществява лечение на деца

*** Сборът включва пациентите, получили лечение по:
КП 246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
КП 247 Брахитерапия с ниски активности
КП 248 Конвенционална телегаматерапия
КП 249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
КП 250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия
КП 250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
КП 251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури
КП 251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка
КП 252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
КП 252.2 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания - роботизирана с кибер нож
**** - ЛЗ, които са осъществявали палиативни грижи са били 17, но 4 от тях нямат активно лечение, общият брой на преминалите е бил 1765.


Онкологията у нас през 2023 г.

Онкологията у нас през 2023 г.

Лечението на онкологични заболявания в страната през миналта година се е осъществявало в 42 лечебни заведения, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията у нас през 2023 г.

Неврохирургията у нас през 2023 г.

През миналата година в страната са осъществени 17 858 операции на в тази сфера, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедичните операции през 2023 г.

Ортопедичните операции през 2023 г.

74 351 са били интервенциите в тази област през миналата година, показват данните в "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2023 г.

Инвазивната кардиология през 2023 г.

През миналата година в 64 лечебни заведения са извърени над 95 хил. интервенции по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2023 г.

Ражданията през 2023 г.

Те са били 49 610 и броят им отново бележи спад в сравнение с предходната година, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2023 г.

Сърдечните операции през 2023 г.

През миналата година броят им за цялата страна е бил 5950, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2023 г.

Инсултите у нас през 2023 г.

През миналата година в 134 лечебни заведения в страната са лекувани 44 513 случая, показват данните в "Индекс на болниците"
Бебетата инвитро през 2021 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.

4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2022 г.

Ражданията през 2022 г.

Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедията през 2022 г.

Ортопедията през 2022 г.

71 849 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 7 »
открийте болница
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли проблеми с изписването на антибиотици изцяло чрез електронни рецепти?

Април 2024 Предишен Следващ