Млади

Важните изпити са до леглото на болния

01-03-2023 06:23
Младите специалисти да не се примиряват със сегашните условия, нито пък да бягат в чужбина, а вместо това да отстояват както своите, така и интересите на пациентите си, казва Любомир ГайдарскиВажните изпити са до леглото на болния
Clinica.bg

press@clinica.bg
По актуални и важни теми в здравеопазването обикновено думата даваме на известни, опитни и изявени лекари. По-рядко се допитваме до младите медици и студенти, на които разчитаме за едно по-добро бъдеще за здравеопазването в България. Защо поеха по нелекия път на лекарската професия, каква перспектива виждат у нас и как изглежда здравната ни система през техните очи, разказват самите те в нашата рубрика "Млад лекар". Днес думата е на Любомир Гайдарски. Той е петокурсник по медицина в МУ-София, носителн на приза "Студент на годината" за 2022 г., както и стипендиант на фондация Еврика.
- Защо избрахте да станете лекар?

- Медицината е изключително отговорна и изискваща професия. Добрият специалист, трябва не само да има огромни теоретични и практически познания. Той трябва, всеки ден, да надгражда знанията и уменията си, тъй като ежедневно, приетите от него пациенти му доверяват най-съкровеното си, а именно живота си. По тази причина медицината е изкуство, занаят, философия, но най-вече призвание. Затова не мисля, че човек избира медицинската професия, а по скоро тя него избира. Вярвам, че и при мен точно така се получи. Едни от най-ранните ми детски спомени са свързани с желанието да помагам на околните, както и любопитството към непознатото, особено свързано с човешкото тяло и устройството му.

- Към коя специалност се насочихте? Защо?

- Покрай работата ми като демонстратор към катедрата по Анатомия, Хистология и Ембриология, се засили интересът ми към невроанатомията, по тази причина, за момента се насочвам към неврологията, като за мен, най-голям интерес представлява спешната неврология с опция за ендоваскуларна терапия. Също вярвам, че клиничната работа трябва да върви ръка за ръка с научната. В този ред на мисли се надявам, в бъдеще да имам възможността, да се занимавам с научноизследователска дейност в областта на невронауката.

- Удовлетворен ли сте от образованието си по медицина?

Към момента съм студент по медицина, 5-ти курс и бих казал, че до голяма степен съм доволен от нивото на теоретично обучение и тук бих желал да изкажа моите най-искрени благодарности на проф. Бойчо Ланджов, д-р Георги Георгиев, д-р Александър Илиев, д-р Станчо Станчев, д-р Никола Стаменов, доц. Весела Иванова, д-р Драгомир Дарданов, д-р Светла Динева, д-р Иво Сираков, доц. Светлин Цонев, д-р Благовест Стоименов, д-р Калина Колева, д-р Димитър Бакалов и д-р Биляна Георгиева, както и на всички останали преподаватели за оказаните напътствия и подкрепа по пътя ми на личностно израстване и развитие. Единствено мисля, че би било хубаво да се набляга малко повече на практическото обучение, тъй като медицината не се изразява в това "да назубриш" определен брой теми, които да "изпееш" на изпита... По тази причина, в края на трети курс, взех решението да започна работа, тъй като усетих, че практическите ми умения не са на желаното от мен ниво, донякъде заради KOВИД и онлайн обучението. Времето прекарано в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" значително подобри моите практически умения и възможности за комуникация с пациентите. Но най-вече ми помогна да стигна до извода, че не оценките от изпитите са най-важното мерило за възможностите на един лекар, а истинският критерий са действията му в момент на спешност. Наистина важните изпити не са онези в университета, това са ежедневните решения до леглото на болния, а истинските оценки са благодарността в очите на излекувания пациент, както и усмивките по лицата на близките му. По тази причина искам да благодаря на целия екип на Втора Клиника по Ортопедия и Травматология за всичко на което са ме научили.

- А от сблъсъка си със здравната система?

- Тъй като съм все още студент, мисля че основният ми сблъсък със "системата" ме очаква едва при започването на специализация.

- Кои са плюсовете на здравната ни система?

- Както всяко друго нещо, здравната ни система има своите плюсове и минуси. Плюсовете са, че всеки човек може да получи качествена медицинска помощ, основно благодарение на структурите на Спешна Помощ, както и спешните отделения в болниците. Друг голям плюс е ниската цена (в сравнение с други държави) на голяма част от медицинските услуги.

- А минусите?

- Минусите, от друга страна, са доста по-лесни за посочване, тъй като те са наболял проблем в обществото ни, от дълги години... Като цяло доста е изговорено по тази тъй обширна тема, затова аз ще се спра само на най-големия за мен, минус и то е чувството за недооцененост на медицинските специалисти. Няма как да приема за нормално една сестра и ли един специализант да получават неколкократно по-ниско заплащане от работещите в големите търговски вериги. И сега веднага ще си кажете, "ето го и този е поредният сребролюбец", но тук не става дума само за това. С цялото ми уважение към всички работещи в тази сфера, но медицинските специалисти са пожертвали неимоверно много от времето и здравето си, за да придобият квалификацията и знанието, необходими за спасяване на човешки живот. А получаваното от тях заплащане е едвам достатъчно за преживяване, на фона на сегашните цени... а за създаване и издържане на семейство - и дума да не става. Още едно доказателство за изказаното от мен твърдение са всички прояви на насилие над медицински работници, което, честно да си призная, за мен не само е напълно недопустимо, но и изключително деморализиращо за цялото съсловие.

- Смятате ли, че пациентът е поставен в центъра на системата и защо така мислите?

-По видяното до този момент, бих казал да, пациентът е в центъра здравната ни система. За един лекар, първият приоритет е да помогне на пациента си и да облекчи страданието му.

- Бихте ли останали да работите в България? Защо?

- На този етап от обучението си по-скоро клоня към решението да остана в България. Но също така бих искал да отида и на специализация в чужбина и след това да се завърна в България, по образец на вече покойния проф. Чирков.

- Виждате ли възможности за кариерно развитие тук?

- Смея да твърдя, че тук има много добри възможности за кариерно и академично развитие, стига човек да бъде достатъчно трудолюбив и упорит. Но също така е необходима и голяма доза късмет, за да попаднеш при човек, който ще иска да те научи, било то лекарят, при когото специализираш, или научният ти ръководител.

- Удовлетворява ли ви заплащането, което бихте получавали като лекар в избраната от вас специалност?

- Вече частично отговорих на този въпрос. Като в допълнение, не мисля, че 1000-1500лв. за специализант, на фона на сегашните цени и инфлация са достатъчен доход за финансова стабилност, а да не говорим за създаване на семейство и отглеждане на дете.

- А условията, в които ще работите – апаратура, наличие на медицински сестри, комфорт на работното място?

- Условията на работното място са също от първостепенно значение за нивото на медицинските услуги. Недостигът на медицински кадри, и най-вече сестри е навярно един от най-сериозните проблеми пред здравеопазването ни. Но предвид заплащането и отношението към тях, това не ме изненадва. А що се отнася до техника, бих казал, че поне в големите болници и най-вече частните, техниката е на световно ниво.

- Плаши ли ви агресията сред пациентите? С какво си я обяснявате?

- Агресията от страна на пациентите и близките им, по-скоро ме натъжава, отколкото да ме плаши. Както вече казах, за мен това е напълно неприемливо.

- Смятате ли, че правилата, по които работи НЗОК с лекарите и болниците са добри? Защо?

- Предвид факта, че съм все още студент и не съм имал пряк досег с НЗОК, ще се въздържа от отговор.

Мислите ли, че има нужда от промяна на системата? В каква посока?

- Това е също една доста обширна и разисквана тема. Да, смятам, че промяна в здравната ни система трябва е жизненоважна. Като според мен, тази промяна трябва да започне от създаването на по-добри условия на труд за медицинските работници, както и да се осигури по-добро обслужване на пациентите. Разбира се на думи е много лесно, но за щастие имаме нагледни примери за по-добре структурирани и функциониращи здравни системи, като тези в Швейцария, Скандинавските страни, Франция и Испания.

- А на етичните стойности в гилдията?

- Предвид сегашното ми положение в гилдията, мисля, че не съм аз човекът, който трябва да определя нивото на етичните норми или повишаването му. Аз вярвам, че лекарят винаги трябва да цели възможно най-доброто за пациента си, ръководейки се от препоръките на медицината, базирана на доказателства.

- С какво си обяснявате липсата на обещавани промени в системата през последните години?

- Според мен липсата на обещавани промени в системата през последните години се дължи на две неща. Първото е примиряването от страна на медицинския персонал с досегашните условия. А второто, за съжаление, е нехайството, като че ли на цялото ни общество, къмто здравните работници, което аз си обяснявам, с широко разпространената презумпция, сред българското население, че хората в сферата на здравеопазването са "мафиоти в бели престилки"...

- Кои са хората, от които зависи бъдещето на здравеопазването според вас? Какво бихте им казали?

- За мен, хората от които зависи бъдещето на здравеопазването са всички студенти в медицинските университети, специализантите, както и младите специалисти. Бих ги помолил да не се примиряват със сегашните условия, нито пък да бягат в чужбина, а вместо това да отстояват както своите, така и интересите на пациентите си!


Лекари и политици трябва да работят като отбор

Лекари и политици трябва да работят като отбор

И да не разглеждат проблемите на парче, а като едно цяло, само тогава бихме получили очаквания добър резултат, казва д-р Светослав Димитров

Все по-често мои колеги се връщат в България

Все по-често мои колеги се връщат в България

Ние се стремим да сме като западните страни, но имаме една леко изкривена представа за съвършената им здравна система, казва д-р Ивайло Николов
От вас - младите лекари, ще очакваме много

От вас - младите лекари, ще очакваме много

Вие ще трябва да развивате строук центровете, спешната медицинска помощ по въздуха, Детската болница, която ще се построи, каза Румен Радев на Випуск 2022 от МУ-София
Moжех да съм в Германия, но избрах България

Moжех да съм в Германия, но избрах България

Работата ни трябва да е свързана с повече наука, да се поощряват младите да търсят новостите в своята специалност, казва д-р Жулиде Касабоглу
Нужна е реформа, която да запълни липсата на кадри

Нужна е реформа, която да запълни липсата на кадри

При недостиг на персонал няма как да се осигури качествено и пълноценно обслужване на пациентите, казва д-р Петър Василев
Не съжалявам за професионалния си избор

Не съжалявам за професионалния си избор

Обичам България и останах на специализация тук, ще пътувам в чужбина само за допълнителни курсове, казва д-р Симонета Иванова
Няма колега, който да е доволен от системата

Няма колега, който да е доволен от системата

Мисля, че има нужда тя да се реформира, за да не се налага пациентите да доплащат за лечението си, казва д-р Тихомир Христов

Почти няма колега, който да работи само на едно място

Почти няма колега, който да работи само на едно място

Агресията сред пациентите не ме плаши, когато човек е болен, той не е емоционално стабилен, намира се в състояние на притеснение и шок, казва д-р Красимир Янев
Младите медици предпочитат частния сектор

Младите медици предпочитат частния сектор

57% смятат, че срещат трудности с професионалната си реализация, като ниското заплащане е основната, показва анкетно проучване

Къде искат да работят студентите по медицина

Къде искат да работят студентите по медицина

54% са на мнението, че желаят да работят в България, но настоящите условия ги принуждават да отида в чужбина

Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Очаквате ли партиите да изпълнят предизборните си обещания в сферата на здравеопазването, след като влязат в Парламента?

Март 2023 Предишен Следващ