Меню
данни

Инвазивната кардиология през 2022 г.

15-02-2023 06:02
През миналата година в 59 болници в страната са извършени над 87 хил. процедури по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"Инвазивната кардиология през 2022 г.
Clinica.bg

press@clinica.bg
„Индекс на болниците" продължава да се бори за повече прозрачност в здравеопазването. Данните, с които боравим са ни предоставени от НЗОК и отразяват максимално точно дейността на лечебните заведения. При инвазивната кардиология подбрахме 7 основни клинични пътеки (КП), по които се извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ). Доколко е комплексна услугата, показва дали във всяка от болниците, в които се правят подобни дейности, има и електрокардиостимулация. Пресметнахме % на най-спешните случаи от всички лекувани, както и каква част от диагностичните процедури са били основателни. Как седят нещата през 2022 г. може да видите в таблицата.
N Лечебно заведение Инвазивна диагностика на сърдечно-съдови заболявания*

 

 

% без патологична находка 
Инвазивна диагностика на нестабилна форма на ангина пекторис**

 

% без патологична находка Лечение на сърдечна аритмия чрез аблация
Лечение***

 

 

% на процедурите с персистираща елевация**** Случаи на електрокардио стимулация (поставяне на пейсмейкър) Поставяне на кардиовертер
 1. МБАЛ-Благоевград  8 0  141 1.41 не 127  46.45  не  не
 2. "Пулс", Благоевград  1 0 555 4.14 не 312  28.84  да (93)  да
 3. МБАЛ "Иван Скендеров", Гоце Делчев  13 7.69 739 0 не 555  17.11  не  не
 4.  ЮЗБ, Благоевград  93  16.12 127  33.07 не 273   32.23  не  не
 5.  УМБАЛ-Бургас  752 0.13 79  43.03 не 390  6.15  не  не
 6.  "Дева Мария", Бургас  651 0 226  8.84 не 927  15.74  да (70)   да
 7.  "Бургасмед"  11 9.09 182 18.13 не 207  22.22  не  не
 8.  "Сърце и мозък", Бургас  433 0.23 943  0.31 не 1388   19.95  да (119)   не
 9.  "Св. Марина", Варна  458  13.75 360  20.27 не 676  24.11  да (292)  да
 10. СБАЛК-Варна  112  0.89 1154  0.51 не 1613  11.09  не  не
 11.  "Кардиолайф", Варна  22  0  521 0.11 не 560   7.5  не  не
 12. "Д-р Ст. Черкезов", В. Търново  131  45.03  269 46.46 не 419  30.54  да (108)   не
 13.  СБАЛК-В. Търново  54  12.96 894  0.11 не 839  20.38  не  не
 14.  "Света Петка", Видин  13  0  399 0.75 не 333  27.32  да (25)  не
 15.  "Христо Ботев", Враца  10  40.00  520 58.65 не  502  31.07  да (76)   не
 16. "Д-р Тота Венкова", Габрово   38  63.15  373 0.26 не 408  34.55  не  не
 17.  МБАЛ-Добрич 184   0.54 146  0.68 не  359  41.78  не  не
 18.  "Д-р Ат. Дафовски", Кърджали  0  0 151  9.27 не 517   28.62  не  не
 19.  "Д-р Н. Василев", Кюстендил  0  0  9 11.11 не  318  24.52  не  не
 20.  "Св. Ив. Рилски-2003", Кюстендил  67  2.98  122 1.63 не 144   39.58  не  не
 21.  "Кардиолайф", Ловеч  6  0  379 8.17 не 501  24.35  не  не
 22. "Сити клиник - Св. Георги", Монтана  21  4.76  393 не  756  20.23  не  не
 23.  МБАЛ-Пaзарджик 27   0  398  0 не 394  42.63  не  не
 24.  "Хигия", Пазарджик  32  3.12 108  4.62 не  196  64.28  не  не
 25. "Уни Хоспитал", Панагюрище  0  0  328  0 не 809  12.60  да (50)  да
 26.  "Св. Георги", Перник  73  2.73  366  3.82 не  377  23.07  не  не
 27.  "Д-р Г. Странски", Плевен 217   0  341   0 не 479  25.46  да (19)   не
 28. "Сърце и мозък", Плевен  819  3.29 1076  6.04 не 1486  15.14  да (201)   да
 29.  СБАЛК-Плевен  448   72.54 770   0 не 651  30.72  не  не
 30. "Свети Георги", Пловдив  649  5.23  544  14.15 да (152)  1644  26.15  да (628)  да
 31.  УМБАЛ-Пловдив 14   0 463   12.74 не  719  42.00  не  не
 32.  "Пълмед", Пловдив 514   1.55 562   11.03 не  1104  28.07  да (72)  не
 33. "Св. Каридад", Пловдив  40  2.50  945  22.32 не  659  48.71  да (116)  да
 34. "МК Св. Ив. Рилски", Пловдив 148   1.35 347   12.68 не  810  28.14  не  не
 35.  "Канев", Русе 25   8.00  299  60.86 не  449  20.04  не  не
 36. "Медика", Русе  606   0 78   0 не  1257  1.43  не  не
 37.  "Медика Кор", Русе  197  0.25  399  5.26 да (10)  2832   10.06  да (255)  да
 38.  МБАЛ-Силистра  27  0 370   0.27 не  346  30.92  не  не
 39. "Хаджи Димитър", Сливен  85  1.17  709  15.23 не  712  24.43  да (1)  не
 40.  "Д-р Братан Шукеров", Смолян 87   1.14 154   6.49 не  858  21.67  не  не
 41.  "Св. Анна", София  562  0.57 281  1.42 да (60)  967  36.19  да (292)  да  
 42.  ИСУЛ, София  0  0  0  0 не  0  0  да (55)  не
 43.  "Пирогов", София 185   0 296   0 не 772   26.81  да (125)  да
 44.  "Св. Ив. Рилски", София  204  0  0  0 не  0  0   не  не
 45.  "Проф. Ал. Чирков", София  462  0.64  885  0.45 да  (25)  743  11.03  да (429)  да
 46.  Втора МБАЛ, София  53  26.41  214  18.22 не  185  28.10  да (11)  не
 47.  "Александровска", Софи  357  25.21  144  0.69 не  598  8.69  да (258)  да
 48.  "Аджибадем Сити Клиник Токуда", София  518  5.21 1360   8.30 да (591)  1538  5.85  да (246)  да
 49.  НКБ, София  1365  8.79 403   20.34 да (222)  1136  24.20  да (388)  да
 50.  "Софиямед", София  897   0 562   0.35 не 1537  10.93  да (133)  да
 51.  "Аджибадем Сити Клиник", София  1158  5.35 44   0 да (340)  2159  5.14  да (163)  да
 52.  "Лозенец", София  139   11.51  921  19.76  не  583  24.35  да (195)  да
 53. ВМА-София   314  0.64 390   1.53  не  379  20.31  да (38)   не
 54. "Проф.  Ст. Киркович", Стара Загора  15  0  381  0 не  229  37.55  не  не
 55.  "Тракия", Ст. Загора  622  3.53 297   7.40 не 464  39.22  да (301)  да
 56. "МК Св. Ив. Рилски", Стара Загора  79   0  87  3.44 не  391  12.02  не  не
 57.  МБАЛ-Хасково  35  0  443  0 не  664  45.93  не  не
 58.  "Мадара", Шумен  528   0.37  618   0.16 не  1098  23.49  не  не
 59.  СБАЛК-Ямбол  248  1.20  489  21.06 не  1298  11.55  да (63)  не
                     
   Общо:  14 827  6.69  24 754  8.64  1 400  42 649  20.41  4 822  975
                     
   Източник: НЗОК                  
* Случаите по КП 17

** Случаите по КП 25

*** Сборът от всички случаи по КП 20, КП 21, КП 26, КП 28

**** % на случаите на КП 28 от горния сбор

***** Сборът на всички поставени пейсмейкъри и кардиовертери по КП 19.1 и КП 19.2


Инвазивната кардиология през 2023 г.

Инвазивната кардиология през 2023 г.

През миналата година в 64 лечебни заведения са извърени над 95 хил. интервенции по тази специалност, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2023 г.

Ражданията през 2023 г.

Те са били 49 610 и броят им отново бележи спад в сравнение с предходната година, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2023 г.

Сърдечните операции през 2023 г.

През миналата година броят им за цялата страна е бил 5950, показват данните в "Индекс на болниците"
Инсултите у нас през 2023 г.

Инсултите у нас през 2023 г.

През миналата година в 134 лечебни заведения в страната са лекувани 44 513 случая, показват данните в "Индекс на болниците"
Бебетата инвитро през 2021 г.

Бебетата инвитро през 2021 г.

4 633 процедури е финансирала държавата през годината, 27.8% от тях са завършили с раждане на деца, показват данните в "Индекс на болниците"
Онкологията у нас през 2022 г.

Онкологията у нас през 2022 г.

Пациентите с онкологични заболявания, които получават палиативни грижи в България остават на критичния минимум, показват данните в "Индекс на болниците"
Ражданията през 2022 г.

Ражданията през 2022 г.

Броят им за поредна година намалява - този път те са едва 51 672, показват данните в "Индекс на болниците"
Ортопедията през 2022 г.

Ортопедията през 2022 г.

71 849 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"
Неврохирургията през 2022 г.

Неврохирургията през 2022 г.

17 034 са били операциите в тази област през изминалата година у нас, показват данните в "Индекс на болниците"
Сърдечните операции през 2022 г.

Сърдечните операции през 2022 г.

5682 са кардиохирургичните интервенции в десетте лечебни заведения, които осъществяват тази дейност у нас през изминалата година, показват данните в "Индекс на болниците"
1 2 3 4 5 ... 7 »
открийте болница
Банер
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ