Искам думата

Ново удължаване на протоколите е неразумно

03-02-2023 13:37
Tо не би довело до ползи за общественото здраве, а напротив до проблеми, с които се сблъскахме в постоковидния период, казват от Националното сдружения на общопрактикуващите лекари Ново удължаване на протоколите е неразумно
Clinica.bg

press@clinica.bg
Неколкократно по време на пандемията валидността на рецептите на хронично болните по здравна каса беше удължавана. Със становище по ново такова предложение излязоха от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари до председателя на Надзорния съвет на НЗОК д-р Александър Златанов. Публикуваме позицията.
Уважаеми д-р Златанов,

Въведената периодичност на диспансерните прегледи бе приета и имплементирана в нормативната уредба и НРД преди години и съответства на оптималния по продължителност, създаващ условия за добър контрол, период според различни
международни консенсуси и препоръки.

Предвид факта, че в преобладаващия

брой случаи тези пациенти са с коморбидност, тази периодика е предпоставка за близък и ефикасен контрол на цялостното им състояние според анамнеза, физикален статус, както и допълнителни параклинични изследвания и определени консултации, разписани в
алгоритъм. Възможността да се изписват реимбурсираните медикаменти за период от до 100 дни бе въведена по предложение на НСОПЛБ, съответно на периодиката на диспансерните прегледи, за да се създаде удобство за пациентите, а също така и с оглед подобряване на къмплайънса от тяхна страна, като последното е проблем в световен мащаб.

Не на последно място, считам,

че годините на КОВИД, през които по обясними причини тази ритмичност бе силно нарушена, са крещящ пример за вредите върху здравето, особено на пациентите с хронични заболявания. Стотици примери за това могат
да дадат практикуващите лекари във всяка една част на системата на здравеопазването. В тази връзка, мотиви като „по-малкото натоварване в работата на лекарските кабинети и по- малкото струпване на пациенти по време зимния период",
особено втория са необосновани.

Ето защо, считам, че удължаването на

срока на предписване на медикаментите, особено в ПИМП, е неразумно и не би довело до ползи за общественото здраве, а напротив до проблеми, с които се сблъскахме в постоковидния период. По отношение на „натоварването" на лекарските кабинети, би било разумно да се помисли за следното: изписването на рецепта/и за до 30 или до 100 дни по време на
прегледа на пациента, когато състоянието му не налага промяна в лечението, да става чрез валидиране (препотвърждаване) на съществуващите рецепти, а не чрез генериране на нови. Това е въпрос на технологично решение, което чувствително би редуцирало времето за генериране, изпращане и т.н. на съответните документи и ще намали
административното натоварване и ще освободи време за клинични дейности.

Доц. Любомир Киров,
Главен координатор на експертния съвет
по специалността Обща медицина

Нужно е да се спазва назначената терапия

Нужно е да се спазва назначената терапия

Само така ще се гарантира провеждане на назначената схема в пълния й вид и обем, казват от здравната каса
Разтревожени от предложенията за отпускане на лекарства

Разтревожени от предложенията за отпускане на лекарства

Възможността аптеките да отпускат само наличните медикаменти или по-малки количества от рецепта, заплатена напълно или частично от НЗОК е в ущърб на пациентите, казват от "Заедно с теб"
Лекарствата по каса на косъм от април

Лекарствата по каса на косъм от април

Причината е, че Българският фармацевтичен съюз не е съгласен с промени в договора, а без него аптеките няма как да продават реимбурсираните медикаменти

Актуализират три терапевтични ръководства

Актуализират три терапевтични ръководства

Те са по нуклеарна медицина, за лечение на инфекциозни болести и на гастроентерологични заболявания
Нова възможност за деца с артрит

Нова възможност за деца с артрит

Здравната каса започва да реимбурсира Tofacitinib, след като Надзорният съвет одобри критериите за реимбурсация

Доставиха 27 650 опаковки Ozempic

Доставиха 27 650 опаковки Ozempic

Вече са извършени първите доставки към търговци на едро, в утрешния ден разпределението ще продължи, казаха от МЗ
Димитър Маринов начело на фармцевтите

Димитър Маринов начело на фармцевтите

Той бе избран днес за председател на съсловната организация в надпревара с още трима свои колеги

Гратисен период за промени в търговете с лекарства

Гратисен период за промени в търговете с лекарства

До 25 октомври тази година дистрибуторите в тях ще могат да кандидатстват не по всички позиции

Oтменят правилника на комисията по етика към МС

Oтменят правилника на комисията по етика към МС

Прави се с цел синхронизация на законодателството, предвижда проект за постановление на МС
Внесоха още 27 650 опаковки Ozempic

Внесоха още 27 650 опаковки Ozempic

Очаква се количествата от медикамента за диабетици да бъдат налични у нас на 21 март, казват от МЗ
1 2 3 4 5 ... 121 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Очаквате ли партиите да изпълнят предизборните си обещания в сферата на здравеопазването, след като влязат в Парламента?

Март 2023 Предишен Следващ