Възможност

Обучения на безработни и заети

27-01-2023 16:27
И тази година Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа за тази цел на работодателите Обучения на безработни и заети
Clinica.bg

press@clinica.bg
И тази година Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа на работодателите, които изпитват недостиг от кадри и желаят да осигурят обучение и работа на безработни лица за позиции, изискващи определена професионална квалификация. Ето и какви са видовете обучения, които получават подкрепата на АЗ.
Дуална система на обучение

 

Една от формите, за които работодателите могат да ползват финансови средства, е за вече придобилата популярност „дуална система на обучение", осъществявана по реда на чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта. Агенцията по заетостта стимулира тази форма за паралелно теоретично и практическо обучение, осъществявано в реална работна среда под ръководството на наставник. То се осъществява от обучаваща институция от системата на професионалното образование и обучение. За наетите на работно място за дуално обучение от държавния бюджет се предоставят ежемесечно средства за трудово възнаграждение за всеки нает безработен и неговия наставник. Средствата се предоставят за времето на обучението, но за не повече от 18 месеца. Освен това в пълен размер и за всяко лице се поемат разходите за провеждане на обучение по професията, необходима за конкретното работно място. През предходната 2022 г. от тази преференция са се възползвали 38 работодатели, които са наели общо 200 безработни на работни места за дуално обучение, като 192 от тях продължават участието си и днес.

 

Обучение преди назначаване

 

Втората възможност за осигуряване на необходимите квалифицирани кадри е по заявка на работодателите за професионално обучение, което кандидатите предварително да преминат преди назначаването на работа. Обучението на безработните лица се финансира 100% от държавния бюджет, като курсистите ежедневно получават стипендия и средства за транспорт, в случай че местоживеенето им е в друго населено място.

 

За награждане на компетентностите

 

Друга форма на подкрепа от Агенцията по заетостта е чрез стимулиране на работодателите – микро-, малки или средни предприятия. Те имат възможност да организират обучение на заетите при тях работници и служители за придобиване или надграждане на индивидуалните им ключови компетентности. За тях държавата предоставя половината от необходимите за обученията средства.

 

Резултатите

 

Със съдействието на Агенция по заетостта през предходната година 812 заети лица придобиха нови компетентности, а 52-ма безработни преминаха професионално обучение с цел започване на работа по придобитата специалност.

И при трите форми на подкрепа работодателят сам избира обучаваща организация и заедно с неяформират учебния график, извършват подбор на участниците и определят най-подходящата обучителна програма за придобиване на нова професионална квалификацияили ключови компетентности.

Средствата, които се предоставят на работодателите, обучаващата организация и безработното лице през първото тримесечие на 2023 г. са в размер, определен в Националния план за действие по заетостта за 2022 г. съгласно чл. 9, ал.2 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Повече и детайлна информация за финансовата подкрепа от държавата за осигуряване на квалифициран персонал работодателите могат да получат от всяка дирекция „Бюро по труда" в страната.


E-протоколът за лекарства вече факт

E-протоколът за лекарства вече факт

От 1 март до 30 април е преходен период, по време на който все още ще могат да се издават и хартиени, казват от здравната каса
Над 103 хил. е-винетки за хора с увреждания

Над 103 хил. е-винетки за хора с увреждания

Толкова са предоставени безплатно от началото на годината до 27 февруари, през март изтича валидността на 20 464 документа издадени миналата година, казвта от АПИ
Кога прегледът в Спешното не е безплатен

Кога прегледът в Спешното не е безплатен

Когато пациентите не отговарят на дефицията за спешност, те следва да заплатят оказаната им медицинска помощ, казва адвокат Мария Шаркова
Номинации за „Питагор

Номинации за „Питагор" до 3 април

И тази година образователното министерство ще отличи български учени и научни колективи, тържествената церемония ще е на 24 май
Висока бдителност при работа с канцерогени

Висока бдителност при работа с канцерогени

За това апелират от КНСБ и напомнят, че в Европа общият брой на хората, които се разболяват от рак поради професионална експозиция на oпасните вещества, надвишава 120 000 случая на година
Информационни дни за хора с увреждания

Информационни дни за хора с увреждания

Те ще протекат онлайн, по време на тях участниците ще могат да зададат въпросите си, свързани с възможностите за кандидатстване по проекти и отпускане на средства, казват от ресорната агенция
Какво се прави при положителен тест за Хепатит

Какво се прави при положителен тест за Хепатит

Указанията на БЛС са насочени към личните лекари във връзка с новите изследвания в рамките на годишните профилактични прегледи
До 20 хил. за бизнес на хора с увреждания

До 20 хил. за бизнес на хора с увреждания

С до 740 000 лв. ще се финансират предложения за създаване на Центрове за защитена заетост, казват от ресорната агенция
Здравната вноска за безработните остава 28.4 лв.

Здравната вноска за безработните остава 28.4 лв.

За януари 2023 г. тя трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2023 г., напомнят от НАП
Иновативен софтуер в помощ на работниците

Иновативен софтуер в помощ на работниците

Той служи за оценка на риска от полагане на недеклариран труд, казват от ГИТ
1 2 3 4 5 ... 15 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Очаквате ли партиите да изпълнят предизборните си обещания в сферата на здравеопазването, след като влязат в Парламента?

Март 2023 Предишен Следващ