Отговор

Спестили сме над 2. 2 млн. от покупката на имоти

26-01-2023 15:42
Проектът е одобрен от предходното правителство, предизборна кампания въз основа на дейността на служебното правителство, едва ли ще гарантира успех, казва Лазар ЛазаровСпестили сме над 2. 2 млн. от покупката на имоти
Clinica.bg

press@clinica.bg
БСП даде социалният министър Лазар Лазаров на прокуратурата. Причината е, че според партията има злоупотреба с европейски средства. Ето и какво обясни по темата по-късно вицепремиерът и социален министър Лазар Лазаров.
Този проект е одобрен от предходното правителство, ако г-н Гьоков е бил против реализирането му чрез закупуване на имоти, той е имал всички инструменти да реагира, казва Лазар Лазаров

Информацията, която се иска ще бъде представена и ще стане ясно, че това е още един проект, който ние не успяхме да представим в нашия отчет. Целият екип на МТСП поздравяваме БСП за нейната политика за нулева толерантност към проявите на корупция и корупционни практики, това изцяло съответства и на политиката, която провежда служебното правителство и разбира се екипа в МТСП.

 

Ние бихме искали да припомним,

 

че сигналът, който се твърди, че е внесен в прокуратурата по отношение на проекта развитие на социалната икономика е един проект, който е създаден и одобрен от предходното, редовното правителство, тоест по времето, когато социален министър е Георги Гьоков. Проектът е одобрен от и от МС, а и от ЕК, която е одобрила не само философията на проекта, а и начина, по който той ще се реализира. Това включва цитираното закупуване на имоти за създавана на инфраструктура на социалните предприятия. Ако г-н Гьоков е бил против реализирането на проекта чрез закупуване на имоти, той е имал всички инструменти да реагира към онзи момент, преди официалното одобрение от ЕК и от МС.

 

Очевидно не е реагирал, г-н Гьоков,

 

ако е бил против закупуването на имоти, е могъл да предприеме действия и за осигуряване на държавни и ощински помещения за реализирането на този проект.

От дългата парламентарна дейност със сигурност, която има, със сигурност той има контакти с много местни власти. Очевидно проектът показва, че той не е използвал и тази възможност, така че проектът е одобрен от предходното правителство и от ЕК – философия, начин на изпълнение. Проектът предвижда създаването на шест регионални фокус-точки за стимулиране и развитие на предприятията на социалната и солидарна икономика, предвижда създаване в шест областни центъра на страната с оглед на необходимата налична инфраструктура, с оглед отчитането на наличие на социални предприятия в тези области, отчита и небходимостта от наличието на експертен и научен потенциал, за да може да се реализира. Тоест изключително важно е да има представители и на научната общност като университети и други учебни институции.

 

Така че в резултат на всички тези изисквания

 

бяха предприети действия за тяхното реализиране. Този проект е особено важен не само за социалните предприятия, които ще осгурят заетост на хора с увреждания и на хора в уязвимо положение, да помогат да посрещат своите потребности, да бъдат икономически независима част от нашето общество. Този проект освен към тях е насочен и към всички проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост, дотолкова колкото е условие за получаване на второто плащане към страната. Срокът за реализацията на този проект

беше краят на 2022 година. В момента, в който аз и моят екип дойдохме в МТСП, не бяха предприети действия за неговото изпълнение, с което се поставя под риск второто плашане по линия на НПВУ. Това, което направихме е незабавно стартиране на дейностите за изпълнение на вече одобрения проект. Тоест проектът не е инициатива на служебния кабинет, проектът не съдържа изисвания, които са от страна на служебия кабинет, той съдържа дейнсити, които са одобрени от МС, ЕК.

 

Всяко действие по него се съгласува

 

с национален фонд в Министерство на финансите. Тоест самоволно действие от страна на служебния министър-председател и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров няма. Всяко едно действие по отношение на имотите, тяхното придобиване и разпореждане е взето след санкция на МС. Какво направихме ние – дадохме екип, създадоха се абсолютно всички дейности, за да може този проект да се реализира. Обърнахме се към областните управители за предоставяне на свободни държавни имоти, такива не бяха предоставени. Обърнахме се към кметове на общини, които отговаряха на условията, които преди малко споменах. Не получихме съдействие за предоставяне на общински сгради. Това, което искам да отбележа и е особено важно е, че ние всъщност не търсим какви да е помещения. Ние не търсим огромни помещения, които изискват огромен ресурс за привеждането в експлоатация. Ние търсим точно определени помещения, кито имат възможност освен да оказват консултация, подкрепа на социалните предприемачи, да има и възможност за осъществяване на постоянна експозиционна площ, на която те да могат да представят своите продукти.

 

Това означава едно достъпна обществена

 

 среда, развита социална инфрастуктура и голям пътникопоток.Тоест хора, които да могат да минават, да виждат, онова, което произвеждат социалните предприятия и съответно да закупуват тези продукти. Това са част от дейностите, които ние си представяме и с предприети действия да бъдат изпълнени. След като не получихме информация и предложения за свободен държавен и общински фонд, ние съгласно проекта се обърнахме към Агенции за недвижими имоти за предоставяне на оферти за имоти със съответните изисквания.

Получихме 35 оферти, от тях 22 не отговаряха на изискванията, които имахме по отношение на площ, на достъпност и други елементи от обкръщаващата и социална инфраструктува. На тази база бяха оценени 13 оферти, съгласно действащото българско законодателство, а именно Закона за държавната собственост ние се обърнахме към независим оценител на недвижими имоти, който да направи независима пазарна оценка.

 

След което тази пазарна оценка беше

 

предоставена на всички 13 кандидати за оферти и измежду тях имаше такива, които не приеха тази пазарна оценка, не приеха промяна в тяхната офертна цена. Поради тази причина ние продължихме разговора с останалите, онези, които дадоха своя принос за това да могат да се реализират тези сделки, а именно коригираха техните офертни предложения до оценката на независимия пазарен оценител. По този начин ние твърдим, че сме осигурили абсолютна пълна прозрачност на целия процес и сме гарантирали и защитили държавния интерес. В рамките на днешната дискусии, която се разярява по обществените и социални медии искам самио да отбележа едно от предвидените средства за закупуване на тези имоти, така както са в рамките на проекта, ние сме спестили около 2.250 млн. лв. за покупката на тези имоти.

 

Тоест изразходвали сме 3 млн. 

 

и 18 лв. за закупуването на тези имоти. Това още веднъж показва, че освен осигуряването на публичност, освен гарантирането на държавния интерес, основният мотив в нашата работа е ефективно изразходване на обществения ресурс, независимо, че той идва по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Още веднъж искам да отбележа, че всички сделки са осъществени при условията на действащото законодателство, което гарантира както държавния интерес, така и възможността за устойчивост във времето на тези дейности. Дейностите не са самоцелни, предстои също така и в рамките на програма „Развитие на човешки ресурси" допълнителен инструмент за подкрепа на социалната и солидарна икономика, защото както вече нееднократно беше представено в рамките на представянето на европейските средства в България и в частност Европейския социален фонд, развитието на социалното предприемачество е специален инвестиционен приоритет.

 

Още веднъж искам да отбележа,

 

че ние само изпълняваме утвърден вече проект. При представянето на резултатите на МТСП, ние само спомахме този проект, че са предвидени и осъществени такива действия. Още веднъж искам да изкажа и благодарността си към БСП, че даде трибуна да дадем информация и разяснения по отношение на този проект. Разбира се в последните седмици правителството бива непрекъснато упреквано, че то няма и не провежда социална политика. Разбира се резулататите, които презентирахме сочат обратното. Служебното правителството няма за цел да реализира политиката на една или друга политическа сила, то няма собствена правителствена програма, предвид ограничения период от време, в който действа. Освен основната задача организиране и провеждане на изборния процес, немимуемо решава и възникнали въпроси, които са свързани с ежедневието на хората.

 

 В заключение аз и екипът ми искам да

 

пожелаем успешна предизборна кампания на всички политически партии и разбира се в частност на БСП. Нееднократно включително и от парламентарна трибуна изказах мнение, че

воденето на предизборна кампания въз основа на дейността на служебното правителство, едва ли ще гарантира добри успехи. В рамките на днешните дискусии забелязваме, че има и още един ракурс – борба в различните формарования и фракции в БСП. Призовавам ви да не търсите тези решения в социалната система, нека да се обединим за това да осигурим по-добър стандарт на живот и да подобрим ежедневието на хората, вместо нашата система да бъде използвана за такива цели. Още веднъж успех на предизборната кампания и изразявам увереността си, че служебното правителство не е част от предизборната кампания.


По-високи социални помощи от юни

По-високи социални помощи от юни

Новите разпоредби ще гарантират, че по-голям брой нуждаещи се ще могат да получат подкрепа от държавата, казват от МТСП
Следим цените на храните в сайт

Следим цените на храните в сайт

Платформата съдържа стойността на 30 основни продукти и бе представена от служебната власт
 „Защита” свиква протест срещу поскъпването

„Защита” свиква протест срещу поскъпването

Националният синдикат организира автошествие на 28 март, пише мерки до политиците срещу спекулата с цените и инфлацията
КЗК разследва хранителния сектор

КЗК разследва хранителния сектор

Ведомството ще проверява търговски вериги, птицевъди и млекопроизводители за „тайни договорки" и антиконкурентно поведение, образувани са три досъдебни производства
Отказват „водни помощи“ за социално слаби

Отказват „водни помощи“ за социално слаби

За този проблем омбудсмана проф. Диана Ковачева сезира премиера Гълъб Донев
Увеличиха командировъчните у нас и в чужбина

Увеличиха командировъчните у нас и в чужбина

Министерският съвет одобри двете наредби, които регламентират по-високи дневни суми
С 16.1% са скочили разходите за труд

С 16.1% са скочили разходите за труд

С толкова са се увеличили те за работодателите за един отработен час в края на 2022 г., показват данните на НСИ
Подкрепа за ръста на командировъчните

Подкрепа за ръста на командировъчните

По-високите суми получиха принципно одобрение от Националния съвет за тристранно сътрудничество, за негови зам.-председатели бяха избрани  Димитър Манолов и Цветан Симеонов
940 лв. минимална заплата от 2024 г.

940 лв. минимална заплата от 2024 г.

Това предлага министерството на финансите в проектобюджета на държавата
Защо пенсиите се преизчисляват от 1 април

Защо пенсиите се преизчисляват от 1 април

Ако механизмът се прилага от 1 януари на всяка година с допълнително придобития осигурителен стаж до края на предходната календарна година, това не би донесло допълнителни ползи за хората, казват от НОИ
1 2 3 4 5 ... 64 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Очаквате ли партиите да изпълнят предизборните си обещания в сферата на здравеопазването, след като влязат в Парламента?

Март 2023 Предишен Следващ