МЗ не адресира правилно дефицита на лекарства

18-01-2023 13:32
В 41% от всички сигнали медикаментите са налични, но не могат да бъдат открити в първата аптека, в която пациентът ги е потърсил, казват от БАРПТЛ
Снимка: позиция
МЗ не адресира правилно дефицита на лекарства
Clinica.bg

press@clinica.bg
Дефицитът на лекарства се превърна в основна тема в здравеопазването през изминалите месеци, решение на проблема засега обаче няма. Какви са причините за недостига и как може той трайно да се прекрати, коментира Боряна Маринкова. Тя е директор на Българската асоциация на паралелните търговци с лекарства (БАРПТЛ).

Коментираният недостиг на лекарства в момента не попада в обхвата на СЕСПА. Поради тази причина е неоправдан опитът да се променя Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, освен евентуално да се удовлетворят отдавнашни лобистки интереси срещу паралелната дистрибуция и свободното движение в европейския съюз. Ситуацията наподобява затваряне на очите пред реалните проблеми и поемане в посока, от която решение за пациентите няма да дойде. Важен е контролът върху уведомленията за временно и трайно преустановяване на вноса. Притежателите на разрешение за употреба (ПРУ) са задължени да го правят най-малко два месеца по-рано и държавата разполага с време да инициира извънредни доставки, да информира лекарите и фармацевтите. Няма публична информация извършва ли се такъв контрол, има ли глобени за неспазване на законовите ангажименти за осигуряване на достатъчни количества лекарства и предприети ли са действия към съсловията на предписващи и отпускащи лекарства.


Няма институционални анализи на причините

за недостатъчни количества антибиотици и съответстващи на това мерки. Поради неясни причини се атакува Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА) правото на свободно движение на стоки, като и двете нямат нищо общо с липсите от последните месеци. Нещо повече – именно паралелната дистрибуция даде решение чрез доставки от паралелен внос на критични за децата пациенти лекарства преди Коледните празници.

Недостигът на лекарства в момента не се дължи на паралелен износ, а на висока заболеваемост, свръхпотребление и изкривяванията в лекарствената употреба у нас. За да се компенсира недостатъчния внос на антибиотици и инхалаторни продукти за деца следва да се насърчи паралелната дистрибуция, а не да се ограничава. И в момента доставките на аугментин и вентолин солуцио у нас са и благодарение на паралелен внос. С промяната в алгоритъма на СЕСПА нито ще се осигурят повече суспензии, нито ще се решат проблемите на лекарствоснабдяването.


Бихме искали да апелираме за прецизност на

фактите, а именно, че СЕСПА наблюдава около 4000 лекарства от Позитивния лекарствен списък от началото на функционирането си, а недостигът в момента не засяга нито едно от тях. А законовият праг от 65% е свързан с логистиката на процесите и прибързаната му промяна му би нарушила балансът в лекарствоснабдяването.

За да се реши проблемът е необходим повече внос чрез насърчаване на паралелния внос с предлаганата от нас промяна в Наредба 4, възможност за бърз внос от търговците на едро и намаляване на административната тежест върху паралелните вносители. Такива мерки и до момента не са предприети, а са изцяло в прерогативите на изпълнителната власт, тъй като касаят промени в поднормативната рамка.


Административните бариери пред паралелния внос

са огромни. Законът и до днес определя 90 дни срок едно лекарство да получи разрешение за употреба от паралелен внос и 30 дни за да му бъде разрешена цена – тоест минимум 120 дни, за да стигне до пациента. На практика обаче може да отнеме 10 – 12 месеца поради тромави и недалновидни процедури. Призовавахме и продължаваме да предлагаме при установен по ЗЛПХМ недостиг да започва моментална процедура, без да се изчаква отговор от агенцията на държавата, от която ще се извърши внос, преминаване на регистрационен режим за утвърждаване на цената на лекарството и възможност пациентите да го получат с определения процент реимбурсация в аптеката.

Тревожни са данните са изтегляне от пазара на лекарства у нас. 2000 са дерегистрираните лекарства в периода 2014 - 2020. Според годишния доклад на ИАЛ през 2020 г. по желание на притежателите на разрешения за употреба са прекратени 268 разрешения за употреба на лекарствени продукти. Необходими са терапевтични ръководства за лекарите, в които ясно да бъде описано кои лекарства са изтеглени от България и това отново е ангажимент на министерство-то и структурите му. Лекарите трябва да бъдат информирани навреме, за да не ги предписват и да не създава паника сред пациентите. Освен това многократно предлагаме да се регламентира възможност да внасяме същите тези лекарства, но оставаме нечути.


Представяме и нашите данни за липсващи

лекарства, които вече над 3 години получаваме като сигнали от пациентите в страната:

Обобщените ни данни за периода 9 юни 2019 – 17 януари 2022 върху общо 2023 сигнала от пациенти сочат, че сигнализираните лекарства липсват поради следните причини:

- 19% лекарствата са със статут на временно преустановен внос поради нарушаване на производствения цикъл, за което ПРУ е подало уведомление към ИАЛ. Това прави лекарството дефицитно и трудно за откриване в аптечната мрежа поради изчерпващи се неравномерни наличности в аптеките и изчерпването им преди следващия цикъл на внос

- 21% от сигналите са за лекарства със заличена регистрацията у нас. Те са изцяло липсващи от пазара, а дерегистрацията им води до "аптечен туризъм", при който българските граждани са принудени да си го набавят от съседни и дори далечни страни

- 24% от сигналите са поради трайно преустановен внос, за който отново има уведомлениe. Този процес вероятно ще бъде последван от процес на дерегистрация

- В 3% от случаите лекарството няма регистрация в България и не може да бъде разпространявано на територията на България – 41 сигнала или. 2% се дължи на търсене на болнични продукти в аптечната мрежа

- В 41% от всички сигнали лекарствата са налични, но не могат да бъдат открити в първата аптека, в която пациентът ги е потърсил. Това се дължи на спецификите на аптечния пазар, които следва да бъдат изяснени или поне в най-базов потребителски смисъл – всяка аптека сама решава какви лекарства да зарежда, както и дали и какви лекарства от тези, които НЗОК напълно или частично заплаща, ще поддържа. Пациентите не знаят това и смятат, че дори в дрогерия могат да получат скъпоструващо лекарство, което здравната каса покрива.


Динамиката и обхвата на лекарствоснабдяването

са много мащабни и изискват проактивност от страна на институциите и предписващите специалисти. В първия случай - за насърчаване на вътреобщностни доставки на лекарства в дефицит и бързия паралелен внос, а във втория – за своевременно информиране на пациентите и насочване към налична терапия.


Нужно е да се спазва назначената терапия

Нужно е да се спазва назначената терапия

Само така ще се гарантира провеждане на назначената схема в пълния й вид и обем, казват от здравната каса
Разтревожени от предложенията за отпускане на лекарства

Разтревожени от предложенията за отпускане на лекарства

Възможността аптеките да отпускат само наличните медикаменти или по-малки количества от рецепта, заплатена напълно или частично от НЗОК е в ущърб на пациентите, казват от "Заедно с теб"
Лекарствата по каса на косъм от април

Лекарствата по каса на косъм от април

Причината е, че Българският фармацевтичен съюз не е съгласен с промени в договора, а без него аптеките няма как да продават реимбурсираните медикаменти

Актуализират три терапевтични ръководства

Актуализират три терапевтични ръководства

Те са по нуклеарна медицина, за лечение на инфекциозни болести и на гастроентерологични заболявания
Сестрите в Шотландия с нови заплати

Сестрите в Шотландия с нови заплати

Профсъюзът им, както и този на акушерките приеха предложението на правителството за 6.5% увеличение на възнагражденията от април и така се прекратява заплахата от стачки
Пролетни хирургични дни в Русе

Пролетни хирургични дни в Русе

Те ще се проведат в периода между 24 и 26 март, oчаква се над 200 специалисти от страната и чужбина да вземат участие
Нова възможност за деца с артрит

Нова възможност за деца с артрит

Здравната каса започва да реимбурсира Tofacitinib, след като Надзорният съвет одобри критериите за реимбурсация

Доставиха 27 650 опаковки Ozempic

Доставиха 27 650 опаковки Ozempic

Вече са извършени първите доставки към търговци на едро, в утрешния ден разпределението ще продължи, казаха от МЗ
Димитър Маринов начело на фармцевтите

Димитър Маринов начело на фармцевтите

Той бе избран днес за председател на съсловната организация в надпревара с още трима свои колеги

Тази година ще поставяме нова генерация изкуствени сърца

Тази година ще поставяме нова генерация изкуствени сърца

Миналата седмица лекарите в "Проф. Ал. Чирков" направиха сложна операция, при която отстраниха огромен тумор на сърцето. Често ли идват толкова усложнени пациенти, какво е нивото на кардиохирургията ни, попитахме проф. Димитър Петков. 

1 2 3 4 5 ... 191 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Очаквате ли партиите да изпълнят предизборните си обещания в сферата на здравеопазването, след като влязат в Парламента?

Март 2023 Предишен Следващ