Консулт

До 200 хил. евро за оборудване на кабинети в селата

25-11-2022 12:50
Тази възможност е по подмярка от Програмата за развитие на селските райони, канидатстването започва след Нова година До 200 хил. евро за оборудване на кабинети в селата
Clinica.bg

press@clinica.bg
От Нова година стартира приема на проекти за финансиране на ново оборудване на лекарски кабинети в селските общини. Средствата са по линия на подмярка от Програмата за развитие на селските райони. Финансовата помощ е до 50% от разходите по проекта, но не повече от 200 000 евро. Какви са условията за участие, към кого е насочена и какви дейности може да бъдат финансирани, разясняват от БЛС.
Кой може да кандидатства


Кандидатите могат да бъдат микропредприятия с персонал до 9 души средносписъчен брой включително за последните 2 финансови години, съгласно справки подавани към НСИ. Също така могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица регистрирани по Търговския закон. Необходимо е фирмите да имат седалище/клон на територията на община от селски район.

 

Какви дейности и разходи се подпомагат

 

По подмярката се предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на услуги във всички сектори на икономиката. Допустимо е производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, т.е.закупуване и монтаж на ФЕЦ за задоволяване на нуждите на действащо микропредприятие– медицински или стоматологичен център. По подмярката се подпомагат разходи свързани със строителство - изграждане, ремонт или реконструкция на недвижимо имущество. Също така допустими са и разходите за закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите, включително медицинско и стоматологично оборудване и апаратура, както и оборудване на аптека. Подпомагат се и общите разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, които могат да са максимум 12% от стойността на целия проект. Допустими са и разходите за нематериални инвестиции за придобиване и създаване на компютърен софтуер, както и за придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

Условия

 

Задължително е инвестицията да се осъществява в селски район, също така тя не трябва да има отрицателно влияние върху околната среда.

 

Кои проекти са с предимство

 

С предимство са проекти, насочени към създаване или развитие на здравни и социални услуги. Насочеността се определя от кода по Класификацията на икономическите дейности (КИД)-2008. Tези проекти в областта на медицината може да са свързани с дейност на общопрактикуващи лекари, на лекари специалисти и на лекари по дентална помощ. Те са обособени в т.н. Сектор Q по подмярката със следните кодове. Отделно има и възможност за проекти свързани с търговията на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки. Ето и разпределението по сектори и кодове.

▪ Сектор Q

• Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари";

• Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти";

• Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина";

▪ Сектор G

• G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки"

С предимство са и проектите, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват или проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства. Също така плюс ще имат и кандидатите осъществявали дейност най-малко 3 години преди годината на кандидатстване - фирмата е имала нает персонал и е реализирала приходи от дейността си. Проекти на кандидати, на които седалището на дружеството е в същата община, в която ще е извършва инвестицията от най-малко една календарна година също ще бъдат с предимство, както и тези за създаване на нови работни места.

 

Стойност

 

Минимална стойност на проекта е 10 000 евро, а максималната – 600 000 евро. Финансовата помощ е до 50% от разходите по проекта, но не повече от 200 000евро и при спазване на правилата за „минимална помощ". След одобрение на проекта е допустимо авансово плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ, след предоставяне на банкова гаранция. За въпроси може да се обръщате на следния телефон +359 [(2) 954 11] или на е-мейл адрес pr@blsbg.com.  Информация и разяснения по мярката и приложение със списъка на селските региони може да намерите ТУК.


Здравните ни права на почивка у нас

Здравните ни права на почивка у нас

Ако се наложи да ползвате помощ инцидентно, можете да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар, разясняват от здравната каса
Работата в жегата - максимум на 28°C

Работата в жегата - максимум на 28°C

Екстремните горещини могат да причинят сериозни здравословни проблеми, като топлинен удар, изтощение, рабдомилиоза и други, напомнят от КНСБ
Абитуриентите сами си плащат здравните вноски

Абитуриентите сами си плащат здравните вноски

Това важи за зрелостниците, завършили средно образование, които не са започнали работа, както и за тези, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от НАП
НЗОК с инструкции за безплатната терапия за редки болести

НЗОК с инструкции за безплатната терапия за редки болести

Пациентите над 18 години ще могат да продължат да я получават срещу сключването на договор, гласят правилата

Как да се справим с инсулта и високото кръвно

Как да се справим с инсулта и високото кръвно

Обездвижването, нездравословното хранене, пушенето и алкохолът са водещи фактори за тях, предупреждават здравните специалисти
 Как да се предпазим от кърлежи

Как да се предпазим от кърлежи

На разходка да се излиза с панталони и дрехи с дълги ръкави, препоръчват се репеленти, след ужилване да се направи изследване, казват от МЗ
Как да влезем в е-здравното досие

Как да влезем в е-здравното досие

Скоро в него ще могат да се виждат и предстоящи профилактични прегледи, информация за изтичане срок на издадено направление и на рецепти, заплащани от НЗОК, обясниха от МЗ
Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

Какви са новите цени и прегледи по НЗОК

От тази година пациентите ще имат подобрен достъп до зъбни протези, предвиждат промените

В срока на изпитване няма закрила от уволнение

В срока на изпитване няма закрила от уволнение

Това припомнят от ГИТ по повод на различни въпроси и сигнали, които са постъпили в агенцията

Не подценявайте опасностите в планината

Не подценявайте опасностите в планината

Проверете метеорологичната прогноза преди да тръгнете в и бъдете готови да промените или да се откажете от предварителния план, ако времето стане неподходящо, казват от ПСС
1 2 3 4 5 ... 17 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ