Необходимо

Поправят формулата за ТЕЛК

11-11-2022 15:13
При определяне на трайната нерабоспособност, да се отразяват и всички съпътстващи заболявания, независимо от техните проценти, гласи проект за промени Наредбата за медицинска експертиза на МЗ Поправят формулата за ТЕЛК
Clinica.bg

press@clinica.bg
Здравното министерство предлага промяна във формулата за ТЕЛК. Тя предвижда в при определяне на трайната нерабоспособност, oсвен основното, да се отразяват и всички съпътстващи заболявания, независимо от техните проценти. Това на практика означава премахването от границата от 50% за сумиране на степен на увреждане. Промените са заложени в проект за изменение на Наредбата за медицинската експертиза. Освен това се предлага пожизнен ТЕЛК за някои заболявания както увеличаване на процентите при определени състояния.
До предложените и дългоочаквани изменения се стигна с активно участие и настояване на национално представителните организации на и за хората с увреждания.

 

Здравното министерство предлага редакция

 

на Методиката за оценка на трайно намалената работоспособност. Към момента в нея се използва формула, при която се взема предвид увреждането с най-висок процент, а останалите съпътстващи увреждания се вземат предвид само, ако те са над 50%. Само в тези случаи към процентите на заболяването с най-висока степен на увреждане се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания. По този начин отразяването на придружаващите заболявания е поставено под условие и те не винаги се вземат предвид. Затова от МЗ предлагат промени, които предвиждат в общата оценка да участват всички съпътстващи увреждания, независимо от процентите. От здравното министерство отбелязват също така, че този подход се счита за по-справедлив.

 

Предложената формула за изчисляване на оценката

 

на трайно намалена работоспособност предвижда най-високият процент на най-тежкото увреждане да се събере с 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания. Този подход е значително опростен и лесно приложим и за органите на медицинската експертиза, гласят мотивите на здравното министерство. „Предложеният начин на изчисляване на процента е почти идентичен с този преди 2018 година и по емпиричен път е доказал своята целесъобразност от гледна точка на реалното съответствие на оценката с действително формирания функционален дефицит на организма като цяло, спрямо здравия човек", аргументират се още оттам.

 

Проектът предвижда и още много важни изменения.

 

Така например хората с психични заболявания вече ще имат право на чужда помощ, дори и при неработоспособност под 90%. Към момента право на чужда помощ имат хората с над 90% увреждане, като изключение от правилото са само децата. Сега се предлага изключението да важи и за хората с психични заболявания. „Критерий за необходимостта от това произнасяне е степента на загуба на базисни социални и ключови умения, водещи до невъзможност за съществуване без осъществяване на контрол на хората с психични увреждания", гласят мотивите на МЗ.

 

 С промените се поправят и някои непълноти и

 

несъвършенства, касаещи определени заболявания. Така например при тежката степен на криво краче след едногодишна възраст на детето, се предлага повишаване на процентите, съответно за едното стъпало – от 30 на 50 и за двете стъпала – от 50 на 71. Относно УНГ болестите се предлага изцяло нова класификация на степените на загуба на слуха и съответстващата им оценка в проценти, съобразно последната класификация на Световната здравна организация.

 

При заболявания на сърдечно-съдовата система

 

е добавена отправна точка, свързана с инфаркт на миокарда след първата година от реализирането му, когато липсват хемодинамични нарушения и усложнения. Определеният процент за това състояние е 50. Също така са повишени са повишени процентите от 10 на 30 при сърдечна недостатъчност I клас по Росс (асимптоматични) и при вродени сърдечни малформации без хемодинамични отклонения, които не се нуждаят от лечение. Също така се добавя ново състояние – клапно протезиране и аортно-коронарен байпас, за които са определени 50%, в случай, че липсват хемодинамични нарушения. Друга важна промяна е, че при много честите и тежки епилептични пристъпи се добавят пожизнен срок на инвалидност и чужда помощ.

 

Предлага се повишаване на процента, който се отнася

 

за третата година след операция по повод малигнен тумор на панкреаса. Процентите са променени от 80 на 91, като причината за това е значителната агресивност на онкологичното заболяване с тази локализация, изразяваща се в бързо разпространение на метастази и изключително висок процент на смъртност. Пожизнен срок за инвалидност се предлага при ектопия на пикочен мехур със 100%, като се уточнява, че тази оценка важи преди и след провеждане на оперативно лечение на заболяването, както и при болести свързани с карцином на щитовидната жлеза и преживяемост след петата година.


Потвърдиха статута на алианса за социална отговорност

Потвърдиха статута на алианса за социална отговорност

Той е признат за национално представителна организация за още четири години, реши МС
Половината ТЕЛК работят със забавяне

Половината ТЕЛК работят със забавяне

То варира от 1 до 6 месеца, не са помогнали и новите пет комисии заради увеличението на решенията, става ясно от писмен отговор на проф. Христо Хинков
Продължават проблемите на хората с увреждания

Продължават проблемите на хората с увреждания

На първо място спирането на пенсиите за инвалидност от НОИ в случаите, при които НЕЛК отменя и връща решение на ТЕЛК за ново произнасяне, казва омбудсманът проф. Диана Ковачева
Качиха достъпните места за хората с увреждания в нета

Качиха достъпните места за хората с увреждания в нета

Те са отбелязани интерактивна карта, в нея са включени всички обекти в страната, които гражданите сами посочват в специален регистър на АХУ
Ускоряват решенията на ТЕЛК

Ускоряват решенията на ТЕЛК

Комисиите ще се произнасят по-бързо при оценките за намалена работоспособност и степен на увреждане, рещи МС
Проекти за заетост за хора с увреждания до 21 март

Проекти за заетост за хора с увреждания до 21 март

Срокът за кандидатстване по мярката се удължава, съобщиха от Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси"
Изтича срокът на оценките на потребностите

Изтича срокът на оценките на потребностите

Хората с увеждания с пожизнен ТЕЛК да проверят валидността им, за да няма прекъсване в подкрепата
100 млн. лв. за заетост за хора с увреждания

100 млн. лв. за заетост за хора с увреждания

Проекти могат да подават работодателите, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 40 000 лв., а максималният - 391 166 лв.
Близо 6200 души с увреждания започнали работа

Близо 6200 души с увреждания започнали работа

Това се е случило по програми и мерки на Закона за насърчаване на заетостта и проекти, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси" в периода 2021-2022 г.
 Издават документи за санаториум още осем дни

Издават документи за санаториум още осем дни

НОИ ще предоставя удостоверенията за парична помощ за профилактика и рехабилитация до 20 декември, съобщиха от института
1 2 3 4 5 ... 60 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Има ли недостиг на инсулин в аптеките?

Март 2024 Предишен Следващ