Статистика

Лек спад на парите за наука като дял от БВП

31-10-2022 12:40
В абсолютна стойност те са се увеличи с 4.9% до 1.074 млрд. лв., намаляват заетите с научноизследователска и развойна дейност, показват данните на НСИЛек спад на парите за наука като дял от БВП
Clinica.bg

press@clinica.bg
Разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за миналата година са 1. 074 млрд. лв. Те са с 4.9% повече спрямо предходната година. Измерени като част от БВП обаче делът им намалява от 0.85% през 2020 г. до 0.77% през 2021 г., показват данните на НСИ. Националната статистика отчита и спад в персонала зает с научноизследователска и развойна дейност
Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на разходите за НИРД през периода 2017 - 2021 година. Същевременно обаче тяхната интензивност или измерена като процент на разходите за НИРД от БВП възлиза на 0.77% и е с 0.08 пункта по-ниска в сравнение с 2020 година, става ясно от данните на НСИ. От 2018 година насам това е първият отчетен такъв спад.

Тогава разходите за НИРД са представлявали

0.75% от БВП, през 2019 година – 0.73%, през 2020 година – 0.85%, а през 2021 г. – 0.77%. Същевременно България е сред страните в ЕС, които отделят под 1% от средствата си от БВП, а целта за достигане на този дял до 1.5%, спрямо стратегията "Европа 2020", все още е доста далече.
Най-голям дял имат разходите за наука в областта на техническите науки – 51.5% или 553. 2 млн. лв., следвани от медицинските и здравни науки с дял от 19.2%, или 206.7 млн. лв., и естествените науки - 17.4%, или 187.0 млн. лева.

 

Намалява и персонала зает с научноизследователска

 

и развойна дейност. В еквивалент на пълна заетост той възлиза на 25 122 души, което е с 3.7% по-малко в сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 47.5%. Броят на изследователите в еквивалент на пълна заетост е 16 230 души, което е с 2.8% по-малко спрямо 2020 година. Сектор „Предприятия" е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД. Неговият дял е 65.8% от общите разходи през 2021 година. Следва сектор „Държавно управление", чиито научни институти и организации формират 27.1% от общите разходи за НИРД, а тези от висшите училища и университетските болници възлизат на 6.5% от всички.

 

Научноизследователската и развойна дейност

 

се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2021 г. най-голям е делът на чуждестранните източници на средства за осъществяване на НИРД - 40.1%. Сектор „Предприятия" финансира 32.9% от общите разходи за НИРД, а държавният бюджет - 26.1%.

 

 

Всеки четвърти у нас е висшист

 

Увеличават се висшистите у нас. Броят им при проведеното миналата година преброяване на населението възлиза на 1.560 млн. – или всеки четвърти у нас – 25.5%. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на хората с висше образование се увеличава с 5.9%. Продължава положителната тенденция на намаляване на хората с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 353.5 хил.души, започналите, но незавършили начално образование са 271.7 хиляди и никога непосещавалите училище са 41.6 хил. Делът на неграмотните над 9 години у нас пък намалява с 0.4% до 1.3% през миналата година, спрямо предходната. Продължава тенденцията на повишаване на образователния статус на заетите у нас. През наблюдавания период с висше образование са 1 001 хил. души, или 39.3% от заетите. През наблюдавания период безработните на възраст 15 - 64 навършени години са 287 хиляди. Жените са 131 хил., или 45.6%, а мъжете 156 хил., или 54.4%. Най-висок е делът на безработните със средно образование - 50.6% от всички, следван от тези с основно (24.1%), висше (15.9%) и начално и по-ниско (9.4%). Най-висок е делът на безработните жени сред висшистите - 57%, а най нисък при хората със средно образование (40.2%). Коефициентът на безработица при населението на възраст 15-64 със завършено висше образование е 4.4%, като при мъжете е 4.6%, а при жените 4.2%.


Проследяват реализацията на 70 000  висшисти

Проследяват реализацията на 70 000 висшисти

Това ще стане по линия на проекта GRADE, финансиран по програма „Еразъм+", съобщиха от МОН
Дни на отворените врати във ВМА

Дни на отворените врати във ВМА

Те са посветени на кариерното развитие и са насочени към кандидат-студентите и специализантите по медицина
Обявиха изпитите за медицина

Обявиха изпитите за медицина

И тази година с изключение на МУ-Пловдив, университетите ще имат по две сесии, само с оценка от матура и с диплома ще може да се влиза в специалност медицинска сестра в МУ-София, СУ и МУ-Плевен
Търсят млади таланти в науката

Търсят млади таланти в науката

Националният конкурс на МОН предвижда подготовка на научноизследователки и иновативни проекти в десет категории, сред които и медицината
Нова виртуална среща в МУ–Плевен

Нова виртуална среща в МУ–Плевен

Тя е насочена към кандидат-студентите и ще се проведе на 15 февруари, казват от висшето училище
Мексико със стипендии за медици

Мексико със стипендии за медици

Вярваме, че обмяната на опит между студентите ще допринесе за укрепване на обучението и генериране на знания, казват от тамошната агенция за сътрудничество и развитие
Научен проект за кърмата

Научен проект за кърмата

Той ще се осъществява от СУ „Св. Климент Охридски" и общинската Банка за майчина кърма, партньор е и НЦОЗА
Стипендии за жени в науката и тази година

Стипендии за жени в науката и тази година

Три дами-учени в областта на природните науки на възраст до 35 г. ще получат по 5 хил. евро
Старт на

Старт на "Студент на годината"

Целта е да се отличат най-активните младежи във всички области на науката, изкуството и спорта
МУ-Плевен обменя студенти с US университет

МУ-Плевен обменя студенти с US университет

Двустранното споразумение е подписано между българското висше училище и Университета в Мериленд в САЩ
1 2 3 4 5 ... 74 »
Преглед

На вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия"

СПРАВОЧНИК
Доволни ли сте от работата на служебния кабинет в сферата на здравеопазването?

Февруари 2023 Предишен Следващ